1. A třída – Čj – úkoly od 20.4.

V pondělí 4. 5. /15:00 – 16:00/ se uskuteční informační schůzka v 1. A

Obdobně jako na předchozí schůzce dodržíme bezpečnostní opatření:

bez účasti dětí, roušky, odstupy, jednání ve třídě individuálně

Přineste s sebou: Písanky 3, 4, Matematiku 4/A, Počítáme do 20,

sloupce: 59-62 – i kdyby nebyly ještě celé hotové, Prvouku

Do sešitů nahlédnu, abych viděla, jak se vám práce daří.

Ráda poradím, jak postupovat v případě, že dítě některé učivo nechápe.

Pokud někomu tento termín nevyhovuje, zavolejte, domluvíme jiný termín.

Sešity některých dětí jsem ještě neviděla, chtěla bych mít jistotu, že všechny děti pracují a učivo chápou.

 

Doporučení:

Probírané učivo rozvrhněte dětem do dnů tak, aby se jim úkoly nehromadily. Každý den v pracovním týdnu by měly splnit 1 str.  čtení, 1 str. psaní, 1 str. matematiky, 2krát v týdnu prvouka – vždy 1 str.

Pokud se vaše dítě snadno unaví, nebo mu jde práce pomalu, je dobré si po 20 min. dát přestávku. Nesnažit se udělat celou stranu najednou.

Tentokrát jsem učivo rozepsala do dnů, snad to bude vyhovovat.

 

Český jazyk  od 20. 4.

Slabikář str. 68 -71  nácvik čtení písmene Ř

PS ke slabikáři str. 41

Při čtení používejte záložku, kontrolujte porozumění otázkami k textu.

Písanka str. 35 – 40  /dokončit písanku 3/

Při psaní dohlédněte na správné sezení, držení pera, porozumění psanému.

  1. den

 

Slabikář str. 68

 

říkanka:

přečtěte ji dětem, zkuste si ji společně říkat – logopedické cvičení

přečtete 1 verš – dítě zopakuje…děti se mohou básničku naučit

děti barevně vyznačí písmeno ř – pak si zkusí básničku přečíst samy

 

brýle:

dítě pojmenuje obrázky, zkusí vymyslet další slova, která začínají na ř, nebo je ř uvnitř slova

 

slabiky pod obrázkem:

spojování slabik barevně – tvoření smysluplných slov

po vytvoření slov si dítě slova pro kontrolu přečte

 

slova:

přečtěte slova ve sloupcích

po přečtení sloupce dejte hádanku např. Kdo léčí? Co udělá telefonem? Jak se jmenuje kamarád z naší třídy? Když někdo chodí pěšky, tak k nám…… dětí zakroužkují perem odpověď

mohou spojením názvu osoby z 3. sloupce a slovesa ze 4. sloupce tvořit věty.

např. Jiřík přijede….a dovymyslet zbytek….ze školy. Bořek přiveze nákup, Řehoř přijde zítra.

 

U řeky Ohře:

po přečtení každé věty dejte hádanku, dítě označí odpověď perem

např. Jak se jmenoval rybář? Co ulovil? Kde můžeme lovit mušle? Když něco neznám?

Kde žije úhoř?

 

napsaný text:

děti si otázku přečtou, obtáhnou perem, řekněte si, že za otázkou píšeme ?

obtáhnou i slova dole v nabídce, pak napíší do zeleného rámečku správnou možnost

můžete si na internetu nebo v encyklopedii najít sumce, lína, okouna, úhoře, aby děti viděly, jak vypadají, můžete jim o nich i něco přečíst

 

Písanka str. 35

děti si nejdříve písmeno obtáhnou, pak píší, při psaní si diktují písmena, která píší

háček by měl být krásná mistička, ne rovná čárka

u slov píší háček hned po napsání r a pak pokračují v psaní zbytku slova, když to neudělají hned, zapomenou na něj…diktují si ř, píší ř, dělají hned háček, aby to bylo opravdu ř a ne r

po napsání slova si slovo přečtou, zkontrolují, opraví chyby, pak teprve pokračují v psaní

 

  1. den

 

PS ke slabikáři str. 41

 

počáteční slabiky pod obrázky velkými tiskacími písmeny

 

tabulka slov:

čtěte ve sloupcích nebo řádky, po přečtení sloupce /řádku/ dejte hádanku, odpověď děti označí perem, zakroužkují

 

míček:

děti hledají slova k obrázkům v tabulce, zakroužkují barevně např. kuře – obrázek žlutě, slovo stejnou barvou

děti se neumí orientovat v takovém množství slov, takže jim poraďte např. kuře hledej v modrém sloupci, jeřáb hledej na 4. řádce…

 

Na jaře:

po každé řádce kontrolujte porozumění formou otázek, děti označují odpovědi v textu,

mohou tvořit i ony otázky pro vás, tím také zjistíte, jestli ví, co četly.

Kdy se příroda probouzí?

Kdo se vrací z teplých krajin?

Kteří ptáci přiletěli?

Které stromy se zelenají?

Označ názvy mláďat?

Kde můžeme vidět žáby?

Můžete si popovídat o jaru: Co máme na jaru nejraději? Kteří ptáci se vrátili z jihu? Které květiny jsme viděli na procházce?....

 

A/N: doplnit za věty do rámečku správnou odpověď

Můžete pro děti vymyslet i další otázky z učiva prvouky.

