1. A třída – Ma – úkoly od 20.4.

Matematika – od 20. 4.

 

Matematika 4/A str. 10 - 14

 

Doporučení: učivo si rozumně rozvrhněte, nejlépe každý den 1 strana

 

 1. den – str. 10

 

 1. Slovní úloha:

Doplňte čísla do zadání podle obrázku.

Do košíčku dejte všechny hrušky + 3 jablka, 5 jablek zůstane mimo

Znázorňovat není třeba, děti vidí ovoce na obrázku

Výpočet: 7 + 3 + 5 = 15 vysvětlit dětem, že 7 + 3 je v košíčku /celá desítka/ + 5 přidáme zbytek, vedle napište také příklad 7 + 8 = 15, upozornit děti, že je to vlastně ten samý př.,

jenom místo 3 + 5 napsali rovnou 8

Odpověď: Píší děti pokud možno psace, tiskace jedině když jsme se písmenko neučili psát

Pro rozvoj řeči je dobré, aby si děti řekly ústně hezkou odpověď. Aby takovou odpověď dokázalo dítě sestavit, potřebuje vědět, na co se v úloze ptají. Přečtěte si pozorně otázku, pak může dítě lépe odpovídat např.: Maminka koupila 15 kusů ovoce.- takovou odpověď si společně řekněte, ale do sešitu pište stručně např: Je to 15 kusů

 

 1. Znázorněte a vypočtěte podle vzoru – podobná cv. byla na str. 5 a 7, děti tedy mohou pracovat samostatně, už by měly vědět jak na to.

Upozorněte děti, že nejdříve tvoří celou desítku /v krabičce/, pak přidají zbytek /mimo krabici/

 

 1. Slovní úloha:

Znázornění: barevně nebo perem /7 vybarvených puntíků, 5 nevybarvených kroužků/

ve znázornění dejte 10 zleva do oválu nebo do rámečku, jak to půjde lépe, 2 budou mimo

Výpočet: 7 + 3 + 2 = 12, 7 + 5 = 12

Odpověď: ústně: V obchodě mají 12 jízdních kol.

písemně do sešitu: Je to 12 kol. /píšeme psace/

 

 1. sloupce

Pro řešení příkladů použijte číselnou osu, na které si dítě ukazuje.

7+4 = ukáže si 7, postoupí o 4 doprava a zastaví na 11

pro řešení může používat rozklad 7 + 3 + 1 = 11, tykadla nad 2. sčítance, nebo počítá na počítadle, prstech.

 

 1. výměna sčítanců

Dobrá pomůcka u těžších příkladů 3 + 9 mi nejde, vypočítám tedy 9 + 3

Opět zdůrazněte, že toto nesmí dělat u př. na odčítání.

 

Nakopírované sloupce, které jste si ve škole vyzvedli př. typu 7 + ….

 

 1. den – str. 11

 

 1. Slovní úloha:

Doplňte čísla do zadání podle obrázku.

Do oválu dejte všechny bubny a 4 panenky, 1 je mimo.

Znázornění ne. To už mají na obrázku.

Výpočet: 6 + 4 + 1 = 6 + 5 = 11, vysvětlete, že 6 + 4 ve skříni + 1 je mimo

Nemusíte to rozepisovat do 2 př., tady děti vidí, že 6 + 4 + 1 = 6 + 5, protože místo 4 + 1 je 5

Odpověď: Mají 11 hraček. – děti píší psace

 

 1. Znázornění, výpočet s rozkladem, výpočet

Některým dětem rozklad dělá potíže, mají raději počítání na prstech.

Je ale důležité, aby se s tímto způsobem seznámily, aby znaly podstatu tohoto počítání!

Proto občas zkoušejte i počítání s rozkladem.

 

 1. Sloupce – pokud dítěti počítání nejde použijte počítadlo, č. osu nebo prsty.

Stačí napsat jen výsledky bez =, je tam málo místa

 

 1. Slovní úloha

Opakování, mohou si přečíst samy, a pokud vědí, jak počítat, není třeba znázorňovat.

Odpověď: ústně /pro rozvoj vyjadřovacích schopností/: Ivanovi zbylo 11 kuliček.

písemně: Zbylo mu 11., lepší písaři napíší i kuliček.

 

 1. Slovní úloha

Těžší čtení, neumíme ch, tedy pomáhejte se čtením.

Znázornění: barevně nebo perem puntíky a kruhy, dát celou desítku 6 + 4 do krabice, 3 mimo

Výpočet: 6 + 4 + 3 = 6 + 7 = 13

Odpověď: ústně: Děti postavily celkem 13 báboviček.

Napsat stačí. Mají 13 bábovek.

 

 1. Sloupce

Můžete používat názorné pomůcky, pokud umí dítě počítat bez nich a nechybuje, je to zbytečné

 

Nakopírované sloupce: příklady typu 6 + …

 

 1. den – str.12

 

 1. Slovní úloha:

Doplňte čísla do textu.

