1. B třída – Ma – úkoly od 25.5.

Matematika od 25. 5.

 

Matematika 4/A – dodělat sešit

 

Počítáme do 20 – str. 29, 30

 

Sloupce – 69, 70

 

 

Pondělí: 25. 5.

 

M 4/A – str. 29

 

Opakování: geometrické tvary – čtverec, trojúhelník, obdélník, kruh – obrázky vlevo na str. 29

Děti vybarví geometrické tvary podle návodu dole – samy si návod přečtou.

Vybarví nejen rozházené geom. tvary, ale i holčičku nahoře.

 

Nové učivo: tělesa

Ve třídě budeme mít vystavené makety těles.

Doma zkuste tělesa najít na věcech, které jsou v domácnosti:

Koule: míč, lustr, pomeranč

Krychle: kostka stavebnice – musí mít všechny hrany stejně dlouhé

Kvádr: podlouhlá kostka, skříň, krabice od bot…

Válec: váleček na těsto

Děti vybarví tělesa v sešitě podle návodu dole, který si samy přečtou. /opět i panáčka nahoře/

Střecha hradu se nazývá kužel – zůstane bílá.

 

Počítáme do 20 – str. 29 dodělat

Ve cvičení 3: Děti škrtnou chybné výsledky a správné napíší vedle.

 

Domácí úkol: dodělat sloupce – 69, 70

 

 

Úterý: 26. 5.

 

M 4/A – str. 30

 

Opakování počítání do 20 – děti řeší samostatně

 

Slovní úlohy:

Pozorně si přečtou zadání, podtrhají důležité údaje. Pokud ví, jak počítat, nemusí znázorňovat.

Při psaní odpovědi si nejdříve musí dobře přečíst otázku – jednoduchá odpověď – těžká slova opíší ze zadání.

 

Při řešení příkladů by měly počítat bez pomůcek. Těžší příklady si mohou ukázat na prstech.

 

Matematika v rozvrhu není – děti si mohou spočítat zadané sloupce 69, 70

 

 

 

 

Středa: 27. 5.

Matematika v rozvrhu není – děti si mohou spočítat zadané sloupce 69, 70

 

 

 

Čtvrtek: 26. 5.

 

M 4/A - str. 31

 

Opakování učiva: děti počítají samostatně celou stranu, pak zkontrolujte, opravte chyby

 

Připomeňte dětem:

m – metr – měříme délku, l – litr – odměřujeme kapaliny, kg – kilogram – vážíme potraviny, věci

Zkratky za výsledky psát nemusí, ale zkuste, jestli umí zkratky přečíst a rozumí, co znamenají

 

Počítáme do 20 – str. 30/1, 3 – děti pracují podle zadání samostatně

 

 

Pátek: 27. 5.

 

M 4/A – str. 32

 

Souhrnné opakování 

Děti počítají samostatně – nechte je, ať se snaží řešit samy i slovní úlohy, pak zkontrolujte, opravte společně chyby, vysvětlete si, co dětem nejde.

 

Počítáme do 20 str. 30/2

 

 

 

1. B třída – Ma – úkoly od 18.5.

Matematika od 18. 5.

 

Matematika 4/A – str. 26 – 28

Počítáme do 20 – str. 28, 1/29

Sloupce 67, 68

 

 1. den

 

M 4/A str. 26

 

Jednotky délky, objemu, hmotnosti

Zopakujte s dětmi:

Metrem měříme délku: prkna, lina, provazu, látky….zkratka m = metr

Odměrkou měříme: mléko, vodu, olej, džus…zkratka l = litr

Váhami vážíme: ovoce, maso, mouku, cukr, lidi…zkratka kg = kilogram

 

Zkuste dětem jmenovat různé věci, ať vám řeknou, čím by je měřily:

Jablka, koberec, benzín, drátek, čaj, brambory, rýži, mašli, pivo, jar, pomeranče, šťávu z pomerančů….

 

 1. Měření metrem

Naměřte danou délku, pak zkuste změřit stůl, skříň, pokoj.

Co měříme metrem: děti zakroužkují nebo podtrhnou, samy vymyslí další věci, které metrem měříme

 

 1. Vypočítej

Děti nemusí za každý výsledek psát m, je to zbytečné.

Než začnou počítat, napíší na linku za Vypočítej: m = metr

Pak zkuste jestli umí příklady se zkratkou přečíst: 3 metry + 10 metrů = 13 metrů, přečtou nahlas 3 př., abyste měli jistotu, že ví, co m znamená, pak počítají samy.

 

 1. Slovní úloha

Děti pozorně čtou zadání, podtrhávají důležité údaje.

Vysvětlete, že 20kg třešní není stejné jako 20 třešní /20 kg je velká bedna, 20 třešní je miska/!

Znázornění kroužky, škrtáme zprava.

Před napsáním odpovědi znovu čtou otázku, těžká slova opisují ze zadání

 

 1. Litry

V krabici je 1 litr mléka, ukažte dětem různé nádoby, zkuste odměrkou změřit, kolik litrů je vejde do hrnce, kýble…

 

 1. Vypočítej

Děti nemusí za výsledek psát l, ale musí vědět, co zkratka znamená.

Na linku za Vypočítej: l = litr

Děti 3 příklady nahlas čtou, aby byla jistota, že umí zkratku přečíst:

5 litrů + 7 litrů = 12 litrů….

