1. B třída – Prv – úkoly od 8.6.

Prvouka

PS str. 70 – 73

Jedeme trochu rychleji, abychom prošli do konce roku všechna témata.

Tyto strany se týkají znalostí z běžného života, jde o opakování a rozvoj všeobecného přehledu dětí.

 

Str. 70

Vyprávějte si pohádku: Jak pejsek s kočičkou pekli dort

Povídejte si o zdravé výživě a správném stravování během dne. Pěstujte v dětech správné stravovací návyky.

Děti mohou pomáhat při vaření nebo pečení – míchat, krájet, loupat….

 

Str. 71

Opakování celé kapitoly – návod dole

Zopakujte: obchod – nakupování, povolání, společenské událostí – chování, oblečení…

 

Str. 72

Na procházce i na zahradě učte děti poznávat základní květiny, které zrovna kvetou.

 

Str. 73

Děti by měly umět pojmenovat ovoce a zeleninu, se kterými se běžně setkávají.

Měly by umět rozlišit, co je ovoce, co je zelenina.

 

 

1. B třída – Prv – úkoly od 1.6.

Prvouka od 1. 6.

str. 68 a 69

Co lidé umí

- doplnit slova z tabulek podle smyslu a podle začínajících písmen

- černobílé obrázky vybarvit

 

Lidé si vyrobili pomocníky

- popovídat si, s čím děti doma pomáhají, jaké pomocníky na práci máme doma, probrat možné nebezpečí úrazu

- vystřihnout a nalepit kartičky k daným pracím a činnostem

1. B třída – Prv – úkoly od 25.5.

Prvouka od 25. 5.

 

Ája jde nakupovat – str. 66

 

Zadání na str. 66 dole si děti přečtou samy a splní zadané úkoly.

 

Ke každému obchodu zkusí vyjmenovat další věci, které se dají v daném obchodě zakoupit:

Např. Drogerie: jar na nádobí, toaletní papír, pasta a kartáček na zuby….

 

V matematice jsem doporučovala hru na obchod.

Zkuste si zahrát na obchod podobně jako minulé týdny v M.

Až bude možnost, nechte udělat děti menší nákup. Je důležité, aby si uměly něco koupit, zaplatit, spočítat, kolik nákup stojí, vybrat mince, kterými budou platit.

 

 

Zaměstnání dospělých – str. 67

 

Zadání na str. 67 dole se pokusí děti přečíst samy a splnit zadané úkoly:

Slova z nápovědy přepíší na připravené řádky pod obrázky psace.

Ke každému povolání nakreslí správný obrázek z rámečku uprostřed.

 

Povídejte si s dětmi: Jaké zaměstnání by chtěly vykonávat ony. Vyprávějte jim o svém zaměstnání.

Pokud je to možné, vezměte je na své pracoviště a ukažte jim, v čem vaše práce spočívá.

 

Hra na pantomimu: Předvádějte nějaké zaměstnání – dítě hádá, co předvádíte.

 

Hra ANO/NE:

Myslete si nějaké zaměstnání. Dítě pokládá otázky, na které odpovídáte pouze ano, ne.

Počítejte, kolik otázek musí položit, než povolání uhádne.

Pak si dítě myslí povolání, ptáte se vy. Opět počítáte, kolik otázek položíte, než uhádnete.

Vítězí ten, kdo položí méně otázek.

 

Zkuste, jestli dítě umí správně pojmenovat různá zaměstnání, ptejte se:

Kdo vyrábí nábytek ze dřeva? Kdo roznáší dopisy? Kdo opravuje auta? Kdo opraví vodovod?....

 

1. B třída – Prv – úkoly od 18.5.

Prvouka od 18. 5.

 

Ája jde do divadla – str. 64

 

Vynechaná písmena doplňují děti velkým tiskacím písmem.

Zavzpomínejte na společnou návštěvu kina, divadla, koncertu, hradu, zámku nebo besídky ve školce…

Připomeňte si, jak se oblékáme pro slavnostní příležitost.

Jak se máme chovat při těchto příležitostech nebo na veřejnosti.

 

Dětem v situacích z běžného života připomínejte základní pravidla slušného chování:

zdravení, děkování, slušné požádání o laskavost, chování u jídla, v obchodě, autobuse…úcta ke starším lidem, chování ke slabším, nemocným, postiženým.

