5. třída – Ma – úkoly od 18.5.

Matematika – kapitola Násobení desetinných čísel deseti a stem – procvičování.

Úlohy probereme při online vyučování.

Pondělí

Učebnice str. 137, procvičujeme: cv. 19, první a druhý sloupeček do sešitu Ma-š, cv. 22 – slovní úloha (Sazenice rajčat...).

Úterý

Pracovní sešit – červený, str. 59 cv. 4, 5, 6.

Středa

Pracovní sešit – červený, str. 60 cv. 7, 8.

Čtvrtek

Pracovní sešit – červený, str. 60 cv. 9, 10, 11, 12 (převody jednotek).

Pátek

Pracovní sešit – modrý (Od zlomku k desetinnému číslu), str. 25 celá. Výpočty ke slovním úlohám piš do sešitu, bez zápisu – jen podtrhni zeleně v PS. Kontrola výsledků na str. 30.

Na samostatné online procvičování:

www.matika.in

  • 4. ročník, Slovní úlohy
  • 5. ročník, Záhadné sčítání

 

5. třída – Ma – úkoly od 11.5.

Matematika, učebnice str. 135 - 137

Násobení desetinných čísel deseti a stem

- obsah kapitoly bude náplní online vyučování

Pondělí

str. 135 cv.1 - 3 – pozoruj (červeně napsaný text – pravidlo: Při násobení desetinného čísla deseti se posune desetinná čárka o jedno místo doprava).

  1. 4 – do sešitu Ma-š

Úterý

  1. 8 – připomeň si pravidlo o násobení deseti, používá se při převodu jednotek, první tabulku si narýsuj do sešitu a doplň.

Středa

str. 136 cv. 12 – 14 pečlivě si přečti, je tam vysvětleno a modře zapsáno řešení. (Červeně napsaný text – pravidlo: Při násobení desetinného čísla stem se posune desetinná čárka o dvě místa doprava).

  1. 15 do sešitu a), b)

Čtvrtek

str. 137 cv. 23 první tabulku si narýsuj do sešitu a doplň

Pátek

Pracovní sešit – červený str. 59 cv. 1, 2, 3.

5. třída – Ma – úkoly od 4.5.

Matematika od 4. 5. do 8. 5.

Učebnice kapitola Procvičování desetinných čísel str. 111 - 113

Pondělí, úterý (online vyučování poskytuje vysvětlení a kontrolu postupu). Protože jsou žáci, kteří zatím nemají možnost připojit se, vypisuji zadání celé tak, jak jsme byli zvyklí. Kdo má online výuku až v úterý, může si procvičovat v pondělí samostatně (odkazy na webové stránky).

 

 

Zeleně podbarvený text na str. 111 cv. 3 – opakování postupu pamětného počítání s desetinnými čísly.

Str. 112 cv. 10 sčítej zpaměti (to znamená, že si nepíšeš sčítance pod sebe) a pak samostatně zapiš do sešitu. Str. 113 cv. 22 odčítej zpaměti a pak zapiš do sešitu. U obou cvičení zapiš dva sloupečky (6 příkladů).

Str. 112 cv. 13 zapiš desetinným číslem v daných jednotkách. Do sešitu první a třetí sloupeček.

Slovní úlohy str. 112 cv. 14 (první slova úlohy: Z desetimetrové role….).

 

 

Str. 113 cv. 24 – pozoruj, jak budeš postupovat, chceš-li vyjádřit zlomek desetinným číslem, cv. 25 na číselné ose ukaž a popiš obrazy čísel. Červený text – závěr pozorování.

Str. 113 cv. 26 – jsou zápisy správně? Správný zapiš do sešitu.

Str. 113 cv. 28 slovní úloha (Cukrář nakoupil….)

 

 

Matika.in

Násobilkové obdélníky s neposedy.  Dvě varianty, není to tak lehké jako sloupečky, které zadáváme ve škole.

  1. ročník - https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=5eabcd02c033a
  2. ročník - https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=5eabd5d6e49d5

Matýskova matematika – tentokrát na youtube, opakování sčítání a odčítání desetinných čísel, znovu vysvětlení, pokud by někdo potřeboval - https://www.youtube.com/watch?v=tubxrNy0MtU

 

 

 

5. třída – Ma – úkoly od 27.4.

Učebnice str. 108 - 109, kapitola DESETINNÁ ČÍSLA – procvičování

Učebnice str. 111 PROCVIČOVÁNÍ DESETINNÝCH ČÍSEL

Pondělí

Do sešitu Ma-š cv. 1 a), cv. 11. Připomeň si, v dělenci i děliteli se škrtá stejný počet nul, pak teprve dělíš.

Str. 111, cv. 1.

