1. A třída – Čj – úkoly od 12.6.

Informační schůzka: pondělí 22. 6. od 16:00 v 1. A

Přineste k nahlédnutí sešity, sloupce, Slabikář + PS

Ponesete domů výkresy a osobní věci dětí – cvičební úbory, kufříky, přezůvky – přineste si větší igelitku na výkresy a čipy od šatních skříněk.

 

Český jazyk

Slabikář – str. 92 – 95

PS ke Slabikáři – str. 57 – 59

Písanka 4 – str. 26 – 30

Cvičná písanka – přepis, diktát

 

Čtení:

Slabiky jinak čteme a jinak jsou natištěné, napsané! ě = je

Kontrolujte porozumění otázkami. Přesvědčte se, jestli děti rozumí významu slov, která čtou. Neobvyklá slova dětem vysvětlete. Povídejte si o přečteném, tím rozvíjíte slovní zásobu dětí.

V PS pracujte podle zadání dole

Str. 59 – čtení jmen, ve kterých vyslovujeme j, ale nepíšeme ho. Vysvětlete si s dětmi tuto zvláštnost.

 

Psaní:

Upozorněte děti, že u těchto slabik čteme bje, pje, vje, mňe, ale píšeme bě, pě, vě, mě, ě = je

Přepis slov z tabulky PS str. 57 – 1. – 4 řádky /12 slov/, 2. – další 4 řádky /12 slov/

Díktát: Věrka plete věnec. Bělouš má hříbě. Jdeme zpět pěšky. Dáme dárek mámě.

Toto učivo je těžké, proto při diktování dětem poraďte:

Říkáme Vjerka, ale píšeme Věrka, slyšíme j, ale píšeme ě = je.

1. A třída – Čj – úkoly od 8.6.

Poslední informační schůzka pro rodiče dětí, které nechodí do školy:

pondělí 22. 6. od 16:00

 • informace k ukončení školního roku + kontrola splněných úkolů

 

Český jazyk

Slabikář – str. 87 – 90

PS ke Slabikáři – str. 53 – 55

Písanka – str. 24 – 25 + psaní do cvičných písanek – přepis, diktát

 

Čtení:

Tentokrát je čtení více, abychom prošli základní učivo 1. tř. do konce šk. roku.

Čtení by mělo jít dětem lépe, neprobíráme nové tvary písmen. Jde o měkčení slabik. Toto učivo budeme ještě více procvičovat ve 2. třídě.

Čtěte každý den rozumné množství, pokud je textu více, střídejte se při čtení, dítě sleduje text.

Vždy kontrolujte porozumění otázkami, povídejte si o tom, co jste přečetli.

 

U slabik dě, tě, ně – čteme ď, ť, ň, ale háček přeskočil nad písmenko e.

U slabik di, ti, ni – měkké i čarovalo a vyčarovalo ď, ť, ň, háček nepíšeme, i to zařídilo bez háčku.

 

Harmonogram čtení: doporučuji postupovat takto:

 1. Slabikář str. 87
 2. PS str. 53
 3. PS str. 54
 4. Slabikář str. 88, 89
 5. PS str. 55
 6. Slabikář str. 90

Čtení na discord – čtvrtek od 13:00 – Slabikář str. 89 – zopakujeme, PS str. 55 – dlouhá slova

 

Slova na str. 88, 89 – je důležité, aby dítě chápalo význam slov

Děti s jazykovým citem, které chápou význam slov, zvládají toto učivo lépe.

Např: odhadnou, že prstýk, rodyna, Jenýk je nesmysl, slova je donutí číst měkce, pokud jim rozumí…

 

Psaní:

V písance je velmi málo psaní, protože nejde o nová písmena. Str. 24, 25 – pondělí, úterý

Povinně: Přepis do cvičných písanek: slova ze Slabikáře str. 88 u pusinky:

 1. 12 slov di, dí + diktát - středa
 2. 12 slov ti, tí - čtvrtek
 3. 12 slov ni, ní + diktát - pátek

Diktáty:

 1. Jeník utírá prach. Štěně honí kuře. Vláďa píše psaní. Děda hledá kladivo.
 2. Stáňa pije šťávu. Sluníčko svítí. Matěj utíká domů. Čeněk hladí kotě.

 

Jak diktovat?

Přečtěte nejdříve celou větu. Pak diktujte pomalu a zřetelně jednotlivá slova. Děti si při psaní slov potichu diktují písmena tak, jak jdou ve slově za sebou, po napsání si slovo kontrolují, opravují chyby.

 

Např. Jeník – řekněte si: je to jméno a začátek věty – tedy velké J, čteme měkce, proto měkké í,

utírá – protáhnout hodně dlouhé samohlásky, aby dítě slyšelo, že se píše čárka, čteme měkce

prach – upozorněte, že ch má 2 písmenka, pozor na konec věty, píšeme tečku. Věta má 3 slova.

Kontrola celé věty – pokud má dítě chybu, řekněte mu, zkontroluj si např. 2. slovo a znovu mu ho přečtěte.

 

Štěně – opět upozorněte na začátek věty, slovo má 3 háčky, děti je musí psát hned – píšu š, hned háček, ne až na konci slova! – pak většinou zapomenou

honí – čteme měkce, proto í, čteme dlouze, proto čárka

kuře – nezapomeň háček hned po napsání r!

Upozorněte na konec věty. Věta má 3 slova. Děti si větu kontrolují, pokud mají chybu, jen jim trochu poraďte – zkontroluj si poslední slovo, znovu ho dítěti zřetelně přečtěte…

 

Diktát a tvoření vlastních vět např. odpovědí v matematice je těžké učivo.

Diktujte pomalu, veďte děti přiměřenou radou ke správnému psaní.

 

 

 

1. A třída – Čj – úkoly od 1.6.

Připomínám společnou informační schůzku 1. 6. od 16:00 v 1. A

Přineste s sebou PS, Slabikář, písanky, sloupce – k nahlédnutí

Budu rozdávat materiály k procvičení matematiky – opakování počítání do 20

Pokud se nebudete moct schůzky zúčastnit, kontaktujte mě, domluvíme jiný termín.

 

Český jazyk

Slabikář: str. 84 – 86 osvojení písmen ď, ť, ň, slabiky dě, tě, ně

PS ke Slabikáři: str. 50 – 52

Společné čtení na discord: čtvrtek 13:00 – 13:45

 

Písanka: str. 20 – 23

Cvičná písanka: přepis12 slov z tabulky str. 50, 12 slov z tabulky str. 52

Diktát na konci týdne: Mám velkou žízeň. Mládě psa je štěně. Děda hledá kleště. Táňa dělá těsto.

 

Čtení:

Vždy kontrolujte porozumění otázkami ke sloupci /k textu/.

Pokud narazíte na slovo, které není obvyklé, vysvětlete si význam slova.

Po přečtení textu si povídejte o přečteném. Zjistíte, jestli dítě ví, co četlo.

 

Psaní:

Pozor na psaní háčku!

U ď a ť se píše vedle špičky ne nad písmeno.

U slabik dě, tě, ně se háček přesouvá nad e.

Znaménka musí děti psát hned po napsání písmene, ne až po napsání celého slova. Většinou na ně pak zapomenou.

 

1. A třída – Čj – úkoly od 25.5.

Pondělí 1. 6. – 16:00

Informační schůzka pro rodiče dětí, které nenastoupí do školy,

Bez účasti dětí, dodržíme hygienická opatření – roušky, odstup

Sejdeme se všichni najednou v 1. A – bude nás málo

Přineste, prosím, k nahlédnutí všechny PS i Slabikář, sloupce z M.

