1. A třída – Ma – úkoly od 27.4.

Matematika – od 27. 4.

 

Pokud máte zájem, videa s výkladem str. 16 – 18 lze dětem pustit.

https://uloz.to/tamhle/DJTZV36NdOos

Matematika 4/A str. 15 - 18

 

Doporučení: učivo si rozumně rozvrhněte, nejlépe každý den 1 strana

 

 1. den – str. 15

 

Opakování geometrie – geometrické tvary – čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh

 

Děti by měly umět tyto tvary bezpečně poznat a pojmenovat.

 

Ukažte si tyto tvary i na věcech, které nás obklopují:

čtverec: dlažba, dlaždičky v koupelně, varná deska sporáku…

obdélník: dvířka skříňky, rámeček obrázku, obrazovka, deska stolu…

trojúhelník: štít domu, stan…

kruh: kolo auta, dort, pizza, poklice…

 

Rýsování podle pravítka:

Můžete dětem s rýsováním pomáhat, přidržet pravítko, aby neujíždělo, rýsovat plynulou čáru, spojovat body.

To vše je pro děti v 1. tř. těžké, jemná motorika není na přesné rýsování připravena.

Nepřesnosti se tolerují.

 

Po narýsování různých tvarů, napíší děti do rámečků pod ně jejich názvy – psace

 

Počítáme do 20 – str. 25/2

 

 1. den – str. 16

 

Odčítání v oboru do 20 s přechodem desítky:

- nové učivo, pro některé děti obtížné

- princip řešení příkladů: nejdříve ubíráme do celé desítky, pak pod desítku

- počítání s rozkladem máte na papíru, který jste dostali 6. 4.

 

např.:

12 – 5 = 12 – 2 /ubereme to, co je přes 10/ - 3 /pak ubereme zbytek pod 10/ = 7

13 – 4 = 13 – 3 – 1 = 9

14 – 6 = 14 – 4 – 2 = 8 ….

 

Opět používejte názorné pomůcky, počítadlo, číselnou osu, prsty – jak s nimi máte také na tom papíru.

 

 1. Slovní úloha:

Přečtěte si pozorně zadání a doplňte chybějící údaje podle obrázku.

Vyznačte celou desítku zleva, dejte do oválu 10, 1 hrnek vpravo zůstane.

Škrtněte 3 hrnky zprava, tedy 1, který je mimo a 2 v oválu.

Znázorni: není třeba

Vypočítej: nejdříve s rozkladem: 11 – 1 – 2 = 8, pak př. 11 – 3 = 8, upozorněte děti, že v 1. př. jsme odčítali postupně – 1 - 2, v druhém všechny 3 najednou, ale příklady jsou vlastně stejné.

Odpověď: řekněte si hezkou odpověď, ať se děti učí vyjadřovat. Napsat stačí: Je tam 8 hrnků.

 

 1. Znázorni a vypočítej:

Modré puntíky, celá desítka je v krabici, 1 je mimo.

Podle příkladu, který je na konci řádky škrtáme odzadu, zprava.

 1. řádek je hotový – vzor
 2. řádek – na konci je 11 – 3, tedy škrtneme zprava 3 puntíky, 1 mimo, 2 v krabici

příklad s rozkladem dopíšeme na modrou linku 11 – 1 – 2 = 8, do př. 11 – 3 = 8

V příkladu na modré lince ubíráme vždy nejdříve 1 /ubereme, co je přes 10, mimo krabici/, pak zbytek.

 1. řádek – 11 – 4, škrtneme 4 zprava /1 mimo, 3 v krabici/ - 11 – 1 – 3 = 7, 11 – 4 = 7

 

 1. Opakuj: počítání bez přechodu desítky – samostatně

 

 1. Slovní úloha:

Děti čtou samostatně. Zeptejte se na něco ze zadání, zjistěte, jestli ví, co četly.

Znázorni: O O O O O O O O O O/O desítku zleva dejte do oválu, 1 vpravo zůstane mimo

4 kruhy zprava škrtněte – to jsou zvadlé růže – škrtnete 1 mimo a 3 v oválu

Vypočítej: 11 – 1 – 3 = 7, 11 – 4 = 7

Odpověď: Je tam 7 růží. Opět si zkuste s dětmi říct i hezčí odpověď.

