1. B třída – Čj – úkoly od 8.6.

Poslední informační schůzka pro rodiče dětí, které nechodí do školy:

pondělí 22. 6. od 16:00

 • informace k ukončení školního roku + kontrola splněných úkolů

 

Český jazyk

Slabikář – str. 87 – 91

PS ke Slabikáři – str. 53 – 56

Písanka – str. 24 – 25 + psaní do písankového sešitu – přepis, opis, diktát

 

Čtení:

Tentokrát je čtení více, abychom prošli základní učivo 1. tř. do konce šk. roku.

Čtení by mělo jít dětem lépe, neprobíráme nové tvary písmen. Jde o měkčení slabik. Toto učivo budeme ještě více procvičovat ve 2. třídě.

Čtěte každý den rozumné množství, pokud je textu více, střídejte se při čtení, dítě sleduje text.

Vždy kontrolujte porozumění otázkami, povídejte si o tom, co jste přečetli.

 

U slabik dě, tě, ně – čteme ď, ť, ň, ale háček přeskočil nad písmenko e.

U slabik di, ti, ni – měkké i čarovalo a vyčarovalo ď, ť, ň, háček nepíšeme, i to zařídilo bez háčku.

 

Harmonogram čtení: doporučuji postupovat takto:

 1. Slabikář str. 87
 2. PS str. 53
 3. PS str. 54
 4. Slabikář str. 88, 89
 5. PS str. 55
 6. Slabikář str. 90
 7. PS str. 56
 8. DÚ na víkend Slabikář str. 91

 

Slova na str. 88, 89 – je důležité, aby dítě chápalo význam slov

Děti s jazykovým citem, které chápou význam slov, zvládají toto učivo lépe.

Např: odhadnou, že prstýk, rodyna, Jenýk je nesmysl, slova je donutí číst měkce, pokud jim rozumí…

 

Psaní:

V písance je velmi málo psaní, protože nejde o nová písmena. Str. 24, 25 – pondělí, úterý

Povinně: Přepis do cvičných písanek: slova ze Slabikáře str. 88 u pusinky:

 1. 12 slov di, dí + diktát - středa
 2. 12 slov ti, tí - čtvrtek
 3. 12 slov ni, ní + diktát - pátek

Diktáty:

 1. Jeník utírá prach. Štěně honí kuře. Vláďa píše psaní. Děda hledá kladivo.
 2. Stáňa pije šťávu. Sluníčko svítí. Matěj utíká domů. Čeněk hladí kotě.

 

Jak diktovat?

Přečtěte nejdříve celou větu. Pak diktujte pomalu a zřetelně jednotlivá slova. Děti si při psaní slov potichu diktují písmena tak, jak jdou ve slově za sebou, po napsání si slovo kontrolují, opravují chyby.

 

Např. Jeník – řekněte si: je to jméno a začátek věty – tedy velké J, čteme měkce, proto měkké í,

utírá – protáhnout hodně dlouhé samohlásky, aby dítě slyšelo, že se píše čárka, čteme měkce

prach – upozorněte, že ch má 2 písmenka, pozor na konec věty, píšeme tečku. Věta má 3 slova.

Kontrola celé věty – pokud má dítě chybu, řekněte mu, zkontroluj si např. 2. slovo a znovu mu ho přečtěte.

 

Štěně – opět upozorněte na začátek věty, slovo má 3 háčky, děti je musí psát hned – píšu š, hned háček, ne až na konci slova! – pak většinou zapomenou

honí – čteme měkce, proto í, čteme dlouze, proto čárka

kuře – nezapomeň háček hned po napsání r!

Upozorněte na konec věty. Věta má 3 slova. Děti si větu kontrolují, pokud mají chybu, jen jim trochu poraďte – zkontroluj si poslední slovo, znovu ho dítěti zřetelně přečtěte…

 

Diktát a tvoření vlastních vět např. odpovědí v matematice je těžké učivo.

Diktujte pomalu, veďte děti přiměřenou radou ke správnému psaní.

 

 

 

1. B třída – Čj – úkoly od 1.6.

Pondělí 1. 6. – 16:00

Informační schůzka pro rodiče dětí, které nenastoupí do školy,

Bez účasti dětí, dodržíme hygienická opatření – roušky, odstup

Přineste, prosím, k nahlédnutí všechny PS i Slabikář, sloupce z M.

Připravím materiály k procvičování matematiky.

 

 

Český jazyk od 1. 6.

Slabikář str. 84 – 86

Písanka str. 20 – 23

PS Slabikář str. 50 – 52

psaní do písankového sešitu, ev. Barevná čeština

 

 

Pondělí

 1. hodina

Slabikář str. 84 – seznámení s ď, ť, ň – barevně označíme nová písmena ve slovech u obrázků, v paprscích

- sloupeček + text – přečíst, dávat hádanky z textu

- žlutá tužka – obtáhnout a psace doplnit slova, obtáhnout i psací ď, ť, ň

 

Písanka str. 20

 

 1. hodina

PS ke Slabikáři str. 50 tabulka, přečíst, dávat si hádanky na slova ve sloupečku

psaní do písankového sešitu – oranžový a fialový sloupeček

 

 

 

Úterý

 1. hodina

Slabikář str. 85 – spojit začátky a konce vět podle smyslu, přečíst článek a sloupeček – dávat si hádanky na slova

Písanka str. 21

 1. hodina

PS ke Slabikáři str. 50 – cvičení se sovou

psaní do písankového sešitu – diktát - Houby rostou v lese. Hynek píše domácí úkol. Kuba hraje domino. Vojta nosí vestu.

