2. třída – Ma – úkoly od 18.5.

Po – procvičujeme násobení 7- opakujeme násobky, rozcvičení s kartičkami         ( můžete více násobilek), malý sešit str.23/celé, okopírovaný list dobrovolné,hry č.5 nebo  okopírovaný list matematika č.11 ( vybrat jeden, můžete splnit oba)

Út – opakování násobků 7 ( můžete i ostatní), okopírovaný list matematika č.3 / slovní úlohy č.3,6 – do školních sešitů zapište zápis, výpočet, odpověď ( můžete si předtím podtrhat důležité údaje ), potom počítejte sloupečky po straně, podle vašeho uvážení můžete přidat okopírovaný list dobrovolné,hry č.4                          ( část on-line)

St – rozcvičení s kartičkami, nebo na školákov.eu, můžete i jen ústně  dávat příklady, potom pracovní sešit str. 16/ cv. 1,2,3,4,  sloupečky č.73,74 – POZOR počítat jen příklady na násobení

Čt – rozcvičení podle vás, pracovní sešit str. 16 dokončit, sloupečky č. 75,76  ale jen příklady na násobení (dělení vynechávat), zajímavá matematika str.40/cv.3

– zajímavá matematika str.41/cv.1,2,3, str. 44/cv.1, okopírovaný list dobrovolné, hry č.3, připojte obrázky ke správným názvům geometrických těles (můžete vybarvit)

 

Prosím nafoťte pracovní sešit str.16  a  slovní úlohy ve školním sešitě,  pošlete  na e-mail helenaadamkova@zszdikov.cz (pracovní   e-mail)   pro kontrolu. Děkuji

 

2. třída – Ma – úkoly od 11.5.

Matematika

Po – dnes ještě procvičíme co už umíme, zopakovat si násobky různých násobilek, okopírovaný list matematika č.2/cv.1,2,3,4 + 1. sloupeček (můžete všechny), okopírovaný list č.11 (bludiště)

Út – pracovní sešit str. 14 /cv. 1,2,3 ,4  ( on- line), naučit se násobky 7 zpaměti,  vyloupat kartičky s násobilkou 7, poskládat si je jak jdou za sebou, přiřazovat příklady na násobení

St -  okopírovaný list matematika č.4, postupovat stejným způsobem jako to bylo u násobků 6, spojováním násobků vznikne obrázek, který si můžete dokreslit, potom okopírovaný list č.5/cv.1,2,3,4, trénujte zpaměti novou řadu násobků

Čt – trénujte novou řadu násobků,rozcvička s kartičkami (několikrát přiřazujte příklady k násobkům jak jdou za sebou i na přeskáčku),malý sešit str.21, 22 celé, pracovní sešit str.14/cv.5,6

– rozcvička s kartičkami nebo ústně ( říkejte příklady a děti výsledky, pracovní sešit str.15 / vyberte 5 cvičení podle svého

Doporučuji ještě procvičovat učivo na školákov.eu

 

Prosím nafoťte pracovní sešit str.15 a obrázek na listu č.4,  pošlete  na e-mail helenaadamkova@zszdikov.cz (pracovní   e-mail)   pro kontrolu. Děkuji

 

2. třída – Ma – úkoly od 4.5.

Matematika

 

Po – procvičování násobení a dělení 6- zopakujte si násobky 6- využijte list z nakopírovaných materiálů matematika s číslem 1.  ( spojujte jen násobky čísla 6, začněte od puntíku, když dojdete na 60, tak budete znovu pokračovat na 6,12,18 …..až se dostanete opět na začátek - vznikne obrys obrázku, který si můžete dokreslit), potom pracovní sešit str. 12 dodělat, sloupečky  č.57 – 60      ( určitě 2 sloupečky, podle vašeho uvážení i více)

Út – Ge- zopakujeme si tělesa – okopírovaný pracovní list č.1. (nemusíte vše vybarvovat, stačí příslušnou barvou označit ) +str. č.2. – dorýsujte chybějící strany geometrických tvarů tužkou, jen kruhy dokreslete,nemusíte vybarvovat, pracovní sešit str. 13, rýsujte podle zadání (pokud se zdaří on-line spojení, uděláme část spolu, čas bude upřesněn)

