1.A třída – Ma – úkoly od 12.6.

Matematika

 

Počítáme do 20: str. 35, 36, 38, 39, 40/1, 3 – zajímavá matematika, rozvoj logického myšlení

Str. 47 – slovní úlohy – děti si čtou zadání samy, výpočet, krátká odpověď.

Děti řeší příklady podle zadání, u některých budou zpočátku potřebovat vaši pomoc.

Sloupce: 79 – 82 – opakování +, – do 20

Nákupy – hra na obchod, drobný nákup v obchodě.

 

Str. 35

 1. 3

Nejdříve sečtěte čísla v rozích, pak do prostředních kruhů doplňte libovolná čísla, aby výsledek uprostřed trojúhelníka platil.

 1. 4

Had – výsledek z 1. pole zapište na začátek příkladu 2. pole, výsledek 2. pole na začátek 3…..

 

Str. 36

 1. 3 – tabulky
 2. Tabulka – sčítání, v některých polích můžete počítat od spodu, ale pak musíte odčítat. Změna směru – změna znaménka. Např. _ + 8 = 14, řeknu si 14 – 8 = 6, 5 + _ = 12, 12 – 5 = 7
 3. Tabulka – odčítání, v některých polích můžete od spodu, ale pak musíte sčítat.

Např. _ – 7 = 8, řeknu si 8 + 7 = 15

 

Str. 40/2 Pokud pochopíte, jak řešit, udělejte…já to nepochopila

 1. 3 – Součet 4 čísel píšete do zeleného okénka uprostřed.

 

 

 

 

 

1. A třída – Ma – úkoly od 8.6.

Matematika:

Dodělat PL z minulého týdne.

Sloupce: 75 – 78

Počítáme do 20  - str. 31 – 34

Opakování + , - do 20 s přechodem desítky netradičně.

Děti jsou zvyklé počítat sloupce a slovní úlohy. Jiná forma počítání je překvapí a zaskočí.

Proto by si měly zvykat řešit příklady v různých podobách.

U každého cvičení je zadání, které si samy přečtou.

Pokud nebudou zadání rozumět, udělejte s nimi pár př. jako vzor, pak by měly počítat samostatně.

 

Str. 32/1 Každá šipka je posun o 1 čtvereček, směr šipky udává směr posunu.

Str. 32/2 Děti tvoří příklady. Předchozí výsledek píší na začátek dalšího př. – řetězec

 

Str. 33/1 Děti postupují tabulkou v různých směrech, doplní čísla, aby výsledky platily

Str. 33/2 1. kruh - Součet 3 čísel v ose musí být 20, 2. kruh – od 20 odečteme prostřední číslo.

Str. 33/3 Doplňování číselných řad, každá řada má jinou posloupnost, musíte odhalit pravidlo:

 1. Řada – ubíráme 2
 2. Řada – ubíráme 3
 3. Řada – ubíráme 1
 4. Řada – sudá čísla od 2
 5. Řada – lichá čísla od 1
 6. Řada – ubíráme 2

Str. 34/1 tabulky

Postup by měly děti znát, už jsme podobné tab. řešili, přesto jim postup připomeňte.

Str. 34/2 - 1. had – Děti přidávají postupně světle zelená čísla, výsledky píší do tmavě zelených polí

 1. had – Ten samý postup, ale odčítají.

1. A třída – Ma – úkoly od 1.6.

Matematika

Tento týden budeme opakovat numeraci do 20 na PL /rozdám na schůzce/.

Každý den by dítě mělo spočítat 1 PL v pořadí 10, 11, 12, 15 – čísla jsou v pravém horním rohu u obrázku.

Než budou děti obrázky vybarvovat, musí příklady spočítat a napsat perem výsledky.

Pak obrázek vybarví podle rozpisu dole, na listu 12 nahoře v zadání.

Po návratu děti do školy jsem zjistila, že děti nemají počítání s přechodem 10 upevněné. Počítají pomalu, chybují, proto by měly počítat každý den, aby si počítání procvičovaly.

Domácí úkoly – sloupce 71 - 74

 

1. A třída – Ma – úkoly od 25.5.

Matematika od 25. 5.

 

Matematika 4/A – dodělat sešit

 

Počítáme do 20 – str. 29, 30

 

Sloupce – 69, 70

 

 

Pondělí: 25. 5.

 

M 4/A – str. 29

 

Opakování: geometrické tvary – čtverec, trojúhelník, obdélník, kruh – obrázky vlevo na str. 29

Děti vybarví geometrické tvary podle návodu dole – samy si návod přečtou.

Vybarví nejen rozházené geom. tvary, ale i holčičku nahoře.

 

Nové učivo: tělesa

Ve třídě budeme mít vystavené makety těles.

Doma zkuste tělesa najít na věcech, které jsou v domácnosti:

Koule: míč, lustr, pomeranč

Krychle: kostka stavebnice – musí mít všechny hrany stejně dlouhé

Kvádr: podlouhlá kostka, skříň, krabice od bot…

Válec: váleček na těsto

Děti vybarví tělesa v sešitě podle návodu dole, který si samy přečtou. /opět i panáčka nahoře/

Střecha hradu se nazývá kužel – zůstane bílá.

 

Počítáme do 20 – str. 29 dodělat

Ve cvičení 3: Děti škrtnou chybné výsledky a správné napíší vedle.

 

Domácí úkol: dodělat sloupce – 69, 70

 

 

Úterý: 26. 5.

 

Matematika v rozvrhu není – děti si mohou spočítat zadané sloupce 69, 70

 

 

Středa: 27. 5.

 

M 4/A – str. 30

 

Opakování počítání do 20 – děti řeší samostatně

 

Slovní úlohy:

Pozorně si přečtou zadání, podtrhají důležité údaje. Pokud ví, jak počítat, nemusí znázorňovat.

Při psaní odpovědi si nejdříve musí dobře přečíst otázku – jednoduchá odpověď – těžká slova opíší ze zadání.

 

Při řešení příkladů by měly počítat bez pomůcek. Těžší příklady si mohou ukázat na prstech.