 

Středa

 1. hodina

PS ke Slabikáři str. 51 – tabulka – přečíst – vyhledávání slov s podobným významem

psaní do písankového sešitu – vybrat si z tabulky 15 slov a napsat

 

 1. hodina

PS ke Slabikáři str. 51 – cvičení s bílým balónkem – přečíst a vyluštit

psaní do písankového sešitu – přepis vět z PS ke Slabikáři str. 49, vybrat si 3 věty

 

Čtvrtek

 1. hodina

Slabikář str. 86 – seznámení s novými slabikami, označíme je v básničce a básničku přečteme, přečíst slova u obrázků, v textu i ve sloupečku – dávat si hádanky z textu na ověření porozumění textu

 

Písanka str. 22

 

 1. hodina

PS ke Slabikáři str. 52 – tabulka se slovy – přečíst + vyhledat slova na obrázcích ve sloupečcích

psaní do písankového sešitu – vybrat 12 slov z tabulky a napsat

 

Pátek

 1. hodina

Slabikář str. 87 – obtáhnout názvy ovoce, přečíst text a sloupeček, dávat si hádanky na slova

žlutá tužka - nejdříve doplnit věty, namalovat obrázek, pak vybrat 4 věty a opsat do písankového sešitu

 1. hodina

PS ke Slabikáři str. 52 – žlutá tužka - vypočítat příklady a přečíst

Písanka str. 23

 

DÚ na víkend PS ke Slabikáři str. 53

Dle času co nám ve škole zbyde – barevná čeština

Ď – str. 18, Ť – str. 39, Ň – str. 30

1. B třída – Čj – úkoly od 25.5.

Pondělí 1. 6. – 16:00

Informační schůzka pro rodiče dětí, které nenastoupí do školy,

Bez účasti dětí, dodržíme hygienická opatření – roušky, odstup

Přineste, prosím, k nahlédnutí všechny PS i Slabikář, sloupce z M.

Připravím materiály k procvičování matematiky.

 

Český jazyk – od 25. 5.

Tento týden budeme opakovat učivo, které si děti osvojily doma.

Každou hodinu ČJ zopakujeme 1 písmeno – máme 2 hodiny denně – tedy 2 písmena za den

Psaní – budeme psát do písankového sešitu s myší – opakování – přepis slov, vět, diktát

 

Pondělí: 25. 5.

 1. hodina

PS ke Slabikáři str. 24 – Opakování dvojhlásek au, ou

Psaní do cvičných písanek – přepis – 15 slov z tabulky str. 24

 1. hodina

PS ke Slabikáři str. 26 – písmeno C

Psaní – přepis vět – Na poli je zajíc. Jmenuje se Cupík. Cupík má rád zelí. Cupíku, ty lumpíku!

 

Úterý: 26. 5.

 1. hodina

PS ke Slabikáři str. 29 – Písmeno H

Psaní – Psaní vět – cv. s tužkou v PS str. 29 do písanek

 1. hodina

PS ke Slabikáři str. 33 – písmeno B

Psaní – přepis – 16 slov z tabulky str. 33

Domácí úkol – čtení v tabulce str. 30 – 5 řádek

 

 

Středa: 27. 5.

 1. hodina

PS ke Slabikáři str. 35 – písmeno Č

Psaní: diktát: Káča svačí koláče. Bára cvičí kotoul. Vašík číhá na Honzíka. Čenda čeká na babičku.

 1. hodina

PS ke Slabikáři str. 39 – písmeno Ž

Psaní: přepis – 15 slov z tabulky str. 39

Domácí úkol: čtení v tabulce str. 34 – 4slabičná slova

 

Čtvrtek: 28. 5.

 1. hodina

PS ke Slabikáři str. 41 – písmeno Ř

Psaní: věty: Jaro je tu. Příroda kvete. Ptáci přilétli od moře. Jiřičky se překřikují.

 1. hodina

PS ke Slabikáři str. 42 – písmeno Ch

Psaní: přepis dlouhých slov z tabulky str. 42 – žlutý, zelený sloupec

Domácí úkol: tabulka str. 38 – opakování čtení dlouhých slov

 

Pátek: 29. 5.

 1. hodina

PS ke Slabikáři str. 46 – písmeno F

Psaní: diktát: Fanda hraje na flétnu. Jiří je chytrý hoch. Alík hafá u chalupy. Venku fičí vítr.

 1. Hodina

PS ke Slabikáři str. 47 – písmeno G

Psaní – přepis otázek str. 47 dole – nácvik psaní otazníku

Domácí úkol - víkend: tabulka str. 44 – těžká slova  - nutné zopakovat

 

1. B třída – Čj – úkoly od 18.5.

Český jazyk od 18. 5.

 

Připomínka:

 

Pokud nastoupí Vaše dítě 25. 5. do školy musí mít:

Čestné prohlášení – vyplněné, podepsané rodiči  - odevzdá před vstupem do školy

2 náhradní roušky uložené v sáčku, sáček se sportovním oblečením + tenisky na ven – TV sice nebude, ale budeme chodit ven – hřiště, dopravní hřiště, dvůr školy – většina dětí je má ve škole

 

Pokud dítě do školy nenastoupí, odhlaste mu obědy.

 

 

Pokračujeme v online výuce.

 

Moc se na Vás všechny těším! 🙂

 

Slabikář – str. 82, 83

 

PS ke Slabikáři – str. 47 – 49

 

Písanka  4 – str. 15 – 19

 

Barevná ČJ – str. 21 – dobrovolné

 

 

 1. den

 

Slabikář str. 82 – písmeno G, g + pracovní list na písmeno G

Soubor ke stažení:

g jako grém

 

Říkanka:

Děti barevně označí G, g

Rodič čte po verších říkanku, dítě opakuje.

Děti samy básničku přečtou.

 

Obrázek vedle říkanky:

Děti hledají věci, které začínají na g – gauč, glóbus, gymnastka

Mohou si obrázek vybarvit.