Připravím materiály k procvičování matematiky.

 

Český jazyk – od 25. 5.

Tento týden budeme opakovat učivo, které si děti osvojily doma.

Každou hodinu ČJ zopakujeme 1 písmeno – máme 2 hodiny denně – tedy 2 písmena za den.

Online čtení na discord – méďa 1. A pro děti, které nechodí do školy – čtvrtek 13:00 – 13:45

Psaní – Budeme psát do cvičných písanek – opakování – přepis slov, vět, diktát

 

Pondělí: 25. 5.

 1. hodina

PS ke Slabikáři str. 24 – Opakování dvojhlásek au, ou

Psaní do cvičných písanek – přepis – 15 slov z tabulky str 24

 1. hodina

PS ke Slabikáři str. 26 – písmeno C

Psaní – přepis vět – Na poli je zajíc. Jmenuje se Cupík. Cupík má rád zelí. Cupíku, ty lumpíku!

 

Úterý: 26. 5.

 1. hodina

PS ke Slabikáři str. 29 – Písmeno H

Psaní – Psaní vět – cv. s tužkou v PS str. 29 do písanek

 1. hodina

PS ke Slabikáři str. 33 – písmeno B

Psaní – přepis – 16 slov z tabulky str. 33

Domácí úkol – čtení v tabulce str. 30 – 5 řádek

 

Středa: 27. 5.

 1. hodina

PS ke Slabikáři str. 35 – písmeno Č

Psaní: diktát: Káča svačí koláče. Bára cvičí kotoul. Vašík číhá na Honzíka. Čenda čeká na babičku.

 1. hodina

PS ke Slabikáři str. 39 –písmeno Ž

Psaní: přepis – 15 slov z tabulky str. 39

Domácí úkol: čtení v tabulce str. 34 – 4slabičná slova

 

Čtvrtek: 28. 5.

 1. hodina

PS ke Slabikáři str. 41 – písmeno Ř

Psaní: věty: Jaro je tu. Příroda kvete. Ptáci přilétli od moře. Jiřičky se překřikují.

 1. hodina

PS ke Slabikáři str. 42 – písmeno Ch

Psaní: přepis dlouhých slov z tabulky str. 42 – žlutý, zelený sloupec

Domácí úkol: tabulka str. 38 – opakování čtení dlouhých slov

13:00 – 13:45 – online čtení s dětmi, které nechodí do školy – pokud je to možné, zúčastní se všechny děti, které nebudou s námi ve škole – ráda bych s nimi byla v kontaktu a slyšela je číst.

 

Pátek: 29. 5.

 1. hodina

PS ke Slabikáři str. 46 – písmeno F

Psaní: diktát: Fanda hraje na flétnu. Jiří je chytrý hoch. Alík hafá u chalupy. Venku fičí vítr.

 1. Hodina

PS ke Slabikáři str. 47 – písmeno G

Psaní – přepis otázek str. 47 dole – nácvik psaní otazníku

Domácí úkol - víkend: tabulka str. 44 – těžká slova  - nutné zopakovat

 

1. A třída – Čj – úkoly od 18.5.

Český jazyk od 18. 5.

 

Připomínka:

 

Pokud nastoupí vaše dítě 25. 5. do školy musí mít:

Čestné prohlášení – vyplněné, podepsané rodiči /formulář na webu školy/ - odevzdá před vstupem do školy

2 náhradní roušky uložené v malé krabičce, sáček se sportovním oblečením + tenisky na ven – TV sice nebude, ale budeme chodit často ven – hřiště, dopravní hřiště, dvůr školy

 

Pokud dítě do školy nenastoupí, odhlaste mu obědy.

Seznam dětí, které budou chodit na obědy, jsem v kanceláři odevzdala, ale někteří jste ještě s nástupem do školy váhali, pokud chcete mít obědy odhlášené, raději si do kanceláře zavolejte.

Omluvenku nemusíte řešit, škola je dobrovolná.

 

Slabikář – str. 82, 83

 

PS ke Slabikáři – str. 47 – 49

 

Písanka 4 – str. 15 – 19

 

Barevná ČJ – str. 21 – dobrovolné

 

 

 1. den

 

Slabikář str. 82 – písmeno G, g

 

Říkanka:

Děti barevně označí G, g

Rodič čte po verších říkanku, dítě opakuje.

Děti samy básničku přečtou.

 

Obrázek vedle říkanky:

Děti hledají věci, které začínají na g – gauč, glóbus, gymnastka

Mohou si obrázek vybarvit.

 

Brýle:

Děti pojmenují obrázky – slova na g

 

Slabiky pod obrázkem:

Děti barevně spojí 2 slabiky, tvoří smysluplná slova.

Po vytvoření slov si tato slova pro kontrolu přečtou.

Přesvědčte se, jestli rozumí slovům: glóbus, gáza, doga

 

Sloupce slov:

Po přečtení sloupce, dejte otázku pro kontrolu porozumění:

Jméno chlapce, jméno dívky, část vlaku, nábytek…děti možná neví, co je gong – vysvětlete si

 

Věty:

Dávejte otázky, děti označí odpovědi:

Čím si hází Agáta? Kdo gumuje? Co staví Igor z lega? Kdo má glóbus? Co hrají kluci? Kdo si hraje s vláčkem?

 

Tužka:

Děti obtáhnou perem otázku a nahlas si ji přečtou.

Pak obtáhnou nabídku jmen dole. Z nabídky vyberou jméno, které patří do odpovědi.

Doplní jméno na připravenou linku, obtáhnou zbytek odpovědi. Tečka za větou!

 

G, g ve žlutém rámečku:

Děti obtáhnou písmena perem, říkají si, co obtahují.

 

Písanka 4 – str. 15

Písmeno g – vypadá jako a s kličkou pod linkou.

Děti musí chápat význam slov, připomeňte si, co znamená gáza, jak vypadá gazela – obrázek nahoře

 

 

 1. den

 

Slabikář – str. 83

 

Domeček slabik:

Děti přečtou slabiky. Mohou zkusit vymyslet slova, která těmito slabikami začínají.

Zakroužkují, čím začíná: guláš, gazela, gorila, Gábina, Gusta

 

Sloupec slov:

Po přečtení barevné části, dejte hádanku: velká opice, zmenšená Země, míč v brance.

Děti zakroužkují odpovědi.

Ukažte si na obrázcích zvířata z 1. sloupce

Vysvětlete si význam slov: jóga, ragby, golf, liga…pokud tato slova běžně nepoužíváte, děti je neznají

 

Výstava:

Těžší čtení – dlouhé věty.

Po přečtení věty, kontrolujte porozumění:

Kde žijí tato zvířata? Které zvíře má nejdelší krk? Co má gorila?

Kde žije tygr? Které zvíře má černé kroužky? Které zvíře je nejrychlejší?

Děti zkusí zvířata na obrázcích pojmenovat.

Ukažte dětem, kde je na mapě světa Afrika, Asie, Evropa – náš světadíl…

 

Písanka 4 – str. 16 – písmeno G

Toto písmeno je jako C a j bez tečky.

Pozor špička j směřuje ke šnečkovi, děti nesmí misku u C moc roztáhnout.

Psaní jmen – velké písmeno na začátku

 

 

 

 1. den

 

PS ke Slabikáři – str. 47

 

Obrázky:

Děti doplní slabiky, kterými začíná slovo – velkými tiskacími písmeny

Tabulka slov:

Děti čtou slova ve sloupci. Ke každému sloupci hádanka:

Stavebnice, žrádlo pro psy, opice, sranda, jméno chlapce.