 

 1. Vypočítej

Opět zkratku za každý výsledek nepíšeme.

Na linku za Vypočítej: kg = kilogram

Děti tři příklady nahlas přečtou: 10 kilogramů – 1 kilogram = 9 kilogramů

 

 1. Děti si vytvoří představu, jak vypadá 1 kg: potěžkají si pytlík mouky, cukru…

Mohou porovnat, jogurt a 1 kg mouky, slabikář a 1 kg cukru….Co je těžší? Odhadnou.

 

 

 1. den

 

M 4/A – str. 27

 

Opakování: tuto stranu by měly děti zvládnout samostatně

 

Slovní úlohy:

Pokud děti po přečtení vědí, jak úlohu řešit, nemusí znázorňovat.

Když si dítě neví s řešením rady, znázorní si a lépe pak vymyslí řešení.

 

Pro řešení příkladů v nutných případech použijte názorné pomůcky – osu, počítadlo, prsty.

 

 

 1. den

 

Počítáme do 20 – str. 28

 

 1. Děti příklady vypočítají a připíší ke správnému výsledku na ručníku.

 

 1. Trochu neobvyklé př. – doplnit + , - do př. aby výsledek platil
 2. Sloupec zvládnou děti samy
 3. Sloupec – vyděsí je výsledek na začátku př. – nesmí se tím nechat zaskočit, mohou si ho přepsat na konec.
 4. Sloupec – pomůže, když si napíší výsledek nad příklady, poslední 3 př. jsou pro bystré počtáře.

 

 

 1. den

 

M 4/A – str. 28

 

Opakování – děti by měly zvládnout samostatně

 

Slovní úlohy – nemusí znázorňovat, pokud umí řešit rovnou

 

Ve cv. 2 – příklady ze 3 čísel – těžší počítání – děti si mohou napsat mezivýsledek:

7 + 6 + 3 = tady si bystřejší děti všimnou, že mohou počítat nejdříve 7 + 3 = 10, 10 + 6 = 16

4 + 5 + 8 = nad 4 + 5 si mohou napsat 9, pak 9 + 8 = 17

 

Ve cv. 3 si za Vypočítej napíší: Kč = korun českých

Pozor na velké K, řekněte si třeba, že peníze jsou důležité, proto píšeme velké písmeno

Děti nemusí psát za každý příklad Kč, ale zkusí si 3 příklady přečíst, aby uměly zkratku číst:

5 korun + 8 korun = 13 korun…

 

 

 

 

 1. den

 

Počítáme do 20 – str. 29/1

 

Pyramidy – pro děti neobvyklé počítání – 1. pyramidu vždy udělejte jako vzor společně

 1. řádek pyramid – sčítají vždy 2 sousední čísla, výsledek píší nahoru
 2. řádek pyramid – odčítají vždy 2 sousední čísla, výsledek píší dolů

 

Sloupce 67, 68

 

 

 

Zahrajte si  doma na obchod, oceňte jídlo nebo hračky a zkuste s papírovými penězi nakupovat, spočítejte kolik budete platit, kolik Vám vrátí…

 

 

 

 

1. B třída – Ma – úkoly od 11.5.

Matematika od 11. 5.

Matematika 4/ A      str. 22 – 25

sloupečky 63 - 66

Počítáme do dvaceti str. 28

 1. den

Matematika str. 22

 1. 1 – nejdříve spočítáme všechna autíčka a zapíšeme počet nahoru do zadání, vyznačíme desítku a 5 autíček škrtneme, stejným způsobem znázorníme na řádek – uděláme 14 např. koleček, označíme 10 a 5 koleček škrtneme, vypočítáme a napíšeme krátkou odpověď, např. Zdendovi zůstalo 9 autíček.
 2. 2 – škrtáme modrá kolečka zprava, vždy 4 a pak škrtneme o 1 víc, vedle příklad bez rozkladu

14 – 4 – 2 =….

14 – 4 – 3 =….

14 – 4 – 4 =…

 1. 3 – slouží k opakování a procvičování
 2. 4 – znázorníme:

auta – O O O O O O / O O O O O O O O  oddělíme zprava 8, autobusů je o 8 méně – napíšeme i na růžový řádek

autobusy – O O O O O O

výpočet - 14 – 8 = 6

odpověď – Stálo tam 6 autobusů.

 1. 5 – procvičování odčítání s přechodem přes desítku – žluté a modré sloupečky,

oranžový sloupeček – např. 7 – 4 a kolik ještě uberu, abych neměla nic? atd., lze využít číselnou osu nad sloupečky pro lepší orientaci

 1. 6 – přečteme si zadání, podtrhneme důležité údaje, výpočet napíšeme za odpověď na linku, která tvoří rámeček - 8 + 6 = 14

Do odpovědi doplnit 14.

 

 

+ sloupeček 63 

 1. den

Matematika str. 23

 1. 1 – nejdříve spočítáme všechny stromy a do zadání napíšeme 15, zároveň spočítáme vyvrácené stromy a napíšeme 6

znázorníme 15 koleček nebo stromků, 6 škrtneme

výpočet – 15 – 6 = 9

odpověď – nejdřív přečteme otázku, abychom věděli na co vlastně budeme odpovídat a dítě zkusí samo jednoduše vymyslet, např. Za domem zůstalo 9 smrků.

 1. 2 - škrtáme modrá kolečka zprava, vždy 5 a pak škrtneme o 1 víc, vedle příklad bez rozkladu

15 - 5 – 2 =….