 

Brýle:

Děti pojmenují obrázky – slova na g

 

Slabiky pod obrázkem:

Děti barevně spojí 2 slabiky, tvoří smysluplná slova.

Po vytvoření slov si tato slova pro kontrolu přečtou.

Přesvědčte se, jestli rozumí slovům: glóbus, gáza, doga

 

Sloupce slov:

Po přečtení sloupce, dejte otázku pro kontrolu porozumění:

Jméno chlapce, jméno dívky, část vlaku, nábytek…děti možná neví, co je gong – vysvětlete si

 

Věty:

Dávejte otázky, děti označí odpovědi:

Čím si hází Agáta? Kdo gumuje? Co staví Igor z lega? Kdo má glóbus? Co hrají kluci? Kdo si hraje s vláčkem?

 

Tužka:

Děti obtáhnou perem otázku a nahlas si ji přečtou.

Pak obtáhnou nabídku jmen dole. Z nabídky vyberou jméno, které patří do odpovědi.

Doplní jméno na připravenou linku, obtáhnou zbytek odpovědi. Tečka za větou!

 

G, g ve žlutém rámečku:

Děti obtáhnou písmena perem, říkají si, co obtahují.

 

Písanka 4 – str. 15

Písmeno g – vypadá jako a s kličkou pod linkou.

Děti musí chápat význam slov, připomeňte si, co znamená gáza, jak vypadá gazela – obrázek nahoře

 

 

 1. den

 

Slabikář – str. 83

 

Domeček slabik:

Děti přečtou slabiky. Mohou zkusit vymyslet slova, která těmito slabikami začínají.

Zakroužkují, čím začíná: guláš, gazela, gorila, Gábina, Gusta

 

Sloupec slov:

Po přečtení barevné části, dejte hádanku: velká opice, zmenšená Země, míč v brance.

Děti zakroužkují odpovědi.

Ukažte si na obrázcích zvířata z 1. sloupce

Vysvětlete si význam slov: jóga, ragby, golf, liga…pokud tato slova běžně nepoužíváte, děti je neznají

 

Výstava:

Těžší čtení – dlouhé věty.

Po přečtení věty, kontrolujte porozumění:

Kde žijí tato zvířata? Které zvíře má nejdelší krk? Co má gorila?

Kde žije tygr? Které zvíře má černé kroužky? Které zvíře je nejrychlejší?

Děti zkusí zvířata na obrázcích pojmenovat.

Ukažte dětem, kde je na mapě světa Afrika, Asie, Evropa – náš světadíl…

 

Písanka 4 – str. 16 – písmeno G

Toto písmeno je jako C a j bez tečky.

Pozor špička j směřuje ke šnečkovi, děti nesmí misku u C moc roztáhnout.

Psaní jmen – velké písmeno na začátku

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. den

 

PS ke Slabikáři – str. 47

 

Obrázky:

Děti doplní slabiky, kterými začíná slovo – velkými tiskacími písmeny

Tabulka slov:

Děti čtou slova ve sloupci. Ke každému sloupci hádanka:

Stavebnice, žrádlo pro psy, opice, sranda, jméno chlapce.

Na této straně je málo čtení. Po přečtení sloupců čtou děti slova v řádcích – lépe si vše procvičí

Vysvětlete si význam některých slov: gong, ragby, elegán…

 

Míček:

Děti hledají slova k obrázkům, označují, spojují barevně.

Trochu jim poraďte, např. hledej v růžovém sloupci, obrázek zakroužkují červeně, slovo také a spojí.

Použijí různé barvy.

 

Modrý trojúhelník:

Vyberou a označí správnou možnost do věty.

Vysvětlete si slovo karafa  - nádoba na vodu.

 

A/N

Děti odpoví na otázky, odpovědi píší zkratkou do zelených rámečků.

Můžete dětem ukázat fíkus, dogu - internet

 

Tužka:

Děti oddělí jména svislou čarou.

Jména chlapců zakroužkují modře, jména dívek červeně.

 

 

Písanka 4 – str. 17

Vysvětlete si slovo finále – závěrečná část soutěže, závodu, tam se rozhodne o vítězi.

Tiskací věty přepíší děti psace.

 

 

 1. den

 

PS ke Slabikáři – str. 48

 

Dlouhý text – můžete se při čtení střídat

Dávejte si otázky, kontrolujte porozumění.

Zeleně označená rčení si s dětmi vysvětlete.

Po přečtení si o přečteném popovídejte.

Proč je důležité nebýt líný, snažit se překonat překážky, hned se nevzdávat…každá snaha a píle vede časem k úspěchu.

 

Písanka 4 – str. 18

Přepis tiskacího na psací.

Přesvědčte se, jestli dětem rozumí významu všech slov. Vysvětlete si slovo mandl.

 

 

 1. den

 

PS ke Slabikáři – str. 49

 

Tabulka:

Děti čtou slova v tabulce ve sloupcích. Kontrola porozumění po každém sloupci.

Co dáme psovi? Kdo žije v pekle? Co vidíme při bouřce? Co máme, když se naštveme?

Opět jsou zde některá neobvyklá slova, vysvětlete si jejich význam: lest, část, šerm, žert, pult…

 

Míček:

Děti hledají slova k obrázkům. Barevně označí obrázek, slovo k němu a spojí čarou.

Můžete trochu poradit: Hledej na 3. řádce nebo v růžovém sloupci.

Děti musí také vybarvit písmenko u označeného slova.

Tato písmena použijí k vyluštění tajenky ve větě pod obrázky – MANGO

 

Tužka:

Děti spojí barevně slovo se správným ovocem.

Povídejte si o zdravé výživě a významu vitamínů pro zdraví – prevence proti nemocem.

