Výdej obědů

od 11:00 – 13:30

- pro žáky a učitele 11:45 – 13:30 dle rozvrhu hodin

- pro cizí strávníky a do jídlonosičů 11:00 – 11:30, 12:00 - 12:30, 13:00 - 13:30

- odvoz obědů do MŠ v 11:15 ve várnicích uložených v hygienickém kontejneru, vlastní výdej 11:30 – 12:00