Úterý

Slovní úlohy cv. 6 (opakování obvodu trojúhelníka), cv. 7 (zápis, výpočet, odpověď).

Str. 111, cv. 7.

 

Středa

Do sešitu cv. 15, správnost kontroluj písemnou zkouškou, nikoliv na kalkulačce.

Str. 111, cv. 5.

 

Čtvrtek

Do sešitu cv. 21, je to náročnější úkol, rozděl si to na části. Zopakuj si jednotky obsahu na str. 62, navazuje na to procvičování v pátek.

 

Pátek

Online procvičování

www.matika.in

  1. ročník, Obsah.

https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-2-dil/video/str-24/

-  příklady na opakování učiva předchozích ročníků a slovní úlohy

5. třída – Ma – úkoly od 20.4.

Matematika, 6. týden

Učebnice, kapitola Zaokrouhlování desetinných čísel, str. 106-107.

Ve cvičení 1 je červený text: desetinná čísla se zaokrouhlují podobně jako čísla přirozená.

Následuje zopakování pravidla pro zaokrouhlování. Nezapomeň, že číslice nejblíže nižšího řádu se nachází vpravo od řádu, na který zaokrouhlujeme.

Příklad (ze cv. 2 a): 8,3 zaokrouhlíme na jednotky – podtrhneme si zeleně číslici nejblíže nižšího řádu vpravo od jednotek –to je číslice 3, zaokrouhluje se dolů, to znamená, že 8,3 zaokrouhlíme na 8.

Příklad (ze cv. 2 b): 15,62 zaokrouhlíme na desetiny – podtrhneme si zeleně číslici nejblíže nižšího řádu vpravo od desetin –to je číslice 2, zaokrouhluje se dolů, to znamená, že 15,62 zaokrouhlíme na 15,6.

Praktické využití – v obchodě se zaokrouhluje na celé koruny.

Pondělí

Učebnice str. 106 cv. 2,3,4, do sešitu Ma.

Modrý pracovní sešit Od zlomku k desetinnému číslu str. 23

Úterý

Učebnice str. 106 cv. 5,6 do sešitu Ma, cv. 7 si můžeš zahrát s rodiči.

Modrý pracovní sešit Od zlomku k desetinnému číslu str. 24

Středa

Učebnice str. 107 cv. 9, slovní úlohy 10,11 do sešitu Ma.

Červený PS str. 57 cv. 1,2. Moje rada pro ty, kteří si to neumí představit: převeď si 158 cm na metry, zapiš desetinným číslem 1,58 m. Pak teprve zaokrouhluj na metry. Podtrhnu si číslici 5, zaokrouhluje se nahoru, to znamená na 2 m.

Čtvrtek

Učebnice str. 107 cv. 12, 18 do sešitu Ma.

Červený PS str. 57 cv. 3,4. Postup je podobný jako u cvičení 2, nejdříve si zapiš jako desetinné číslo (2 428 g = 2,428kg), pak zaokrouhluj.

Pátek

Učebnice str.107 cv. 13,14 do sešitu Ma.

Červený PS str. 58 cv. 5,6.

Online procvičování

www.matika.in

  1. ročník Převod římských čísel 1,2.

(Nápověda: Ivan Veze Xénii Lesní Cestou Do Města, pravidla v učebnici na str. 46 - 47).

www.matyskova-matematika.cz

výuková videa, zde vysvětleny římské číslice – už bys  to měl/a ovládat, 5. ročník, 2. díl, str. 62, 63

https://www.umimematiku.cz/cviceni-zaokrouhlovani-desetinnych-cisel

 

 

 

5. třída – Ma – úkoly od 13.4.

Matematika – 5. týden

Odčítání desetinných čísel

Učebnice str. 103 – 104 červeně napsaný text – Pozoruj ze cvičení

Napiš do sešitu: str. 103 cv. 2 šest příkladů, cv. 3 šest příkladů, cv. 5 čtyři příklady a zkouška,

str. 104 cv. 8 šest příkladů.

Doporučuji projít si slovní úlohy na str. 104, stačí říci postup a poprosit rodiče o kontrolu.

Pracovní sešit červený str. 55 cv. 2, str. 56 cv. 8, str. 57 cv. 9.

Ostatní cvičení jsou nepovinná, pokud chceš, vypočítej je.

Pracovní sešit Od zlomku k desetinnému číslu str. 15 – 22. U některých cvičení najdeš odkaz na stránku, kde je správný výsledek. Věřím, že nebudeš podvádět a kontrolu provedeš až po vlastním výpočtu.

Online procvičování

www.matika.in

5. ročník Hry, vyber si, kterou chceš

www.matyskova-matematika.cz

výuková videa, je zde vysvětleno sčítání a odčítání desetinných čísel, 5. ročník, 2. díl, str. 56, 57

5. třída – Ma – úkoly od 6.4.