 

Puzzle:

Děti přečtou větu. Vpravo od vět vyberou vhodný obrázek k větě a doplní do kroužku číslo věty.

Např. Máma koupila chřest. Najdou chřest a do kroužku napíší 1.

Můžete si dávat otázky k větám:

Kdo koupil chřest? Jaký strom je jilm? Kde máme kšilt? Co se objeví při bouřce? Jaký sport je známý? Z čeho se vyrábí mošt?

 

Písanka 4 – str. 19

Názvy zvířat: opsat, přepsat na psací

Na posledním řádku napíší názvy zvířat, která jste viděly v ZOO /jiná zvířata, než ta, která už napsaly/

 

Písankový sešit s myší – diktát:

Gusta hraje fotbal. Ferda nese vysavač. Gábina maluje zebru. Máme novou sušičku.

 

 

 

 

1. B třída – Čj – úkoly od 11.5.

Od tohoto týdne bude probíhat také online výuka.

Pokud by se to někomu nepodařilo, nevadí, úkoly máte rozepsané, pracujte tedy podle rozpisu.

V týdnu od 11. 5. bude mít 1. B online výuku:

pondělí: 10:00 – 10.45,           středa: 10:00 – 10.45

Snad tento čas bude vyhovovat. Pokud ne, domluvíme se, kdy to bude vyhovovat lépe.

Bude to 1. pokus, proto prosím o trpělivost a shovívavost v případě problémů…

kód pro vstup pro:  https://discord.gg/QxSfttA

Tento kód zadáte do vyhledávače na Google a připojíte se.

 

Mějte po ruce učebnice a pracovní sešity.

 

Český jazyk – od 11. 5.

Slabikář – str. 78 - 81

Písanka – str. 10 - 14

Pracovní sešit ke Slabikáři – str.  46

pracovní list – písmeno f

 

 

 1. den

 

- seznámení s písmenem f – Abécédé s Michalem - https://www.youtube.com/watch?v=TsX75Ptfk4c – klikněte pravým tlačítkem na odkaz a dejte otevřít hypertextový odkaz

 

+ pracovní list s písmenem f

Slabikář str. 78

- básničku si společně přečtěte a označte všechna písmena f, F

- pod obrázkem přiřaďte k sobě slabiky, aby vznikla slova – nejlépe barevně

- kouzelné brýle – co všechno začíná nebo obsahuje písmeno f, děti možná nebudou všechny obrázky znát

- sloupečky se slovy – lze si hrát se slovy, např. označit všechna slova začínající na f, dávat si na slova hádanky, diktujete slova a dítě zakroužkuje…

- článek – střídejte se ve čtení, dávejte pak otázky z textu např. Co dostal Fanda od Filipa?, Jaké dostal jméno?, Jak na každého hafá?, Na koho ještě hafá?, Jak se Fanda o oba stará?

- tužka – předepsanou otázku a odpověď obtáhnout a psace dopsat odpověď

- pusa – obtahovat jména podle diktátu, postupně ( ale ne popořadě, diktujte jméno a dítě vždy obtáhne)

Písanka str. 10

- je tam hodně slov i vět, doporučuji rozdělit stránku na polovinu

 

 1. den

Slabikář str. 79

- modrý trojúhelníček – nejdřív přečíst všechna slova a pak vybarvit to, které je na obrázku

- U Fialů – střídejte se ve čtení, po přečtení dávejte otázky z textu, např. Kdo bydlí v Chebu?, Jaká je zahrada za domem?, Jak často Filip a Zuzka fazole pozorují? atd.

- domeček – zkuste vymýšlet na dané slabiky slova, upozorněte děti na velká písmena – vymyslete nějaká jména

- sloupeček se slovy – z každé barvy dejte jednu hádanku

- modré otazníky – udělejte společně – stačí spojit

 

Písanka str. 11

- můžete využit video https://www.youtube.com/watch?v=kK6OWDiP9CU – klikněte pravým tlačítkem na odkaz a dejte otevřít hypertextový odkaz

 

 

 

 1. den

Slabikář str. 80

- hádanky – přečtěte a spojte se správným obrázkem, zkuste si dávat vzájemně podobné hádanky

- báseň s papouškem – střídejte se ve čtení, zkuste si říct, která slova se rýmují

- Ty a já…. – všechna písmenka zkuste obtáhnout

- článek dole – střídejte se ve čtení, dávejte si otázky z textu

- tužka – děti si vymyslí svoje neskutečné zvířátko a do okýnka nakreslí J

 

Písanka str. 12

- připomeňte dětem, že téměř stejné písmenko jsme už psali…jen doděláme „fajfku“

 

 

 1. den

Pracovní sešit str. 46

- k obrázkům napište první slabiky

- sloupečky – střídejte se ve čtení slov, slova lze zase využít jako přepis do procvičovacího sešitu

- křížovka – písmena píšeme tiskace a tajenku přepište do cvičení s balónkem, střídejte se ve čtení článku o fialce, možná bude dětem divné, že vyslovujeme „fijalka“, ale píšeme bez j, upozorněte na to děti

Písanka str. 13

- je tam hodně slov, i věty a přepis písmen, opět stránku rozdělte na polovinu

 

 1. den

Slabikář str. 81

- pohádka Hrnečku, vař! – je to dlouhý text, střídejte se ve čtení, podle obrázků zkuste společně pohádku dovyprávět

- cvičení s tužkou slouží vlastně jako kontrola porozumění textu, společně doplňte nejdřív ústně, pak psace napište

- pohádku bychom si ve škole pustili na www.youtube.com

https://www.youtube.com/watch?v=H8rY4WJK7ZA

 

 

Písanka str. 14

- připomeňte si písmenko, které jsme se už učili, psali jsme pouze malé…

 

Pro zájemce – Barevná čeština str. 20 – písmeno f

F jako fčela

 

 

1. B třída – Čj – úkoly od 4.5.

Český jazyk od 4. 5.

