1. A třída – Čj – úkoly od 30.3.

Úkoly na týden: 30. 3. – 5. 4.

Důležitá informace: v pondělí  6. 4.  od 15:00 – 16:00 proběhne výměna  matematik 3 - 4

přineste s sebou:  matematiku 3 + sloupce 51 – 58 – k výměně a opravě

                                  písanku 3, cvičnou písanku, Počítáme do 20 a Prvouku – k nahlédnutí

Slabikář – písmeno B – str. 58 - 61

PS ke Slabikáři – písmeno B – str. 33 - 34

Děti by měly číst každý den, pokud čte dítě s obtížemi, čtěte 2 krát denně

Čtěte se záložkou, děti se v textu lépe orientují, mohou se lépe soustředit na řádku, kterou čtou, jejich pozornost není rozptýlena zbývajícím textem

Tentokrát není textu tolik, čím více přečte dítě samo, tím lépe.

Písmeno b se často plete s písmeny p a d  – tabulka ve Slabikáři str. 60!

Ve škole se vždy učíme báseň, která je u písmenka na začátku /str. 58 nahoře/. Zkuste si ji spolu říkat, než začnete číst. Většina dětí ve třídě má logopedickou vadu. Říkanky slouží ke správné výslovnosti, artikulaci a rytmizaci řeči.

V básni vyhledáváme písmenko, které se budeme učit, vyznačujeme barevně.

Při čtení kontrolujte porozumění textu, po přečtení věty /řady slov/ dávejte otázky, děti mohou odpověď v knize zakroužkovat, barevně vyznačit, dokreslit.

Slabikář i PS slouží jako pracovní materiál, nebojte se do něj dopisovat, dokreslovat, co je třeba.

Text psacím písmem by měly děti obtáhnout perem, písmena si diktovat, slova a věty číst, aby věděly,

co obtáhly, napsaly.

V PS na str. 34 je tabulka k nácviku 4 slabičných slov, to je pro některé děti obtížné, pokud dítěti čtení nepůjde, čtěte ji vícekrát. Ke každé řádce slov dejte hádanku, dítě vyhledá a zakroužkuje odpověď.

V textu pod tabulkou jsou také obtížná slova. Slova, která dítěti nepůjdou přečíst , si označte a po přečtení textu se k nim vraťte, aby si je mohlo zkusit znovu přečíst, procvičit.

Písanka 3 – str. 22 – 27

Děti jsou ze školy zvyklé si písmenka, která píší, potichu diktovat, i doma si písmena diktujte, kontrolujte, zda dítě ví, co píše. Musí si napsané po sobě samo přečíst a zkontrolovat.

- procvičovat přepis tiskacího písma – slova z tabulek v PS ke Slabikáři /zkuste i dlouhá slova/

- psaní do cvičných písanek s pomocnými linkami

-  procvičovat diktát krátkých slov, pokud dítě píše tato slova bez problémů, zkuste i slova delší

- diktát krátkých jednoduchých vět

Děti už znají hodně písmen. Zkuste jim napsat čitelně na lísteček vzkaz, např.  rozvrh dne, co mají udělat….Ať si přečtou, splní, co jste jim napsali.                                                                                       Mohou vám také něco napsat ony. Třeba, abyste jim uklidili pokoj…Můžete dělat, že neumíte číst.

Barevná čeština: str. s písmenky, která děti umí  - vyberte a vyplňte libovolně podle potřeby

Možnost procvičování PC: skolakov eu. – Český jazyk 1. tř. – čtení, skládání slov z písmen….

Pokud se vám podaří stáhnout a otevřít: www.didakta. cz, Login: crna347@didakta.cz, heslo: 4FCF

využít aplikaci didakta cz. projektor

nabídka zábavného procvičování čtení, matematiky i

angličtiny /když se vám to nepovede otevřít, nic se neděje/