1. B třída – Ma – úkoly od 25.5.

Matematika od 25. 5.

 

Matematika 4/A – dodělat sešit

 

Počítáme do 20 – str. 29, 30

 

Sloupce – 69, 70

 

 

Pondělí: 25. 5.

 

M 4/A – str. 29

 

Opakování: geometrické tvary – čtverec, trojúhelník, obdélník, kruh – obrázky vlevo na str. 29

Děti vybarví geometrické tvary podle návodu dole – samy si návod přečtou.

Vybarví nejen rozházené geom. tvary, ale i holčičku nahoře.

 

Nové učivo: tělesa

Ve třídě budeme mít vystavené makety těles.

Doma zkuste tělesa najít na věcech, které jsou v domácnosti:

Koule: míč, lustr, pomeranč

Krychle: kostka stavebnice – musí mít všechny hrany stejně dlouhé

Kvádr: podlouhlá kostka, skříň, krabice od bot…

Válec: váleček na těsto

Děti vybarví tělesa v sešitě podle návodu dole, který si samy přečtou. /opět i panáčka nahoře/

Střecha hradu se nazývá kužel – zůstane bílá.

 

Počítáme do 20 – str. 29 dodělat

Ve cvičení 3: Děti škrtnou chybné výsledky a správné napíší vedle.

 

Domácí úkol: dodělat sloupce – 69, 70

 

 

Úterý: 26. 5.

 

M 4/A – str. 30

 

Opakování počítání do 20 – děti řeší samostatně

 

Slovní úlohy:

Pozorně si přečtou zadání, podtrhají důležité údaje. Pokud ví, jak počítat, nemusí znázorňovat.

Při psaní odpovědi si nejdříve musí dobře přečíst otázku – jednoduchá odpověď – těžká slova opíší ze zadání.

 

Při řešení příkladů by měly počítat bez pomůcek. Těžší příklady si mohou ukázat na prstech.

 

Matematika v rozvrhu není – děti si mohou spočítat zadané sloupce 69, 70

 

 

 

 

Středa: 27. 5.

Matematika v rozvrhu není – děti si mohou spočítat zadané sloupce 69, 70

 

 

 

Čtvrtek: 26. 5.

 

M 4/A - str. 31

 

Opakování učiva: děti počítají samostatně celou stranu, pak zkontrolujte, opravte chyby

 

Připomeňte dětem:

m – metr – měříme délku, l – litr – odměřujeme kapaliny, kg – kilogram – vážíme potraviny, věci

Zkratky za výsledky psát nemusí, ale zkuste, jestli umí zkratky přečíst a rozumí, co znamenají

 

Počítáme do 20 – str. 30/1, 3 – děti pracují podle zadání samostatně

 

 

Pátek: 27. 5.

 

M 4/A – str. 32

 

Souhrnné opakování 

Děti počítají samostatně – nechte je, ať se snaží řešit samy i slovní úlohy, pak zkontrolujte, opravte společně chyby, vysvětlete si, co dětem nejde.

 

Počítáme do 20 str. 30/2

 

 

 

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 7 153

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 255

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 0

Unikátní IP 602

Posledních 30 minut 5

Dnes 157

Včera 262