 

Připomínám – 4. 5. - 15:00 – 16:00 informační schůzka v 1. B

 

Slabikář: str. 75 – 77

 

PS ke Slabikáři str. 44, 45

 

Písanka 4 str. 6 – 9

 

 1. den

Slabikář str. 75

- 3 cvičení – básničky – s papouškem, jednu z nich se zkuste naučit společně zpaměti

( s tatínky jako překvapení pro maminku na Den matek J možno vybrat i na str. 74)

- srdíčko – psat tiskace zdrobněliny jmen do křížovky, psace napsat zdrobněle svoje jméno popř. i příjmení

- sloupeček se slovy přečíst – dávat hádanky na slova, např. Co dostávám k narozeninám nebo k Vánocům?...Vysvětlit si co je ochota…

Písanka str. 6

 

Přepis tiskacích slov na psací – samostatně

Vysvětlete význam slova vlídná, slovo není tak časté, některé děti ho neznají

 

Zkuste do procvičovacího sešitu diktát:

Jirka řeže dřevo. Katka vaří večeři. Táta nás chválí. Máma má radost.

 

 

 1. den

Slabikář str. 76

- slova pod obrázky přečíst, všimnout si barevně označených písmen – nácvik čtení slov se slabikotvorným l, r – ve slabice nahradí samohlásku

Pro děti těžké čtení – ve slabice se potká více souhlásek např. kapr, strká, mrká…

 

- Rýmy – šprýmy -  ukažte si, jak vzniká rým – slabiky na konci slov se opakují – vyhledat slova, která se rýmují, můžete barevně označit

- modrý trojúhelníček – vybrat vhodné slovo a spojit s větou – vybarvit stejnou barvou co k sobě patří

- přečíst básničku – jazykolam – rodič přečte verš – dítě zřetelně opakuje…logopedické cvičení

 

- slova ve sloupečku – ke každé části dejte hádanku, děti zakroužkují odpověď

např. Za ruce se děti…..Holoubek……Děda si na židli……

některá slova děti nepoužívají, vysvětlete si význam: trpí, vrhá,

 

- otazník – spojit slova s obrázkem, tužkou nebo barevně

 

Písanka str. 7

Nácvik velkého D – těžké písmeno, děti si ho nejdříve obtáhnou, klidně vícekrát.

Pokud dítěti psaní moc nejde, zkuste ho nejdříve nanečisto na papír – klička i zadek písmene musí sedět na lince.

 

Do procvičovacího sešitu děti přepíší věty ze str. 76 – modrý trojúhelník – stačí 4 věty

 

 

 1. den

Pracovní sešit ke Slabikáři str. 44

- ukázka dvou slov nahoře, rozdělit při čtení na slabiky, střídejte se ve čtení sloupečků nebo řádků, vyzkoušejte také orientaci v tabulce, říkejte slova a dítě hledá a ukazuje, dávejte hádanky na některá slova

- obrázky pod tabulkou vyhledat v tabulce, poraďte dětem, kde mají slova hledat: vlci – 4. řádek nebo prostřední sloupec…, vybarvit červeně

 

- cvičení s tužkou – přečíst a podtržená slova vyhledat v tabulce, ptát se dětí jestli ví co je Brno, pudl, jak vypadá chrpa, vlčí mák, opět v tabulce vybarvit červeně

Písanka str. 8

Psaní krátkých vět – psaní jmen s velkým písmenem na začátku

 

 

 1. den

Slabikář str. 77

- vždy ze dvou slabik vybrat tu správnou a doplnit do okýnek, po doplnění si slova pro kontrolu přečíst, můžete tvořit krátké věty se slovy, nebo dvojice slov

Např. V moři je vlna. Venku je mlha….velká vlna, hustá mlha

 

 

- Cesta do Brna – opět se střídejte ve čtení vět – dávat otázky z textu a tím ověřit porozumění, např. Kolik volných míst bylo v kupé? (vysvětlit co to vlastně je, když dítě nezná), Kdo přistoupil v Olomouci?, Kde čekala na Luboše teta? atd.

- sova – jména dětí oddělit čarou, některá jména jsou neobvyklá. Řekněte si, jestli patří dívce nebo chlapci. Vlasta může být chlapec i dívka.

 

- ze sloupečku vybrat správně slovo a napsat, Petr zakopl… Pekař napekl…, děti předepsané obtahují, větu si hned po napsání pro kontrolu přečtou.

 

Písanka str. 9

Nácvik psaní slov, která jsme se tento týden učili číst

 

 

 1. den

 

Státní svátek, ale číst se musí, ať je pátek nebo svátek…

 

Pracovní sešit ke Slabikáři str. 45

- přečíst, dle obsahu věty přiřadit správný obrázek a napsat číslo, barevná slova najít v tabulce na str. 44 a označit červeně – vyjde obrázek J

- Obří rýma – společně přečíst, střídat se ve čtení vět, nakonec zkusí děti vyprávět pohádku vlastními slovy

- A/N zadat jako samostatnou práci

 

 

 

 

 

1. B třída – Čj – úkoly od 27.4.

Připomínám schůzku 4. 5. mezi 15 a 16. h.

přineste s sebou:  písanku 3  + pracovní listy k novým písmenkům - k odevzdání

písanku 4, matematiku 4 + sloupce (59 – 62), písankový sešit s myší, Počítáme do 20 a Prvouku – k nahlédnutí

Schůzka proběhne v 1. B bez účasti dětí.

