1. A třída – Čj – úkoly od 27.4.

V pondělí 4. 5. /15:00 – 16:00/ se uskuteční informační schůzka v 1. A

Obdobně jako na předchozí schůzce dodržíme bezpečnostní opatření:

bez účasti dětí, roušky, odstupy, jednání ve třídě individuálně

Přineste s sebou: Písanky 3, 4, Matematiku 4/A, Počítáme do 20,

sloupce: 59-62 – i kdyby nebyly ještě celé hotové, Prvouku

Do sešitů nahlédnu, abych viděla, jak se vám práce daří.

Ráda poradím, jak postupovat v případě, že dítě některé učivo nechápe.

Pokud někomu tento termín nevyhovuje, zavolejte, domluvíme jiný termín.

Sešity některých dětí jsem ještě neviděla, chtěla bych mít jistotu, že všechny děti pracují a učivo chápou.

 

Doporučení:

Probírané učivo rozvrhněte dětem do dnů tak, aby se jim úkoly nehromadily. Každý den v pracovním týdnu by měly splnit 1 str.  čtení, 1 str. psaní, 1 str. matematiky, 2krát v týdnu prvouka – vždy 1 str.

Pokud se vaše dítě snadno unaví, nebo mu jde práce pomalu, je dobré si po 20 min. dát přestávku, střídat činnosti – 20 min čtení, 20 min psaní. Nesnažit se udělat celou stranu najednou.

 

Od tohoto týdne bude probíhat také online výuka.

Na webu školy bude návod, jak se k této výuce připojit.

Pokud by se to někomu nepodařilo, nevadí, úkoly máte rozepsané, pracujte tedy podle rozpisu.

V týdnu od 27. 4. bude mít 1. A online výuku:

úterý: 10:00 – 11:00,           čtvrtek: 10:00 – 11:00

Snad tento čas bude vyhovovat. Pokud ne, domluvíme se 4. 5., kdy to bude vyhovovat lépe.

Bude to 1. pokus, proto prosím o trpělivost a shovívavost v případě problémů…

kód pro vstup pro: méďa 1.A: https://discord.gg/SxmwW6w

Tento kód zadáte do vyhledávače na Google a připojíte se.

 

Český jazyk  od 27. 4.

Slabikář str. 72-74  nácvik čtení písmene CH

PS ke slabikáři str. 42, 43

Při čtení používejte záložku, kontrolujte porozumění otázkami k textu.

Písanka 4 str. 1 - 5

Při psaní dohlédněte na správné sezení, držení pera, porozumění psanému.

 

  1. den

 

Slabikář str. 72

 

Nácvik čtení písmene Ch:

Pro děti obtížné písmeno – skládá se ze 2 znaků!

Pokud čtení dítěti nepůjde doporučuji ch v textu zakroužkovat tužkou, obě písmena do jednoho kroužku, dítě bude vědět, že písmena v kroužku jsou ch – jedna hláska

 

říkanka:

Nejdříve si zakroužkujte všechna ch v říkance.

Rodič čte verše, dítě opakuje.

Dítě zkusí samo říkanku přečíst.

 

slabiky pod obrázkem:

Děti spojí slabiky do smysluplných slov barevně, pak si je pro kontrolu přečtou.

 

sloupce slov:

Nejdříve si zakroužkujte ch.

Děti čtou ve sloupci, po každém sloupci vyznačí odpověď na otázku:

Co peče maminka? Jak se nazývá dům? Co máme na domě, aby do něj nepršelo?

 

věty u tužky:

Děti čtou větu, hned po přečtení věty hledají ve sloupci vpravo od vět dokončení a vybarví podle návodu dole.

Mohou zkusit doplnit větu i svým vlastním slovem.

např. V zoo žije tlustý medvěd. Jiřina seje na záhon mrkev…

 

napsaná otázka:

Otázku a slova dole děti obtáhnou perem. Vyberou správnou možnost a doplní psace do odpovědi. Obtáhnou perem i písmena Ch ch ve žlutém rámečku.

Můžete si popovídat o tom, co sejeme a sázíme na jaře na záhony – opakování PRV.

 

Písanka 4 – str. 1

přepis tiskacích slov na psací

Děti si nejdříve slovo přečtou, zkontrolujte, jestli rozumí významu slov, vědí, k čemu věc slouží.

Děti si diktují písmena, po napsání slova si slovo přečtou, zkontrolují.

 

  1. den

 

PS ke Slabikáři str. 42

 

Doplňování slabik pod obrázky velkými tiskacími písmeny

 

tabulka slov:

Po přečtení řádky/sloupce/ dávejte hádanky pro kontrolu porozumění.

 

míček:

Hledejte v tab. názvy obrázků. Vždy trochu poraďte. Hledej v 1. sloupci, hledej na poslední řádce…

Při označování slova musí dítě označit /vybarvit/ i písmeno za slovem, budou to písmena pro tajenku ve cvičení s balónkem.