15 - 5 – 3 =….

15 – 5 – 4 =…

 

 1. 3 – opět slouží k procvičení a k opakování
 2. 4 – stejné jako na předchozí straně

- procvičování odčítání s přechodem přes desítku – žluté a modré sloupečky,

oranžový sloupeček – např. 7 – 4 a kolik ještě uberu, abych neměla nic? atd., lze využít číselnou osu nad sloupečky pro lepší orientaci

 1. 5 – znázorníme 15 např. koleček, škrtneme 6, které dala maminka tatínkovi na svačinu

výpočet – 15 – 6 = 9

odpověď – opět děti zkusí vytvořit samy pomocí otázky, např. Zbylo 9 rohlíků.

 1. 6 – přečíst zadání, podtrhat důležité údaje, výpočet napsat za odpověď na linku, která

tvoří rámeček – 7 + 8 = 15

Do odpovědi doplníme 15

      + sloupeček 64

 1. den

Matematika str. 24

 1. 1 – nejdříve spočítáme všechny výsadkáře a doplníme do zadání (17), spočítáme kolik jich je na zemi a zapíšeme (8), označíme desítku

znázornění O O O O O O O O O O O O O O O O O, 8 koleček škrtneme

výpočet: 17 – 8 = 9 a napíšeme krátkou odpověď, např. Ve vzduchu je 9 výsadkářů.

 

 1. 2 - škrtáme modrá kolečka zprava, nejdřív 7 a pak 2, ve třetím řádku 8 a 1, vedle příklad bez rozkladu

dopsat 17 – 7 – 2 = 8

 1. 3 – dopočítávání – 7 a kolik je 14 ? atd.
 2. 4 slouží k procvičení a k opakování
 3. 5 – nácvik sudých čísel, počítání po 2, zkuste počítat různé předměty kolem sebe…

+ sloupeček 65

 

 1. den

Matematika str. 25

- geometrie – budete potřebovat pravítko a ořezanou tužku

- ve směru šipek a podle vzoru se snažíme co nejpřesněji spojit tečky

- u posledního cvičení budou asi děti potřebovat Vaši pomoc, je to hodně o představivosti…, znázorníme a spočítáme čtverce, obdélníky a trojúhelníky, pro lepší orientaci si klidně můžeme psát čísla do obrázku

+ sloupeček 66

 

 

 

 

1. B třída – Ma – úkoly od 4.5.

Matematika od  4. 5.

 

Matematika 4/A str. 19 – 21

Počítáme do 20 str.  27

Sloupce 59 – 62 dodělat

 

 1. den

 

Matematika 4/A str. 19

 

 1. Vypočítej:

Připomeňte dětem, co znamenají zkratky :

m = metr – měříme podlahu, nábytek, délku provazu, prkna…

l = litr – odměřujeme kapaliny, vše, co teče – vodu, mléko, džus, naftu…

kg = kilogram – vážíme potraviny, náklad, lidi….

 

Zkratky za výsledky psát děti nemusí, ale ať si příklady čtou nahlas: 11 metrů – 3 metry, aby uměly zkratku správně pojmenovat, přečíst.

 

 1. Slovní úloha:

Pozorně číst zadání – to je základ! Důležité údaje si mohou děti v úloze označit, podtrhnout.

Doplnit růžovou větu podle zadání: o 7 méně, musíme odčítat

Znázornění:

Kamil:  O O O O O O/ O O O O O O O , oddělte odzadu 7, o které má Milan méně

Milan: O O O O O O jen to, co je před čarou

Výpočet: 13 – 7 = 6

Odpověď: Nejdříve si dítě musí přečíst otázku, aby vědělo, na co odpovídá…Milan má 6 bonbónů.

Při psaní odpovědi musí někdy dítě napsat těžší slovo, ukažte mu ho v zadání, jen ho opíše.

 

 1. Procvičuj:

Těžší příklady, doplňujeme sčítance do př.

7 + _ = 12 Dítě si nastaví 7 prstů, přidá 3 do 10, pak schová všechny prsty, přidá 2 do 12, výsledek 5

 

 1. Písemné počítání:

Sčítance jsou napsané pod sebou /už jsme to dělali, snad si to děti pamatují/.

Nenechat se zaskočit jiným zápisem, výsledky píšeme na modrou linku pod příklad.

Ukažte dětem, že je snazší počítat příklady od zdola, tedy 9 + 2, 9 + 5….

 

 1. Slovní úloha:

Čtěte pozorně zadání, označte důležité údaje.

Znázornění: 12 kruhů, 10 zleva do oválu, 6 odzadu, zprava škrtnout

Výpočet: 12 – 6 = 6

Odpověď: Přečtěte si znovu otázku – Řekněte si hezkou odpověď, ať se děti učí pořádně mluvit…

Napsat stačí: Je tam 6 labutí.

 

 1. den

 

Matematika 4/A – str. 20

 

 1. Slovní úloha:

Přečíst pozorně zadání, doplnit chybějící údaje podle obrázku. Kolik nakrájela - si každý zvolí sám.

Vyznačte desítku zleva bez ohledu na druh houby – dejte do oválu.

Odzadu, zprava škrtněte tolik, kolik jste si zvolili.

Znázornění: neděláme, už máme

Výpočet: 13 - _ = _

Odpověď: Zůstalo _ hub.

