Zaměstnanci ŠJ

Kornoušková Jiřina - vedoucí jídelny
Levá Štěpánka - vedoucí kuchařka
Fojtů Ivana - kuchařka
Haubeltová Helena - kuchařka
Vacíková Radka - kuchařka
Šimková Monika - kuchařka