Matematika
4. týden

Soubor ke stažení:

Desetinná čísla

Učebnice str. 101 – pozoruj ze cv. 1 a ze cv. 5
Jak se sčítají desetinná čísla? Zopakuj si pravidlo a do sešitu Ma-š zapiš cv. 2 a 5, zkoušky záměnou sčítanců.
Strana 102 – červeně natištěný text pečlivě přečíst, zopakovat pravidlo, do sešitu cv. 6
PS Svět čísel a tvarů (červený) str. 55 cv. 1
PS Od zlomku k desetinnému číslu str. 9, str. 11 cv. 3,4, str. 13, 14.

Online procvičování
www.skolasnadhledem.cz
1. stupeň - 5. třída – Jednotky kolem nás, Model z kostek
www.matika.in
5. ročník – Písemné násobení, Hry – Hra jenom pro mě
www.matyskova-matematika.cz
výuková videa, je zde vysvětleno sčítání a odčítání desetinných čísel, 5. ročník, 2. díl, str. 56, 57

 

5. třída – Ma – úkoly od 30.3.

Matematika
(třetí týden, nezapomeň napsat datum a na okraj Ma-3)

Učebnice str. 96 červeně natištěný text přečíst a pozorovat ve cv. 2 (vysvětleno porovnávání desetinných čísel), Pokračuj, přečti si slovní úlohy cv. 4, 5 a řekni si, jaké je řešení, nezapisuj.
Do sešitu Ma-š zapiš: str. 96 cv. 3, str 97 cv, 9, str 98 cv 17, 18.
Návod ke cv. 17: narýsuj do sešitu úsečku, vzdálenosti mezi body 1 cm, délka úsečky stačí 14 cm, aby se vešlo do sešitu na šířku.
Vzdálenost 10 cm od čísla nula je číslo jedna.
Vzdálenosti po 1 cm vyznačují desetiny (např. 0,4 - vzdálenost 4 cm vpravo od čísla nula).
Vzdálenosti po 1 mm, nutno znovu přiložit pravítko s vyznačenými milimetry, vyznačují setiny (např. 0,42 – 42 mm vpravo od čísla nula).
Slovní úloha str. 99 cv. 29 (narýsuj tabulku do sešitu).

Online procvičování
www.skolasnadhledem.cz
1.stupeň - 5. třída - Násobíme a sestavujeme příklady, Co už známe (geometrie), Body, přímky, útvary
www.matika.in
5.ročník – Pyramidy (různé úrovně)
www.matyskova-matematika.cz
výuková videa, je zde vysvětleno zobrazování desetinných čísel na ose: 5. ročník, 2. díl, str. 20

5. třída výukové programy

Informace o výukových programech:
1. Výukové programy Didakta používají žáci běžně ve škole, vhodné jsou Ohebné slovní druhy 1,2, Slovní druhy, Vyjmenovaná slova, Slovní úlohy, Angličtina.....
Přístupové kódy na www.didakta.cz pro vaši školu:
Login: crna347@didakta.cz
Heslo: 4FCF

aplikace jsou určeny pro PC a tablety s OS Windows 7, 8, 10
ke spouštění našich výukových materiálů důrazně doporučujeme využít naši vlastní aplikaci DidaktaCZ projektor, spíše než webový prohlížeč, kde jsou již značně omezeny možnosti spouštění obsahu Adobe Flash. Aplikaci DidaktaCZ projektor je možné stahovat z tohoto linku http://www.didakta.cz/DidaktaCZ-Setup-1.0.0.zip.
upozorňujeme, že pro uživatele z řad žáků v domácnosti vzhledem k množství škol zapojených v projektu DidaktaCZ (téměř 2000) neposkytujeme z kapacitních důvodů živou technickou podporu na telefonních linkách společnosti, veškeré případné technické informace jsou uvedeny na našem webu v sekci Podpora
prosíme rodiče, aby prozatím nesdíleli přihlašovací údaje se svými známými, protože by mohlo dojít ke geometrickému růstu zatížení serverů a služba by se mohla silně zpomalit, případně zůstat po nějaké časové období i nedostupná (během dnešního dne budeme pracovat na posílení kapacity serverů, může docházet ke krátkodobým výpadkům).
Škola s nadhledem – Online cvičení – 1. stupeň – Matematika, desetinná čísla
Matýskova matematika – Výuková videa – 5. ročník, 2. díl, str. 20-21, 22-23, Geometrie str. 32-34

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 3 468

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 124

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 78

Unikátní IP 874

Posledních 30 minut 1

Dnes 161

Včera 206