 

 1. Znázorni a vypočítej:

Známé cvičení, tentokrát ubíráme od 13

 1. řádek – vzor – vždy škrtáme odzadu, rozklad 13 – 3 /do celé 10/ - 1/pod 10/ = 9, 13 – 4 = 9
 2. řádek – příklad na konci 13 – 5, škrtáme zprava 5, rozklad – 13 – 3 – 2 = 8, 13 – 5 = 8

 

 1. Opakuj: samostatně, nemusíte psát =

 

 1. Slovní úloha:

Pozorně číst zadání, podtrhat důležité údaje.

Vysvětlete dětem, že 13 kg jahod je větší košík jahod. Není to stejné jako 13 jahod, to by byla jen miska…Totéž 7kg jahod není stejné jako 7 jahod. 1 kg jahod není 1 jahoda!

Znázorni: 13 kruhů, desítka zleva do oválu, škrtáme zprava 7

Výpočet: 13 – 7 = 6

Odpověď: říkáme: Tetě zbylo ještě 6 kg jahod, píšeme:  Zbylo 6 kg.

 

 1. Procvičuj – samostatně – pokud je potřeba, použijte názorné pomůcky

 

 1. Vypočítej – sl. úloha

Přečíst zadání, podtrhat důležité údaje

Výpočet napsat za odpověď na linku, která tvoří rámeček 13 – 4 = 9

Do odpovědi doplnit 9.

 

 1. den

 

M 4/A – str. 21 – Opakování:

 

Podobná cvičení jsme dělali na předchozích stranách.

Nechte děti udělat celou stranu samostatně včetně slovních úloh.

Pak stranu zkontrolujte, budete mít obrázek, jak děti učivo zvládají.

Případné chyby společně opravte, vysvětlete, jak to má být správně.

 

 1. den

 

Počítáme do 20 – str. 27

 

Dodělat nakopírované sloupce  61, 62

1. B třída – Ma – úkoly od 27.4.

Matematika od 27.4.

Tento týden posílám jen 3 strany, ve středu matematiku nemáme a v pátek bychom o ni přišli, také je to další náročné učivo…

Pondělí

- matematika str. 16

cv. 1 – vyznačte 10 hrnečků, 3, které maminka koupi, škrtněte, znázorníme pod obrázek tak, že uděláme 11 např. koleček, vyznačíme 10 ( do rámečku)

Vypočítej: 11 – 1 – 2 = 8 a a píšeme krátkou odpověď, např. zbylo tam 8 hrnků

cv. 2 – do řádků stále píšeme 11 – 1 (aby po odečtu vycházela desítka), další číslo napíšeme vždy o 1 větší, např.

11 – 1 – 2 = 8  11 – 3 = 8

11 – 1 -  3 = 7 11 – 4 = 7

11 – 1 – 4 = 6  11 – 5 = 6        atd.

Nezapomeňte škrtat modrá kolečka, všechna, která odečítáte!

cv. 3 slouží jako opakování sčítání a opakování v druhé desítce, můžete použít počitadlo, kolečka, nějaké předměty…

cv. 4 znázorníme tak, že opět nakreslíme 11 např. koleček, desítku dáme do rámečku a zároveň škrtneme 4, které zvadly.

U výpočtu napíšeme obě možnosti, jak 11 – 1 – 3 = 7, tak 11 – 4 = 7.

Napíšeme krátkou odpověď, např. Zbylo tam 7 růží.

cv. 5 oranžové příklady: 8 – 1 a kolik uberu, abych neměla nic? V případě potřeby dětem pomohou prsty nebo číselná osa.

žluté příklady: opět využijte číselnou osu, počitadlo, kolečka…

- poslední sloupeček – 11 a kolik uberu, abych měla 6? atd.

 

str. 17

cv. 1 – dopočítávání, 2 a kolik přidám, abych měla 11? Nebo 2 a kolik je 11?, použijte číselnou osu

cv. 2 – opět znázorníme tak, že nakreslíme 11 např. koleček, dáme desítku do rámečku a škrtneme 3, protože 3 lidé vystoupili.

Výpočet opět napíšeme dvěma způsoby: 11 – 1 – 2 = 8  a  11 – 3 = 8, opět napsat krátkou odpověď.

cv. 3 Na řádek „Míšovi je“ nakreslíme 6 koleček jako je nad tím, protože Míša je o 5 let mladší ( to napíšeme i do „růžového řádku“)

U výpočtu napíšeme opět 2 možnosti, 11 – 1 – 4 = 6 a 11 – 5 = 6 a napíšeme krátkou odpověď.

cv. 4 Znázorníme tak, že na řádek Jana nakreslíme jednou barvou 8 koleček, na řádek Dáša nakreslíme jednou barvou 8 koleček a jinou barvou 6 koleček, do rámečku dáme desítku a napíšeme příklady: 8 + 2 + 4 = 14 a 8 + 6 = 14 a napíšeme krátkou odpověď, zároveň do „růžového řádku“ napíšeme, že Dáša má o 6 více.

cv. 5 Upozorníme děti, že při odčítání nesmíme měnit pořadí čísel!

Na všechny příklady použijeme buď počitadlo, kolečka, nějaké předměty, aby děti měly před sebou názorný příklad.

K těmto dvěma stranám uděláme zároveň sloupeček č. 61, ale jen příklady 11 -….., jen 7 příkladů.

