1. A třída – Prv – úkoly od 8.6.

Prvouka

PS str. 70 – 74

Jedeme trochu rychleji, abychom prošli do konce roku všechna témata.

Tyto strany se týkají znalostí z běžného života, jde o opakování a rozvoj všeobecného přehledu dětí.

 

Str. 70

Vyprávějte si pohádku: Jak pejsek s kočičkou pekli dort

Povídejte si o zdravé výživě a správném stravování během dne. Pěstujte v dětech správné stravovací návyky.

Děti mohou pomáhat při vaření nebo pečení – míchat, krájet, loupat….

 

Str. 71

Opakování celé kapitoly – návod dole

Zopakujte: obchod – nakupování, povolání, společenské událostí – chování, oblečení…

 

Str. 72

Na procházce i na zahradě učte děti poznávat základní květiny, které zrovna kvetou.

 

Str. 73

Děti by měly umět pojmenovat ovoce a zeleninu, se kterými se běžně setkávají.

Měly by umět rozlišit, co je ovoce, co je zelenina.

 

Str. 74

Léto – letní měsíce, počasí, oblékání, prázdniny, dovolená, ochrana před prudkým sluncem…

návod dole

 

 

1. A třída – Ma – úkoly od 8.6.

Matematika:

Dodělat PL z minulého týdne.

Sloupce: 75 – 78

Počítáme do 20  - str. 31 – 34

Opakování + , - do 20 s přechodem desítky netradičně.

Děti jsou zvyklé počítat sloupce a slovní úlohy. Jiná forma počítání je překvapí a zaskočí.

Proto by si měly zvykat řešit příklady v různých podobách.

U každého cvičení je zadání, které si samy přečtou.

Pokud nebudou zadání rozumět, udělejte s nimi pár př. jako vzor, pak by měly počítat samostatně.

 

Str. 32/1 Každá šipka je posun o 1 čtvereček, směr šipky udává směr posunu.

Str. 32/2 Děti tvoří příklady. Předchozí výsledek píší na začátek dalšího př. – řetězec

 

Str. 33/1 Děti postupují tabulkou v různých směrech, doplní čísla, aby výsledky platily

Str. 33/2 1. kruh - Součet 3 čísel v ose musí být 20, 2. kruh – od 20 odečteme prostřední číslo.

Str. 33/3 Doplňování číselných řad, každá řada má jinou posloupnost, musíte odhalit pravidlo:

 1. Řada – ubíráme 2
 2. Řada – ubíráme 3
 3. Řada – ubíráme 1
 4. Řada – sudá čísla od 2
 5. Řada – lichá čísla od 1
 6. Řada – ubíráme 2

Str. 34/1 tabulky

Postup by měly děti znát, už jsme podobné tab. řešili, přesto jim postup připomeňte.

Str. 34/2 - 1. had – Děti přidávají postupně světle zelená čísla, výsledky píší do tmavě zelených polí

 1. had – Ten samý postup, ale odčítají.

1. A třída – Čj – úkoly od 8.6.

Poslední informační schůzka pro rodiče dětí, které nechodí do školy:

pondělí 22. 6. od 16:00

 • informace k ukončení školního roku + kontrola splněných úkolů

 

Český jazyk

Slabikář – str. 87 – 90

PS ke Slabikáři – str. 53 – 55

Písanka – str. 24 – 25 + psaní do cvičných písanek – přepis, diktát

 

Čtení:

Tentokrát je čtení více, abychom prošli základní učivo 1. tř. do konce šk. roku.

Čtení by mělo jít dětem lépe, neprobíráme nové tvary písmen. Jde o měkčení slabik. Toto učivo budeme ještě více procvičovat ve 2. třídě.

Čtěte každý den rozumné množství, pokud je textu více, střídejte se při čtení, dítě sleduje text.

Vždy kontrolujte porozumění otázkami, povídejte si o tom, co jste přečetli.

 

U slabik dě, tě, ně – čteme ď, ť, ň, ale háček přeskočil nad písmenko e.

