1.A třída – Prv – úkoly od 12.6.

Prvouka

O prázdninách si s dětmi povídejte o všem, co je obklopuje. Některé děti nemají základní znalosti ze života. Opravdu někteří neví, kdy je víkend, jak dělá koza, že na jaře kvetou kytky a na podzim padá listí, neumí pojmenovat pampelišku, neví, že to červené je třešeň a mládě prasete je prý tele… Někdy se dozvím opravdu zajímavé věci.

Věnujte svůj čas rozvoji všeobecného přehledu svých děti.

Není třeba se něco učit zpaměti, ale je dobré mluvit o všem, s čím se běžně setkáváme v kuchyni, na zahradě, na procházce, v obchodě – tím rozvíjet slovní zásobu i znalosti.

 

PS str. 75 – 77

V PS pracujte podle zadání: dole na každé straně

 

Léto na zahradě str. 75

Děti by měly poznat a umět pojmenovat základní druhy ovoce a zeleniny.

Ovoce: jablka, hrušky, třešně, švestky, meruňky, broskve, jahody, hroznové víno, banány, pomeranče, mandarinky, kiwi, rybíz, angrešt….

Zelenina: mrkev, ředkvičky, kedlubny, okurky, rajčata, papriky, petržel, pórek, zelí, salát, cibule, česnek…

Měly by umět rozlišit ovoce – roste většinou v sadu na stromech, zelenina – roste na záhonku.

Je divné, když dítě na konci 1. třídy nepojmenuje mrkev, okurku nebo švestku…opravdu se to právě nyní ve škole děje, nestačím se divit.

 

Léto v lese str. 76

Připomeňte si význam lesa: odpočinek, stromy – díky nim můžeme dýchat, zvěř.

Chování v lese: Co můžeme v lese dělat a co nesmíme?

Bezpečný pohyb v lese: Na co si musíme dávat pozor?

Na procházce v lese poznávejte stromy, keře, plody lesa. Upozorněte na jedovaté bobulky a houby!

Povídejte si o zvířatech, která v lese žijí.

 

U rybníka str. 77

Na procházce okolo rybníka si povídejte o květinách, stromech i zvířatech, která zde žijí.

Opět upozorněte na bezpečnost pohybu v okolí velkých vodních ploch.

 

Nyní ve škole opakujeme:

Čas: hodiny, dny v týdnu, měsíce, data narození, roční období – měsíce, které k nim patří

Domov: adresa – vesnice + č. domu, okolní vesnice, města, zajímavosti – procházky

Květiny: pojmenovat tulipán, narcis, sněženka, bledule, fialka, pomněnka, blatouch, pampeliška, kopretina, růže, pivoňka, slunečnice…na obrázku i na louce, zahrádce

Hospodářská zvířata: samice, samec, mládě kočky, psa, slepice, ovce, prasete, krávy, koně, kachny, husy… Jaké zvuky vydávají: Kočka mňouká. Kůň řehtá. Slepice kdáká….

1. A třída – Prv – úkoly od 8.6.

Prvouka

PS str. 70 – 74

Jedeme trochu rychleji, abychom prošli do konce roku všechna témata.

Tyto strany se týkají znalostí z běžného života, jde o opakování a rozvoj všeobecného přehledu dětí.

 

Str. 70

Vyprávějte si pohádku: Jak pejsek s kočičkou pekli dort

Povídejte si o zdravé výživě a správném stravování během dne. Pěstujte v dětech správné stravovací návyky.

Děti mohou pomáhat při vaření nebo pečení – míchat, krájet, loupat….

 

Str. 71

Opakování celé kapitoly – návod dole

Zopakujte: obchod – nakupování, povolání, společenské událostí – chování, oblečení…

 

Str. 72

Na procházce i na zahradě učte děti poznávat základní květiny, které zrovna kvetou.

 

Str. 73

Děti by měly umět pojmenovat ovoce a zeleninu, se kterými se běžně setkávají.