 

Čtvrtek: 26. 5.

 

M 4/A - str. 31

 

Opakování učiva: děti počítají samostatně celou stranu, pak zkontrolujte, opravte chyby

 

Připomeňte dětem:

m – metr – měříme délku, l – litr – odměřujeme kapaliny, kg – kilogram – vážíme potraviny, věci

Zkratky za výsledky psát nemusí, ale zkuste, jestli umí zkratky přečíst a rozumí, co znamenájí.

 

Počítáme do 20 – str. 30/1, 3 – děti pracují podle zadání samostatně

 

 

Pátek: 27. 5.

 

M 4/A – str. 32

 

Souhrnné opakování 

Děti počítají samostatně – nechte je, ať se snaží řešit samy i slovní úlohy, pak zkontrolujte, opravte společně chyby, vysvětlete si, co dětem nejde.

 

Počítáme do 20 str. 30/2

 

 

 

1. A třída – Ma – úkoly od 18.5.

Matematika od 18. 5.

 

Matematika 4/A – str. 26 – 28

Počítáme do 20 – str. 28, 29/1

Sloupce 67, 68

Hra na obchod – rozvoj finanční gramotnosti

 

 1. den

 

M 4/A str. 26

 

Jednotky délky, objemu, hmotnosti

Zopakujte s dětmi:

Metrem měříme délku: prkna, lina, provazu, látky….zkratka m = metr

Odměrkou měříme: mléko, vodu, olej, džus…zkratka l = litr

Váhami vážíme: ovoce, maso, mouku, cukr, lidi…zkratka kg = kilogram

 

Zkuste dětem jmenovat různé věci, ať vám řeknou, čím by je měřily:

Jablka, koberec, benzín, drátek, čaj, brambory, rýži, mašli, pivo, jar, pomeranče, šťávu z pomerančů….

 

 1. Měření metrem

Naměřte danou délku, pak zkuste změřit stůl, skříň, pokoj.

Co měříme metrem: děti zakroužkují nebo podtrhnou, samy vymyslí další věci, které metrem měříme

 

 1. Vypočítej

Děti nemusí za každý výsledek psát m, je to zbytečné.

Než začnou počítat, napíší na linku za Vypočítej: m = metr

Pak zkuste jestli umí příklady se zkratkou přečíst: 3 metry + 10 metrů = 13 metrů, přečtou nahlas 3 př., abyste měli jistotu, že ví, co m znamená, pak počítají samy.

 

 1. Slovní úloha

Děti pozorně čtou zadání, podtrhávají důležité údaje.

Vysvětlete, že 20kg třešní není stejné jako 20 třešní /20 kg je velká bedna, 20 třešní je miska/!

Znázornění kroužky, škrtáme zprava.

Před napsáním odpovědi znovu čtou otázku, těžká slova opisují ze zadání

 

 1. Litry

V krabici je 1 litr mléka, ukažte dětem různé nádoby, zkuste odměrkou změřit, kolik litrů je vejde do hrnce, kýble…

 

 1. Vypočítej

Děti nemusí za výsledek psát l, ale musí vědět, co zkratka znamená.

Na linku za Vypočítej: l = litr

Děti 3 příklady nahlas čtou, aby byla jistota, že umí zkratku přečíst:

5 litrů + 7 litrů = 12 litrů….

 

 1. Vypočítej

Opět zkratku za každý výsledek nepíšeme.

Na linku za Vypočítej: kg = kilogram

Děti tři příklady nahlas přečtou: 10 kilogramů – 1 kilogram = 9 kilogramů

 

 1. Děti si vytvoří představu, jak vypadá 1 kg: potěžkají si pytlík mouky, cukru…

Mohou porovnat, jogurt a 1 kg mouky, slabikář a 1 kg cukru….Co je těžší? Odhadnou.

 

 

 1. den

 

M 4/A – str. 27

 

Opakování: tuto stranu by měly děti zvládnout samostatně

 

Slovní úlohy:

Pokud děti po přečtení vědí, jak úlohu řešit, nemusí znázorňovat.

Když si dítě neví s řešením rady, znázorní si a lépe pak vymyslí řešení.

 

Pro řešení příkladů v nutných případech použijte názorné pomůcky – osu, počítadlo, prsty.

 

 

 1. den

 

Počítáme do 20 – str. 28

 

 1. Děti příklady vypočítají a připíší ke správnému výsledku na ručníku.

 

 1. Trochu neobvyklé př. – doplnit + , - do př. aby výsledek platil
 2. Sloupec zvládnou děti samy
 3. Sloupec – vyděsí je výsledek na začátku př. – nesmí se tím nechat zaskočit, mohou si ho přepsat na konec.
 4. Sloupec – pomůže, když si napíší výsledek nad příklady, poslední 3 př. jsou pro bystré počtáře.

 

 

 1. den

 

M 4/A – str. 28

 

Opakování – děti by měly zvládnout samostatně

 

Slovní úlohy – nemusí znázorňovat, pokud umí řešit rovnou

 

Ve cv. 2 – příklady ze 3 čísel – těžší počítání – děti si mohou napsat mezivýsledek:

7 + 6 + 3 = tady si bystřejší děti všimnou, že mohou počítat nejdříve 7 + 3 = 10, 10 + 6 = 16

4 + 5 + 8 = nad 4 + 5 si mohou napsat 9, pak 9 + 8 = 17

 

Ve cv. 3 si za Vypočítej napíší: Kč = korun českých

Pozor na velké K, řekněte si třeba, že peníze jsou důležité, proto píšeme velké písmeno

Děti nemusí psát za každý příklad Kč, ale zkusí si 3 příklady přečíst, aby uměly zkratku číst:

5 korun + 8 korun = 13 korun…

 

 

 1. den

 

Počítáme do 20 – str. 29/1

 

Pyramidy – pro děti neobvyklé počítání – 1. pyramidu vždy udělejte jako vzor společně

 1. řádek pyramid – sčítají vždy 2 sousední čísla, výsledek píší nahoru
 2. řádek pyramid – odčítají vždy 2 sousední čísla, výsledek píší dolů

 

Sloupce 67, 68

 

Hra na obchod:

Minulý týden jste možná zkusili nakupování hraček.

