4. třída – Čj – úkoly od 8.6.

Český jazyk

UČ str. 92 cv. 5 - doplňte neúplná slova a složte pomíchaná přísloví. Cvičení udělejte ústně
CV. 6 - napište do sešitu a doplňte vynechaná písmenka
CV. 8 - přečíst a sloveso cestovat nahraďte v některých větách vhodnějším slovesem
Vyznačená slova nahraďte slovy podobnými - cvičení udělejte ústně
Str. 93 cv. 9 - ústně, cv. 11 - přepište do sešitu, podtrhněte podmět a přísudek
Str. 94 cv. 13 - vyberte ze závorky vhodný podmět k danému přísudku - ústně
Cvičení 6 a 11 mi prosím ofoťte
Můžete procvičovat v PS shoda přísudku s podmětem
Z čítanky dále pokračujte ve čtení článků

4. třída – Čj – úkoly od 25.5.

Český jazyk
Opakování UČ str. 87 cv. 2 - doplňte vhodný podmět do vět a určete slovní druhy - projděte ústně
cv. 3 - vyhledejte ve cvičení v každé větě podmět a přísudek a řekněte je v množném čísle - ústně
cv. 4 - opište do školního sešitu a podtrhněte podmět rovnou čarou a přísudek vlnovkou
PS str. 10 - procvičování shody přísudku s podmětem rodu mužského neživotného
cv. 1, 3 a, 3b a cv. 2 - přepsat do školního sešitu

4. třída – Čj – úkoly od 18.5.

UČ str. 85 cv. 3 - procvičení shody přísudku s podmětem rodu mužského životného - do školního sešitu
Pod cvičením je úkol - podměty nahraďte podstatnými jmény v rodě ženském nebo středním - toto udělejte pouze ústně
PS str. 9 cv. b, c, d - doplňte
Shoda přísudku s podmětem rodu mužského neživotného - pokud je podmět rodu mužského neživotného, píšeme vždy v příčestí minulém tvrdé y.
UČ str. 86 cv. 1, 2 -
do cvičného sešitu
POZOR: Drak, sněhulák, strašák jsou podstatná jména neživotná - v množném čísle mají ale životný tvar se zakončením ci. Proto v příčestí minulém píšeme měkké i.
Např.: Draci létali vysoko. Sněhuláci na jaře roztáli.
str. 86 cv. 3 - přepište do školního sešitu - toto cvičení mi ofoťte a zašlete

4. třída – Čj – úkoly od 11.5.

Český jazyk

UČ str. 85 - podmět rodu mužského životného
Vždy , když budeme hledat ve větě podmět, u rodu mužského nesmíme zapomenout určit, zda je rodu mužského životného nebo neživotného.
Vždy, pokud bude podmět rodu mužského životného, bude v příčestí minulém měkké i.

Např.:
Chlapci si hráli.
Psi štěkali.
Pávi se procházeli.
Učitelé učili.

UČ str. 85 cv. 1 - spojte vhodné dvojice slov a doplňte správné písmeno v přísudku. Zapište do cvičného sešitu.
cv. 2 - spojte vhodné dvojice - udělejte ústně
cv. 3 - věty přepište v minulém čase - do cvičného sešitu

Shodu přísudku s podmětem rodu mužského životného procvičíme také v PS str. 8 cv. 1, 2, 3. Cvičení mi prosím ofoťte a zašlete na e-mail.
str. 9 cv. a - také ofoťte a zašlete

4. třída – Čj – úkoly od 4.5.

Tento týden budeme ještě procvičovat shodu přísudku s podmětem rodu středního a ženského.
PS str. 6 cv. c, d
str. 7 cv. 1, 2
str. 7 cv.3
- do cvičného sešitu
Cvičení 3 mi prosím ofoťte

Prosím, pečlivě čtěte zadání cvičení

Ještě přidáme jedno cvičení z UČ. V UČ str. 91 - ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ cv. 4 - vypracujte do cvičného sešitu úkoly a, b, c, d.

4. třída – Čj – úkoly od 27.4.