Na této straně je málo čtení. Po přečtení sloupců čtou děti slova v řádcích – lépe si vše procvičí

Vysvětlete si význam některých slov: gong, ragby, elegán…

 

Míček:

Děti hledají slova k obrázkům, označují, spojují barevně.

Trochu jim poraďte, např. hledej v růžovém sloupci, obrázek zakroužkují červeně, slovo také a spojí.

Použijí různé barvy.

 

Modrý trojúhelník:

Vyberou a označí správnou možnost do věty.

Vysvětlete si slovo karafa  - nádoba na vodu.

 

A/N

Děti odpoví na otázky, odpovědi píší zkratkou do zelených rámečků.

Můžete dětem ukázat fíkus, dogu - internet

 

Tužka:

Děti oddělí jména svislou čarou.

Jména chlapců zakroužkují modře, jména dívek červeně.

 

 

Písanka 4 – str. 17

Vysvětlete si slovo finále – závěrečná část soutěže, závodu, tam se rozhodne o vítězi.

Tiskací věty přepíší děti psace.

 

 

 1. den

 

PS ke Slabikáři – str. 48

 

Dlouhý text – můžete se při čtení střídat

Dávejte si otázky, kontrolujte porozumění.

Zeleně označená rčení si s dětmi vysvětlete.

Po přečtení si o přečtenémpopovídejte.

Proč je důležité nebýt líný, snažit se překonat překážky, hned se nevzdávat…každá snaha a píle vede časem k úspěchu.

 

Písanka 4 – str. 18

Přepis tiskacího na psací.

Přesvědčte se, jestli dětem rozumí významu všech slov. Vysvětlete si slovo mandl.

 

 

 1. den

 

PS ke Slabikáři – str. 49

 

Tabulka:

Děti čtou slova v tabulce ve sloupcích. Kontrola porozumění po každém sloupci.

Co dáme psovi? Kdo žije v pekle? Co vidíme při bouřce? Co máme, když se naštveme?

Opět jsou zde některá neobvyklá slova, vysvětlete si jejich význam: lest, část, šerm, žert, pult…

 

Míček:

Děti hledají slova k obrázkům. Barevně označí obrázek, slovo k němu a spojí čarou.

Můžete trochu poradit: Hledej na 3. řádce nebo v růžovém sloupci.

Děti musí také vybarvit písmenko u označeného slova.

Tato písmena použijí k vyluštění tajenky ve větě pod obrázky – MANGO

 

Tužka:

Děti spojí barevně slovo se správným ovocem.

Povídejte si o zdravé výživě a významu vitamínů pro zdraví – prevence proti nemocem.

 

Puzzle:

Děti přečtou větu. Vpravo od vět vyberou vhodný obrázek k větě a doplní do kroužku číslo věty.

Např. Máma koupila chřest. Najdou chřest a do kroužku napíší 1.

Můžete si dávat otázky k větám:

Kdo koupil chřest? Jaký strom je jilm? Kde máme kšilt? Co se objeví při bouřce? Jaký sport je známý? Z čeho se vyrábí mošt?

 

Písanka 4 – str. 19

Názvy zvířat: opsat, přepsat na psací

Na posledním řádku napíší názvy zvířat, která jste viděly v ZOO /jiná zvířata, než ta, která už napsaly/

 

Cvičná písanka – diktát:

Gusta hraje fotbal. Ferda nese vysavač. Gábina maluje zebru. Máme novou sušičku.

 

 

 

 

1. A třída – Čj – úkoly od 11.5.

Chválím všechny děti i rodiče za domácí vyučování.

Všichni se moc snažíte, velmi to oceňuji.

Díky za spolupráci.

 

Výuka online bude probíhat do otevření školy ve stejném režimu:

Úterý: 10:00 – 1. skupina, 11:00 – 2. skupina

Čtvrtek: 10:00 – 2. skupina, 11:00 – 1 skupina

 

Důležité upozornění:

Z důvodu vstupu narušitelů na náš server discord byl změněn kód pro vstup.

Kdo je trvale přihlášený, vstoupí na náš server bez problémů i bez kódu.

Pokud by někdo z 1.A potřeboval pro vstup kód, kontaktujte mě, kód vám sdělím.

 

 

Český jazyk od 11. 5.

 

Slabikář – str. 78 – 81 – písmeno F

 

PS ke Slabikáři – str. 46

 

Při čtení vždy kontrolujte porozumění. Někdy čtou děti rychle a plynule, ale vůbec neví co.

Takové čtení je k ničemu. To zjistí při čtení zadání v matematice. Když neví, o čem čtou, nemohou počítat. Nechte je číst zadání v M, PRV samostatně, třeba i vícekrát, ať se snaží porozumět.

 

Písanka 4 – str. 10 – 14 + 1 přepis a 1 diktát do cvičných písanek

 

Barevná čeština – str. 20 – dobrovolné

 

Český jazyk není jen čtení a psaní. Je to také povídání, vyprávění, rozvoj slovní zásoby. Je dobré si s dětmi o přečteném popovídat. Vysvětlit význam některých slov, rozvíjet vyjadřování a slovní zásobu. Povídejte si a vyprávějte i zážitky z běžného života.O tom, co jste prožili během dne, co jste viděli v televizi…

 

 1. den

 

Slabikář – str. 78

 

Říkanka:

Děti vyhledají a označí F, f. Pozor písmeno f se někdy dětem plete s t!

Na ozvěnu: rodič čte verš, dítě opakuje.

Děti říkanku přečtou.

Prohlédněte si obrázek k říkance. Co je na obrázku? Děti si mohou obrázek vybarvit.

 

Brýle:

Vymýšlejte slova, která začínají na F

 

Slabiky pod obrázkem:

Děti barevně spojují slabiky, tvoří slova, na závěr si pro kontrolu slova přečtou.

 

Sloupce slov:

Po přečtení sloupce dávejte hádanky, děti odpověď označí, zakroužkují.

Např. Co dělá pes? Zvíře s dlouhým krkem. Sport, při kterém kopeme do míče. Přístroj na volání.

 

Věty:

Po přečtení věty kontrolujte porozumění otázkou, děti zakroužkují ve větě odpověď.

Co dostal Fanda? Jak se pejsek jmenuje? Jak je pes velký? Co dělá? Jak se jmenuje kocour? Kdo se o zvířátka stará?

Po přečtení celého textu se dětí zeptejte, co četli. Ať zkusí jednoduchými větami příběh vyprávět.

 

Tužka:

Děti obtáhnou perem otázku. Obtáhnou a doplní odpověďpsace podle příběhu, který četly.

 

Pusinka:

Děti obtáhnou napsaná jména, zakroužkují jméno kocourka z příběhu.

 

Písmena ve žlutém rámečku:

Obtáhnou perem. Pozor na malé f, je pro děti těžké, veďte jim ruku, aby psaly správně.

 

Písanka 4 – str. 10

Opis slov se slabikotvorným l.

Tato slova jsou obtížná na čtení.

Děti si slovo nejdříve přečtou, vyhláskují – řeknou po písmenkách, pak píší, písmena si diktují.

Často se stává, pokud si děti slovo pozorně nepřečtou, vynechají l…napíší ved, jed, mha.

 

 

 1. den

 

Slabikář str. 79

 

Domeček slabik:

Děti čtou slabiky, označí slabiky, kterými začíná fena, fůra, fazole, Fanda…

 

Sloupec slov:

Po přečtení 4 slov kontrola porozumění, děti označují odpověď.

Jak říkáme Františkovi? Co dělá vítr? Velká hromada. Hudební nástroj.