Musíme dodržet všechna bezpečnostní opatření – roušky, bezpečný odstup, netvořit skupiny

 1. S. Kdyby Vám termín nevyhovoval, domluvíme se jinak 🙂

 

Český jazyk od 27. 4.

pondělí – čtvrtek – rozdělte si jak budete potřebovat

- seznámení s písmenem Ch – pracovní list

Soubor ke stažení:

ch jako chachá

- Slabikář str. 72 - 74

- písanka str. 1 - 5

 

  Slabikář str. 72

- básničku si společně přečtěte a označte všechna písmena Ch, ch

- pod obrázkem přiřaďte k sobě slabiky, aby vznikla slova – nejlépe barevně

- kouzelné brýle – co všechno začíná nebo obsahuje písmeno ch

- slova vedle brýlí přečíst, zase dávat hádanky, např. Kde žijeme? Co bzučí?...

- úkol s tužkou: najít slova, která k větám patří a rámečky (před větami i rámečky se slovy) vybarvit stejnou barvou

- přečíst otázku a doplnit odpověď z textu – oboje lze obtáhnout perem

- popovídat si o slovech napsaných psace, co mají děti rády, kde a jak pěstujeme, ukázat obrázky na internetu nebo v encyklopedii

 

 

 

Slabikář str. 73

- cvičení se smajlíkem: přečíst, úkoly ke cvičení – barevně označit zvířátka, která obsahují písmeno ch, jinou pastelkou označit jména dětí, které obsahují písmeno ch

- cvičení s modrým trojúhelníčkem: přečíst a vybrat správnou odpověď, popovídat si o zvířátkách, ukázat si obrázky

- článek Naše chata – společně přečíst, dle pokynů v článku vybarvit – zelená barva střechy, za chatou ořešák, za chatou vrcholy Orlických hor… – ukázat si obrázky na internetu

- rozlišování h nebo ch, klidně všude dávat ústně h i ch, ať dítě slyší rozdíly v písmenech a uvědomí si co je správně

- sloupeček – přečíst, opět dávat některá slova jako hádanky – kontrola porozumění textu

- domeček – přečíst slabiky, zkoušet vymyslet slova začínající na dané slabiky…

 

Slabikář str. 74

- cvičení s papoušky – jednu z básniček se společně zkuste naučit nazpaměť

- článek Maminka – společně přečíst, dávat otázku z textu, vyhledávat odpovědi a označovat je v článku

- přečíst a popovídat si o mamince, jak vypadá, co dělá, co by o ní řekli…psace napsat jméno a nakreslit obrázek

 

Pracovní sešit ke Slabikáři str. 42 

- k obrázkům napsat první slabiku

- barevné sloupečky – můžete se střídat ve čtení slov, možná to bude dítě víc bavit J,

obrázky pod tabulkou najít v tabulce, z písmenek vyjde tajenka, která se doplní do článku „Buchty“

- článek Buchty – přečíst, klidně se střídejte ve čtení vět, dávat otázky z textu na ověření porozumění

 

 

 

Pracovní sešit ke Slabikáři str. 43

- je tam hodně textu, opět se střídejte ve čtení, do políček napsat barevně označená písmena, vyprávět pohádku správně a nakreslit obrázek

Písanky str. 1 – 5

- doporučuji stránky rozdělit na polovinu, aby toho psaní nebylo najednou moc

 

Pokračujte v přepisu a v diktátě slov nebo krátkých vět do procvičovacího sešitu, stále lze využívat sloupečky v pracovním sešitě ke Slabikáři

1. B třída – Čj – úkoly od 20.4.

Důležitá informace: v pondělí  4. 5. od 15:00 – 16:00 proběhne kontrola probraného učiva a případná konzultace

přineste s sebou:  písanku 3  + pracovní listy k novým písmenkům - k odevzdání

písanku 4, matematiku 4 + sloupce (59 – 62), písankový sešit s myší, Počítáme do 20 a Prvouku – k nahlédnutí

 Výměna sešitů proběhne v 1. B bez účasti dětí.

Musíme dodržet všechna bezpečnostní opatření – roušky, bezpečný odstup, netvořit skupiny

 1. S. Kdyby Vám termín nevyhovoval, domluvíme se jinak

 

Od tohoto týdne budeme posílat úkoly rozvržené do jednotlivých dnů.

Český jazyk

pondělí

- seznámení s písmenem Ř – pracovní list

Soubor ke stažení:

písmeno Ř

- Slabikář str. 68

- písanka str. 35

 

Slabikář

- básničku si společně přečtěte a označte všechna písmena Ř

- pod obrázkem přiřaďte k sobě slabiky, aby vznikla slova – nejlépe barevně

- barevně k sobě přiřaďte co kdo dělá, např. rybář přivede, lékař přinese

- U řeky Ohře – přečíst, prohlédnout obrázek, odpovědět na otázku – lze ji obtáhnout perem, napsat odpověď psace

sumec, lín, okoun, úhoř – podívat se na obrázky na internet nebo do encyklopedie

Písanka str. 35

- tato strana obsahuje opis i přepis, poslední řádek napsat písmena psace

 

 

úterý

- Slabikář str. 69

- písanka str. 36

- pracovní sešit ke Slabikáři str. 41

 

Slabikář

- do okýnek napsat červená slova a přečíst

- Táta vaří – přečíst, dávat otázky z textu, zda dítě ví, co čte, s textem si „pohrát“, např. najdi a zakroužkuj slovo, které řeknu, popovídat si, jak doma děti pomáhají…

vyluštit název pohádky a psace napsat, pohádku si vyprávět, popř. pustit na www.youtube.com

- sloupeček se slovy – přečíst a opět dávat hádanky na slova, např. Kdo léčí? Lékař.