Tento týden zkuste nákupy potravin:

Oceňte si různé potraviny: např. tatranku - 6,-, jogurt - 7,-, sýr - 8,-, jablko – 5,-

Pracujte s papírovými penězi, nebo děti na papír nakreslí mince, kterými by zaplatily.

Koupí si např. tatranku a jogurt k svačině: 6 + 7 = 13

Zaplatí: 10 + 2 + 1, nebo 5 + 5 + 2 + 1 ….

Zkoušejte různé varianty nákupu i placení. Střídejte role prodavač a zákazník.

 

Pro šikovnější počtáře: Zaplatí nákup dvacetikorunou. Kolik Kč musí prodavačka vrátit? Jaké to budou mince?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. A třída – Ma – úkoly od 11.5.

Matematika od 11. 5.

 

Matematika 4/A – str. 22 – 25

Sloupce 63 – 66

Počítáme do 20 – str. 27

 

Učivo na zadaných stranách bylo již několikrát vysvětleno, příklady jsou stále na stejném principu.

Děti by tedy mohly příklady řešit samy nebo s malou pomocí v případě nepochopení…

Pokud je potřeba, mohou používat názorné pomůcky.

 

Slovní úlohy:

Základem je pozorné čtení zadání a otázky. Dobré je podtrhat si důležité údaje.

Znázornění mohou děti dělat barevně nebo perem – kroužky, větší puntíky. Ve znázornění označují desítku zleva, a pokud ubírají, škrtají zprava.

Odpověď sestavují na základě otázky. Je dobré si ji přečíst ještě jednou. Pokud jsou v odpovědi těžší slova, děti si je vyhledají v zadání a mohou je opsat.

 

 

 1. den

 

M 4/A – str. 22

 

Cvičení 3 – zelený rámeček – výsledky za příklady bez =

 

Cvičení 6 dole: Příklad pro řešení úlohy napište na linku za odpověď, výsledek doplňte do odpovědi.

 

Sloupec 63

 

 

 1. den

 

M 4/A – str. 23

 

Sloupec 64

 

 

 1. den

 

M 4/A – str. 24

 

Cvičení 1 – Slovní úloha – trochu zmatek

Na obrázku děti spočítají všechny výsadkáře /i ty na zemi/ a doplní do 1. věty. Do 2. věty doplní počet, který je na zemi.

Znázornění: Do oválu dají 10 - všechny ve vzduchu a 1 na zemi, škrtnou všechny výsadkáře na zemi.

Výpočet: 17 – 7 – 1 = 9, 17 – 8 = 9

Odpověď: Je tam 9 lidí.

 

Cvičení 3 – Doplnit sčítance, aby výsledek platil.

Tady mohou děti uplatnit rozklad:

7 + _ = 14 – K sedmi přidám 3 do celé desítky a ještě 4 nad deset, tedy celkem 7

Děti už by měly počítat bez počítadla nebo osy. Maximálně použijí prsty.

V obchodě také nebudou mít po ruce počítadlo, je třeba si poradit bez něj.

 

Cvičení 5 – Počítání po 2

Praktické, když chceme něco rychle spočítat.

 

Sloupec 65

 

 

 1. den

 

M 4/A – str. 25

rýsování – toto děti samostatně zřejmě nezvládnou, budou potřebovat radu, můžete jim pomáhat.

 

Děti zkusí podle vzoru spojit body, nepřesnosti se tolerují.

 

Křížené čáry /2. řádek/ - barevně

 

Rýsování čtverců, trojúhelníků, obdélníků – dole – má více řešení

Počet vašich řešení zapište na připravené řádky pod narýsované tvary

 

Sloupec 66

 

 

 1. den

 

Počítáme do 20 – str. 27

 

Můžete si zahrát na obchod:

Kdo nezahodil papírové peníze, které byly v matematice, může je použít.

Kdo už je nemá, může si je vyrobit, nebo jen kreslit na papír.

 

Děti by měly vědět, jaké mince do 20 existují – 1, 2, 5, 10, 20. Neexistuje 3, 4, 6, 7…/i když to vypadá divně, některé děti to opravdu nevědí/

 

Připravte si 4 hračky pro nákup a dejte jim ceny, např.: méďa – 5,- , auto 7,-, míček – 4,-, kostky 6,-

Dítě si vybere méďu a kostky.

Na papír si napíše: 5 + 6 = 11 /nebo to spočítá zpaměti bez zápisu/

Zaplatí penězi.

Pokud peníze nemáte, na papír nakreslí desetikorunu a korunu /10 v kruhu a 1 v kroužku/, nebo 2 pětikoruny a korunu, nebo pětikorunu a 3 dvoukoruny….zkoušejte různé způsoby placení.

Zkoušejte různé varianty nákupu.

 

Až se situace s koronavirem uklidní, nechte děti nakupovat menší nákupy v obchodě.

 

1. A třída – Ma – úkoly od 4.5.

Matematika od 4. 5.

 

Matematika 4/A str. 19 – 21

Počítáme do 20 str. 26, 27

Sloupce 59 – 62 dodělat

Videa s výkladem str. 19 – 21 si můžete stáhnout - https://uloz.to/tamhle/7RVhU6p0lEWB

Videa jsou určena dětem, které nezvládnou učivo samostatně řešit, s videem mohou pracovat bez vaší pomoci. Nejdříve procházím a vysvětlím všechna cv. na dané straně, pak mohou počítat samy.

Na odkaz si kliknete, pak stáhnete video a pustíte.

Pokud dítě zvládá matematiku bez problémů, videa ho budou spíš zdržovat.

 

 1. den

 

Matematika 4/A str. 19

 

 1. Vypočítej:

Připomeňte dětem, co znamenají zkratky :

m = metr – měříme podlahu, nábytek, délku provazu, prkna…

l = litr – odměřujeme kapaliny, vše, co teče – vodu, mléko, džus, naftu…

kg = kilogram – vážíme potraviny, náklad, lidi….