U některých slov je třeba vysvětlit dětem význam: doufá, frak, fara, forma, froté…

 

Modrý trojúhelník:

Děti přečtou slova v rámečcích, vybarví slovo, které patří k obrázku.

 

Tulipán:

Děti čtou věty, vyznačují odpovědi.

Kde bydlí Fialovi? Co je za domem? Jak se jmenují děti? Co si udělaly? Co si koupily? Co pozorují každý den? Kam dají fazole? Co k nim zapíchnou? Co budou dělat fazole?

Po přečtení si povídejte: Jak to udělat, aby fazole, hrášek, řeřicha nebo jiná semínka naklíčila.

 

Modrý otazník:

Hádanky, odpovědi jsou vedle, ale přesmyčky – přehozené slabiky.

Děti spojí hádanku s odpovědí. 2. hádanka má 2 odpovědi /hrášek i fazole/

 

Písanka 4 – str. 11

Nácvik psaní f – těžké

Děti si písmeno obtáhnou, ale většinou neví, jak udělat malou smyčku na lince.

Zpočátku jim veďte ruku, aby si nenacvičily nějaký zlozvyk.

Malá klička leží na lince, ne pod linkou.

 

 

 1. den

 

PS ke Slabikáři – str. 46

 

Obrázky:

Děti doplní slabiku, kterou začíná slovo označující obrázek tiskacími velkými písmeny

 

Tulipán – tabulka se slovy:

Čtěte ve sloupcích, nebo v řádcích. Zkuste obě varianty, aby si děti zvykaly na změny.

Ke každé řádce, sloupci dejte hádanku, odpověď děti zakroužkují.

Některým slovům možná děti nebudou rozumět. Vysvětlete si jejich význam.

Např. méně používaná slova: fena, fit, frak, safari, faul, doufá, houf, forma…

 

Černé srdce – křížovka:

U každého obrázku vpravo je číslice, podle toho pojmenujte obrázek a vepište slovo do křížovky.

Když luštíme křížovku, píšeme vždy velkými tiskacími písmeny

 

Balónek:

Nejdříve velkými tiskacími písmeny vepište slovo z tajenky křížovky do růžových okének.

Ke každé větě v textu dejte hádanku: Jak se jmenuje rostlina? Odkud pochází? Jaké barvy mají květy?

Jaká je, když ji máme rádi?

Popovídejte si o pokojových rostlinách, které máte doma. Jak se o ně staráte?

 

Písanka 4 - str. 12

Nácvik psaní F – podobá se T, ale nosí šálu – není to čárka, šála vlaje, vypadá jako kopeček m

F – Fanda má klobouk a nosí šálu

Psaní jmen – velká písmena na začátku.

 

Cvičná písanka:

Zkuste přepis slov z tabulky v PS str. 46 – 2 řádky – 10 slov

 

 

 1. den

 

Slabikář – str. 80

 

Sova:

Hádanky si děti přečtou. Hned po přečtení hádanky barevně připojí vhodný obrázek.

 

Papoušek:

Rodič čte verš, dítě opakuje.

Děti čtou říkanku samy.

Vyznačují odpovědi na otázky: Kdo se směje? Kdo lechtá? K čemu je legrace? Jak se jmenuje říkanka?

 

Písmenka ve žlutém rámečku:

Děti perem obtahují písmenka a hned vymýšlí jméno k H – Hana, věc k h – hadr….

 

Tulipán:

Děti čtou vyprávění.

Odpovídají na otázky: Co stojí u lesa? Jací jsou lidé, když přichází? Jací jsou, když odchází? Kdo v chalupě bydlí? Co vymýšlí?

Co je na zvířátkách u domečku divného?

Nakreslete také podobné zvířátko.

 

Písanka 4 – str. 13

Tiskací věty a písmena pište psace.

 1. den

 

Slabikář – str. 81

 

Pohádka Hrnečku vař:

Textu je hodně, střídejte se ve čtení.

Během čtení si dávejte otázky pro kontrolu porozumění.

 

Pusinka:

Podle obrázkové osnovy si pohádku vyprávějte a dovyprávějte, co ve Slabikáři nebylo.

 

Tužka:

Děti doplní do vět chybějící slova podle pohádky. Mohou si slova v textu nahoře podtrhnout.

Na připravené linky píší psace.

 

Písanka 4 – str. 14

Nácvik psaní Y – už umíme psát velké U, jen připojit kličku a vznikne Y

 

Cvičná písanka:

Zkuste napsat diktát: Fanda jedl filé. Dana pekla chléb. Lukáš je můj bratr. Filip je chytrý chlapec.

 

 

 

 

 

 

 

 

1. A třída – Čj – úkoly od 4.5.

Český jazyk od 4. 5.

 

Připomínám – 4. 5. - 15:00 – 16:00 informační schůzka v 1. A

 

Jsem ráda, že se nám daří výuka online.

Konečně jsem po dlouhé době děti viděla a slyšela jejich čtení. Hodně se zlepšily, chválím.

Ve výuce budeme pokračovat i v dalších týdnech.

Myslím, že vyhovuje úterý, čtvrtek /na schůzce se domluvíme, po dohodě můžeme změnit/

 

 1. Skupina /úterý: 10:00 – 10:45, čtvrtek: 11:00 – 11:45/

Anička Koulová, Anička Linhartová, Martinka Lazinová, Albínka Matii, Matyáš Heřta – funguje

Tom Hujda, Anetka Hadravová – připojili se, ale komunikace nefunguje

 

 1. Skupina /úterý:11:00 – 11:45, čtvrtek: 10:00 – 10:45/

Ondra Mžigod, DeniFroyda, Jiřík Labašta, Martin Král, Pája Chodora – funguje

Dominik Kohlberger, Jakub Čtvrtník – nepřipojili se

 

 

Slabikář: str. 75 – 77

 

PS ke Slabikáři str. 44, 45

 

Písanka 4 str. 6 – 9

 

 1. den

 

Slabikář str. 75

 

Papoušek:

říkanky k svátku matek – 10. 5. – nejdříve čte rodič, dítě opakuje – pak samostatné čtení dětí

Poznamenejte si tento den do kalendáře – děti s tatínky by mohly připravit pro mamky překvapení.

Říkanky jsou také na str. 74, děti si jednu říkanku vyberou a pro mamku se ji naučí zpaměti.

 

Slova ve sloupci:

Po přečtení sloupce – otázka – např. Když má jeden druhého rád, co to je? Když je něco hodně hezké je to…

Připomeňte si význam slova ochota.

Můžete vymyslet vyprávění, ve kterém postupně použijete slova ze sloupce:

Dostala jsem k svátku dárek. Měla jsem velkou radost. Byla oslava a velká pohoda….

 

Srdce:

Zdrobněliny jmen píšeme do křížovky velkými tiskacími písmeny: ADÁMKU…

 

Tužka:

Děti obtáhnou napsané a doplní na linku zdrobnělinu svého jména psace

 

Papoušci:

Opět říkanky, postupujte stejně jako nahoře – i z těchto si mohou děti vybrat a naučit se.

 

Písanka str. 6

 

Přepis tiskacích slov na psací – samostatně

Vysvětlete význam slova vlídná, slovo není tak časté, některé děti ho neznají

 

Zkuste do cvičné písanky diktát:

Jirka řeže dřevo. Katka vaří večeři. Táta nás chválí. Máma má radost.

 

 1. den

 

Slabikář str. 76

 

Nácvik čtení slov se slabikotvorným l, r – ve slabice nahradí samohlásku

Pro děti těžké čtení – ve slabice se potká více souhlásek např. kapr, strká, mrká…

 

Slova pod obrázky:

Těžké slabiky jsou zvýrazněny modře.