Děti školního věku by si měly uvědomovat, že jinak se chováme na hřišti, na louce, v lese a jinak na veřejnosti – v divadle, obchodě. Jsou malé, nemají to ještě zažité, a proto jim to při různých příležitostech připomínejte.

 

 

 

 

Ája mezi kamarády – str. 65

 

Obrázky si mohou děti vybarvit.

Luštění hádanek: velká tiskací písmena

 

Jak trávíme volný čas? Nejen u televize a PC, ale tvoříme, chodíme s kamarády na hřiště, s rodiči do přírody, sportujeme, účastníme se kulturních akcí…

 

Je dobré podpořit u dětí jejich zájmy a talent, přihlásit je na hudebku, výtvarku nebo do sportovních kroužků…podle jich nadání. Pak je menší pravděpodobnost, že se v pubertě chytí každé lumpárny…

 

I tady si připomeňte slušné chování mezi vrstevníky:

zdravení, každá hra má pravidla, která dodržujeme, chování k mladším, slabším kamarádům, neprovokovat starší, neposlouchat vše, co nás kdo navádí, vzájemná pomoc…

 

 

 

1. B třída – Prv – úkoly od 11.5.

Prvouka od 11. 5.

str. 62

Místo, kde žijeme

- povídání o naší zemi, o tom jak vypadá naše vlajka, jaký je náš národní strom, poslechněte si na www.youtube.com českou hymnu - https://www.youtube.com/watch?v=85c7UculKxI

– popovídejte si při jakých příležitostech se hraje, kde můžeme vidět vlajku…

 

str. 63

Na výletě

- nejdříve si popovídejte o tom, kam jezdíte rádi na výlet, kde jste naposledy byli…, jak se na výlet připravila Ája s rodiči, proč je dobré chodit do přírody…

- doplňte slovo pod obrázkem + slova v textu, zároveň škrtněte obrázky věcí, které si Ája na výlet neponese…

- úkol s domečkem – dle Vašeho diktátu děti vybarvují obrázky, např. Co si bereme s sebou na výlet, dáváme si do toho věci a nosíme na zádech? atd.

 

1. B třída – Prv – úkoly od 4.5.

Prvouka od 4. 5.

 

Prvouka str. 53 – opakování

 

Jarní rostliny – děti by měly poznat základní, které měly v PS i při procházce v přírodě

 

Části těla rostlin – kořen, stonek, listy, květy, plody – jejich význam pro rostlinu

 

Ptáci – stálí /vrabec, sýkorka, sova/, stěhovaví /čáp, vlaštovka, skřivan/

 

Hospodářský zvířata – poznat, umět pojmenovat samici, samce, mládě, čím jsou užitečná

 

 

Opakování učiva o čase:

 

V běžném životě by děti měly uplatnit znalosti:

 

Roční období – jaro, léto, podzim, zima – co k těmto obdobím patří – jaké období je nyní

 

Měsíce v roce – vyjmenovat, které jsou jarní, letní, podzimní, zimní, datum narození, kalendář

 

Dny v týdnu – co je dnes za den, víkend, co který den děláme…

 

Hodiny – poznat kolik je hodin – zatím jen celé hodiny, kdo zvládne i čtvrt, půl…je pašák

 

Test: Zkuste položit dětem tyto otázky.

 

  1. Jak se nazývá období, kdy padá listí ze stromů?
  2. V kterém měsíci jsou Vánoce?
  3. Kdy máš narozeniny? V jakém je to ročním období?
  4. Co je dnes za den?
  5. Které dny je víkend?
  6. V kolik hodin je poledne?
  7. Napiš 3 jarní květiny.
  8. Která část rostliny je pod zemí?
  9. Pták, který vyzobává škůdce stromů.
  10. Samec a mládě ovce.

 

Odpovědi napíší děti na linkovaný papír, na každou řádku 1 odpověď, stručně /jen slova, ne celá věta/. Výsledek je pro vaši informaci, jaké má dítě znalosti.