St -  procvičujeme násobilku – rozcvičení na kartičkách, nebo hrou na okopírovaném listu ze složky dobrovolné str.  č.1 ( pravidla hry jsou na následujícím listu), potom pracujte podle okop. listu č. 8/ cv. 2,3 + sloupečky,   cv. 1 je dobrovolné  (podle vašeho zvážení můžete využít sloupečky s čísly 57-60 k docvičování)

Čt – procvičování probraných násobilek- okopírovaný list matematika            č.10/ cv. 44, 45, sloupečky č. 65-68 ( opět 2 určitě, více podle vás)

– Státní svátek

 

Prosím nafoťte pracovní list č.8 a sloupečky, které jste vypočítali,  pošlete  na e-mail helenaadamkova@zszdikov.cz (pracovní   e-mail)   pro kontrolu. Děkuji

 

2. třída – Ma – úkoly od 27.4.

Matematika

Soubor ke stažení:

Procvičování násobilky 6

Po – procvičování násobilky - zopakujte si násobky všech násobilek zpaměti, do školního sešitu zapište násobky 6 na řádku, potom pište podle souboru ke stažení cv. 1( Procvičování násobilky 6),  cv. 2,3 můžete vytisknout a dopisovat výsledky,nebo kdo nemá možnost tisku, tak počítat ústně či psát(to je na vás). Malý sešit str.20 vyberte 5 slovních úloh,  zapište vždy jen vedle slovní úlohy výsledek nebo krátkou odpověď,  dále procvičujte na kartičkách nebo na školákov.eu, soustřeďte se na nás. 6, zítra se pustíme do dělení

Út – podle pracovního sešitu str.11 /cv.1-sestavte si kartičky s násobením a připravte je tak, abyste se na ně mohli dívat při práci v sešitě, vyřešte ústně slovní úlohu, stále cv.1, potom cv.2 – uvědomte si, že příklad na dělení začíná násobkem ( 12 : 6  je to 12), najděte ho na kartičce a hned víte, jaký příklad násobení k němu patří (12  2.6 ) a také umíte podle toho doplnit výsledek dělení (výsledek je 2 ), dále cv.3,4 ( pro rychlejší děti dobrovolně - zajímavá matematika str.35/cv. 1,2, )

St – rozcvička s kartičkami, zopakovat násobky ,ústně procvičovat nové příklady na dělení, potom pracovní sešit str. 11 dodělat, zajímavá matematika           str.37 /vybrat 2 úkoly podle svého

Čt – rozcvičení s kartičkami, nebo na školákov.eu, pracovní sešit                    str.12 / cv.1,2,3, zajímavá matematika str.38 /cv. 1,2

Pá – Svátek práce!

2. třída – Ma – úkoly od 20.4.

Po – pracovní sešit str.9 /cv 1, 2, 3- vyvodit násobky šesti - uvědomte si , že se přidává vždy šest, násobky se naučte zpaměti co nejrychleji, vyloupejte kartičky a skládejte několikrát, až si budete některé příklady pamatovat, (některé už známe z jiných násobilek, stačí otočit čísla – činitele,povězte si které to jsou)

Út – zopakovat násobky 6,rozcvičení s kartičkami,malý sešit str. 16-počítání po 6 + str.17, pracovní sešit str. 9 dodělat

St – zopakovat násobky 6, rozcvička s kartičkami, pracovní sešit str.10 /cv. 1, 2, 3, 4, malý sešit str.18

Čt – rozcvička, zajímavá matematika str.34/cv.2, str. 35/cv. 1, 2, malý sešit       str. 19/sloupce

– rozcvička,malý sešit str. 19 / cv. 1.-5. - vybrat 2 slovní úlohy, zapsat do školních sešitů takto – opsat otázku a přidat výpočet a odpověď, pracovní sešit str.10 dodělat

 

Prosím nafoťte str. 10 pracovního sešitu a slovní úlohy ve školním  sešitě,  pošlete  na e-mail helenaadamkova@zszdikov.cz (pracovní   e-mail)   pro kontrolu. Děkuji

2. třída – Ma – úkoly od 13.4.