 

Sloupec slov:

Ke každé části dejte hádanku, děti zakroužkují odpověď

Např. Za ruce se děti…..Holoubek……Děda si na židli……

Některá slova děti nepoužívají, vysvětlete si význam: trpí, vrhá,

 

Kouzelník:

Rýmy – šprýmy – při čtení se můžete střídat

Děti označí v říkankách, která slova se rýmují.

Ukažte si, jak vzniká rým – slabiky na konci slov se opakují.

Zkuste vymyslet své rýmy.

V prvním sloupci říkanek děti najdou názvy zvířat a označí červeně.

V druhém sloupci říkanek najdou jména dětí a označí modře.

 

Modrý trojúhelník:

Děti tvoří věty podle skutečnosti, barevně podtrhnou začátek věty a vybarví slovo, které k ní patří.

Např. V obilí jsou – podtrhnou červeně – chrpy – vybarví červeně…

 

Papoušek:

Jazykolam – rodič přečte verš – dítě zřetelně opakuje…logopedické cvičení.

 

Otazník:

Děti samostatně vybarví slovo k obrázku.

 

Písanka str. 7

Nácvik velkého D – těžké písmeno, děti si ho nejdříve obtáhnou, klidně vícekrát.

Pokud dítěti psaní moc nejde, zkuste ho nejdříve nanečisto na papír – klička i zadek písmene musí sedět na lince.

 

Do cvičné písanky děti přepíší věty ze str. 76 – modrý trojúhelník – stačí 4 věty

 

 1. den

 

PS ke Slabikáři str. 44

 

Procvičování čtení těžších slabik typu tr, pr, ml….

 

Tabulka:

Čtěte v řádcích, na každé řádce 2 hádanky např. Co se dělá vrtačkou? Kolik mléka je v krabici?

Některá slova jsou pro děti neznámá, vysvětlujte význam: mandl, krby, pudr, hltá….

Tabulku nečtěte najednou, přečtěte půlku, pak dejte přestávku nebo jinou činnost a pak dočtěte

 

Míček:

Hledání slov v tabulce podle obrázků.

Poraďte dětem, kde mají slova hledat: vlci – 4. řádek nebo prostřední sloupec…

Při vybarvování použijte různé barvy: obrázek vlků zakroužkujte šedě, slovo také šedě, krtek modře…

 

Tužka:

Slova už nemusí děti hledat v tabulce…dost bylo tabulky.

Při čtení vět dávejte otázky:

Kdo vezl lustr? Na koho vrčel pudl? Kdy bylo venku ošklivo? Jaké květiny rostou u pole?

 

Písanka str. 8

Psaní krátkých vět – psaní jmen s velkým písmenem na začátku

 

 1. den

 

Slabikář str. 77

 

Puzzle:

Děti vyberou a doplní vhodnou slabiku do slov, tak aby slova dávala smysl: vlna, mlha

Po doplnění si slova pro kontrolu přečtou

Mohou tvořit krátké věty se slovy, nebo dvojice slov

Např. V moři je vlna. Venku je mlha….velká vlna, hustá mlha

 

Tulipán:

Cesta do Brna.

Střídejte se ve čtení, dávejte si otázky pro kontrolu porozumění

Za kým jel Luboš? Kde bylo plno? Kolik míst bylo volných? Co si četl? Kdo přistoupil? Koho přivedla?...

Vysvětlete si význam slova kupé.

Povídejte si o cestování dopravními prostředky i slušném chování.

Můžete si v mapě ukázat Brno, ale i jiná města /Prahu, Vimperk, Strakonice…/

 

Sova:

Děti oddělí svislou čarou jména a nahlas je přečtou. Některá jména jsou neobvyklá. Řekněte si, jestli patří dívce nebo chlapci. Vlasta může být chlapec i dívka.

 

Tužka:

Děti předepsané obtahují, na linky doplní psacevhodné slovo ze sloupce vpravo.

Větu si hned po napsání pro kontrolu přečtou.

 

Písanky str. 9

Nácvik psaní slov, která jsme se tento týden učili číst

 

 1. den

 

Státní svátek, ale číst se musí, ať je pátek nebo svátek…

 

PS ke Slabikáři str. 45

 

Děti splní úkoly podle návodu dole

 

Obří rýma

dlouhý text, střídejte se ve čtení

Nakonec zkusí děti vlastními slovy pohádku vyprávět.

 

1. A třída – Čj – úkoly od 27.4.

V pondělí 4. 5. /15:00 – 16:00/ se uskuteční informační schůzka v 1. A

Obdobně jako na předchozí schůzce dodržíme bezpečnostní opatření:

bez účasti dětí, roušky, odstupy, jednání ve třídě individuálně

Přineste s sebou: Písanky 3, 4, Matematiku 4/A, Počítáme do 20,

sloupce: 59-62 – i kdyby nebyly ještě celé hotové, Prvouku

Do sešitů nahlédnu, abych viděla, jak se vám práce daří.

Ráda poradím, jak postupovat v případě, že dítě některé učivo nechápe.

Pokud někomu tento termín nevyhovuje, zavolejte, domluvíme jiný termín.

Sešity některých dětí jsem ještě neviděla, chtěla bych mít jistotu, že všechny děti pracují a učivo chápou.

 

Doporučení:

Probírané učivo rozvrhněte dětem do dnů tak, aby se jim úkoly nehromadily. Každý den v pracovním týdnu by měly splnit 1 str.  čtení, 1 str. psaní, 1 str. matematiky, 2krát v týdnu prvouka – vždy 1 str.

Pokud se vaše dítě snadno unaví, nebo mu jde práce pomalu, je dobré si po 20 min. dát přestávku, střídat činnosti – 20 min čtení, 20 min psaní. Nesnažit se udělat celou stranu najednou.

 

Od tohoto týdne bude probíhat také online výuka.

Na webu školy bude návod, jak se k této výuce připojit.

Pokud by se to někomu nepodařilo, nevadí, úkoly máte rozepsané, pracujte tedy podle rozpisu.

V týdnu od 27. 4. bude mít 1. A online výuku:

úterý: 10:00 – 11:00,           čtvrtek: 10:00 – 11:00

Snad tento čas bude vyhovovat. Pokud ne, domluvíme se 4. 5., kdy to bude vyhovovat lépe.

Bude to 1. pokus, proto prosím o trpělivost a shovívavost v případě problémů…

kód pro vstup pro: méďa 1.A: https://discord.gg/SxmwW6w

Tento kód zadáte do vyhledávače na Google a připojíte se.

 

Český jazyk  od 27. 4.

Slabikář str. 72-74  nácvik čtení písmene CH

PS ke slabikáři str. 42, 43

Při čtení používejte záložku, kontrolujte porozumění otázkami k textu.

Písanka 4 str. 1 - 5

Při psaní dohlédněte na správné sezení, držení pera, porozumění psanému.

 

 1. den

 

Slabikář str. 72

 

Nácvik čtení písmene Ch:

Pro děti obtížné písmeno – skládá se ze 2 znaků!

Pokud čtení dítěti nepůjde doporučuji ch v textu zakroužkovat tužkou, obě písmena do jednoho kroužku, dítě bude vědět, že písmena v kroužku jsou ch – jedna hláska

 

říkanka:

Nejdříve si zakroužkujte všechna ch v říkance.

Rodič čte verše, dítě opakuje.

Dítě zkusí samo říkanku přečíst.

 

slabiky pod obrázkem:

Děti spojí slabiky do smysluplných slov barevně, pak si je pro kontrolu přečtou.

 

sloupce slov:

Nejdříve si zakroužkujte ch.

