2. třída – Čj – úkoly od 18.5.

Český jazyk

Po – vyjmenujte zpaměti slovní druhy jak jdou za sebou , napište do školního sešitu 10  sloves podle sebe , potom pracovní sešit str. 24 celé

Út – okopírovaný list český jazyk 6/ cv.1,2 podle pokynů, cv.3 – nahraďte slovo je  lepším, výstižnějším slovesem a  celé věty napište vedle na řádek,                   +  cv.4 – pište pouze slovesa

St – diktát vět podle učebnice str.83/cv.7, podtrhejte všechna slovesa modrou pastelkou ( vlnovkou),okopírovaný list český jazyk č.7 /cv. 79- ze tří slov vedle kolotoče patří dovnitř jen jedno, a to sloveso, vyberte ho a zapište do příslušného políčka ( např. svítí, deset, sem- sloveso je svítí, napíšu ho do kolotoče), z prvních písmen napsaných slov sestavíš tajenku, cv.80 je dobrovolné a stačí ústně

Čt – hra – předvádějte různá slovesa a říkejte je nahlas ( ležím, sedím, čtu……), učebnice str.83/cv. 8 – do školního sešitu napište ke každé slabice co nejvíce sloves, která na ní začínají (např. le - leze, lepí…….), učebnice str. 84 / cv. 10, 11, 12 -  ústně (část on-line, kdo nemá možnost pracovat s námi, splní vše sám)

Pá – procvičujeme znalost sloves- učebnice str.83/ cv. 6,9  můžete čerpat z obou cvičení , přečtěte, poznávejte slovesa,vyberte si 5 vět, které napíšete do školního sešitu, potom podtrháte podstatná jména červeně ( rovná čára) a slovesa modře (vlnovka), na volný list papíru napiš 5 sloves a nakresli k nim vhodný obrázek, kdo by nezvládl kreslení, napíše  3.5=_  sloves podle sebe       do školního sešitu

Čtení

pracovní list český jazyk- čtení č.3 - Smutný červený autobus ( prosím nafotit a poslat na e-mail)

žlutá čítanka str. 96-97 + otázky v rámečku

bílá čítanka str. 54-58

+ čtení ve své knize

 Psaní str.21

Prosím nafoťte  diktát , úkoly tohoto týdne ve školním sešitě a  pracovní list ke čtení,  pošlete  na e-mail helenaadamkova@zszdikov.cz (pracovní   e-mail)   pro kontrolu. Děkuji

2. třída – Čj – úkoly od 11.5.

Český jazyk

Po – zopakujte si co jsou to podstatná jména,učebnice str. 79 / cv. 2 splnit podle zadání ( zapsat do školních sešitů ), okopírovaný list český jazyk - č.2 /   cv. 66, 67 (pozor čtení a český jazyk mají každý svoje čísla)

Út – najděte okopírovaný list český jazyk- č.4- manipulační činnost- připravte si 3 krabičky od zápalek nebo 3 sáčky (obálky), polepte je nápisy podstatná jména /názvy věcí, podstatná jména /názvy osob, podstatná jména /názvy zvířat, potom rozstříhejte slova na kartičkách a roztřiďte, pracovní sešit str. 23/cv. 1,2

St – diktát slov podle učebnice str.81/cv.4 (můžete si nejprve doplnit ústně, potom pište,(úkoly v zeleném rámečku neplatí), učebnice str. 80 ústně, hledejte doma  podstatná jména a říkejte ústně ( např. maminka, bráška, pes……) nebo rozsypejte kartičky s podstatnými jmény a znovu roztřiďte

Čt – učebnice str. 82 – pročíst žlutou tabulku, potom cv. 1,2,3 + zelený rámeček a),b), cv. 4 ústně, učebnice str. 81/cv. 5-doplňte podstatné jméno, věty napište do školního sešitu a podtrhejte sloveso modrou barvou ( část on-line)