 

str. 18

cv. 1 – označíme 10 stromů – obrázků

Znázorníme tak, že nakreslíme 12 např. koleček, do rámečku dáme desítku a zároveň 4 kolečka škrtneme.

U výpočtu napíšeme opět dvě možnosti – 12 – 2 – 2 = 8  a  12 – 4 = 8 a napíšeme krátkou odpověď.

cv. 2 – děláme stejně jako cvičení 2 na str. 16 – škrtáme modrá kolečka a píšeme dvě možnosti příkladů např.

12 – 2 – 2 = 8             12 – 4 = 8

12 – 2 – 3 = 7             12 – 5 = 7

12 – 2 – 4 = 6             12 – 6 = 6        atd.

U prvních dvou čísel musí vždy u výpočtu vycházet 10.

 

cv. 3 slouží jako opakování – děti by měly zvládnout samy

 

cv. 4 znázornění – nakreslíme 12 koleček, do rámečku dáme desítku a zároveň škrtneme 3, které Jirka vzal ze záhonu.

Napíšeme příklad 12 – 2 – 1 = 9        a         12 – 3 = 9 a napíšeme krátkou odpověď.

 

cv. 5 – oranžové příklady děti hravě zvládnou 🙂

a na modré příklady opět použijte počitadlo, kolečka, nějaké drobné předměty, ať to děti vidí před sebou…

cv. 6 u tohoto cvičení stačí napsat výpočet a kolik je broskví na druhém stromku, je tam málo místa, ale pro názornost se tam někam kolečka vejdou 🙂

 

K této straně vypočítejte příklady ze sloupečku 61 – jen příklady 12 -….

 

Počítáme do dvaceti str. 26

cv. 1 použijte opět počitadlo nebo kolečka, drobné předměty…pro názornost…

cv. 2 první dva sloupečky – dopočítávání – 8 a kolik je 13, 7 a kolik je 15 atd.

poslední sloupeček „ něco“ + 5 je 15, něco + 9 = je 12….

na celé cvičení použijte počitadlo, kolečka, drobné předměty…

 

 

1. B třída – úkoly od 20.4.

 

Matematika – od 20. 4.

 

Matematika 4/A str. 10 - 14

 

Doporučení: učivo si rozumně rozvrhněte, nejlépe každý den 1 strana

 

 1. den – str. 10

 

 1. Slovní úloha:

Doplňte čísla do zadání podle obrázku.

Do košíčku dejte všechny hrušky + 3 jablka, 5 jablek zůstane mimo

Znázorňovat není třeba, děti vidí ovoce na obrázku

Výpočet: 7 + 3 + 5 = 15 vysvětlit dětem, že 7 + 3 je v košíčku /celá desítka/ + 5 přidáme zbytek, vedle napište také příklad 7 + 8 = 15, upozornit děti, že je to vlastně ten samý př.,

jenom místo 3 + 5 napsali rovnou 8

Odpověď: Píší děti pokud možno psace, tiskace jedině když jsme se písmenko neučili psát

Pro rozvoj řeči je dobré, aby si děti řekly hezkou odpověď: Maminka koupila 15 kusů ovoce.

Odpovědi pište jednoduché, stručné např. Je to 15 kusů.

 

 1. Znázorněte a vypočtěte podle vzoru – podobná cv. byla na str. 5 a 7, děti tedy mohou pracovat samostatně, už by měly vědět jak na to.

Upozorněte děti, že nejdříve tvoří celou desítku /v krabičce/, pak přidají zbytek /mimo krabici/

 

 1. Slovní úloha:

Znázornění: barevně nebo perem /7 vybarvených puntíků, 5 nevybarvených kroužků/

ve znázornění dejte 10 zleva do oválu nebo do rámečku, jak to půjde lépe, 2 budou mimo

Výpočet: 7 + 3 + 2 = 12, 7 + 5 = 12

Odpověď: Je to 12 kol. /píšeme psace/

 

 1. sloupce

Pro řešení příkladů použijte číselnou osu, na které si dítě ukazuje.

7+4 = ukáže si 7, postoupí o 4 doprava a zastaví na 11

pro řešení může používat rozklad 7 + 3 + 1 = 11, tykadla nad 2. sčítance, nebo počítá na počítadle, prstech.

 

 1. výměna sčítanců

Dobrá pomůcka u těžších příkladů 3 + 9 mi nejde, vypočítám tedy 9 + 3

Opět zdůrazněte, že toto nesmí dělat u př. na odčítání.

 

Nakopírované sloupce, které jste si ve škole vyzvedli př. typu 7 + ….

  

 1. den – str. 11

 

 1. Slovní úloha:

Doplňte čísla do zadání podle obrázku.

Do oválu dejte všechny bubny a 4 panenky, 1 je mimo.

Znázornění ne. To už mají na obrázku.

Výpočet: 6 + 4 + 1 = 6 + 5 = 11, vysvětlete, že 6 + 4 ve skříni + 1 je mimo

Nemusíte to rozepisovat do 2 př., tady děti vidí, že 6 + 4 + 1 = 6 + 5, protože místo 4 + 1 je 5

Odpověď: Mají 11 hraček. – děti píší psace

 

 1. Znázornění, výpočet s rozkladem, výpočet

Některým dětem rozklad dělá potíže, mají raději počítání na prstech.

Je ale důležité, aby se s tímto způsobem seznámily, aby znaly podstatu tohoto počítání!

Proto občas zkoušejte i počítání s rozkladem.