Český jazyk

UČ str. 85 - tabulka pamatuj - zapamatujeme si, že slova děti, oči, uši, jsou v množném čísle rodu ženského, proto píšeme v příčestí minulém tvrdé Y
str. 85 cv. 5 - odpovězte na otázky - otázky opisovat nemusíte, stačí napsat odpověď - dáme do cvičného sešitu
cv. 6 - opsat a doplnit - do cvičného sešitu
Dále budeme procvičovat v PS - Procvičujeme shodu přísudku s podmětem - str. 3 cv. 3b a 4
str. 4 cv. 5
str. 5 cv. 1 ,3
str. 6 cv. a, b
Vše je na procvičení shody přísudku s podmětem rodu středního a ženského
Dle vlastního výběru možno procvičovat pravopis z kopií z minulého týdne
Cvičení z PS mi prosím zašlete na e-mail

4. třída – Čj – úkoly od 20.4.

Minulý týden jsme se seznámili se shodou přísudku s podmětem a řekli jsme si, jaká koncovka je v příčestí minulém, když podmět je rodu středního. K procvičení si dáme pracovní sešit str. 2 cv. 1, 2, 3.
Tento týden se podíváme, jaká koncovka je v příčestí minulém, když podmět je rodu ženského v množném čísle. Pokud je podmět rodu ženského v množném čísle, je vždy v příčestí minulém y. Procvičte v učebnici str. 84 cv. 1, 2, 3 - do cvičného sešitu.
Posílám také nějaká cvičení k procvičení vzorů podstatných jmen a vyjmenovaných slov.  Vyberte cvičení dle vašeho uvážení, cvičení jsou určena k procvičování na několik týdnů.

Soubor ke stažení:

4. třída – Čj – úkoly od 13.4.

Český jazyk
UČ str. 83 podíváme se na shodu přísudku s podmětem
Ve větě si vždy najdeme přísudek a pak se ptáme na podmět.
Např.:  Na záhonech červenaly jahody.
Přísudek - červenaly
Ptáme se na podmět - Kdo co červenaly?
Odpovíme si - jahody = podmět
Přísudek se shoduje s podmětem v osobě a čísle. Je-li v přísudku příčestí minulé, shoduje se přísudek s podmětem v osobě, čísle a rodě.
Např.: Lékař ošetřil pacienta.
Na stole ležela kniha.
Procvičíme shodu přísudku s podmětem v případě, že podmět bude rodu středního v množném čísle.
Je-li podmět rodu středního v množném čísle, budeme v koncovce příčestí minulého psát a.
Např.: Vajíčka se rozbila.
Letadla vzlétla.
K daným podstatným jménům doplňuj vhodná příčestí minulá.
Vzor: Okna se leskla.
Kuřata.....
Světla......
Kladiva.......
Hříbata......
Koťata........
Jablka......
Auta.......
Poupata......

UČ str. 84 cv. 1, 2 do cvičného sešitu (Prosím o ofocení cvičení 1 a 2 a zaslání na e-mail, děkuji)

4. třída – Čj – úkoly od 6.4.

Český jazyk

Tento týden dáme procvičování ze zeleného pracovního sešitu
str. 65 cv. 17, 18
cv. 18 je soutěžní - kdo vymyslí nejdelší větu
str. 59 cv. 30 - slovesa podtrhněte barevně vlnovkou a spojte se správným sáčkem
str. 58 cv. 29
str. 45 cv. 32, 33, 34

Růžový PS - cvičení dle vlastního výběru k procvičení vyjmenovaných slov

 

Chtěla bych Vás požádat, pro ty, kteří mají možnost, zda by mi neofotili vypracované úkoly z MA (UČ str. 56 cv. 33 + hady), ČJ (str. 45), AJ, které jsou na týden od 6. 4. 2020 do 10. 4. 2020 a zaslali na e-mail uvedený na stránkách školy.

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 3 219

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 115

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 82

Unikátní IP 838

Posledních 30 minut 10

Dnes 110

Včera 207