 

Zkratky za výsledky psát děti nemusí, ale ať si příklady čtou nahlas: 11 metrů – 3 metry, aby uměly zkratku správně pojmenovat, přečíst.

 

 1. Slovní úloha:

Pozorně číst zadání – to je základ! Důležité údaje si mohou děti v úloze označit, podtrhnout.

Doplnit růžovou větu podle zadání: o 7 méně, musíme odčítat

Znázornění:

Kamil:  O OOOOO/ O OOOOOO , oddělte odzadu 7, o které má Milan méně

Milan: O OOOOO jen to, co je před čarou

Výpočet: 13 – 7 = 6

Odpověď: Nejdříve si dítě musí přečíst otázku, aby vědělo, na co odpovídá…Milan má 6 bonbónů.

Při psaní odpovědi musí někdy dítě napsat těžší slovo, ukažte mu ho v zadání, jen ho opíše.

 

 1. Procvičuj:

Těžší příklady, doplňujeme sčítance do př.

7 + _ = 12 Dítě si nastaví 7 prstů, přidá 3 do 10, pak schová všechny prsty, přidá 2 do 12, výsledek 5

 

 1. Písemné počítání:

Sčítance jsou napsané pod sebou /už jsme to dělali, snad si to děti pamatují/.

Nenechat se zaskočit jiným zápisem, výsledky píšeme na modrou linku pod příklad.

Ukažte dětem, že je snazší počítat příklady od zdola, tedy 9 + 2, 9 + 5….

 

 1. Slovní úloha:

Čtěte pozorně zadání, označte důležité údaje.

Znázornění: 12 kruhů, 10 zleva do oválu, 6 odzadu, zprava škrtnout

Výpočet: 12 – 6 = 6

Odpověď: Přečtěte si znovu otázku – Řekněte si hezkou odpověď, ať se děti učí pořádně mluvit…

Napsat stačí: Je tam 6 labutí.

 

 

 

 1. den

 

Matematika 4/A – str. 20

 

 1. Slovní úloha:

Přečíst pozorně zadání, doplnit chybějící údaje podle obrázku. Kolik nakrájela - si každý zvolí sám.

Vyznačte desítku zleva bez ohledu na druh houby – dejte do oválu.

Odzadu, zprava škrtněte tolik, kolik jste si zvolili.

Znázornění: neděláme, už máme

Výpočet: 13 - _ = _

Odpověď: Zůstalo _ hub.

 

 1. Znázorni a vypočítej:

Známé cvičení, tentokrát ubíráme od 13

 1. řádek – vzor – vždy škrtáme odzadu, rozklad 13 – 3 /do celé 10/ - 1/pod 10/ = 9, 13 – 4 = 9
 2. řádek – příklad na konci 13 – 5, škrtáme zprava 5, rozklad – 13 – 3 – 2 = 8, 13 – 5 = 8

 

 1. Opakuj: samostatně, nemusíte psát =

 

 1. Slovní úloha:

Pozorně číst zadání, podtrhat důležité údaje.

Vysvětlete dětem, že 13 kg jahod je větší košík jahod. Není to stejné jako 13 jahod, to by byla jen miska…Totéž 7kg jahod není stejné jako 7 jahod. 1 kg jahod není 1 jahoda!

Znázorni: 13 kruhů, desítka zleva do oválu, škrtáme zprava 7

Výpočet: 13 – 7 = 6

Odpověď: říkáme: Tetě zbylo ještě 6 kg jahod, píšeme:Zbylo 6 kg.

 

 1. Procvičuj – samostatně – pokud je potřeba, použijte názorné pomůcky

 

 1. Vypočítej – sl. úloha

Přečíst zadání, podtrhat důležité údaje

Výpočet napsat za odpověď na linku, která tvoří rámeček 13 – 4 = 9

Do odpovědi doplnit 9.

 

 

 1. den

 

M 4/A – str. 21 – Opakování:

 

Podobná cvičení jsme dělali na předchozích stranách.

Nechte děti udělat celou stranu samostatně včetně slovních úloh.

Pak stranu zkontrolujte, budete mít obrázek, jak děti učivo zvládají.

Případné chyby společně opravte, vysvětlete, jak to má být správně.

 

 

 1. den

 

Počítáme do 20 – str. 26

 

 1. Příklady vypočítat, do raket rozepsat podle výsledků

 

 1. Těžší cvičení, použijte názorné pomůcky

!Pozor na poslední sloupec! – 2 způsoby řešení:

 1. _ + 5 = 15 Víme, že si můžeme sčítance přehodit, tedy 5 + _ = 15, to už děti znají
 2. _ + 5 = 15 Můžeme vzít příklad odzadu, změna směru – změna znaménka, tedy 15 – 5 = 10

 

Dodělat nakopírované sloupce 61, 62

 

 

 1. den – Státní svátek – odpočinek

 

Kdo by se nudil: Počítáme do 20 str. 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. A třída – Ma – úkoly od 27.4.

Matematika – od 27. 4.

 

Pokud máte zájem, videa s výkladem str. 16 – 18 lze dětem pustit.

https://uloz.to/tamhle/DJTZV36NdOos

Matematika 4/A str. 15 - 18

 

Doporučení: učivo si rozumně rozvrhněte, nejlépe každý den 1 strana

 

 1. den – str. 15

 

Opakování geometrie – geometrické tvary – čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh

 

Děti by měly umět tyto tvary bezpečně poznat a pojmenovat.

 

Ukažte si tyto tvary i na věcech, které nás obklopují:

čtverec: dlažba, dlaždičky v koupelně, varná deska sporáku…

obdélník: dvířka skříňky, rámeček obrázku, obrazovka, deska stolu…

trojúhelník: štít domu, stan…

kruh: kolo auta, dort, pizza, poklice…

 

Rýsování podle pravítka:

Můžete dětem s rýsováním pomáhat, přidržet pravítko, aby neujíždělo, rýsovat plynulou čáru, spojovat body.