 

 1. Sloupce – pokud dítěti počítání nejde použijte počítadlo, č. osu nebo prsty.

Stačí napsat jen výsledky bez =, je tam málo místa

 

 1. Slovní úloha

Opakování, mohou si přečíst samy, a pokud vědí, jak počítat, není třeba znázorňovat.

Odpověď: Je samozřejmě lepší, když děti odpoví  krásnou větou: Ivanovi zbylo 11 kuliček.

Hezkou odpověď tedy mohou říkat ústně, ať se učí hezky mluvit.

Napsat stručně Zbylo mu 11., lepší písaři napíší i kuliček.

 

 1. Slovní úloha

Těžší čtení, neumíme ch, tedy pomáhejte se čtením.

Znázornění: barevně nebo perem puntíky a kruhy, dát celou desítku 6 + 4 do krabice, 3 mimo

Výpočet: 6 + 4 + 3 = 6 + 7 = 13

Odpověď: Děti řeknou hezkou odpověď: Děti postavily celkem 13 báboviček. – pro rozvoj řeči

Napsat stačí. Mají 13 bábovek.

 

 1. Sloupce

Můžete používat názorné pomůcky, pokud umí dítě počítat bez nich a nechybuje, je to zbytečné

 

Nakopírované sloupce: příklady typu 6 + …

 

 1. den – str.12

 

 1. Slovní úloha:

Doplňte čísla do textu.

Dejte do oválu všechny míče a 5 koňů, 3 jsou mimo

Znázornění ne.

Výpočet: 5 + 5 + 3 = 5 + 8 = 13

Odpověď: ústně: V obchodě mají 13 hraček. Napsat. Mají 13 hraček.

 

 1. Znázornění, počítání s rozkladem – samostatně

 

 1. Sloupce – počítání s pomůckou / kdo ji potřebuje/

 

 1. Slovní úloha:

Znázornění: barevně nebo perem, do oválu /rámečku/ 5 + 5, mimo 2

Výpočet: 5 + 5 + 2 = 5 + 7 = 12

Odpověď: ústně: Paní učitelka dostala 12 tulipánů, písemně: Má 15 kytek.

 

 1. Slovní úloha:

Jednoduchá. Děti by si mohly samy přečíst, znázornit barevně, vypočítat a možná zvládnou i krátkou odpověď

 

 1. Sloupce, počítání s pomocí č. osy

Kdo umí bez pomůcek počítat, nemusí ji používat

 

Nakopírované sloupce: příklady typu 5 + ….

  

 1. den – str. 13

 

 1. Slovní úloha:

Doplnit zadání podle obrázku.

Dát do oválu všechny žluté a 6 červených, 1 červený je mimo – vždy počítáme zleva.

Znázornění ne, už ho máme.

Výpočet: 4 + 6 + 1 = 11, 4 + 7 = 11 nebo  4 + 6 + 1 = 4 + 7 = 11, jak chcete

Můžete děti upozornit, že už znají př. 7 + 4 = 11, při řešení př. ve sloupcích si mohou pomoci výměnou sčítanců.

Odpověď: ústně: Ve střelnici měli 11 balónků, napsat: Je to 11 balónků.

 

 1. Slovní úloha:

Doplnit zadání.

Dát do oválu zleva všechny bílé a 7 hnědých opic, 1 je mimo

Znázornění ne.

Výpočet: 3 + 7 + 1 = 3 + 8 = 11, už známe př. 8 + 3 = 11

Odpověď: Ve střelnici bylo celkem 11 opiček…napsat: Bylo tam 11 opic.

 

 1. Znázornění, výpočty.

Pozor, děti už přišly na to, že ve cvičení tohoto typu se výsledek na dalším řádku zvětší o 1,

tady to tak nebude, takže tam namastí nesprávné výsledky, protože nepočítají, ale taktizují…

 

Upozorněte děti, že při počítání 4 + 8 si mohou říci 8 + 4, podle toho, co se jim lépe počítá,

4 + 9 = 9 + 4, 2 + 9 = 9 + 2…..

 

 1. Sloupce, počítání s názornými pomůckami

Výsledky mohou děti psát bez =

 

 1. Slovní úloha:

Znázornění: 4 + 6 do rámečku, 2 mimo

Výpočet: 4 + 6 + 2 = 4 + 8 = 12, nebo 8 + 4 = 12

Odpověď: hezkou ústně, stručnou napsat.

 

Nakopírované př. typu: 4 + ….,  3 + …, 2 + ….

 

 1. den – str. 14

 

 1. Výměna sčítanců – usnadní počítání některých př.

Opět, upozorněte, že u odčítání toto nelze dělat. Mohou to děti zkusit 7 – 3 = 4

3 – 7 nejde, nemohu ubrat od malého čísla číslo velké.

Např. ze života: Nemohu sníst 7 bonbónů, když mám jenom 3.

 

 1. Slovní úloha:

Děti si zkusí úlohu samostatně přečíst, znázornit i vypočítat.

Výpočet:  stačí 7 + 8 = 15

Odpověď si řekněte, pak stručně napište

 

 1. Slovní úloha:

Znázornění: u Miloše si zprava odpočítejte 7 a oddělte svislou čarou u Jany pak dítě nakreslí jen kruhy, které jsou před čarou

Miloš: O O O O O O O O O O O / O O O O O O O

Jana:   O O O O O O O O O O O

Výpočet: když má méně, má míň budeme tedy odčítat 18 – 7 = 11

Odpověď: Jana si ušetřila 11 korun, napsat: Jana má 11 Kč /vysvětlit dětem, že Kč je zkratka pro koruny, musí psát velké K/

 

 1. Sloupce – počítání bez názorných pomůcek, snad to dobře dopadne…kdo potřebuje prsty, ať je radši použije, lepší než chyby.

