Denní výše stravného

OZNÁMENÍ

V souladu s platnou vyhláškou - Vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování a nárůstu cen potravin, se zvyšuje od 1.1.2019 stravné:

Děti do 6 let MŠ
  - přesnídávka: 8,- Kč
  - oběd: 19,- Kč
  - svačina: 7,- Kč
  (cena přesnídávky a svačiny zůstává)

Děti nad 6 let MŠ
  - přesnídávka: 8,- Kč
  - oběd: 21,- Kč
  - svačina: 7,- Kč
  (cena přesnídávky a svačiny zůstává)

Strávníci 7 – 10 let
  - oběd: 23,- Kč

Strávníci 11 – 14 let
  - oběd: 26,- Kč

Strávníci 15 let a více
  - oběd: 28,- Kč

Zaměstnanci
  - oběd: 28,- Kč
  (cena zůstává)

Cizí strávníci
  - oběd: 66,- Kč

U kategorie žáků dojde k navýšení o 1 Kč
U kategorie cizích strávníků dojde k navýšení o 2 Kč