To vše je pro děti v 1. tř. těžké, jemná motorika není na přesné rýsování připravena.

Nepřesnosti se tolerují.

 

Po narýsování různých tvarů, napíší děti do rámečků pod ně jejich názvy – psace

 

Počítáme do 20 – str. 25/2

 

 1. den – str. 16

 

Odčítání v oboru do 20 s přechodem desítky:

- nové učivo, pro některé děti obtížné

- princip řešení příkladů: nejdříve ubíráme do celé desítky, pak pod desítku

- počítání s rozkladem máte na papíru, který jste dostali 6. 4.

 

např.:

12 – 5 = 12 – 2 /ubereme to, co je přes 10/ - 3 /pak ubereme zbytek pod 10/ = 7

13 – 4 = 13 – 3 – 1 = 9

14 – 6 = 14 – 4 – 2 = 8 ….

 

Opět používejte názorné pomůcky, počítadlo, číselnou osu, prsty – jak s nimi máte také na tom papíru.

 

 1. Slovní úloha:

Přečtěte si pozorně zadání a doplňte chybějící údaje podle obrázku.

Vyznačte celou desítku zleva, dejte do oválu 10, 1 hrnek vpravo zůstane.

Škrtněte 3 hrnky zprava, tedy 1, který je mimo a 2 v oválu.

Znázorni: není třeba

Vypočítej: nejdříve s rozkladem: 11 – 1 – 2 = 8, pak př. 11 – 3 = 8, upozorněte děti, že v 1. př. jsme odčítali postupně – 1 - 2, v druhém všechny 3 najednou, ale příklady jsou vlastně stejné.

Odpověď: řekněte si hezkou odpověď, ať se děti učí vyjadřovat. Napsat stačí: Je tam 8 hrnků.

 

 1. Znázorni a vypočítej:

Modré puntíky, celá desítka je v krabici, 1 je mimo.

Podle příkladu, který je na konci řádky škrtáme odzadu, zprava.

 1. řádek je hotový – vzor
 2. řádek – na konci je 11 – 3, tedy škrtneme zprava 3 puntíky, 1 mimo, 2 v krabici

příklad s rozkladem dopíšeme na modrou linku 11 – 1 – 2 = 8, do př. 11 – 3 = 8

V příkladu na modré lince ubíráme vždy nejdříve 1 /ubereme, co je přes 10, mimo krabici/, pak zbytek.

 1. řádek – 11 – 4, škrtneme 4 zprava /1 mimo, 3 v krabici/ - 11 – 1 – 3 = 7, 11 – 4 = 7

 

 1. Opakuj: počítání bez přechodu desítky – samostatně

 

 1. Slovní úloha:

Děti čtou samostatně. Zeptejte se na něco ze zadání, zjistěte, jestli ví, co četly.

Znázorni: O O O O O O O O O O/O desítku zleva dejte do oválu, 1 vpravo zůstane mimo

4 kruhy zprava škrtněte – to jsou zvadlé růže – škrtnete 1 mimo a 3 v oválu

Vypočítej: 11 – 1 – 3 = 7, 11 – 4 = 7

Odpověď: Je tam 7 růží. Opět si zkuste s dětmi říct i hezčí odpověď.

 

 1. Procvičuj:

Kdo nezvládne počítání bez pomůcek, je zde číselná osa.

Je třeba vysvětlit dětem, že při odčítání, musí postupovat po ose zprava doleva, tedy směrem k nule.

 

 1. den- str. 17

 

 1. Procvičuj:

Počítání s pomocí číselné osy, sčítání, postupujeme zleva doprava na rozdíl od str. 16/5

Těžší příklady, protože děti dopočítávají do 11, v posledním sloupci do 12

2 + _ = 11

Schopný počtář si řekne, do 10 mi chybí 8 a do 11 ještě o jeden více, takže 9

Méně zdatní si dají prst na ose na 2 a počítají, kolikrát posunou, než se dostanou na 11.

 

 1. Slovní úloha:

Přečíst pozorně zadání. Ať se děti snaží číst samy.

Znázorni: 11 kruhů, desítku zleva do oválu, škrtáme zprava 3

Vypočítej: 11 – 3 = 8 Děti si mohou říct 11 – 1 do desítky a – 2 pod deset, tedy výsledek 8

Odpověď: Jelo 8 lidí.

 

 1. Slovní úloha:

Číst pozorně zadání, děti samy.

Doplnit růžovou větu pod zadáním.

Znázorni: u Míši o 5 méně kruhů, tedy jen to, co je u Hely vlevo od svorky

Vypočítej: upozornit děti, že o 5 méně, tedy míň, mínus: 11 – 5 = 6   /11 – 1 – 4 = 6/

Odpověď: Míšovi je 6 let.

 

 1. Slovní úloha:

Těžší slova v zadání, pomáhejte se čtením.

Znázorni: Jana: 8 kruhů

Dáša: o 6 více, tedy stejně kruhů jako Jana a pak ještě 6 navíc

Vypočítej: když měla Dáša více, budeme přidávat. 8 + 6 = 14

Odpověď: Dáša má 14 kapesníků.

 

 1. Vypočítej:

Lehké příklady, ale také odčítání od 11 s přechodem, použijte názorné pomůcky.

 

Dole v pruhu upozorňují, že u odčítání nesmí děti vyměnit čísla, jako to dělaly u sčítání.

např. 8 + 4 je stejné jako 4 + 8, ale nemůžeme udělat 11 – 4, 4 – 11 !

 

 1. den – str. 18

 

 1. Slovní úloha:

Zadání přečíst a doplnit podle obrázku, počítáme i uschlé stromy, tedy rostlo 12 stromů.

Vyznačíme 10, tedy 10 stromů zleva dáme do ohrady, 2 uschlé budou mimo.

Znázorni: není třeba

Vypočítej: 12 – 2 – 2 = 8, 12 – 4 = 8

Odpověď: Je tam 8 stromů.