 

 1. Výměna sčítanců

 

 1. Slovní úloha – mohly by děti samy celé, pak opravte chyby společně

 

 

Počítáme do 20 -  PS

 

str. 24/ 2 Opakování +, - bez přechodu desítky

Doporučuji si napsat výsledek nad př., pak teprve porovnávat

 

Kdo by měl ještě sílu: str. 25/2 procvičování nového učiva

1. B třída – Ma – úkoly od 13.4.

Matematika – od 13. 4.

 

Matematika 4/A str. 5 – 9

 

Nové učivo – počítání s přechodem celé 10!

pro většinu dětí obtížné, zpočátku používejte k počítání počítadlo,

číselnou osu, prsty, rozklad pomocí tykadel, každému vyhovuje něco jiného

některé děti chápou učivo pomaleji, chce to trpělivost…

 

strana 5:

 

 1. doplňte v zadání chybějící údaje

do krabičky dejte /zakroužkujte/všechny košíčky a jednu trubičku, 3 trubky jsou mimo

výpočet: 9 + 4 = 9 + 1 + 3 = 13 napište si příklad s rozkladem, dopočítáte do 10, pak zbytek

jednoduchá odpověď: Jana má 13 kusů.

 

 1. znázorňujte a počítejte podle vzoru

 

 1. znázornění barevně, nebo 9 vybarvených puntíků a 5 kroužků – tak jsme to dělali

ve znázornění dejte celou desítku do jednoho rance, vedle zůstanou 4

odpověď – snažte se psát jednoduchou, nepoužívejte složitá slova: Teta má 14 růží.

 

 1. nácvik rozkladu čísel

 

 1. při počítání používejte názorné pomůcky, děti si mohou příklad vyhledat ve cv. 2 a

podívat se na jeho znázornění i počítání s rozkladem

nad 2. sčítance udělejte tykadla a malými čísly si nad sčítance napište rozklad např.:

 

1 + 4                   1 + 3                  1 + 8

+  V                    +  V                   +  V

9 + 5 = 14          9 + 4 = 13          9 + 9 = 18 …..

 

 

strana 6:

 

slovní úlohy 1., 2. – když má někdo více, má přidáno, tedy znaménko +

když má někdo méně, má míň, tedy znaménko –

děti by si měly úlohy číst samy a samy vymyslet výpočet, s psaním odpovědi budou potřebovat poradit, snažte se volit jednoduchá, spíš kratší slova

 

jednoduché odpovědi:Lucka má 18 vajec, Bára má 14 kuliček.

 

 1. počítejte s názornou pomůckou

 

 1.  komutativní zákon – výměna sčítanců – výsledek je stejný – některým dětem to usnadní

počítání  - když se mi nelíbí příklad 1 + 7 řeknu si 7 + 1

upozorněte děti, že toto nelze dělat v příkladech na odčítání!

 1. řešení př. si ukazujte na číselné ose, jako když jedete figurkou při člověče nezlob se
 2. znázornění: 9 červených a 7 modrých puntíků, 10 dejte do jednoho oválu /9+1/ 6 je mimo

výpočet: 9 + 1 + 6 = 16, 9 + 7 = 16

odpověď: Je tam 16 dětí.

 

 1. opakování – děti počítají samostatně

 

strana 7:

 

 1. doplnit zadání podle obrázku

do oválu 8 narcisů, 2 tulipány, 1 zůstane mimo

znázornění není třeba, děti kytky vidí

výpočet: 8 + 2 + 1 = 11, 8 + 3 = 11

odpověď: Mamka má 11 kytek.

 

 1. znázornění, počítání s rozkladem, vysvětlete dítěti, že 8 + 2 + 1 je stejné jako 8 + 3

rozkladem dopočítáme do 10 a tím si počítání usnadníme

 

      3. samostatné čtení úlohy

znázornění: 8 červených a 5 zelených puntíků, do oválu 10 /8 + 2/, mimo 3 zelené

výpočet: 8 + 2 + 3 = 8 + 5 = 13

odpověď: Lenka má 13 kusů.

 

 1. opakování

 

      5. nácvik rozkladu

 

 1. počítejte s názornými pomůckami, př. si může dítě vyhledat ve cv. 2

procvičujte rozklad: 8 + 9 říkejte si 8 + 2 do desítky + 7 = 17

rozklad si zapisujte tykadly nad 2. sčítancem malými čísly, aby se to tam vešlo např.

 

2 + 4              2 + 6              2 + 3

+  V                + V                + V

8 + 6 = 14      8 + 8 = 16     8 + 5 = 13

 

 

strana 8:

 

 1. samostatné čtení

znázornění: 8 vybarvených puntíků a 7 nevybarvených kroužků, 10 zleva do oválu, 5 mimo

výpočet: 8 + 2 + 5 = 15, 8 + 7 = 15

odpověď: Je to 15 stromů.

