1. A třída – Čj – úkoly od 12.6.

Informační schůzka: pondělí 22. 6. od 16:00 v 1. A

Přineste k nahlédnutí sešity, sloupce, Slabikář + PS

Ponesete domů výkresy a osobní věci dětí – cvičební úbory, kufříky, přezůvky – přineste si větší igelitku na výkresy a čipy od šatních skříněk.

 

Český jazyk

Slabikář – str. 92 – 95

PS ke Slabikáři – str. 57 – 59

Písanka 4 – str. 26 – 30

Cvičná písanka – přepis, diktát

 

Čtení:

Slabiky jinak čteme a jinak jsou natištěné, napsané! ě = je

Kontrolujte porozumění otázkami. Přesvědčte se, jestli děti rozumí významu slov, která čtou. Neobvyklá slova dětem vysvětlete. Povídejte si o přečteném, tím rozvíjíte slovní zásobu dětí.

V PS pracujte podle zadání dole

Str. 59 – čtení jmen, ve kterých vyslovujeme j, ale nepíšeme ho. Vysvětlete si s dětmi tuto zvláštnost.

 

Psaní:

Upozorněte děti, že u těchto slabik čteme bje, pje, vje, mňe, ale píšeme bě, pě, vě, mě, ě = je

Přepis slov z tabulky PS str. 57 – 1. – 4 řádky /12 slov/, 2. – další 4 řádky /12 slov/

Díktát: Věrka plete věnec. Bělouš má hříbě. Jdeme zpět pěšky. Dáme dárek mámě.

Toto učivo je těžké, proto při diktování dětem poraďte:

Říkáme Vjerka, ale píšeme Věrka, slyšíme j, ale píšeme ě = je.

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 761

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 27

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 27

Unikátní IP 167

Posledních 30 minut 0

Dnes 19

Včera 48