Měly by umět rozlišit, co je ovoce, co je zelenina.

 

Str. 74

Léto – letní měsíce, počasí, oblékání, prázdniny, dovolená, ochrana před prudkým sluncem…

návod dole

 

 

1. A třída – Prv – úkoly od 1.6.

Prvouka

Průběžně rozvíjejte všeobecný přehled dětí.

Čas: Jaký je dnes den v týdnu? Jaký je měsíc – datum, roční období? Datum narození. Hodiny.

Domov: adresa bydliště, zajímavosti okolí domova, blízké vesnice, města

Při jízdě autem říkejte dětem, které vesnice projíždíte, kde bydlí babička s dědou….

Rodina: jména členů rodiny, kalendář – kdy mají svátek, narozeniny, povolání rodičů

Příroda: poznávejte společně květiny, stromy, zvířata na vycházkách

Společnost: chování v obchodě, kině, restauraci, dopravním prostředku

Samostatnost a sebeobsluha: malý nákup, drobné domácí práce, péče o své věci, hygiena

 

Prvouka str. 68 

Zadání dole – fialový pruh

Děti by měly pochopit, že ze surovin a různých materiálů člověk svojí prací vytváří výrobky.

Zkuste si s dětmi říkat.z čeho jsou vyrobeny věci v bytě, potraviny, oblečení…

Vysvětlete si, jak je práce lidí důležitá. Kdo chce hezky žít a dobře se mít, musí pracovat.

 

Prvouka str. 69

Zadání dole

Jmenujte si další elektrospotřebiče, které máte doma.

Připomeňte si pravidla bezpečnosti, při práci s elektrospotřebiči.

 

 

 

 

 

 

 

 

1. A třída – Prv – úkoly od 25.5.

Prvouka od 25. 5.

 

Ája jde nakupovat – str. 66

 

Zadání na str. 66 dole si děti přečtou samy a splní zadané úkoly.

 

Ke každému obchodu zkusí vyjmenovat další věci, které se dají v daném obchodě zakoupit:

Např. Drogerie: jar na nádobí, toaletní papír, pasta a kartáček na zuby….

 

V matematice jsem doporučovala hru na obchod.

Zkuste si zahrát na obchod podobně jako minulé týdny v M.

Až bude možnost, nechte udělat děti menší nákup. Je důležité, aby si uměly něco koupit, zaplatit, spočítat, kolik nákup stojí, vybrat mince, kterými budou platit.

 

 

Zaměstnání dospělých – str. 67

 

Zadání na str. 67 dole se pokusí děti přečíst samy a splnit zadané úkoly:

Slova z nápovědy přepíší na připravené řádky pod obrázky psace.

Ke každému povolání nakreslí správný obrázek z rámečku uprostřed.

 

Povídejte si s dětmi: Jaké zaměstnání by chtěly vykonávat ony. Vyprávějte jim o svém zaměstnání.

Pokud je to možné, vezměte je na své pracoviště a ukažte jim, v čem vaše práce spočívá.

 

Hra na pantomimu: Předvádějte nějaké zaměstnání – dítě hádá, co předvádíte.

 

Hra ANO/NE:

Myslete si nějaké zaměstnání. Dítě pokládá otázky, na které odpovídáte pouze ano, ne.

Počítejte, kolik otázek musí položit, než povolání uhádne.

Pak si dítě myslí povolání, ptáte se vy. Opět počítáte, kolik otázek položíte, než uhádnete.

Vítězí ten, kdo položí méně otázek.

 

Zkuste, jestli dítě umí správně pojmenovat různá zaměstnání, ptejte se:

Kdo vyrábí nábytek ze dřeva? Kdo roznáší dopisy? Kdo opravuje auta? Kdo opraví vodovod?....

 

1. A třída – Prv – úkoly od 18.5.

Prvouka od 18. 5.