V běžném životě jim učivo připomínejte, aby nezapomněly, co se naučily…

 

 

 

 

 

 

1. B třída – Prv – úkoly od 27.4.

Prvouka

O prvouku bychom v pátek přišli, tentokrát tedy jen jedna strana

str. 52

- prohlédnout obrázky, popovídat si jaké hry můžeme na jaře hrát, jak sportujeme, co rádi děláme, jak se chránit před úrazem…

- vybarvit obrázky vpravo + dokreslit další obrázek

- domalovat korálky podle vzoru

1. B třída – Prv – úkoly od 20.4.

Prvouka – od 20. 4.

 

str. 49 – Stromy a keře na jaře

 

Pozorujte společně s dětmi kvetoucí ovocné stromy a keře v sadu, různé zbarvení květů.

 

Řekněte dětem, jak se stromy a keře jmenují. Děti by měly umět rozlišit jabloň s růžovými

květy a třešeň s květy bílými, zlatý déšť se žlutými květy…

 

Povídejte si, proč jsou květy stromů i keřů důležité. Když květy včelky opylují a stromy

odkvetou, na místě květů porostou plody – jablka, třešně, hrušky…

Pokud květy na jaře pomrznou, bude malá úroda ovoce

 

Můžete dětem říci, že i o stromy se musí sadaři starat, prořezávat staré větve apod.

 

V sešitě děti doplní slova – části keře, stromu

Podobně jako u květin připomeňte, k čemu jednotlivé části slouží.

Děti by měly vědět, že keř se liší od stromu tím, že nemá kmen. Rozvětvuje se hned od země.

Zkuste si vyjmenovat 5 stromů – lípa, bříza, dub, buk, javor – mají kmen

Vyjmenujte si 5 keřů – zlatý déšť, rybíz, angrešt, šípek, líska – nemají kmen

 

Pokud budete mít možnost, na procházce si zkuste ukázat stromy a keře.

 

Strom, který je v sešitě po straně jako skládačka, děti nalepí na čistý papír a vloží do sešitu.

 

 

 

str.  50 – Jaro na statku

 

Povídejte si o hospodářských zvířatech, které chováme na statku:

 

Děti by měly znát:

kráva /jalovice/ – býk /vůl/ – tele – chováme pro maso, mléko, kůži – živí se trávou, senem, potřebuje vodu

ovce – beran – jehně – chováme pro vlnu, maso, mléko – živí se trávou senem, pije vodu

koza – kozel – kůzle – chováme pro mléko, maso – tráva, seno , voda

kobyla /klisna/ – hřebec – hříbě – seno, tráva, voda

 prasnice /svině, bachyně/ – kanec /vepř/ – sele – brambory, šrot, zbytky, voda

- semice prasete – nejdříve je prasnice, když porodí, je svině nebo bachyně

- samec prasete je kanec, po vykastrování vepř, kanec smrdí, proto není vhodný na maso…

- stačí, když budou umět jeden název pro samici, jeden pro samce

 

slepice – kohout – kuře – chováme pro vejce – zrní, larvy, červy, žížaly, voda

kachna – kačer – kachně – chováme pro maso a peří – zrní, brambory, šrot, tráva, voda

husa – houser – house – chováme pro maso a peří – zrní, brambory, šrot, tráva, voda

fena – pes – štěně – hlídají lidská obydlí, chováme pro radost – maso, granule, voda

kočka – kocour – kotě – chytají myši, chováme pro radost – maso, granule, voda

 

slepice, kachna, husa, krůta…- nazýváme drůbež, drůbeží nazýváme na statku zvířata s peřím

 

Hry:

 

Jak se kdo ozývá?

Děti by měly znát zvuky, které hospodářská zvířata vydávají.

Udělejte zvuk zvířete – dítě hádá, dítě udělá zvuk zvířete, vy hádejte.

 

ANO, NE.

Myslete si domácí zvíře. Dítě pokládá otázky, aby se na ně dalo odpovědět pouze ano nebo ne.

např. Má 2 nohy? Má srst? Má čenich? Žere maso?....

Nemohou se ptát: Jakou má barvu? Na to se nedá odpovědět ano, ne

Pokud dítě uhádne, myslí si zvíře a hádáte vy.

Můžete si počítat na kolik otázek, kdo uhádne myšlené zvíře. Kdo položí méně otázek, vyhrává.