 

 1. opakování, samostatně

 

 1. pro výpočet použijte číselnou osu, nebo jinou názornou pomůcku

 

 1. 5. opakování, samostatně
 2. nad tabulky si může dítě poznamenat: +4 /   -2   /    +3    /   -5 , aby vědělo, jak počítat

 

strana 9:

 

zkuste nejdříve nanečisto rýsovat čáry podle pravítka na čistý papír

 

dítě musí rukou, kterou nepíše, přimáčknout pravítko k papíru a nehýbat s ním, pak tužkou rýsuje čáru…pravítko bude lítat, tužka čmárat, bude obtahovat i prsty, které mu čouhají přes pravítko, nevadí, je to pro prvňáky těžké

 

až to trochu potrénujete, dítě zkusí obtáhnout čáry podle pravítka v sešitě, bude rýsovat geometrické tvary, nepřesnosti neřešte

čtverce vybarví modře, obdélníky červeně, trojúhelníky žlutě

dítě musí umět tyto 3 geometrické tvary správně pojmenovat

__________________________________________________________________________

Počítáme do 20 str. 22/1, 2 – opakování, dítěti pouze ukažte jak začít, pak by mělo počítat

samostatně

str. 22/3  - 1 – 4 píšeme dolů, A – D vodorovně, píšeme jen do bílých

okýnek

 

př. 10 + 7 = 17, píšeme směrem dolů, do 1. okýnka 1, do okýnka pod napíšeme 7 atd.  Druhá skupina příkladů je víceméně pro kontrolu.

___________________________________________________________________________

Sloupeček  59 – většině z Vás jsem vysvětlila v pondělí.

 

Možnost procvičování na PC – skolakov. eu – Matematika 1. tř. – procvičování hravě

Číselná řada do 20

Sčítání, odčítání do 20

www.matyskova-matematika.cz – videa s výkladem

/vztahuje se k jiným PS než máme my, ale můžete okouknout/

 

1. B třída – Ma – úkoly od 6.4.

Matematika od 6. 4.

nová Matematika 4/A – str. 1 – 4

str. 1

 – příprava na počítání do 20 s přechodem desítky např. 9+2, 8+3, 7+4 …..

děti dají do ohrádky 10 oveček – 9 bílých a 1 černou, 1 černá zůstane mimo ohrádku

pod ovečky do rámečku napíší počet oveček, příklady nepíší, není kam.

vždy počítají zleva, udělají ohrádku 8 strakatých psů a 2 jezevčíků, 1 jezevčík je mimo…

 

str. 2 - Opakování

Děti by měly pracovat samostatně.

Měly by si samy číst slovní úlohy /u těžších slov budou potřebovat trochu pomáhat/.

K úlohám napíší jednoduché, krátké odpovědi např. Má 10 kytek. Jsou tam 2 motýli….

str. 3

 1. 1 - dát do ohrádky 10 dětí, stejně jako na str. 1 počítejte zleva, tedy 8 chlapců a 2 dívky

jsou v kruhu a 3 dívky jsou mimo kruh

výpočet: 8 + 2 + 3 = 13,   8 + 5 = 13  napište obě možnosti – příprava na počítání s přechodem

 

 1. 2 a 3 jsou také přípravou na nové učivo, které nás čeká příští týden!
 2. 2 – je důležité, aby děti uměly dopočítat do celé desítky
 3. 3 – děti dopočítávají do desítky a pak přes desítku

 

znalosti z těchto 2 cvičení pak děti využijí při počítání př. typu:   8 + 4

aby mohly tento příklad snadno spočítat, rozloží si ho na:            8 + 2 + 2 = 12

 1. 2 a 3 je pro toto výborná průprava, proto jim věnujte pozornost, děti je musí bezpečně zvládnout, aby zvládly učivo, které je čeká.

 

 1. 4, 5 – výměna sčítanců

Děti by měly vědět, že výměnou sčítanců se výsledek nemění, mohou tedy zaměnit sčítance, když jim to usnadní počítání.

Důležité je upozornit děti, že u př. s mínus to dělat nesmí!

Pokud se tedy dítěti těžko počítá 2 + 6 , může si říct 6 + 2, ještě více se jim to bude hodit u těžších příkladů např. 3 + 9 se dětem počítá hůř než 9 + 3.

str. 4

 1. 1, 2 pomozte dětem úlohy přečíst, jsou v nich těžká slova

Děti samostatně znázorní, spočítají. Odpovědi např. Jirka má 15 knih. Jana má 17 ředkví.

 

 1. 3 – opět přechod desítky, při znázornění počítejte zleva tedy do ohrady 7 růžových a 3 černá prasata, 5 černých mimo ohradu

výpočty budou 2 : 7 + 3 + 5 = 15 /děti si nejdřív dopočítají do celé 10 a pak přidají zbytek/

7 + 8 = 15

 1. 4 – důležité pro učivo, které nás čeká, dopočítávání do celé 10 a rozklad čísel

 

 1. 5 – výměna sčítanců, děti by si měly všimnout, že výsledek se nemění.

 

Počítáme do 20 str. 23

- cv. 2 – použijte papírové mince – předám v pondělí společně s novou matematikou

 

 

Možnost procvičování na PC – skolakov. eu – Matematika 1. tř. – procvičování hravě

Číselná řada do 20

Sčítání, odčítání do 20

www.matyskova-matematika.cz – videa s výkladem  /vztahuje se k jiným PS než máme my, ale můžete okouknout/

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 3 432

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 123

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 70

Unikátní IP 860

Posledních 30 minut 1

Dnes 1

Včera 45