Děti čtou ve sloupci, po každém sloupci vyznačí odpověď na otázku:

Co peče maminka? Jak se nazývá dům? Co máme na domě, aby do něj nepršelo?

 

věty u tužky:

Děti čtou větu, hned po přečtení věty hledají ve sloupci vpravo od vět dokončení a vybarví podle návodu dole.

Mohou zkusit doplnit větu i svým vlastním slovem.

např. V zoo žije tlustý medvěd. Jiřina seje na záhon mrkev…

 

napsaná otázka:

Otázku a slova dole děti obtáhnou perem. Vyberou správnou možnost a doplní psace do odpovědi. Obtáhnou perem i písmena Ch ch ve žlutém rámečku.

Můžete si popovídat o tom, co sejeme a sázíme na jaře na záhony – opakování PRV.

 

Písanka 4 – str. 1

přepis tiskacích slov na psací

Děti si nejdříve slovo přečtou, zkontrolujte, jestli rozumí významu slov, vědí, k čemu věc slouží.

Děti si diktují písmena, po napsání slova si slovo přečtou, zkontrolují.

 

 1. den

 

PS ke Slabikáři str. 42

 

Doplňování slabik pod obrázky velkými tiskacími písmeny

 

tabulka slov:

Po přečtení řádky/sloupce/ dávejte hádanky pro kontrolu porozumění.

 

míček:

Hledejte v tab. názvy obrázků. Vždy trochu poraďte. Hledej v 1. sloupci, hledej na poslední řádce…

Při označování slova musí dítě označit /vybarvit/ i písmeno za slovem, budou to písmena pro tajenku ve cvičení s balónkem.

 

balónek:

Při čtení vět kontrolujte po každé větě porozumění:

V 1. větě doplňte do tajenky písmena z tabulky /BESKYDY/ - velkými tiskacími písmeny

Vysvětlete dětem, co je to pohoří – více kopců pohromadě jako třeba naše Šumava,

v Beskydech jsou trochu větší kopce.

otázky:

Kdy pojedeme na chalupu?

Co upeče babička?

Co jsou její buchty?

Komu také chutnají?

Co dělají mouchy?

Jaká je babička?

Na co chytá mouchy? Vysvětlete, jak vypadá mucholapka. Proč nechceme, aby mouchy lezly po jídle…

Popovídejte si s dětmi o tom, jak se mají chovat ke starým lidem. Babička dobře vaří a peče a my jí pomáháme, když to potřebuje, protože ji máme rádi…

 

Písanka str. 2

psaní velkého L

Upozorněte děti na podobnost psacího L, S, Z

Zkuste jim napsat slova s těmito písmeny /Zora, Lenka, Zdena, Samík, Lucka…/ ať psace napsaná slova přečtou – zjistíte, jestli se jim tato podobná písmena nepletou.

 

Opět psaní jmen – velké písmeno na začátku

 

 1. den

 

Slabikář str. 73

 

domeček slabik:

Děti čtou slabiky a vymýšlejí slova ke slabikám

Po přečtení celého domku dávejte hádanky:

Čím začíná: chobot, chalupa, chudý, chyba….děti slabiky zakroužkují

 

barevný sloupec slov:

po přečtení 4 slov hádanka:

malá chata, studený, když dlouho neprší, co se dělá na buben…

Vysvětlete význam některých slov: chýše, plachý, chládek, chvátá, tato slova možná děti nepoužívají a nerozumí tedy, co znamenají.

 

smajlík:

Děti přečtou, vyznačí slova, která označují hmyz.

Vysvětlete si význam slova hmyz. Ukažte si v přírodě chrousta.

 

modrý trojúhelník:

Děti zakroužkují správnou možnost.

Můžete si tato zvířata vyhledat v encyklopedii, na internetu.

 

Naše chata:

Po každé větě položte otázku:

Kde máme chatu? Vysvětlete, že Orlické hory jsou kopce s krásnou přírodou. Můžete si ukázat v mapě Šumavu, Orlické hory, Krkonoše, Beskydy – hory v mapě – hnědá barva

Z čeho je chata?

Kolik schodů vede do chaty?

Co má chata z plechu?

Jakou barvu má střecha?

Co roste za chatou?

Kdy ořechy dozrají?

Kde si rádi posedíme večer?

Co pozorujeme?

Děti zakroužkují odpovědi ve větách.

Mohou si chatku vybarvit.

 

tužka:

Děti doplňují velké tiskací H nebo CH tak, aby vzniklo smysluplné slovo.

Děti zakroužkují názvy ptáků modře, hmyzu červeně.

 

Písanka str. 3 + 4 řádky str. 4

písmeno ch je jedna hláska, ale má 2 znaky /písmenka/

Vysvětlete dětem význam slova ochota.

 

 1. den

 

PS ke Slabikáři – str. 43

 

Popletená pohádka:

dlouhý text: Střídejte se ve čtení. Když čte rodič, čte pomalu, dítě sleduje text.

Po každé větě se dítěte na něco zeptejte, ať máte jistotu, že rozumí.

Po každé větě si také můžete říct, co ve větě popletli, jak to bylo správně?

 

pusinka:

Vyprávějte si společně pohádku o Červené karkulce:

Rodič řekne např. V chaloupce u lesa žila holčička, dítě pokračuje: Říkali jí Červená karkulka., pokračuje rodič: Maminka ji poslala k babičce, dítě: Karkulka nesla košíček s dobrotami pro babičku k svátku….Při vyprávění každý řekne jen jednu větu, střídáte se.

 

tužka:

Dítě si přečte samo zadání a namaluje podle zadání obrázek do rámečku.

 

Písanka str. 4 dopsat, str. 5

 

str. 4 přepis tiskacího písma:

Přepis vět je těžší, po každém slovu si dítě kontroluje správnost psaní.

Upozorněte děti, že ve větě je vždy na začátku velké písmeno, na konci tečka.

Povídejte si, jak je pro zdraví člověka důležitá pohoda, smích, dobrá nálada, pochvala…

 

str. 5 velké Ch – jména měst

 

 1. den – Svátek práce oslavíme prací

 

Slabikář str. 74

Tato str. je určena k svátku matek.

Ten teprve bude, ale maminky by měly mít svátek každý den.

Děti přečtou stranu s tatínky. Doplní, co je třeba. Jak, to necháme na nich…návod je dole.

Říkanku nahoře nebo tu dole mamince společně přečtou, nebo se ji pro mamku mohou naučit zpaměti.

 

Barevná čeština: str. 23 - dobrovolné

 

 

1. A třída – Čj – úkoly od 20.4.

V pondělí 4. 5. /15:00 – 16:00/ se uskuteční informační schůzka v 1. A

Obdobně jako na předchozí schůzce dodržíme bezpečnostní opatření:

bez účasti dětí, roušky, odstupy, jednání ve třídě individuálně

Přineste s sebou: Písanky 3, 4, Matematiku 4/A, Počítáme do 20,

sloupce: 59-62 – i kdyby nebyly ještě celé hotové, Prvouku

Do sešitů nahlédnu, abych viděla, jak se vám práce daří.

Ráda poradím, jak postupovat v případě, že dítě některé učivo nechápe.

Pokud někomu tento termín nevyhovuje, zavolejte, domluvíme jiný termín.

Sešity některých dětí jsem ještě neviděla, chtěla bych mít jistotu, že všechny děti pracují a učivo chápou.

 

Doporučení:

Probírané učivo rozvrhněte dětem do dnů tak, aby se jim úkoly nehromadily. Každý den v pracovním týdnu by měly splnit 1 str.  čtení, 1 str. psaní, 1 str. matematiky, 2krát v týdnu prvouka – vždy 1 str.