 

Ája jde do divadla – str. 64

 

Vynechaná písmena doplňují děti velkým tiskacím písmem.

Zavzpomínejte na společnou návštěvu kina, divadla, koncertu, hradu, zámku nebo besídky ve školce…

Připomeňte si, jak se oblékáme pro slavnostní příležitost.

Jak se máme chovat při těchto příležitostech nebo na veřejnosti.

 

Dětem v situacích z běžného života připomínejte základní pravidla slušného chování:

zdravení, děkování, slušné požádání o laskavost, chování u jídla, v obchodě, autobuse…úcta ke starším lidem, chování ke slabším, nemocným, postiženým.

Děti školního věku by si měly uvědomovat, že jinak se chováme na hřišti, na louce, v lese a jinak na veřejnosti – v divadle, obchodě. Jsou malé, nemají to ještě zažité, a proto jim to při různých příležitostech připomínejte.

 

 

 

 

Ája mezi kamarády – str. 65

 

Obrázky si mohou děti vybarvit.

Luštění hádanek: velká tiskací písmena

 

Jak trávíme volný čas? Nejen u televize a PC, ale tvoříme, chodíme s kamarády na hřiště, s rodiči do přírody, sportujeme, účastníme se kulturních akcí…

 

Je dobré podpořit u dětí jejich zájmy a talent, přihlásit je na hudebku, výtvarku nebo do sportovních kroužků…podle jejich nadání. Pak je menší pravděpodobnost, že se v pubertě chytí každé lumpárny…

 

I tady si připomeňte slušné chování mezi vrstevníky:

zdravení, každá hra má pravidla, která dodržujeme, chování k mladším, slabším kamarádům, neprovokovat starší, neposlouchat vše, co nás kdo navádí, vzájemná pomoc…

 

 

 

1. A třída – Prv – úkoly od 11.5.

Prvouka – od 11. 5.

 

PS str. 62, 63

 

Začínáme novou kapitolu Člověk a společnost

 

Místo, kde žijeme – str. 62

 

Přečtěte dětem návod ke splnění úkolů – dole. Šikovní čtenáři si dokáží zadání přečíst sami.

 

Vysvětlete si následující pojmy:

 

Domov:

místo, kde žijeme, hrajeme si, máme tam rodinu, lidi, které máme rádi…

Děti by měly znát adresu svého bydliště: název vesnice, č. domu

Děti by měly znát svůj domov i v širším slova smyslu. Tedy nejen svůj dům /byt/, ale také rodnou vesnici a její okolí.

Měly by vědět, z jaké části naší země pocházejí – Šumava – ukažte si na mapě ČR

 

Vlast:

Měly by vědět, že jsou Češi a jejich vlast je Česká republika, hlavní město Praha.

Vysvětlete si slovo vlast – země, ve které se narodily a společně s rodinou v ní žijí.

 

Státní symboly: vlajka, strom, hymna, státní znak

Seznámí se s vlajkou ČR a národním stromem lípou – listy ve tvaru srdce

Ukažte dětem také státní znak – lvi jsou symbolem Česka, černá orlice - Slezsko, kostkovaná orlice – Morava.

Na internetu si najděte a pusťte státní hymnu.

 

 

 

Na výletě – str. 63

 

Dětisamy přečtou a splní podle návodu zadané úkoly. Ať se snaží číst s porozuměním.

Do okének píší velká tiskací písmena.

 

Učivo, které se děti učí v PS, vždy zkuste uplatnit v praxi – naplánujte výlet, poraďte se s dětmi, jak sbalit batoh, co dobrého k svačině, vybrat vhodné oblečení a obuv, promyslet trasu i počasí – to sice nenaplánujete, ale můžete se přesvědčit na internetu, jestli nebude celodenní liják.