- domeček – přečíst slabiky + např. zkoušet vymýšlet slova, která těmi slabikami začínají…

písanka str. 36

- opět opis a přepis tiskacích písmen na psací

 

pracovní sešit ke Slabikáři

- napsat první slabiky ke slovům

- přečíst slova ve sloupečcích + vyhledat obrázky – slova

- Na jaře – přečíst, popovídat si o jaru, typické znaky jara…možná, že všechny děti nebudou znát všechna zvířata o kterých čtou, ukázat si je na internetu nebo v knize

- A/N – zadat jako samostatnou práci

 

středa

- Slabikář str. 70

- písanka str. 37

- procvičování na www.skolakov.eu

- barevná čeština – písmeno Ř

 

Slabikář

- přečíst hádanku, podívat si o obrázku, kdo by chtěl být kuchařem, co všechno dělá…

- modrý trojúhelníček – barevně označit co kuchař potřebuje, nakreslit na papír

- v každém řádku složit název povolání a psace napsat na řádek, popovídat si o jednotlivých povoláních

- sloupec s písmeny – přečíst, lze obtáhnout písmena, která známe

- hádanka – přečíst a popovídat si o tomto povolání

 

Písanka str. 37

- doporučila bych tuto stránku nepsat najednou, rozdělit napůl a napsat psace

 

čtvrtek

- slabikář str. 71

- písanka str. 38

 

Slabikář

- Budka – přečíst a vyprávět si, jak to bylo dál…, obrázky pomohou…

- přečíst a najít chyby, neupozorňovat na ně, jestli na ně dítě přijde samo…, říct správně, je možné slova spojit s obrázky

- do cvičení doplnit háčky a čárky, vyzkoušet jako samostatnou práci, pak společná kontrola a nakreslit řešení hádanky

(zkusila bych nejdřív přečíst bez háčků a čárek, aby si dítě všimlo a uvědomilo, co se se slovy stane, když chybí háčky, čárky…)

 

pátek

- písanka str. 39, str. 40  - psát věty – co které zvíře dělá za zvuk (dala bych za DÚ na víkend)

- procvičování čtení některých článků ve Slabikáři, v pracovním sešitě, na www.skolakov.eu

- zábavné úkoly v barevné češtině

1. B třída – Čj – úkoly od 13.4.

Český jazyk – od 13. 4.

pracovní list na písmeno Ž

Soubor ke stažení:

písmeno Ž

Slabikář – str. 64 – 67

 

Při čtení používejte záložku, čtení je hodně, střídejte se, každý den 1 strana

 

strana 64:

 

říkanka: vybarvit písmenko ž, děti by si ji mohly s malou pomocí přečíst samy

 

pod obrázkem: spojování slabik do slov, barevně

 

brýle: vymýšlejte slova, která začínají na ž

 

cihličky: děti přepíší růžové slovo do cihliček – tvoří delší slova s předponami

 

Ježek: čtení s porozuměním, po přečtení každé věty dávejte hádanky, děti vyhledávají

odpověď a zakroužkují ve větě

 

psací text: děti obtáhnou perem, diktují si písmena, přečtou si otázku a doplní psace

odpověď

 

strana 65:

 

domek -  čtení slabik ke slabice zkusí vymyslet slovo, které slabikou začíná

nakonec říkejte dítěti slova, dítě označí v domku slabiku, kterou vaše slovo začíná

např. žába, život, Žaneta, žolík…

 

sloupec slov – ke každé barvě dejte hádanku, odpověď dítě zakroužkuje

např. jméno na Ž, co se dělá v posteli, co použiješ na střihání, má bodliny

 

Smajlík, tulipány – čtení s porozuměním, dávejte otázky, dítě označí odpověď ve větě

povídejte si o užitečnosti užovky, žáby i zmije – živí se hmyzem, který

nám škodí, i zmije je užitečná, i když je nebezpečná, proto je nezabíjíme!

Vysvětlete dětem, jak se mají zachovat, když uvidí zmiji v trávě.

 

modrý trojúhelník – vybrat správnou možnost do věty, zakroužkovat

 

rozpočítadlo – říkejte s obměnami písmene na konci

 

strana 66:

 

tulipán – čtení s porozuměním, otázky, odpovědi označit

 

puzzle – stejnou barvou slabiky, které spolu tvoří slovo

 

pusa – Velikonoce – můžete přečíst vy dítěti, dítě musí sledovat text v knize a pozorně

naslouchat, po přečtení věty se zeptejte na to, co jste četli

např. Koho vyšlehali kluci? Co jim mamka dala? Jaké vajíčko má táta?

pak si o přečteném i o Velikonocích povídejte

 

křížovka – vyplňte velkými tiskacími písmeny

 

tužka – tajenka, vybrat písmena z křížovky podle číslic 1 = M, 2 = A….

 

strana 67:

 

kuličky – přečíst, dokreslit správný počet správnou barvou do pytlíčků

 

papoušek – čte rodič, dítě opakuje

 

rozpočítadlo – zkuste se rozpočítávat, na koho to padne, splní nějaký úkol

 

sova – rébusy – spojujte s obrázky různými barvami

 

pusa – hry venku, poučit děti o bezpečnosti – helma na kolo, nehrát si na silnici…

 

míček – věty přečíst, psací obtáhnout, diktovat si písmenka, spojit věty, které k sobě patří

barevně

kontrola porozumění, otázky k větám, děti zakroužkují odpověď

 

pracovní sešit ke Slabikáři – str. 39 – 40

 

strana 39:

 

čtení s porozuměním

 

tabulka – můžete číst řádky nebo sloupce

vždy po přečtení řádky /sloupce/ dejte hádanku

poslední 2 sloupce jsou obtížnější, pokud to dítěti nepůjde, přečtěte ještě jednou

 