Dejte do oválu všechny míče a 5 koňů, 3 jsou mimo

Znázornění ne.

Výpočet: 5 + 5 + 3 = 5 + 8 = 13

Odpověď: ústně: V obchodě mají 13 hraček. Napsat. Mají 13 hraček.

 

 1. Znázornění, počítání s rozkladem – samostatně

 

 1. Sloupce – počítání s pomůckou / kdo ji potřebuje/

 

 1. Slovní úloha:

Znázornění: barevně nebo perem, do oválu /rámečku/ 5 + 5, mimo 2

Výpočet: 5 + 5 + 2 = 5 + 7 = 12

Odpověď: ústně: Paní učitelka dostala 12 tulipánů, písemně: Má 15 kytek.

 

 1. Slovní úloha:

Jednoduchá. Děti by si mohly samy přečíst, znázornit barevně, vypočítat a možná zvládnou i krátkou odpověď

 

 1. Sloupce, počítání s pomocí č. osy

Kdo umí bez pomůcek počítat, nemusí ji používat

 

Nakopírované sloupce: příklady typu 5 + ….

 

 

 1. den – str. 13

 

 1. Slovní úloha:

Doplnit zadání podle obrázku.

Dát do oválu všechny žluté a 6 červených, 1 červený je mimo – vždy počítáme zleva.

Znázornění ne, už ho máme.

Výpočet: 4 + 6 + 1 = 11, 4 + 7 = 11 nebo  4 + 6 + 1 = 4 + 7 = 11, jak chcete

Můžete děti upozornit, že už znají př. 7 + 4 = 11, při řešení př. ve sloupcích si mohou pomoci výměnou sčítanců.

Odpověď: ústně: Ve střelnici měli 11 balónků, napsat: Je to 11 balónků.

 

 1. Slovní úloha:

Doplnit zadání.

Dát do oválu zleva všechny bílé a 7 hnědých opic, 1 je mimo

Znázornění ne.

Výpočet: 3 + 7 + 1 = 3 + 8 = 11, už známe př. 8 + 3 = 11

Odpověď: Ve střelnici bylo celkem 11 opiček…napsat: Bylo tam 11 opic.

 

 1. Znázornění, výpočty.

Pozor, děti už přišly na to, že ve cvičení tohoto typu se výsledek na dalším řádku zvětší o 1,

tady to tak nebude, takže tam namastí nesprávné výsledky, protože nepočítají, ale taktizují…

 

Upozorněte děti, že při počítání 4 + 8 si mohou říci 8 + 4, podle toho, co se jim lépe počítá,

4 + 9 = 9 + 4, 2 + 9 = 9 + 2…..

 

 1. Sloupce, počítání s názornými pomůckami

Výsledky mohou děti psát bez =

 

 1. Slovní úloha:

Znázornění: 4 + 6 do rámečku, 2 mimo

Výpočet: 4 + 6 + 2 = 4 + 8 = 12, nebo 8 + 4 = 12

Odpověď: hezkou ústně, stručnou napsat.

 

Nakopírované př. typu: 4 + ….,  3 + …, 2 + ….

 

 1. den – str. 14

 

 1. Výměna sčítanců – usnadní počítání některých př.

Opět, upozorněte, že u odčítání toto nelze dělat. Mohou to děti zkusit 7 – 3 = 4

3 – 7 nejde, nemohu ubrat od malého čísla číslo velké.

Např. ze života: Nemohu sníst 7 bonbónů, když mám jenom 3.

 

 1. Slovní úloha:

Děti si zkusí úlohu samostatně přečíst, znázornit i vypočítat.

Výpočet:  stačí 7 + 8 = 15

Odpověď si řekněte, pak stručně napište

 

 1. Slovní úloha:

Znázornění: u Miloše si zprava odpočítejte 7 a oddělte svislou čarou u Jany pak dítě nakreslí jen kruhy, které jsou před čarou

Miloš: O O O O O O O O O O O / O O O O O O O

Jana:   O O O O O O O O O O O

Výpočet: když má méně, má míň budeme tedy odčítat 18 – 7 = 11

Odpověď: Jana si ušetřila 11 korun, napsat: Jana má 11 Kč /vysvětlit dětem, že Kč je zkratka pro koruny, musí psát velké K/

 

 1. Sloupce – počítání bez názorných pomůcek, snad to dobře dopadne…kdo potřebuje prsty, ať je radši použije, lepší než chyby.

 

 1. Výměna sčítanců

 

 1. Slovní úloha – mohly by děti samy celé, pak opravte chyby společně

 

 

Počítáme do 20 -  PS

 

str. 24/ 2 Opakování +, - bez přechodu desítky

Doporučuji si napsat výsledek nad př., pak teprve porovnávat

 

Kdo by měl ještě sílu: str. 25/2 procvičování nového učiva