 

Zvířecí rodina

Ŕekněte jen jednoho člena zvířecí rodiny, dítě doplní zbytek: např. Kráva…….býk, tele

Pak řekne dítě nějaké hosp. zvíře, vy doplníte ostatní členy.

 

 

 

 

 

 

 

1. B třída – Prv – úkoly od 13.4.

Prvouka – od 13. 4.

 

str. 47 – Příroda na jaře

 

6 jarních květin, které jsou v pracovním sešitě, by měly děti poznat /umět pojmenovat/

i při procházce přírodou nebo na zahrádce

 

části těla rostliny – kořen, stonek, listy, květy – ukažte si na louce na nějaké květině.

můžete dětem vysvětlit, k čemu tyto části rostlině slouží:

 

kořen – rostlina čerpá ze země vodu a živina a drží rostlinu v zemi

stonek – vede vodu a živiny k listům a květům

listy – rostlina jimi dýchá, dává nám kyslík, díky němu můžeme dýchat i my,

proto musíme rostliny chránit, abychom mohli žít

rostlina jimi přijímá vláhu

květy – jsou krásné, včelky a jiný hmyz je opylují, pak květy opadou a narostou plody

např. jahody, borůvky, rajčata, jablka…

__________________________________________________________________________

str. 48 – U babičky na zahradě

 

Zapojte děti do práce na zahradě, ať si také zasadí pár semínek a starají se o ně.

Pozorujte společně, jak rostliny raší ze země a rostou.

Můžete si pár semínek dát na vlhkou vatu klíčit a pak je dát do hlíny do květináče za okno růst. Dítě bude mít vývoj rostliny v přímém přenosu.

Zapojte děti do úklidových prací okolo domu, hrabání, zametání….

__________________________________________________________________________

 

Na procvičení učiva využijte internet: skolakov eu. – Prvouka 2

jarní rostliny, hospodářská zvířata, naši ptáci

 

Chválím všechny děti i rodiče za svědomité plnění zadaných úkolů.

Při prohlížení sešitů 6. 4. mi udělalo velkou radost, že se snažíte zadané úkoly plnit.

O to lépe se nám bude po té dlouhé přestávce znovu začínat.

Díky za spolupráci, zdravím všechny kluky i holky.

 

1. B třída – Prv – úkoly od 6.4.

Prvouka od 6. 4.

str. 46 – Jaro – jarní měsíce

Choďte na procházky do přírody:

Jak se oblékáme? Jaké počasí je typické pro jaro?

Pozorujte, jak se příroda probouzí. Poznávejte jarní květiny.

Zaposlouchejte se do zpěvu ptáků. Kteří ptáci tady přezimovali a kteří přiletěli z jihu?

 

Na procvičení učiva využijte internet: skolakov eu. – Prvouka 2

jarní rostliny, hospodářská zvířata, naši ptáci

 

Podívejte se společně do kalendáře.

Jaké tradice se váží k jaru? Kdo z rodiny má na jaře svátek nebo narozeniny?

 

str. 51 – Velikonoce

Popovídejte si doma o Velikonocích, proč je vlastně slavíme, co je pro ně typické a určitě budete doma dělat nějaké velikonoční zvyky J

 

Vše, co se děti v prvouce učí, je z běžného života. Co se naučí, je dobré každodenně využívat.

Tedy nejen při vyplňování pracovního sešitu.

Děti by měly vědět, jaký je den v týdnu, podívat se na datum do kalendáře, jaké je roční období, kolik je přibližně hodin. Měly by správně používat pojmy ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer. Názvy jídel během dne: snídaně, svačina, oběd, večeře.

Povídejte si i o tom, jak je důležitý zdravý životní styl: zdravá strava, dostatek pohybu i spánku, hezké vztahy v rodině i mezi kamarády, vhodné oblékání, dodržování hygienických návyků, prevence proti nemocem.

 

Tímto bych Vám i já chtěla popřát hezké velikonoční svátky, teď prožité jen v kruhu rodiny, hodně zdraví a sváteční pohodu J

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 3 197

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 114

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 79

Unikátní IP 833

Posledních 30 minut 0

Dnes 0

Včera 158