Růže – můžete se ve čtení střídat, opět kontrolujte porozumění otázkami

 

A/N, trojúhelník – splňte podle zadání – dole v pruhu

 

strana 40:

 

tulipán – čtení těžších slov – více souhlásek pohromadě

v tabulkách někdy čtěte řádky, někdy sloupce, ať si děti zvykají na různé způsoby

kontrolujte porozumění hádankami

 

míček – vyznačte v tabulce slovo k obrázku i s písmenkem, které je za ním

při hledání dítěti trochu poraďte např. hledej v růžovém sloupci, hledej na 4. řádce…

 

balónek – do tajenky doplňte písmena z tabulky v pořadí od 1. sloupce

můžete se ve čtení střídat, dávejte si hádanky

 

puzzle – vše co patří k jaru zeleně, létu červeně…

pozor, některé kartičky mohou mít více barev

 

písanka str. 30 – 34

 

Při psaní dbejte prosím na správné sezení a správné držení tužky nebo pera! Děti na to umí básničku:

Pozor žáci, prvňáci,

co teď máme na práci?

Sešit mírně nakloníme

a rovně se posadíme.

Pravá, levá, z rukou stříška,

schová se tam pampeliška.

A co s hlavou, kam ji dáš?

Hlavu pěkně narovnáš,

nohy opři do podlahy,

ať máš čisté, rovné tahy.

A s lehkostí motýlí,

písmenko je za chvíli.

 

+ Ťuká, ťuká deštík a Vezmu palec, ukazovák…

 

cvičné písanky tentokrát ne, psaní je dost v písankách

 

_________________________________________________________________

Barevná čeština: str. 46 písmeno Ž

str. 50 – 56 zábavné procvičování, můžete si vybrat cokoliv

 

___________________________________________________________________________

Možnost procvičování PC: skolakov. eu– Český jazyk 1. tř. – čtení, skládání slov z písmen….

www. didakta.cz

1. B třída – Čj – úkoly od 6.4.

Český jazyk od 6.4.

Soubor ke stažení:

pracovní list Č

Důležitá informace: v pondělí  6. 4.  od 15:00 – 16:00 proběhne výměna  matematik 3 - 4

přineste s sebou:  matematiku 3 + sloupce k výměně a opravě

                                  písanku 3, cvičnou písanku, Počítáme do 20 a Prvouku – k nahlédnutí

Výměna sešitů proběhne v 1. B bez účasti dětí.

Musíme dodržet všechna bezpečnostní opatření – roušky, bezpečný odstup, netvořit skupiny

 

Slabikář str. 62, 63

str. 62

 

básnička - společně si ji řekněte: přečtěte verš, dítě zopakuje, zase v básničce barevně označte písmeno č

 

ze slabik pod obrázkem skládejte slova, vždy 1 slabika z horního a 1 slabika z dolního řádku. Když to uděláte pastelkami, lépe se v tom vyznáte J

 

psaný text dole – dítě obtáhne perem, diktuje si písmena, přečte si, co napsalo, vybere správnou možnost a doplní do věty

 

str. 63

Domeček - děláme občas tak, že dětem diktuji slabiku a oni si libovolnou pastelkou vybarví.

sloupec slov – ke každé skupině 4 slov dejte hádanku, odpověď zakroužkuje dítě perem

např. Co musíme napsat nad c, aby vzniklo č? Kdo nám vypere prádlo?....

 

+ přiložený pracovní list k novému písmenku

 

PS ke Slabikáři str. 35 – 38

- dole na každé straně jsou v oranžovém pruhu různé úkoly k textu.

 

- cv. se sovou na str. 36 zkuste nejdřív jako samostatnou práci, pak společná kontrola

 

Je nutné kontrolovat zda děti tomu, co čtou, rozumí. Proto dávejte otázky, dítě zakroužkuje odpověď perem. Čtení bez porozumění je k ničemu.

str. 35 - tabulka – po přečtení sloupce 5ti slov položte dítěti otázku, dítě označí odpověď

např. 1. jídlo z rajčat a paprik, 2. co nosí rytíř, 3. co dělá kolotoč….

 

podobnou kontrolu porozumění dělejte i v tabulkách na str. 36, 37, 38,

když je ve sloupci moc slov, mohou hledat děti v řádcích

 

Vašík a Káča – po přečtení věty, položte otázku

např. 1. označ jména dětí, 2. Jaké má Káča oči? ….

podobně i u dalších vyprávění označených balónky na str. 37, 38

 

str. 38 – tabulka – dlouhá těžká slova – pokud dítěti čtení nepůjde, čtěte vícekrát

 

Tentokrát je hodně čtení v PS, můžete se ve čtení střídat, pokud čte rodič, musí číst pomaleji, aby dítě mohlo sledovat, co společně čtete. I děti mohou pro rodiče vymýšlet hádanky k textu. Tím poznáte, jestli sleduje a poslouchá, co čtete.

 

Písanka str. 28,29

psaní je tentokrát méně, většina z vás zakoupila dětem ještě písanky na domácí procvičování,

využijte je.

_____________________________________________________

 

cvičné písanky – přepis delších slov z tabule v PS ke Slabikáři str. 37, 38

- diktát slov a krátkých vět /alespoň 1 týdně 10 slov, 1 týdně 4 věty/

_______________________________________________________

 

Barevná čeština: str. s písmenky, která děti umí  - vyberte a vyplňte libovolně podle potřeby

str. 16 – písmeno Č hravě

_______________________________________________________

 

Možnost procvičování PC: skolakov. eu– Český jazyk 1. tř. – čtení, skládání slov z písmen….

www. didakta.cz

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 5 461

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 195

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 262

Unikátní IP 668

Posledních 30 minut 2

Dnes 19

Včera 135