U slabik di, ti, ni – měkké i čarovalo a vyčarovalo ď, ť, ň, háček nepíšeme, i to zařídilo bez háčku.

 

Harmonogram čtení: doporučuji postupovat takto:

 1. Slabikář str. 87
 2. PS str. 53
 3. PS str. 54
 4. Slabikář str. 88, 89
 5. PS str. 55
 6. Slabikář str. 90

Čtení na discord – čtvrtek od 13:00 – Slabikář str. 89 – zopakujeme, PS str. 55 – dlouhá slova

 

Slova na str. 88, 89 – je důležité, aby dítě chápalo význam slov

Děti s jazykovým citem, které chápou význam slov, zvládají toto učivo lépe.

Např: odhadnou, že prstýk, rodyna, Jenýk je nesmysl, slova je donutí číst měkce, pokud jim rozumí…

 

Psaní:

V písance je velmi málo psaní, protože nejde o nová písmena. Str. 24, 25 – pondělí, úterý

Povinně: Přepis do cvičných písanek: slova ze Slabikáře str. 88 u pusinky:

 1. 12 slov di, dí + diktát - středa
 2. 12 slov ti, tí - čtvrtek
 3. 12 slov ni, ní + diktát - pátek

Diktáty:

 1. Jeník utírá prach. Štěně honí kuře. Vláďa píše psaní. Děda hledá kladivo.
 2. Stáňa pije šťávu. Sluníčko svítí. Matěj utíká domů. Čeněk hladí kotě.

 

Jak diktovat?

Přečtěte nejdříve celou větu. Pak diktujte pomalu a zřetelně jednotlivá slova. Děti si při psaní slov potichu diktují písmena tak, jak jdou ve slově za sebou, po napsání si slovo kontrolují, opravují chyby.

 

Např. Jeník – řekněte si: je to jméno a začátek věty – tedy velké J, čteme měkce, proto měkké í,

utírá – protáhnout hodně dlouhé samohlásky, aby dítě slyšelo, že se píše čárka, čteme měkce

prach – upozorněte, že ch má 2 písmenka, pozor na konec věty, píšeme tečku. Věta má 3 slova.

Kontrola celé věty – pokud má dítě chybu, řekněte mu, zkontroluj si např. 2. slovo a znovu mu ho přečtěte.

 

Štěně – opět upozorněte na začátek věty, slovo má 3 háčky, děti je musí psát hned – píšu š, hned háček, ne až na konci slova! – pak většinou zapomenou

honí – čteme měkce, proto í, čteme dlouze, proto čárka

kuře – nezapomeň háček hned po napsání r!

Upozorněte na konec věty. Věta má 3 slova. Děti si větu kontrolují, pokud mají chybu, jen jim trochu poraďte – zkontroluj si poslední slovo, znovu ho dítěti zřetelně přečtěte…

 

Diktát a tvoření vlastních vět např. odpovědí v matematice je těžké učivo.

Diktujte pomalu, veďte děti přiměřenou radou ke správnému psaní.

 

 

 

1. B třída – Čj – úkoly od 8.6.

Poslední informační schůzka pro rodiče dětí, které nechodí do školy:

pondělí 22. 6. od 16:00

 • informace k ukončení školního roku + kontrola splněných úkolů

 

Český jazyk

Slabikář – str. 87 – 91

PS ke Slabikáři – str. 53 – 56

Písanka – str. 24 – 25 + psaní do písankového sešitu – přepis, opis, diktát

 

Čtení:

Tentokrát je čtení více, abychom prošli základní učivo 1. tř. do konce šk. roku.

Čtení by mělo jít dětem lépe, neprobíráme nové tvary písmen. Jde o měkčení slabik. Toto učivo budeme ještě více procvičovat ve 2. třídě.

Čtěte každý den rozumné množství, pokud je textu více, střídejte se při čtení, dítě sleduje text.