Pokud se vaše dítě snadno unaví, nebo mu jde práce pomalu, je dobré si po 20 min. dát přestávku. Nesnažit se udělat celou stranu najednou.

Tentokrát jsem učivo rozepsala do dnů, snad to bude vyhovovat.

 

Český jazyk  od 20. 4.

Slabikář str. 68 -71  nácvik čtení písmene Ř

PS ke slabikáři str. 41

Při čtení používejte záložku, kontrolujte porozumění otázkami k textu.

Písanka str. 35 – 40  /dokončit písanku 3/

Při psaní dohlédněte na správné sezení, držení pera, porozumění psanému.

 1. den

 

Slabikář str. 68

 

říkanka:

přečtěte ji dětem, zkuste si ji společně říkat – logopedické cvičení

přečtete 1 verš – dítě zopakuje…děti se mohou básničku naučit

děti barevně vyznačí písmeno ř – pak si zkusí básničku přečíst samy

 

brýle:

dítě pojmenuje obrázky, zkusí vymyslet další slova, která začínají na ř, nebo je ř uvnitř slova

 

slabiky pod obrázkem:

spojování slabik barevně – tvoření smysluplných slov

po vytvoření slov si dítě slova pro kontrolu přečte

 

slova:

přečtěte slova ve sloupcích

po přečtení sloupce dejte hádanku např. Kdo léčí? Co udělá telefonem? Jak se jmenuje kamarád z naší třídy? Když někdo chodí pěšky, tak k nám…… dětí zakroužkují perem odpověď

mohou spojením názvu osoby z 3. sloupce a slovesa ze 4. sloupce tvořit věty.

např. Jiřík přijede….a dovymyslet zbytek….ze školy. Bořek přiveze nákup, Řehoř přijde zítra.

 

U řeky Ohře:

po přečtení každé věty dejte hádanku, dítě označí odpověď perem

např. Jak se jmenoval rybář? Co ulovil? Kde můžeme lovit mušle? Když něco neznám?

Kde žije úhoř?

 

napsaný text:

děti si otázku přečtou, obtáhnou perem, řekněte si, že za otázkou píšeme ?

obtáhnou i slova dole v nabídce, pak napíší do zeleného rámečku správnou možnost

můžete si na internetu nebo v encyklopedii najít sumce, lína, okouna, úhoře, aby děti viděly, jak vypadají, můžete jim o nich i něco přečíst

 

Písanka str. 35

děti si nejdříve písmeno obtáhnou, pak píší, při psaní si diktují písmena, která píší

háček by měl být krásná mistička, ne rovná čárka

u slov píší háček hned po napsání r a pak pokračují v psaní zbytku slova, když to neudělají hned, zapomenou na něj…diktují si ř, píší ř, dělají hned háček, aby to bylo opravdu ř a ne r

po napsání slova si slovo přečtou, zkontrolují, opraví chyby, pak teprve pokračují v psaní

 

 1. den

 

PS ke slabikáři str. 41

 

počáteční slabiky pod obrázky velkými tiskacími písmeny

 

tabulka slov:

čtěte ve sloupcích nebo řádky, po přečtení sloupce /řádku/ dejte hádanku, odpověď děti označí perem, zakroužkují

 

míček:

děti hledají slova k obrázkům v tabulce, zakroužkují barevně např. kuře – obrázek žlutě, slovo stejnou barvou

děti se neumí orientovat v takovém množství slov, takže jim poraďte např. kuře hledej v modrém sloupci, jeřáb hledej na 4. řádce…

 

Na jaře:

po každé řádce kontrolujte porozumění formou otázek, děti označují odpovědi v textu,

mohou tvořit i ony otázky pro vás, tím také zjistíte, jestli ví, co četly.

Kdy se příroda probouzí?

Kdo se vrací z teplých krajin?

Kteří ptáci přiletěli?

Které stromy se zelenají?

Označ názvy mláďat?

Kde můžeme vidět žáby?

Můžete si popovídat o jaru: Co máme na jaru nejraději? Kteří ptáci se vrátili z jihu? Které květiny jsme viděli na procházce?....

 

A/N: doplnit za věty do rámečku správnou odpověď

Můžete pro děti vymyslet i další otázky z učiva prvouky.

 

Písanka str. 36 + 5 řádek na 37

 

Znaménka píší děti nad písmenko hned po jeho napsání, ne až když napíší celé slovo, psaní sice není tak plynulé, ale je větší jistota, že na znaménko pak nezapomenou.

 

Je důležité, aby si děti samy po sobě psaní kontrolovaly, pokud udělají chybu, neukazujte jim ji, jen je upozorněte, že např. mají na 3. řádce chybu, ať se snaží ji samy najít.

 

Můžete jim také vysvětlit, že ve jménech píšeme velká písmena např. Řehoř

Vysvětlete si význam slov: Říp je jméno hory. Člověk, který žije v Řecku je Řek. My jsme Češi.

Můžete si říci, jak se nazývá člověk žijící v Polsku, Maďarsku, Rakousku….

Řím, Říčany – jména měst, jako Vimperk, Praha…zkuste si jmenovat města, která děti znají.

 

 1. den

 

Slabikář str. 69

 

domeček:

čtení slabik, vyhledávání počátečních slabik slov řádek, řepa, říkanka... označit perem

 

sloupec slov:

po přečtení barevné části /5slov/ řekněte hádanku, děti zakroužkují odpověď

vidličky a nože, chovatel včel, co udělá mikrovlnka

Můžete si povídat:

u 1. sloupce, jaké nádobí patří ještě do kuchyně

u 2. sloupce, jaká zaměstnání děti znají, jaké zaměstnání se jim líbí

u 3. sloupce mohou tvořit věty se slovy: Maminka uvaří, taťka to pak ohřeje….

- pro rozvoj slovní zásoby a vyjadřovacích schopností

 

Táta vaří:

dlouhý text, střídejte se ve čtení:

 1. větu čte dítě, vy mu dejte otázku.
 2. větu čte rodič, dítě dává otázku…..některé děti neumí tvořit otázky, pomozte jim, procvičujte

Můžete si povídat o práci doma. Proč je důležité, aby všichni v rodině pracovali a navzájem si pomáhali? Děti s tatínky by mohli něco dobrého nakoupit, uvařit, uklidit, vyprat, vyžehlit…

No, to jsem asi přehnala.

 

luštěnka:

název pohádky napíší děti do rámečku velkými tiskacími písmeny

můžete si pohádku vyprávět, nebo pustit na internetu: youtube

 

Písanka

str. 37 – 4 řádky

Vysvětlete dětem jaký je rozdíl mezi vaří, peče, smaží

 

str. 38

Upozorněte opět děti na psaní velkých písmen u jmen

 

 1. den

Slabikář str. 70

 

papoušek:

Dítě přečte verš, vy po něm zopakujte jako papoušek.

Děti řeknou povolání, které k hádance patří.

Můžete si dávat podobné hádanky: Kdo staví domy? Kdo léčí lidi? Kdo prodává?....

 

modrý trojúhelník:

 1. sloupec:

přečíst

červeně označit, co potřebuje kuchař

modře, co potřebuje kadeřnice

zeleně, co potřebuje truhlář

totéž zkuste ve 2. sloupci

Řekněte si, k čemu jednotlivé věci slouží, co se s nimi dělá.

 

sova:

Co kdo potřebuje? – přesmyčky – přehozené slabiky

Děti napíší slova správně psace na připravené řádky

Můžete si říkat, co tito lidé dělají.