Matematika

Po- vymysli slovní úlohu o Velikonocích, tentokrát pro své rodiče , kontroluj, jestli řeší úlohu správně, úlohu společně zapište a pošlete na mou e-mailovou adresu – úkol je dobrovolný

Út – zopakujte si násobilky 2,3,4,5, můžete použít kartičky nebo třeba školákov.eu, potom pracovní sešit str. 7 / cv.1 – napište do školních sešitů bez zápisu, jen opsat otázku, potom výpočet a odpověď na obě části úlohy,      cv.2,3 , sloupeček číslo 35

St – pracovní sešit str. 7 / cv. 4,5 zapsat do školních sešitů takto - podtrhat si důležité údaje v pracovním sešitě, potom opsat otázku, výpočet a odpověď, cv.6,7,8, sloupeček číslo 36

Čt – pracovní sešit str.8/1,2,3,4, malý sešit str. 16 počítání po2,3,4,5

– pracovní sešit str.8 -  dokončit, sloupečky č.37,38

 

Prosím, kdo máte možnost nafoťte str. 8 pracovního sešitu a slovní úlohy ve školním  sešitě,  pošlete  na e-mail helenaadamkova@zszdikov.cz (pracovní      e-mail)   pro kontrolu. Děkuji

2. třída – Ma – úkoly od 6.4.

Matematika

Po – zopakujte si násobky 2,3,4,5,procvičte na kartičkách příklady hlavně nás. 5, ale můžete i ostatní,pracovní sešit str.4/cv.3,4,5,6,7, ze  cv. 8,9 vybrat jednu slovní úlohu a zapsat do školního sešitu - zápis, výpočet, odpověď

Út – malý sešit str. 14,15 celé, str. 13/cv. 3 napsat do školního sešitu- zápis, výpočet, odpověď

St – pracovní sešit str.5 – podrobnější  postup  pro  geometrii  pošlu opět  e-mailem

Čt – pracovní sešit str. 6/cv. 1,2,3, sloupečky s čísly 33,34

– pracovní sešit str. 6 dodělat, vymyslet velikonoční slovní úlohu, ve které použiješ příklad na násobení, zapsat ji do školního sešitu (v úloze podtrhat důležité údaje, pak už jen výpočet a odpověď)

Rozsah úkolů je tento týden trochu menší s ohledem na Velikonoce.

2. třída – Ma – úkoly od 30.3.

Matematika

Po – pracovní sešit str. 2 / cv. 1,2, zajímavá matematika str. 34 / cv. 1,4,           str 35/ cv.3, procvičování nás. 2,3,4 s pomocí kartiček

Út – pracovní sešit str. 2 dodělat, zajímavá matematika str. 32 / cv. 1,2

St - pracovní sešit str. 3/cv. 1,2 – naučit se vyjmenovat násobky 5 tam a zpět co nejrychleji, opakovat si i další řady násobků (2,3,4,), vyloupat si kartičky , zkusit je několikrát skládat i s příslušnými obrázky, potom bez obrázků  zaklidit  do  obálek

Čt – zopakovat si násobky 5, rozcvičit se s kartičkami, pracovní sešit str.3  dodělat, malý sešit str. 11

– malý sešit str. 12, str. 13/ cv.1 napsat do školního sešitu- zápis,výpočet, odpověď, pracovní sešit str.4/cv.1,2

2. třída – Ma – úkoly – od 23.3.

Po – procvičovat probranou násobilku, sloupečky č. 17,18,19,20, malý sešit do str. 10 můžete vše, co chybí ,

Út  - geometrie – na papír si zopakujte rýsování úsečky, vyznačování bodů, rýsování přímky, potom v pracovním sešitě str. 31,

St -  pracovní sešit str. 32 ,

Čt – ještě ve starém sešitě úkoly na zadních deskách, sloupečky č. 21-24,

– nový pracovní sešit  str. 1

+ doporučuji skládat kartičky, opakovat si řady násobků, opakovat si také sčítání a odčítání do sta, můžete využít sešit se slonem nebo školákov.eu

 

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 3 448

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 123

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 73

Unikátní IP 868

Posledních 30 minut 13

Dnes 69

Včera 175