Vždy kontrolujte porozumění otázkami, povídejte si o tom, co jste přečetli.

 

U slabik dě, tě, ně – čteme ď, ť, ň, ale háček přeskočil nad písmenko e.

U slabik di, ti, ni – měkké i čarovalo a vyčarovalo ď, ť, ň, háček nepíšeme, i to zařídilo bez háčku.

 

Harmonogram čtení: doporučuji postupovat takto:

 1. Slabikář str. 87
 2. PS str. 53
 3. PS str. 54
 4. Slabikář str. 88, 89
 5. PS str. 55
 6. Slabikář str. 90
 7. PS str. 56
 8. DÚ na víkend Slabikář str. 91

 

Slova na str. 88, 89 – je důležité, aby dítě chápalo význam slov

Děti s jazykovým citem, které chápou význam slov, zvládají toto učivo lépe.

Např: odhadnou, že prstýk, rodyna, Jenýk je nesmysl, slova je donutí číst měkce, pokud jim rozumí…

 

Psaní:

V písance je velmi málo psaní, protože nejde o nová písmena. Str. 24, 25 – pondělí, úterý

Povinně: Přepis do cvičných písanek: slova ze Slabikáře str. 88 u pusinky:

 1. 12 slov di, dí + diktát - středa
 2. 12 slov ti, tí - čtvrtek
 3. 12 slov ni, ní + diktát - pátek

Diktáty:

 1. Jeník utírá prach. Štěně honí kuře. Vláďa píše psaní. Děda hledá kladivo.
 2. Stáňa pije šťávu. Sluníčko svítí. Matěj utíká domů. Čeněk hladí kotě.

 

Jak diktovat?

Přečtěte nejdříve celou větu. Pak diktujte pomalu a zřetelně jednotlivá slova. Děti si při psaní slov potichu diktují písmena tak, jak jdou ve slově za sebou, po napsání si slovo kontrolují, opravují chyby.

 

Např. Jeník – řekněte si: je to jméno a začátek věty – tedy velké J, čteme měkce, proto měkké í,

utírá – protáhnout hodně dlouhé samohlásky, aby dítě slyšelo, že se píše čárka, čteme měkce

prach – upozorněte, že ch má 2 písmenka, pozor na konec věty, píšeme tečku. Věta má 3 slova.

Kontrola celé věty – pokud má dítě chybu, řekněte mu, zkontroluj si např. 2. slovo a znovu mu ho přečtěte.

 

Štěně – opět upozorněte na začátek věty, slovo má 3 háčky, děti je musí psát hned – píšu š, hned háček, ne až na konci slova! – pak většinou zapomenou

honí – čteme měkce, proto í, čteme dlouze, proto čárka

kuře – nezapomeň háček hned po napsání r!

Upozorněte na konec věty. Věta má 3 slova. Děti si větu kontrolují, pokud mají chybu, jen jim trochu poraďte – zkontroluj si poslední slovo, znovu ho dítěti zřetelně přečtěte…

 

Diktát a tvoření vlastních vět např. odpovědí v matematice je těžké učivo.

Diktujte pomalu, veďte děti přiměřenou radou ke správnému psaní.

 

 

 

9. třída – Nj – úkoly od 8.6.

Úkoly na týden od 8. 6. 2020

Den 8.Juni – Montag

Opakování :

Vypracujte přílohu Nj9 opak a pošlete ke kontrole.

5. perfektum sloves nepravidelných (zápis do školního sešitu)

Existuje skupina německých sloves, jejichž perfektum (a často i préteritum) se tvoří nepravidelně, tyto tvary nelze odvodit, musíme se je naučit pamětně. V platnosti zůstávají u těchto sloves pravidla o časování pomocného slovesa, způsob přidávání ge-, informace o odlučitelných i neodlučitelných předponách. Tato slovesa zařazujeme v našem dělení sloves do 5. skupiny a do školního sešitu je budete pod tímto značením zapisovat. Dnes si přidáme další slovesa do 5. skupiny:

Do sešitu si zapište perfektum následujících sloves:

Jedná se o slovesa, u nichž stojí pomocné sloveso sein. To se pochopitelně časuje. Všechna ostatní pravidla jsou v platnosti.