 

 1. Znázorni a vypočítej – podobně jako na str.16/2

Tentokrát ubíráme od 12, tedy nejdříve 2, které jsou přes 10 a pak zbytek

 1. řádek je hotový, vzor, doplníme výsledky
 2. řádek na konci 12 – 4, škrtneme 4 zprava /2 mimo, 2 v krabici/ 12 – 2 – 2 = 8, 12 – 4 = 8

Podobně další řádky, vždy škrtáme odzadu tedy zprava.

 

 1. Opakuj, lehké př., samostatně, děti nemusí psát =, jen výsledky

 

 1. Slovní úloha:

Děti čtou samostatně a mohou i samy řešit.

Znázorni: 12 kruhů, 3 zprava škrtnou

Vypočítej: 12 – 3 = 9, mohou si říct 12 – 2 do desítky – 1 pod deset = 9

Odpověď: Je tam 9 salátů.

 

 1. Procvičuj. Pokud je potřeba, použijte názorné pomůcky.

 

 1. Vypočítej:

Za odpovědí na konci úlohy je místo na výpočet, napište ho tam a do odpovědi doplňte výsledek.

 

Nakopírované sloupce: sloupec 61, př. typu 11 - …., 12 - …..

 

 

 1. den – Svátek práce – odpočinek

 

Kdo by se nudil: Počítáme do 20 str. 26/1, příklady vypočítat a přepsat do raket ke správným výsledkům, které jsou ve špičkách.

1. A třída – Ma – úkoly od 20.4.

Matematika – od 20. 4.

 

Matematika 4/A str. 10 - 14

 

Doporučení: učivo si rozumně rozvrhněte, nejlépe každý den 1 strana

 

 1. den – str. 10

 

 1. Slovní úloha:

Doplňte čísla do zadání podle obrázku.

Do košíčku dejte všechny hrušky + 3 jablka, 5 jablek zůstane mimo

Znázorňovat není třeba, děti vidí ovoce na obrázku

Výpočet: 7 + 3 + 5 = 15 vysvětlit dětem, že 7 + 3 je v košíčku /celá desítka/ + 5 přidáme zbytek, vedle napište také příklad 7 + 8 = 15, upozornit děti, že je to vlastně ten samý př.,

jenom místo 3 + 5 napsali rovnou 8

Odpověď: Píší děti pokud možno psace, tiskace jedině když jsme se písmenko neučili psát

Pro rozvoj řeči je dobré, aby si děti řekly ústně hezkou odpověď. Aby takovou odpověď dokázalo dítě sestavit, potřebuje vědět, na co se v úloze ptají. Přečtěte si pozorně otázku, pak může dítě lépe odpovídat např.: Maminka koupila 15 kusů ovoce.- takovou odpověď si společně řekněte, ale do sešitu pište stručně např: Je to 15 kusů

 

 1. Znázorněte a vypočtěte podle vzoru – podobná cv. byla na str. 5 a 7, děti tedy mohou pracovat samostatně, už by měly vědět jak na to.

Upozorněte děti, že nejdříve tvoří celou desítku /v krabičce/, pak přidají zbytek /mimo krabici/

 

 1. Slovní úloha:

Znázornění: barevně nebo perem /7 vybarvených puntíků, 5 nevybarvených kroužků/

ve znázornění dejte 10 zleva do oválu nebo do rámečku, jak to půjde lépe, 2 budou mimo

Výpočet: 7 + 3 + 2 = 12, 7 + 5 = 12

Odpověď: ústně: V obchodě mají 12 jízdních kol.

písemně do sešitu: Je to 12 kol. /píšeme psace/

 

 1. sloupce

Pro řešení příkladů použijte číselnou osu, na které si dítě ukazuje.

7+4 = ukáže si 7, postoupí o 4 doprava a zastaví na 11

pro řešení může používat rozklad 7 + 3 + 1 = 11, tykadla nad 2. sčítance, nebo počítá na počítadle, prstech.

 

 1. výměna sčítanců

Dobrá pomůcka u těžších příkladů 3 + 9 mi nejde, vypočítám tedy 9 + 3

Opět zdůrazněte, že toto nesmí dělat u př. na odčítání.

 

Nakopírované sloupce, které jste si ve škole vyzvedli př. typu 7 + ….

 

 1. den – str. 11

 

 1. Slovní úloha:

Doplňte čísla do zadání podle obrázku.

Do oválu dejte všechny bubny a 4 panenky, 1 je mimo.

Znázornění ne. To už mají na obrázku.

Výpočet: 6 + 4 + 1 = 6 + 5 = 11, vysvětlete, že 6 + 4 ve skříni + 1 je mimo

Nemusíte to rozepisovat do 2 př., tady děti vidí, že 6 + 4 + 1 = 6 + 5, protože místo 4 + 1 je 5

Odpověď: Mají 11 hraček. – děti píší psace

 

 1. Znázornění, výpočet s rozkladem, výpočet

Některým dětem rozklad dělá potíže, mají raději počítání na prstech.

Je ale důležité, aby se s tímto způsobem seznámily, aby znaly podstatu tohoto počítání!

Proto občas zkoušejte i počítání s rozkladem.

 

 1. Sloupce – pokud dítěti počítání nejde použijte počítadlo, č. osu nebo prsty.

Stačí napsat jen výsledky bez =, je tam málo místa

 

 1. Slovní úloha

Opakování, mohou si přečíst samy, a pokud vědí, jak počítat, není třeba znázorňovat.

Odpověď: ústně /pro rozvoj vyjadřovacích schopností/: Ivanovi zbylo 11 kuliček.

písemně: Zbylo mu 11., lepší písaři napíší i kuliček.

 

 1. Slovní úloha

Těžší čtení, neumíme ch, tedy pomáhejte se čtením.

Znázornění: barevně nebo perem puntíky a kruhy, dát celou desítku 6 + 4 do krabice, 3 mimo

Výpočet: 6 + 4 + 3 = 6 + 7 = 13

Odpověď: ústně: Děti postavily celkem 13 báboviček.