 

papoušek:

tentokrát čte rodič, děti po něm opakují jako ozvěna /papoušek/ po přečtení 1 verše /řádky/

Děti hádají povolání.

Děti by měly znát povolání svých rodičů. Povídejte dětem, co je vaše povolání, co v práci děláte.

 

žlutý rámeček:

psací písmena – děti si písmeno přečtou, obtáhnou perem, hned vymyslí jméno a věc

např.  Č – Čenda, č – čepice

Ž – Žaneta, ž – židle….

 

Písanka str. 39

 

písmeno E – upozornit na podobnost s číslicí 3

E kouká vpravo, 3 kouká vlevo

opět jména s velkými písmeny

 

 

5.den

Slabikář str. 71

 

Budka:

delší text, můžete se při čtení střídat

Hned při čtení hledejte a označujte názvy zvířátek.

Kolik zvířátek v budce bydlelo?

Jak se jmenoval zajíček, myška, žabka?

Zkuste si pohádku dovyprávět.

 

modrý trojúhelník:

Popletené věty děti opraví a barevně spojí zvířátko s tím, co opravdu dělá + připojí obrázek

např. modře zakroužkují Koza, mečí, obrázek kozy

Můžete děti upozornit na rýmy: bečí, mečí…bzučí, bučí

Rýmy vznikají tak, že slova končí stejnou slabikou.

Zkuste také vymyslet nějaké rýmy.

 

mobil:

Nejdříve dítě přečte, tak jak je natištěno – uslyší, jaká divná slova čte, uvědomí si důležitost znamének.

Děti zkusí samostatně opravit chyby, doplnit znaménka – čárky, háčky

 

tužka:

Děti nakreslí obrázek k hádance.

 

Písanka str. 40

Vymýšlejte krátké věty k obrázkům.

Na začátku věty je velké písmeno, na konci věty tečka, na tu zapomněli.

Doplňte tečky i za předtištěné věty.

Pokud není věta předepsaná, je pro děti těžší věty psát. Pomozte jim, věty jim pomalu diktujte, kontrolujte společně správnost.

Barevná čeština: str. 35 – písmeno Ř - dobrovolné

 

1. A třída – Čj – úkoly od 13.4.

Český jazyk – od 13. 4.

 

Slabikář – str. 64 – 67

 

Při čtení používejte záložku, čtení je hodně, střídejte se, každý den 1 strana

 

strana 64:

 

říkanka: vybarvit písmenko ž, děti by si ji mohly s malou pomocí přečíst samy

 

pod obrázkem: spojování slabik do slov, barevně

 

brýle: vymýšlejte slova, která začínají na ž

 

cihličky: děti přepíší růžové slovo do cihliček – tvoří delší slova s předponami

 

Ježek: čtení s porozuměním, po přečtení každé věty dávejte hádanky, děti vyhledávají

odpověď a zakroužkují ve větě

 

psací text: děti obtáhnou perem, diktují si písmena, přečtou si otázku a doplní psace

odpověď

 

 

strana 65:

 

domek -  čtení slabik ke slabice zkusí vymyslet slovo, které slabikou začíná

nakonec říkejte dítěti slova, dítě označí v domku slabiku, kterou vaše slovo začíná

např. žába, život, Žaneta, žolík…

 

sloupec slov – ke každé barvě dejte hádanku, odpověď dítě zakroužkuje

např. jméno na Ž, co se dělá v posteli, co použiješ na střihání, má bodliny

 

Smajlík, tulipány – čtení s porozuměním, dávejte otázky, dítě označí odpověď ve větě

povídejte si o užitečnosti užovky, žáby i zmije – živí se hmyzem, který

nám škodí, i zmije je užitečná, i když je nebezpečná, proto je nezabíjíme!

Vysvětlete dětem, jak se mají zachovat, když uvidí zmiji v trávě.

 

modrý trojúhelník – vybrat správnou možnost do věty, zakroužkovat

 

rozpočítadlo – říkejte s obměnami písmene na konci

 

strana 66:

 

tulipán – čtení s porozuměním, otázky, odpovědi označit

 

puzzle – stejnou barvou slabiky, které spolu tvoří slovo

 

pusa – Velikonoce – můžete přečíst vy dítěti, dítě musí sledovat text v knize a pozorně

naslouchat, po přečtení věty se zeptejte na to, co jste četli

např. Koho vyšlehali kluci? Co jim mamka dala? Jaké vajíčko má táta?

pak si o přečteném i o Velikonocích povídejte

 

křížovka – vyplňte velkými tiskacími písmeny

 

tužka – tajenka, vybrat písmena z křížovky podle číslic 1 = M, 2 = A….

 

strana 67:

 

kuličky – přečíst, dokreslit správný počet správnou barvou do pytlíčků

 

papoušek – čte rodič, dítě opakuje

 

rozpočítadlo – zkuste se rozpočítávat, na koho to padne, splní nějaký úkol

 

sova – rébusy – spojujte s obrázky různými barvami

 

pusa – hry venku, poučit děti o bezpečnosti – helma na kolo, nehrát si na silnici…

 

míček – věty přečíst, psací obtáhnout, diktovat si písmenka, spojit věty, které k sobě patří

barevně

kontrola porozumění, otázky k větám, děti zakroužkují odpověď

 

pracovní sešit ke Slabikáři – str. 39 – 40

 

strana 39:

 

čtení s porozuměním

 

tabulka – můžete číst řádky nebo sloupce

vždy po přečtení řádky /sloupce/ dejte hádanku

poslední 2 sloupce jsou obtížnější, pokud to dítěti nepůjde, přečtěte ještě jednou

 

Růže – můžete se ve čtení střídat, opět kontrolujte porozumění otázkami

 

A/N, trojúhelník – splňte podle zadání – dole v pruhu

 

strana 40:

 

tulipán – čtení těžších slov – více souhlásek pohromadě

v tabulkách někdy čtěte řádky, někdy sloupce, ať si děti zvykají na různé způsoby

kontrolujte porozumění hádankami

 

míček – vyznačte v tabulce slovo k obrázku i s písmenkem, které je za ním

při hledání dítěti trochu poraďte např. hledej v růžovém sloupci, hledej na 4. řádce…

 

balónek – do tajenky doplňte písmena z tabulky v pořadí od 1. sloupce

můžete se ve čtení střídat, dávejte si hádanky

 

puzzle – vše co patří k jaru zeleně, létu červeně…

pozor, některé kartičky mohou mít více barev

 

písanka str. 30 – 34 /doporučení – každý den 1 strana/

Při psaní dohlédněte na správné sezení – hlava, záda rovně, předloktí opřená o stůl, nohy

opřené o podlahu

Pokud se dítě při psaní svíjí, různě plazí po židli nebo klečí, křiví si záda, nemůže dobře psát.

 

Děti si při psaní nejdříve přečtou, co budou psát. Pak si při psaní diktují písmena, aby věděly,

co píší. Po napsání slova i řádky, si kontrolují, opraví chyby.

 

Znaménka nad písmenka píšeme hned po napsání písmene, ne až po napsání celého slova nebo dokonce věty, řádky. Když je děti nenapíší hned, zapomenou je napsat.

_________________________________________________________________

cvičné písanky tentokrát ne, psaní je dost v písankách

_________________________________________________________________

 

Barevná čeština: str. 46 písmeno Ž

str. 50 – 56 zábavné procvičování, můžete si vybrat cokoliv

 

___________________________________________________________________________

Možnost procvičování PC: skolakov. eu– Český jazyk 1. tř. – čtení, skládání slov z písmen….

www. didakta.cz

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 3 314

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 118

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 76

Unikátní IP 850

Posledních 30 minut 0

Dnes 7

Včera 206