Máme- li rozhodnout o pomocném slovesu sein nebo haben, lze využít toho, že sloveso vyjadřující pohyb bude mít zřejmě pomocné sloveso sein (gehen, kommen...fahren). Ale sloveso bleiben nevyjadřuje pohyb a má pomocné sloveso sein!!

Zapište si:

kommen – přijít, přicházet – ich bin gekommen

gehen - chodit – ich bin gegangen

fahren – jít, jezdit – ich bin gefahren

bleiben – zůstat – ich bin geblieben

aufstehen - vstát, vstávat - ich bin aufgestanden

Další slovesa si dopište z přílohy Nj9perf1 na str. 217.

Vyčasujte slovesa gehen a aufstehen v přítomném čase a v perfektu ve všech osobách a pošlete ke kontrole.

K procvičení perfekta využijte z této přílohy cv. 1 na str. 217 a cv. 2 na str. 217 – 218.

V příloze Nj9perf2 vypracujte cv. 3 na str. 218.

Všechna cvičení pošlete ke kontrole.

Pošlete nejpozději do konce týdne na verastepankova@zszdikov.cz

Přílohy:

Nj9opak
Nj9perf1
NJ9perf2

6. třída – Vo – úkoly od 8.6.

Výchova k občanství 6 od 8.6.

 

Pátek 12. 6. -

Téma: Pozvání do společnosti - učebnice str. 131 - 137

Odpověz: 1. Jaké významy může mít slovo společnost a co slovo společnost znamená?

   Piš do sešitu.

 

Všechny úkoly jsou povinné, máte-li možnost, zašlete ke kontrole mailem na mou adresu uvedenou na webových stránkách naší školy, v případě nutnosti pište, volejte na 606 75 77 44.

 

 

 

9. třída – Fy – úkoly od 8.6.

9.třída opakování - úkol na pondělí a čtvrtek

Tranzistory

Zapiš do sešitu:

Elektronické součástky s dvěma přechody PN

Druhy: Tranzistor NPN a PNP s kontakty emitor, báze, kolektor

El.proud přivedený na bázi se mnohonásobně zesiluje v kolektorovém obvodu.

Využití : jsou nepostradatelné pro činnost veškerých elektronických zařízení,

hudebních a jiných zesilovačů, digitálních rozhlasových a televizních přijímačů apod.

Celkové využití polovodičů v elektronice:

čipy, mikročipy, integrované obvody, procesory

Jsou sestaveny ze stovek až tisíců polovodičových součástek

diod, fotorezistorů, termistorů, tranzistorů a dalších polovodičů

s maximálním uplatněním miniaturizace.

Nebudeš něčemu rozumět? Napiš.

7. třída – Nj – úkoly od 8.6.

Úkoly na týden od 8. 6. 2020:

Den wie vielten haben wir heute? Heute haben wir den 9. Juni, es ist Dienstag.

Kontrola minulého učiva:

Vypracujte přílohu Nj7opak, doplňte odpovídající výrazy a celou stranu pošlete ke kontrole.

V pracovním sešitě na str. 67 zapište poslední nová slovíčka .

Další úkol bude projekt na téma roční období.

Využijte slovního i obrazového materiálu v učebnici a v pracovním sešitě v 7. lekci. Vypracujte na velkou čtvrtku, pošlete ke kontrole a schovejte si ho. Přinesete ho v září do školy a založím . Budu posuzovat i výtvarnou stránku.

Všechny domácí úkoly mi pošlete nejpozději do konce týdne.

Doplňte všechny nedodané úkoly.

verastepankova@zszdikov.cz

Přílohy:

Nj7opak

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 762

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 27

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 27

Unikátní IP 167

Posledních 30 minut 1

Dnes 20

Včera 48