Napsat stačí. Mají 13 bábovek.

 

 1. Sloupce

Můžete používat názorné pomůcky, pokud umí dítě počítat bez nich a nechybuje, je to zbytečné

 

Nakopírované sloupce: příklady typu 6 + …

 

 1. den – str.12

 

 1. Slovní úloha:

Doplňte čísla do textu.

Dejte do oválu všechny míče a 5 koňů, 3 jsou mimo

Znázornění ne.

Výpočet: 5 + 5 + 3 = 5 + 8 = 13

Odpověď: ústně: V obchodě mají 13 hraček. Napsat. Mají 13 hraček.

 

 1. Znázornění, počítání s rozkladem – samostatně

 

 1. Sloupce – počítání s pomůckou / kdo ji potřebuje/

 

 1. Slovní úloha:

Znázornění: barevně nebo perem, do oválu /rámečku/ 5 + 5, mimo 2

Výpočet: 5 + 5 + 2 = 5 + 7 = 12

Odpověď: ústně: Paní učitelka dostala 12 tulipánů, písemně: Má 15 kytek.

 

 1. Slovní úloha:

Jednoduchá. Děti by si mohly samy přečíst, znázornit barevně, vypočítat a možná zvládnou i krátkou odpověď

 

 1. Sloupce, počítání s pomocí č. osy

Kdo umí bez pomůcek počítat, nemusí ji používat

 

Nakopírované sloupce: příklady typu 5 + ….

 

 

 1. den – str. 13

 

 1. Slovní úloha:

Doplnit zadání podle obrázku.

Dát do oválu všechny žluté a 6 červených, 1 červený je mimo – vždy počítáme zleva.

Znázornění ne, už ho máme.

Výpočet: 4 + 6 + 1 = 11, 4 + 7 = 11 nebo  4 + 6 + 1 = 4 + 7 = 11, jak chcete

Můžete děti upozornit, že už znají př. 7 + 4 = 11, při řešení př. ve sloupcích si mohou pomoci výměnou sčítanců.

Odpověď: ústně: Ve střelnici měli 11 balónků, napsat: Je to 11 balónků.

 

 1. Slovní úloha:

Doplnit zadání.

Dát do oválu zleva všechny bílé a 7 hnědých opic, 1 je mimo

Znázornění ne.

Výpočet: 3 + 7 + 1 = 3 + 8 = 11, už známe př. 8 + 3 = 11

Odpověď: Ve střelnici bylo celkem 11 opiček…napsat: Bylo tam 11 opic.

 

 1. Znázornění, výpočty.

Pozor, děti už přišly na to, že ve cvičení tohoto typu se výsledek na dalším řádku zvětší o 1,

tady to tak nebude, takže tam namastí nesprávné výsledky, protože nepočítají, ale taktizují…

 

Upozorněte děti, že při počítání 4 + 8 si mohou říci 8 + 4, podle toho, co se jim lépe počítá,

4 + 9 = 9 + 4, 2 + 9 = 9 + 2…..

 

 1. Sloupce, počítání s názornými pomůckami

Výsledky mohou děti psát bez =

 

 1. Slovní úloha:

Znázornění: 4 + 6 do rámečku, 2 mimo

Výpočet: 4 + 6 + 2 = 4 + 8 = 12, nebo 8 + 4 = 12

Odpověď: hezkou ústně, stručnou napsat.

 

Nakopírované př. typu: 4 + ….,  3 + …, 2 + ….

 

 1. den – str. 14

 

 1. Výměna sčítanců – usnadní počítání některých př.

Opět, upozorněte, že u odčítání toto nelze dělat. Mohou to děti zkusit 7 – 3 = 4

3 – 7 nejde, nemohu ubrat od malého čísla číslo velké.

Např. ze života: Nemohu sníst 7 bonbónů, když mám jenom 3.

 

 1. Slovní úloha:

Děti si zkusí úlohu samostatně přečíst, znázornit i vypočítat.

Výpočet:  stačí 7 + 8 = 15

Odpověď si řekněte, pak stručně napište

 

 1. Slovní úloha:

Znázornění: u Miloše si zprava odpočítejte 7 a oddělte svislou čarou u Jany pak dítě nakreslí jen kruhy, které jsou před čarou

Miloš: O O O O O O O O O O O / O O O O O O O

Jana:   O O O O O O O O O O O

Výpočet: když má méně, má míň budeme tedy odčítat 18 – 7 = 11

Odpověď: Jana si ušetřila 11 korun, napsat: Jana má 11 Kč /vysvětlit dětem, že Kč je zkratka pro koruny, musí psát velké K/

 

 1. Sloupce – počítání bez názorných pomůcek, snad to dobře dopadne…kdo potřebuje prsty, ať je radši použije, lepší než chyby.

 

 1. Výměna sčítanců

 

 1. Slovní úloha – mohly by děti samy celé, pak opravte chyby společně

 

 

Počítáme do 20 -  PS

 

str. 24/ 2 Opakování +, - bez přechodu desítky

Doporučuji si napsat výsledek nad př., pak teprve porovnávat

 

Kdo by měl ještě sílu: str. 25/2 procvičování nového učiva

1. A třída – Ma – úkoly od 13.4.

Matematika – od 13. 4.

Matematika 4/A str. 5 – 9

Nové učivo – počítání s přechodem celé 10!

pro většinu dětí obtížné, zpočátku používejte k počítání počítadlo,

číselnou osu, prsty, rozklad pomocí tykadel, každému vyhovuje něco jiného

některé děti chápou učivo pomaleji, chce to trpělivost…

Doporučení: každý den vypočítejte 1 stranu

 

strana 5:

 

 1. doplňte v zadání chybějící údaje

do krabičky dejte /zakroužkujte/všechny košíčky a jednu trubičku, 3 trubky jsou mimo

výpočet: 9 + 4 = 9 + 1 + 3 = 13 napište si příklad s rozkladem, dopočítáte do 10, pak zbytek

jednoduchá odpověď: Jana má 13 kusů.