– rozsypejte kartičky s podstatnými jmény a znovu roztřiďte, potom okopírovaný list český jazyk č. 1 /cv. 1 ( stačí napsat 2 tvary např. máme slovo okno, připíšene okna, oken), cv.2,3

Čtení

Pracovní list český jazyk-čtení str.2  Maminčin výtečný štrúdl  (odpovědi na druhé str. prosím ofotit a poslat na e-mail )

žlutá čítanka 92

bílá čítanka str. 50,51,52,53

+ vlastní kniha

Psaní str.20

 

Prosím nafoťte  diktát , úkoly tohoto týdne ve školním sešitě a odpovědi z pracovního listu ke čtení,  pošlete  na e-mail helenaadamkova@zszdikov.cz (pracovní   e-mail)   pro kontrolu. Děkuji

2. třída – Čj – úkoly od 4.5.

Úkoly 2. třída  4.5. – 8.5. 2020

Český jazyk

Po – učebnice str. 78- vzpomeňte si, že jsme si říkali o slovních druzích, známe třeba už spojky a předložky, přečtěte si  jak se slovní druhy řadí za sebou               ( můžete shlédnout video https://www.youtube.com/watch?v=tRFZjccgVVY ), potom pracovní sešit str.20 / cv. 1,2,3,4 + naučit se vyjmenovat slovní druhy jak jdou za sebou ( do čtvrtka )

Út – vyjmenujte slovní druhy ( kdo ještě neumí zpaměti,tak je několikrát čte ), pracovní sešit str.21- celá, vzpomeň si jaké znáš spojky a napiš je do školního sešitu ( nápověda uč. str. 20 - 21)

St – učebnice str. 77 nahoře si přečtěte důležitou zprávu, potom cv. 1 -  přečtěte, vyberte 1 básničku a napište do školního sešitu, podtrhejte trojslabičná slova červeně a dvojslabičná modře, cv.2 – přečtěte báseň , hledejte rýmy a říkejte nahlas (rýmy hledáme na konci řádky),najděte nejdelší a nejkratší slovo a napište do sešitu, cv.3 přečtěte, najděte nejdelší a nejkratší slovo a napište do sešitu, vyrobte mamince přáníčko k svátku ( třeba otvírací srdíčko ?..vy si určitě poradíte, můžete nafotit a poslat na ukázku)

Čt – učebnice str. 79 / cv.1 ústně, pracovní sešit str. 22 ( pokud se zdaří on-line spojení, uděláme část spolu, čas bude upřesněn)

– Státní svátek

Čtení

pracovní list český jazyk č. 1 , odpovědět na otázky na druhé straně listu, potom nafotit a poslat na e-mail

žlutá čítanka str.93,94

bílá čítanka str. 46-47,48,49

+ vlastní kniha

Psaní str.19

 

Prosím nafoťte pracovní sešit str.21, úkoly tohoto týdne ve školním sešitě a odpovědi z pracovního listu ke čtení,  pošlete  na e-mail helenaadamkova@zszdikov.cz (pracovní   e-mail)   pro kontrolu. Děkuji

 

2. třída – Čj – úkoly od 27.4.

POZOR!

Ve čtvrtek  30.4. /15:00 – 16:30/ se uskuteční informační schůzka ve 2. třídě

Protože všichni z vás nemají možnost něco vytisknout, nebo poslat zpět požadované úkoly, rozhodla jsem se připravit vám další materiály pro práci na doma a zároveň využiji této příležitosti k  nahlédnutí do sešitů dětí. Nebudete tento týden tedy posílat úkoly na e-mail.

 Na  schůzce dodržíme bezpečnostní opatření:

Bez  účasti dětí, roušky, odstupy, jednání ve třídě individuálně.

Přineste s sebou: Český jazyk – pracovní sešit, školní sešit, diktáty, doplňovačky, písanku, čtenářský deník, barevnou češtinu. Matematika- pracovní sešit, školní sešit, malý sešit (Jak je lehká násobilka),Prvouka- pracovní sešit.