 

Děti by měly poznat zajímavá místa okolí svého bydliště. Pokud jste tato místa ještě nenavštívili, udělejte si s dětmi vycházku nebo výlet – Bába u Branišova, kaple a jezírka u Lizu, Zadov – skokanský můstek, sjezdovka + cukrárna Ella, rozhledna Javorník, hrad Kašperk, sudslavický okruh u Vimperka, Boubín, pramen Vltavy – to radši na kole, Borová Lada – Chalupská slať + sovy, Kvilda – jeleni, rysi, Srní – vlci,Povydří….

 

Máte co dělat celé prázdniny, když letos nebude moře, tak u nás je taky hezky…

 

a kdyby děti bolely nožičky, sveďte to na mě.

 

 

 

1. A třída – Prv – úkoly od 4.5.

Prvouka od 4. 5.

 

Prvouka str. 53 – opakování

 

Jarní rostliny – děti by měly poznat základní, které měly v PS i při procházce v přírodě

 

Části těla rostlin – kořen, stonek, listy, květy, plody – jejich význam pro rostlinu

 

Ptáci – stálí /vrabec, sýkorka, sova/, stěhovaví /čáp, vlaštovka, skřivan/

 

Hospodářský zvířata – poznat, umět pojmenovat samici, samce, mládě, čím jsou užitečná

 

 

Opakování učiva o čase:

 

V běžném životě by děti měly uplatnit znalosti:

 

Roční období – jaro, léto, podzim, zima – co k těmto obdobím patří – jaké období je nyní

 

Měsíce v roce – vyjmenovat, které jsou jarní, letní, podzimní, zimní, datum narození, kalendář

Začal nový měsíc – květen – v přírodě vše kvete

Podívejte se s dětmi do kalendáře. Co nás čeká v květnu – zaznamenejte

 1. 5. státní svátek – osvobození naší země – jednoduše dětem vysvětlete, co se stalo v roce 1945
 2. 5. svátek matek – udělejte si hezký den
 3. 5 svátek má Anetka, naše kamarádka

Kdo z rodiny má v květnu ještě svátek nebo narozeniny? ….

 1. 5. jdeme do školy - možná

 

Dny v týdnu – co je dnes za den, jaký bude zítra, pozítří, byl včera, které dny je víkend, co který den děláme, kterým dnem začíná týden.

Části dne: ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer

 

Hodiny – poznat kolik je hodin – zatím jen celé hodiny, kdo zvládne i čtvrt, půl…je pašák

 

Test: Zkuste položit dětem tyto otázky.

 

 1. Jak se nazývá období, kdy padá listí ze stromů?
 2. V kterém měsíci jsou Vánoce?
 3. Kdy máš narozeniny? V jakém je to ročním období?
 4. Co je dnes za den?
 5. Které dny je víkend?
 6. V kolik hodin je poledne?
 7. Napiš 3 jarní květiny.
 8. Která část rostliny je pod zemí?
 9. Pták, který vyzobává škůdce ze stromů.
 10. Samec a mládě ovce.

 

Odpovědi napíší děti na linkovaný papír, na každou řádku 1 odpověď, stručně /jen slova, ne celé věty/. Výsledek je pro vaši informaci, jaké má dítě znalosti.

V běžném životě jim učivo připomínejte, aby nezapomněly, co se naučily…

 

 

 

 

 

 

1. A třída – Prv – úkoly od 27.4.

Prvouka – od 27. 4.

 

Jarní hry dětí v přírodě – str. 52

 

Přečtěte dětem zadání v zeleném pruhu dole.

Povídejte si o hrách, které hrají děti na obrázcích.

Můžete dětem vyprávět, jaké hry jste hráli s kamarády vy v dětství.

 

Upozorněte děti na nebezpečí, která mohou nastat při sportování a hře venku v přírodě.

Připomeňte si, jak předcházet úrazům: helma na kolo i inline brusle, nehrát si na silnici, nevzdalovat se bez dovolení od domu, neposlouchat navádění starších dětí k lumpárnám, nechodit nikam s cizími lidmi….