 

      2. znázorňujte a počítejte podle vzoru

 

 1. znázornění barevně, nebo 9 vybarvených puntíků a 5 kroužků – tak jsme to dělali

ve znázornění dejte celou desítku do jednoho rance, vedle zůstanou 4

odpověď – snažte se psát jednoduchou, nepoužívejte složitá slova: Teta má 14 růží.

 

 1. nácvik rozkladu čísel

 

 1. při počítání používejte názorné pomůcky, děti si mohou příklad vyhledat ve cv. 2 a

podívat se na jeho znázornění i počítání s rozkladem

nad 2. sčítance udělejte tykadla a malými čísly si nad sčítance napište rozklad např.:

 

1 + 4                   1 + 3                  1 + 8

+  V                    +  V                   +  V

9 + 5 = 14          9 + 4 = 13          9 + 9 = 18 …..

 

 

strana 6:

 

slovní úlohy 1., 2. – když má někdo více, má přidáno, tedy znaménko +

když má někdo méně, má míň, tedy znaménko –

děti by si měly úlohy číst samy a samy vymyslet výpočet, s psaním odpovědi budou potřebovat poradit, snažte se volit jednoduchá, spíš kratší slova

 

jednoduché odpovědi:Lucka má 18 vajec, Bára má 14 kuliček.

 

 1. počítejte s názornou pomůckou

 

      4. komutativní zákon – výměna sčítanců – výsledek je stejný – některým dětem to usnadní

počítání  - když se mi nelíbí příklad 1 + 7 , řeknu si 7 + 1

upozorněte děti, že toto nelze dělat v příkladech na odčítání!

 1. řešení př. si ukazujte na číselné ose, jako když jedete figurkou při člověče nezlob se
 2. znázornění: 9 červených a 7 modrých puntíků, 10 dejte do jednoho oválu /9+1/ 6 je mimo

výpočet: 9 + 1 + 6 = 16, 9 + 7 = 16

odpověď: Je tam 16 dětí.

 

 1. opakování – děti počítají samostatně

 

 

strana 7:

 

 1. doplnit zadání podle obrázku

do oválu 8 narcisů, 2 tulipány, 1 zůstane mimo

znázornění není třeba, děti kytky vidí

výpočet: 8 + 2 + 1 = 11, 8 + 3 = 11

odpověď: Mamka má 11 kytek.

 

 1. znázornění, počítání s rozkladem, vysvětlete dítěti, že 8 + 2 + 1 je stejné jako 8 + 3

rozkladem dopočítáme do 10 a tím si počítání usnadníme

 

    3. samostatné čtení úlohy

znázornění: 8 červených a 5 zelených puntíků, do oválu 10 /8 + 2/, mimo 3 zelené

výpočet: 8 + 2 + 3 = 8 + 5 = 13

odpověď: Lenka má 13 kusů.

 

 1. opakování

 

     5. nácvik rozkladu

 

 1. počítejte s názornými pomůckami, př. si může dítě vyhledat ve cv. 2

procvičujte rozklad: 8 + 9 říkejte si 8 + 2 do desítky + 7  nad 10 = 17

rozklad si zapisujte tykadly nad 2. sčítancem malými čísly, aby se to tam vešlo např.

 

2 + 4              2 + 6              2 + 3

+  V                + V                + V

8 + 6 = 14      8 + 8 = 16     8 + 5 = 13

 

 

strana 8:

 

 1. samostatné čtení

znázornění: 8 vybarvených puntíků a 7 nevybarvených kroužků, 10 zleva do oválu, 5 mimo

výpočet: 8 + 2 + 5 = 15, 8 + 7 = 15

odpověď: Je to 15 stromů.

 

 1. opakování, samostatně

 

 1. pro výpočet použijte číselnou osu, nebo jinou názornou pomůcku

 

 1. 5. opakování, samostatně

 

 1. nad tabulky si může dítě poznamenat: +4 /   -2   /    +3    /   -5 , aby vědělo, jak počítat

 

 

 

strana 9:

 

zkuste nejdříve nanečisto rýsovat čáry podle pravítka na čistý papír

 

dítě musí rukou, kterou nepíše, přimáčknout pravítko k papíru a nehýbat s ním, pak tužkou rýsuje čáru…pravítko bude lítat, tužka čmárat, bude obtahovat i prsty, které mu čouhají přes pravítko, nevadí, je to pro prvňáky těžké

můžete jim pravítko trochu přidržet, při rýsování pomáhat

 

až to trochu potrénujete, dítě zkusí obtáhnout čáry podle pravítka v sešitě, bude rýsovat geometrické tvary, nepřesnosti neřešte

 

čtverce vybarví modře, obdélníky červeně, trojúhelníky žlutě

 

dítě musí umět tyto 3 geometrické tvary správně pojmenovat

 

 

__________________________________________________________________________

 

 

Počítáme do 20 str. 22/1, 2 – opakování, dítěti pouze ukažte, jak začít, pak by mělo počítat

samostatně

str. 22/3 jsem nepochopila, pokud vy ano, můžete splnit

str. 23/1 do okének napíše dítě výsledky, pak vybarví podle návodu

 

___________________________________________________________________________

 

Sloupečky, které jste dostali 6. 4. /nemám sloupce u sebe, ale myslím sloupec 59/

procvičování sčítáni do 20 s přechodem 10,  můžete spočítat př. typu 9 + ……, 8 + …….

doporučuji psát rozklad např. 9 + 6 = 9 + 1 + 5 = 15

pokud je dítě schopné počítat bez rozkladu a nechybuje, nemusí se rozkladem zdržovat

 

___________________________________________________________________________

 

Možnost procvičování na PC – skolakov. eu – Matematika 1. tř. – procvičování hravě

Číselná řada do 20

Sčítání, odčítání do 20

www.matyskova-matematika.cz – videa s výkladem

/vztahuje se k jiným PS než máme my, ale můžete okouknout/

 

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 761

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 27

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 27

Unikátní IP 167

Posledních 30 minut 0

Dnes 19

Včera 48