 

balónek:

Při čtení vět kontrolujte po každé větě porozumění:

V 1. větě doplňte do tajenky písmena z tabulky /BESKYDY/ - velkými tiskacími písmeny

Vysvětlete dětem, co je to pohoří – více kopců pohromadě jako třeba naše Šumava,

v Beskydech jsou trochu větší kopce.

otázky:

Kdy pojedeme na chalupu?

Co upeče babička?

Co jsou její buchty?

Komu také chutnají?

Co dělají mouchy?

Jaká je babička?

Na co chytá mouchy? Vysvětlete, jak vypadá mucholapka. Proč nechceme, aby mouchy lezly po jídle…

Popovídejte si s dětmi o tom, jak se mají chovat ke starým lidem. Babička dobře vaří a peče a my jí pomáháme, když to potřebuje, protože ji máme rádi…

 

Písanka str. 2

psaní velkého L

Upozorněte děti na podobnost psacího L, S, Z

Zkuste jim napsat slova s těmito písmeny /Zora, Lenka, Zdena, Samík, Lucka…/ ať psace napsaná slova přečtou – zjistíte, jestli se jim tato podobná písmena nepletou.

 

Opět psaní jmen – velké písmeno na začátku

 

  1. den

 

Slabikář str. 73

 

domeček slabik:

Děti čtou slabiky a vymýšlejí slova ke slabikám

Po přečtení celého domku dávejte hádanky:

Čím začíná: chobot, chalupa, chudý, chyba….děti slabiky zakroužkují

 

barevný sloupec slov:

po přečtení 4 slov hádanka:

malá chata, studený, když dlouho neprší, co se dělá na buben…

Vysvětlete význam některých slov: chýše, plachý, chládek, chvátá, tato slova možná děti nepoužívají a nerozumí tedy, co znamenají.

 

smajlík:

Děti přečtou, vyznačí slova, která označují hmyz.

Vysvětlete si význam slova hmyz. Ukažte si v přírodě chrousta.

 

modrý trojúhelník:

Děti zakroužkují správnou možnost.

Můžete si tato zvířata vyhledat v encyklopedii, na internetu.

 

Naše chata:

Po každé větě položte otázku:

Kde máme chatu? Vysvětlete, že Orlické hory jsou kopce s krásnou přírodou. Můžete si ukázat v mapě Šumavu, Orlické hory, Krkonoše, Beskydy – hory v mapě – hnědá barva

Z čeho je chata?

Kolik schodů vede do chaty?

Co má chata z plechu?

Jakou barvu má střecha?

Co roste za chatou?

Kdy ořechy dozrají?

Kde si rádi posedíme večer?

Co pozorujeme?

Děti zakroužkují odpovědi ve větách.

Mohou si chatku vybarvit.

 

tužka:

Děti doplňují velké tiskací H nebo CH tak, aby vzniklo smysluplné slovo.

Děti zakroužkují názvy ptáků modře, hmyzu červeně.

 

Písanka str. 3 + 4 řádky str. 4

písmeno ch je jedna hláska, ale má 2 znaky /písmenka/

Vysvětlete dětem význam slova ochota.

 

  1. den

 

PS ke Slabikáři – str. 43

 

Popletená pohádka:

dlouhý text: Střídejte se ve čtení. Když čte rodič, čte pomalu, dítě sleduje text.

Po každé větě se dítěte na něco zeptejte, ať máte jistotu, že rozumí.

Po každé větě si také můžete říct, co ve větě popletli, jak to bylo správně?

 

pusinka:

Vyprávějte si společně pohádku o Červené karkulce:

Rodič řekne např. V chaloupce u lesa žila holčička, dítě pokračuje: Říkali jí Červená karkulka., pokračuje rodič: Maminka ji poslala k babičce, dítě: Karkulka nesla košíček s dobrotami pro babičku k svátku….Při vyprávění každý řekne jen jednu větu, střídáte se.

 

tužka:

Dítě si přečte samo zadání a namaluje podle zadání obrázek do rámečku.

 

Písanka str. 4 dopsat, str. 5

 

str. 4 přepis tiskacího písma:

Přepis vět je těžší, po každém slovu si dítě kontroluje správnost psaní.

Upozorněte děti, že ve větě je vždy na začátku velké písmeno, na konci tečka.

Povídejte si, jak je pro zdraví člověka důležitá pohoda, smích, dobrá nálada, pochvala…

 

str. 5 velké Ch – jména měst

 

  1. den – Svátek práce oslavíme prací

 

Slabikář str. 74

Tato str. je určena k svátku matek.

Ten teprve bude, ale maminky by měly mít svátek každý den.

Děti přečtou stranu s tatínky. Doplní, co je třeba. Jak, to necháme na nich…návod je dole.

Říkanku nahoře nebo tu dole mamince společně přečtou, nebo se ji pro mamku mohou naučit zpaměti.

 

Barevná čeština: str. 23 - dobrovolné