 

Podporujte u dětí radost z pohybu. Přestože nebezpečí číhá na každém kroku. Dětská hřiště jsou teď možná zavirovaná, ale naštěstí bydlíme uprostřed krásné přírody. Můžete tedy dětem dopřát zábavu právě tam – lezení po stromech, skalkách, překonávání různých přírodních překážek, hry u potoka apod. – tím se u dětí rozvíjí obratnost, obratné a mrštné děti nejsou tak náchylné k úrazům.

 

Zkuste si na procházce zahrát na schovávanou, na babu, zaskákat si panáka, stavět domečky v lese z přírodních materiálů, nebo si zahrát šipkovanou /připravte doma na papírky různé úkoly – můžete zopakovat učivo prvouky, HV, TV/a udělejte si procházku se šipkami a plněním úkolů, zapojte celou rodinu.

 

Bylo by také fajn nacvičovat s dětmi přihrávky s míčem – házení, kopání na branku nebo skákání přes švihadlo. Určitě by měly děti jezdit na kole, samozřejmě s helmou na hlavě.

Děti, které chodí do 1. A, prostě musí jezdit na kole…

 

Pozdravuji všechny kluky a holky a těším se na brzké shledání.

 

 

1. A třída – Prv – úkoly od 20.4.

Prvouka – od 20. 4.

 

str. 49 – Stromy a keře na jaře

 

Pozorujte společně s dětmi kvetoucí ovocné stromy a keře v sadu, různé zbarvení květů.

 

Řekněte dětem, jak se stromy a keře jmenují. Děti by měly umět rozlišit jabloň s růžovými

květy a třešeň s květy bílými, zlatý déšť se žlutými květy…

 

Povídejte si, proč jsou květy stromů i keřů důležité. Když květy včelky opylují a stromy

odkvetou, na místě květů porostou plody – jablka, třešně, hrušky…

Pokud květy na jaře pomrznou, bude malá úroda ovoce

 

Můžete dětem říci, že i o stromy se musí sadaři starat, prořezávat staré větve apod.

 

V sešitě děti doplní slova – části keře, stromu

Podobně jako u květin připomeňte, k čemu jednotlivé části slouží.

Děti by měly vědět, že keř se liší od stromu tím, že nemá kmen. Rozvětvuje se hned od země.

Zkuste si vyjmenovat 5 stromů – lípa, bříza, dub, buk, javor – mají kmen

Vyjmenujte si 5 keřů – zlatý déšť, rybíz, angrešt, šípek, líska – nemají kmen

 

Pokud budete mít možnost, na procházce si zkuste ukázat stromy a keře.

 

Strom, který je v sešitě po straně jako skládačka, děti nalepí na čistý papír a vloží do sešitu.

 

 

str.  50 – Jaro na statku

 

Povídejte si o hospodářských zvířatech, které chováme na statku:

 

Děti by měly znát:

kráva /jalovice/ – býk /vůl/ – tele – chováme pro maso, mléko, kůži – živí se trávou, senem, potřebuje vodu

ovce – beran – jehně – chováme pro vlnu, maso, mléko – živí se trávou senem, pije vodu

koza – kozel – kůzle – chováme pro mléko, maso – tráva, seno , voda

kobyla /klisna/ – hřebec – hříbě – seno, tráva, voda

 prasnice /svině, bachyně/ – kanec /vepř/ – sele – brambory, šrot, zbytky, voda

- samice prasete – nejdříve je prasnice, když porodí, je svině nebo bachyně

- samec prasete je kanec, po vykastrování vepř, kanec smrdí, proto není vhodný na maso…

- stačí, když budou umět jeden název pro samici, jeden pro samce

 

slepice – kohout – kuře – chováme pro vejce – zrní, larvy, červy, žížaly, voda

kachna – kačer – kachně – chováme pro maso a peří – zrní, brambory, šrot, tráva, voda

husa – houser – house – chováme pro maso a peří – zrní, brambory, šrot, tráva, voda

fena – pes – štěně – hlídají lidská obydlí, chováme pro radost – maso, granule, voda

kočka – kocour – kotě – chytají myši, chováme pro radost – maso, granule, voda

 

slepice, kachna, husa, krůta…- nazýváme drůbež, drůbeží nazýváme na statku zvířata s peřím

 

Hry:

 

Jak se kdo ozývá?