 

 1. Procvičuj:

Kdo nezvládne počítání bez pomůcek, je zde číselná osa.

Je třeba vysvětlit dětem, že při odčítání, musí postupovat po ose zprava doleva, tedy směrem k nule.

 

 1. den- str. 17

 

 1. Procvičuj:

Počítání s pomocí číselné osy, sčítání, postupujeme zleva doprava na rozdíl od str. 16/5

Těžší příklady, protože děti dopočítávají do 11, v posledním sloupci do 12

2 + _ = 11

Schopný počtář si řekne, do 10 mi chybí 8 a do 11 ještě o jeden více, takže 9

Méně zdatní si dají prst na ose na 2 a počítají, kolikrát posunou, než se dostanou na 11.

 

 1. Slovní úloha:

Přečíst pozorně zadání. Ať se děti snaží číst samy.

Znázorni: 11 kruhů, desítku zleva do oválu, škrtáme zprava 3

Vypočítej: 11 – 3 = 8 Děti si mohou říct 11 – 1 do desítky a – 2 pod deset, tedy výsledek 8

Odpověď: Jelo 8 lidí.

 

 1. Slovní úloha:

Číst pozorně zadání, děti samy.

Doplnit růžovou větu pod zadáním.

Znázorni: u Míši o 5 méně kruhů, tedy jen to, co je u Hely vlevo od svorky

Vypočítej: upozornit děti, že o 5 méně, tedy míň, mínus: 11 – 5 = 6   /11 – 1 – 4 = 6/

Odpověď: Míšovi je 6 let.

 

 1. Slovní úloha:

Těžší slova v zadání, pomáhejte se čtením.

Znázorni: Jana: 8 kruhů

Dáša: o 6 více, tedy stejně kruhů jako Jana a pak ještě 6 navíc

Vypočítej: když měla Dáša více, budeme přidávat. 8 + 6 = 14

Odpověď: Dáša má 14 kapesníků.

 

 1. Vypočítej:

Lehké příklady, ale také odčítání od 11 s přechodem, použijte názorné pomůcky.

 

Dole v pruhu upozorňují, že u odčítání nesmí děti vyměnit čísla, jako to dělaly u sčítání.

např. 8 + 4 je stejné jako 4 + 8, ale nemůžeme udělat 11 – 4, 4 – 11 !

 

 1. den – str. 18

 

 1. Slovní úloha:

Zadání přečíst a doplnit podle obrázku, počítáme i uschlé stromy, tedy rostlo 12 stromů.

Vyznačíme 10, tedy 10 stromů zleva dáme do ohrady, 2 uschlé budou mimo.

Znázorni: není třeba

Vypočítej: 12 – 2 – 2 = 8, 12 – 4 = 8

Odpověď: Je tam 8 stromů.

 

 1. Znázorni a vypočítej – podobně jako na str.16/2

Tentokrát ubíráme od 12, tedy nejdříve 2, které jsou přes 10 a pak zbytek

 1. řádek je hotový, vzor, doplníme výsledky
 2. řádek na konci 12 – 4, škrtneme 4 zprava /2 mimo, 2 v krabici/ 12 – 2 – 2 = 8, 12 – 4 = 8

Podobně další řádky, vždy škrtáme odzadu tedy zprava.

 

 1. Opakuj, lehké př., samostatně, děti nemusí psát =, jen výsledky

 

 1. Slovní úloha:

Děti čtou samostatně a mohou i samy řešit.

Znázorni: 12 kruhů, 3 zprava škrtnou

Vypočítej: 12 – 3 = 9, mohou si říct 12 – 2 do desítky – 1 pod deset = 9

Odpověď: Je tam 9 salátů.

 

 1. Procvičuj. Pokud je potřeba, použijte názorné pomůcky.

 

 1. Vypočítej:

Za odpovědí na konci úlohy je místo na výpočet, napište ho tam a do odpovědi doplňte výsledek.

 

Nakopírované sloupce: sloupec 61, př. typu 11 - …., 12 - …..

 

 

 1. den – Svátek práce – odpočinek

 

Kdo by se nudil: Počítáme do 20 str. 26/1, příklady vypočítat a přepsat do raket ke správným výsledkům, které jsou ve špičkách.