 

Písanka str. 36 + 5 řádek na 37

 

Znaménka píší děti nad písmenko hned po jeho napsání, ne až když napíší celé slovo, psaní sice není tak plynulé, ale je větší jistota, že na znaménko pak nezapomenou.

 

Je důležité, aby si děti samy po sobě psaní kontrolovaly, pokud udělají chybu, neukazujte jim ji, jen je upozorněte, že např. mají na 3. řádce chybu, ať se snaží ji samy najít.

 

Můžete jim také vysvětlit, že ve jménech píšeme velká písmena např. Řehoř

Vysvětlete si význam slov: Říp je jméno hory. Člověk, který žije v Řecku je Řek. My jsme Češi.

Můžete si říci, jak se nazývá člověk žijící v Polsku, Maďarsku, Rakousku….

Řím, Říčany – jména měst, jako Vimperk, Praha…zkuste si jmenovat města, která děti znají.

 

  1. den

 

Slabikář str. 69

 

domeček:

čtení slabik, vyhledávání počátečních slabik slov řádek, řepa, říkanka... označit perem

 

sloupec slov:

po přečtení barevné části /5slov/ řekněte hádanku, děti zakroužkují odpověď

vidličky a nože, chovatel včel, co udělá mikrovlnka

Můžete si povídat:

u 1. sloupce, jaké nádobí patří ještě do kuchyně

u 2. sloupce, jaká zaměstnání děti znají, jaké zaměstnání se jim líbí

u 3. sloupce mohou tvořit věty se slovy: Maminka uvaří, taťka to pak ohřeje….

- pro rozvoj slovní zásoby a vyjadřovacích schopností

 

Táta vaří:

dlouhý text, střídejte se ve čtení:

  1. větu čte dítě, vy mu dejte otázku.
  2. větu čte rodič, dítě dává otázku…..některé děti neumí tvořit otázky, pomozte jim, procvičujte

Můžete si povídat o práci doma. Proč je důležité, aby všichni v rodině pracovali a navzájem si pomáhali? Děti s tatínky by mohli něco dobrého nakoupit, uvařit, uklidit, vyprat, vyžehlit…

No, to jsem asi přehnala.

 

luštěnka:

název pohádky napíší děti do rámečku velkými tiskacími písmeny

můžete si pohádku vyprávět, nebo pustit na internetu: youtube

 

Písanka

str. 37 – 4 řádky

Vysvětlete dětem jaký je rozdíl mezi vaří, peče, smaží

 

str. 38

Upozorněte opět děti na psaní velkých písmen u jmen

 

  1. den

Slabikář str. 70

 

papoušek:

Dítě přečte verš, vy po něm zopakujte jako papoušek.

Děti řeknou povolání, které k hádance patří.

Můžete si dávat podobné hádanky: Kdo staví domy? Kdo léčí lidi? Kdo prodává?....

 

modrý trojúhelník:

  1. sloupec:

přečíst

červeně označit, co potřebuje kuchař

modře, co potřebuje kadeřnice

zeleně, co potřebuje truhlář

totéž zkuste ve 2. sloupci

Řekněte si, k čemu jednotlivé věci slouží, co se s nimi dělá.

 

sova:

Co kdo potřebuje? – přesmyčky – přehozené slabiky

Děti napíší slova správně psace na připravené řádky

Můžete si říkat, co tito lidé dělají.

 

papoušek:

tentokrát čte rodič, děti po něm opakují jako ozvěna /papoušek/ po přečtení 1 verše /řádky/

Děti hádají povolání.

Děti by měly znát povolání svých rodičů. Povídejte dětem, co je vaše povolání, co v práci děláte.

 

žlutý rámeček:

psací písmena – děti si písmeno přečtou, obtáhnou perem, hned vymyslí jméno a věc

např.  Č – Čenda, č – čepice

Ž – Žaneta, ž – židle….

 

Písanka str. 39

 

písmeno E – upozornit na podobnost s číslicí 3

E kouká vpravo, 3 kouká vlevo

opět jména s velkými písmeny

 

 

5.den

Slabikář str. 71

 

Budka:

delší text, můžete se při čtení střídat

Hned při čtení hledejte a označujte názvy zvířátek.

Kolik zvířátek v budce bydlelo?

Jak se jmenoval zajíček, myška, žabka?

Zkuste si pohádku dovyprávět.

 

modrý trojúhelník:

Popletené věty děti opraví a barevně spojí zvířátko s tím, co opravdu dělá + připojí obrázek

např. modře zakroužkují Koza, mečí, obrázek kozy

Můžete děti upozornit na rýmy: bečí, mečí…bzučí, bučí

Rýmy vznikají tak, že slova končí stejnou slabikou.

Zkuste také vymyslet nějaké rýmy.

 

mobil:

Nejdříve dítě přečte, tak jak je natištěno – uslyší, jaká divná slova čte, uvědomí si důležitost znamének.

Děti zkusí samostatně opravit chyby, doplnit znaménka – čárky, háčky

 

tužka:

Děti nakreslí obrázek k hádance.

 

Písanka str. 40

Vymýšlejte krátké věty k obrázkům.

Na začátku věty je velké písmeno, na konci věty tečka, na tu zapomněli.

Doplňte tečky i za předtištěné věty.

Pokud není věta předepsaná, je pro děti těžší věty psát. Pomozte jim, věty jim pomalu diktujte, kontrolujte společně správnost.

Barevná čeština: str. 35 – písmeno Ř - dobrovolné