Pokud někomu tento termín nevyhovuje, zavolejte, domluvíme jiný termín.

Český jazyk

Po – opakujeme a procvičujeme probrané učivo- barevná čeština str. 30 / cv.1 (rozlušti přeházená slova), cv.2,3 (opravuj chyby), cv.4 , soutěž - zkus sám vytvořit vybarvovací obrázek jako je to na další stránce, ale dej do něj slova se slabikami  dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě, (postup- nakresli obrázek, rozděl na políčka a přemýšlej jaké barvy použiješ na dané slabiky…) zdařilý obrázek získá odměnu. Pokud to nedokážeš, napiš místo toho 5 vět, ve kterých použiješ slova se slabikami dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě.

Út – diktát  podle malého sešitu s doplňovačkami str. 31- doporučuji cv. 6, ale můžete vybrat i jiné (3,4,5), cvičení máte již doplněné, přečtěte si ho a potom napište jako diktát+ barevná čeština str.36 (pokud nedokážeš zvířátko nakreslit, tak si ho můžeš najít třeba v časopise a nalepit), můžete procvičovat na školákov.eu

St – procvičujeme probrané učivo – doplňovačky str.33/cv. 1,2,3 ,                       str. 34/ cv.1,2,3, (kdo chce, může celé), barevná čeština str. 57

Čt – procvičujeme probrané učivo – pracovní sešit str. 19 celá, doplňovačky      str. 35 /cv.6,7,8 ( můžete celé)

Pá – Svátek práce, tak si ho užijte !

 

 

Čtení

žlutá čítanka str.88-89,91 (+otázky v rámečku)

bílá čítanka str.42,43,44,45

Psaní  str.18

Připomínám zápis do čtenářských deníků.

2. třída – Čj – úkoly od 20.4.

Český jazyk

Po – soutěžte s rodiči - kdo vymyslí více slov se slabikami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, potom pracovní sešit str. 17

Út – učebnice str. 75 / cv. 6 – přečíst, vypsat do školního sešitu slova podle skupin dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě (na začátek řádky napsat dě a vedle vypsat slova s touto slabikou, až budou všechna, nadepsat na novou řádku další slabiku…..), vyhledat věty jednoduché a souvětí a přečíst je , doplňovačky str.30

St – diktát podle učebnice str.76/cv. 1 – nejdříve si přečtěte,doplňujte písmena a odůvodňujte proč…. potom pište jako diktát,  + barevná  čeština str.45

Čt – doplňovačky str.31/ cv. 3, 4, 5, odůvodňujte si, pracovní sešit str, 18

– učebnice str. 76/cv.2 doplňená slova napsat do sešitu a očíslovat podle abecedy, cv. 3 napsat do sešitu 10 slov, podtrhat slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, cv. 4 ústně, doplňovačky str. 31 dodělat

 

Prosím nafoťte diktát + úkoly ve školním sešitě  a pošlete na  e-mail  helenaadamkova@zszdikov.cz (pracovní e-mail) pro kontrolu. Děkuji

 

Čtení

žlutá čítanka str.86-87, odpovězte si na otázky v rámečku

bílá čítanka str.36,37,38,41

Psaní  str.17

+ čtení ve své knize, blíží se zápis do čtenářského deníku (soutěž ve čtení stále pokračuje, vyhodnotíme ji však až na začátku nového školního roku)

2. třída – Čj – úkoly od 13.4.

Český jazyk

Po - žlutá čítanka str. 81,82-83

Út – učebnice str.74- pročíst žlutý rámeček, cv. 1 napsat do školního sešitu,pastelkou podtrhat slabiky bě, pě, vě, mě, cv.2,3 ústně, doplňovačky str.27

St – pracovní sešit str.16

Čt – diktát podle učebnice str.70, barevná čeština str.45

– učebnice str. 75/ cv. 4 napsat, podtrhat pastelkou všechny slabiky bě, pě, vě, mě, doplňovačky str. 29, na papír nadepsat slabiky bě, pě, vě, mě, ke každé slabice nakreslit jeden nebo více obrázků ( např. bě - kreslím holoubě…..)

