Školská rada

Činnost Školské rady se řídí § 167 a 168 zákona 561/2004 Sb.(Školský zákon)

- vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a jejich uskutečňování
- schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
- schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
- schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základní škole
- podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
- projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok
- projednává inspekční zprávy České školní inspekce
- podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní
správu ve školství a dalším orgánům státní zprávy
- podává návrh na odvolání ředitele
- podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy

 

Složení:

Mgr. Alena Vítovcová , předseda, zastupuje rodiče
Mgr. Zdeněk Kantořík , člen, zastupuje zřizovatele
Jana Randáková , člen, zastupuje rodiče
Mgr. Helena Samcová , člen, zastupuje zřizovatele
Mgr. Zdeňka Pešlová , člen, zastupuje pedagogické pracovníky
Mgr. Roman Šebánek , člen, zastupuje pedagogické pracovníky

Návštěvnost stránek

Návštěvy 1 125

Unikátní IP 400

Míra okamžitého opuštění 34,22

Známí návštěvníci 1

Návštěvy jediné stránky 385

Boti 29

Návštěvy stránek na návštěvníka 4,20

Nejdelší návštěva 46 zhlédnutí