Děti by měly znát zvuky, které hospodářská zvířata vydávají.

Udělejte zvuk zvířete – dítě hádá, dítě udělá zvuk zvířete, vy hádejte.

 

ANO, NE.

Myslete si domácí zvíře. Dítě pokládá otázky, aby se na ně dalo odpovědět pouze ano nebo ne.

např. Má 2 nohy? Má srst? Má čenich? Žere maso?....

Nemohou se ptát: Jakou má barvu? Na to se nedá odpovědět ano, ne

Pokud dítě uhádne, myslí si zvíře a hádáte vy.

Můžete si počítat na kolik otázek, kdo uhádne myšlené zvíře. Kdo položí méně otázek, vyhrává.

 

Zvířecí rodina

Řekněte jen jednoho člena zvířecí rodiny, dítě doplní zbytek: např. Kráva…….býk, tele

Pak řekne dítě nějaké hosp. zvíře, vy doplníte ostatní členy.

 

Zdravím všechny kluky a holky.

Vypadá to, že se brzy uvidíme, tak držím nám všem pěsti, ať se to nepokazí.

 

Dávala jsem vám svůj mail. Kdyby mi chtěly děti něco napsat, ať napíší, pomozte jim mail odeslat. Budu ráda, taky jim něco napíšu.

klimina@seznam.cz

 

 

 

 

 

 

1. A třída – Prv – úkoly od 13.4.

Prvouka – od 13. 4.

str. 47 – Příroda na jaře

 6 jarních květin, které jsou v pracovním sešitě, by měly děti poznat /umět pojmenovat/

i při procházce přírodou nebo na zahrádce

části těla rostliny – kořen, stonek, listy, květy – ukažte si na louce na nějaké květině.

můžete dětem vysvětlit, k čemu tyto části rostlině slouží:

kořen – rostlina čerpá ze země vodu a živiny /potravu/ a drží rostlinu v zemi

stonek – vede vodu a živiny k listům a květům

listy – rostlina jimi dýchá, dává nám kyslík, díky němu můžeme dýchat i my,

proto musíme rostliny chránit, abychom mohli žít

rostlina jimi přijímá vláhu

květy – jsou krásné, včelky a jiný hmyz je opylují, pak květy opadou a narostou plody

např. jahody, borůvky, rajčata, jablka…

___________________________________________________________________________

str. 48 – U babičky na zahradě

Zapojte děti do práce na zahradě, ať si také zasadí pár semínek a starají se o ně.

Pozorujte společně, jak rostliny raší ze země a rostou.

Můžete si pár semínek dát na vlhkou vatu klíčit a pak je dát do hlíny do květináče za okno růst. Dítě bude mít vývoj rostliny v přímém přenosu.

Zapojte děti do úklidových prací okolo domu, hrabání, zametání….

__________________________________________________________________________

Na procvičení učiva využijte internet: skolakov eu. – Prvouka 2

jarní rostliny, hospodářská zvířata, naši ptáci

 

Chválím všechny děti i rodiče za svědomité plnění zadaných úkolů.

Při prohlížení sešitů 6. 4. mi udělalo velkou radost, že se snažíte zadané úkoly plnit.

O to lépe se nám bude po té dlouhé přestávce znovu začínat.

Díky za spolupráci, zdravím všechny kluky i holky.

 

 

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 3 111

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 111

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 74

Unikátní IP 810

Posledních 30 minut 2

Dnes 2

Včera 207