Procvičování učiva na  školákov.eu.

 

Čtení

žlutá čítanka str.84 , odpovězte si na otázky v rámečku

bílá čítanka str.34-35

+ čtení z vlastní knihy

Psaní

str.15,16

 

Prosím, kdo máte možnost nafoťte diktát + str.16  pracovního sešitu a pošlete na  e-mail  helenaadamkova@zszdikov.cz (pracovní e-mail) pro kontrolu. Děkuji

2. třída – Čj – úkoly 6.4.

Úkoly 2. třída 5.4. – 10.4. 2020

 

Český jazyk

Po – hra-hledejte a ukazujte rodičům doma všechny věci, zvířata… která mají v sobě slabiku dě, tě, ně ( třeba štěně, těsto……), co jste objevili, napište do školního sešitu,můžete přidat i malý obrázek (přes dvě řádky..),                učebnice str. 73/ cv.6,7 ústně,cv.8 napsat do školního sešitu, cv.9 se naučit zpaměti, říkejte si i jiné jazykolamy

Út – napište si diktát podle učebnice str. 73/cv.4, nejdříve si společně doplňte slabiky a přečtěte, potom teprve pište, barevná čeština str.43

St – doplňovačky str.24 – můžete jen ústně, říkejte si věty i o jiných mláďatech, +str. 25,26 doplnit slabiky, můžete barvit obrázky

Čt – pracovní sešit str. 15

– barevná čeština str.53

Doporučuji též probírané učivo procvičovat na školákov.eu.

 

Čtení

bílá čítanka str. 24,25,26,27

žlutá čítanka str.80, odpovězte na otázky v rámečku

+čtení ve své knize ( 20 stránek na měsíc)

 Psaní- str. 14

 

Rozsah úkolů je tento týden trochu menší s ohledem na Velikonoce.

2. třída – Čj – úkoly od 30.3.

Český jazyk

Po – barevná čeština str.42, str.49,  Út – barevná čeština str. 44/ cv.1,2  napsat, cv. 3 můžete jen ústně, str.str. 51,  St – diktát podle učebnice str.70 / cv. 10, v diktátě podtrhat žlutě všechna dvojslabičná slova, červeně zakroužkovat všechny samohlásky, modře zakroužkovat všechny tvrdé slabiky, zelenou zakroužkovat všechny měkké slabiky, Čt – uč. str. 72- pročíst žlutý rámeček,    cv. 1 / napsat do školního sešitu podle zadání+ústně úkoly ze zeleného rámečku,  cv. 2,3 splnit úsně, na volný papír napsat slabiky DĚ,TĚ,NĚ a ke každé nakreslit 1 nebo i více obrázků (př. TĚ - nakreslím kotě, koště……..atd.)              – pracovní sešit str.14  celá

+ můžete opět využít školákov.eu

Čtení

bílá čítanka  str.18-19,20-23, připomínám úkol ve čtenářském deníku za březen

Psaní – str.12,13

2. třída – Čj – úkoly – od 23.3.

Po – pracovní sešit str. 12 , Út – pracovní sešit  str. 13, St – diktát podle uč. str. 71/ cv. 15 , barevná čeština str. 51, Čt -  doplňovačky str. 22, 23, barevná čeština  str. 41, Pá – barevná čeština str. 54

+ doporučuji procvičování na  školákov.eu

Čtení:  

  • bílá čítanka  str. 8 – 11,13,14,16-17, úkol do čtenářského deníku do konce března

psaní: 

  • str. 10,11

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 3 436

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 123

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 70

Unikátní IP 861

Posledních 30 minut 1

Dnes 5

Včera 45