5. třída – Pří – úkoly od 18.5.

Přírodověda 5. třída

 

Ahoj děti,

v minulém týdnu jste si vypracovaly referát na téma Parní stroj, dnes si ho nakreslíme.

Ti , co nemají učebnici, si jej nakreslí až si příští týden učebnici vyzvednou ve škole.

 

Parní stroj – str. 12 . nakresli a popiš obrázek

 

Doplň si poznámky  : -     byl vynalezen v 18. století,

 • topič musel udržovat pod kotlem oheň

-      zásoby paliva a vody bylo nutné vozit s sebou

 • první lokomotivy jely rychlostí pouze 20km za hodinu
 • obrovské parní stroje jsou dodnes v tepelných a jaderných elektrárnách

Spalovací motory  - str. 13

 • nahradily parní stroje u dopravních prostředků
 • palivem je benzin nebo nafta

U benzinového motoru auta  opakuje píst ve válci SÉRII 4 pohybů :

( vyhledej na YOUTUBE )

 

 1. Sání – píst se pohybuje dolů a do válce nasává směs benzinu se vzduchem
 2. Stlačení – sací ventil se zavře, píst se pohybuje nahoru a stlačuje palivovou směs
 3. Výbuch – stlačená směs je zažehnuta jiskrou elektrické svíčky. Žhavé kouřové plyny se rozpínají a tlačí na píst
 4. Výfuk – výfukový ventil se otevře, píst se pohybuje vzhůru a vytlačuje z válce zplodiny hoření.

 

Pohyb pístu se převádí  klikovou hřídelí na pohyb otáčivý, který roztáčí kola automobilu.

 

Naftové motory – nepotřebují zapalovací svíčky ( železniční  a lodní doprava, některá auta )

 • stlačením se vzduch tak zahřeje, že se nafta sama vznítí. Motory musí být chlazeny, aby se nepřehřály, vodou nebo vzduchem.
 • objev učinil pan Diesel

 

5. třída – Pří – úkoly od 11.5.

Přírodověda 5. třída

 

Ahoj děti,

dnes Vám vypíšu další poznámky, které si opíšete do sešitu a naučíte se je :

 

Kladka

 • ulehčuje zvedání těžkých břemen
 • lidé používali kladku ve středověku k vytahování vody z hlubokých studní
 • uvnitř velkého kola šlapali sloužící a na kolo se tak navíjely řetězy se džbery s vodou
 • nakresli obrázek ( podle uč. str.7 nebo najdi na internetu )

 

Kladka pevná

 

 • přes kotouč je přehozené lano, břemeno je zavěšeno na jednom konci, člověk tahá za druhý konec.
 • při zvedání působíme stejnou silou, ale směrem dolů, což je méně namáhavé

 

obr. a str. 8 v uč. nebo internet – nakresli

 

Kladka volná

 

 • jeden konec lana je pevně připoután, kotouč je volně zavěšen a břemeno je zavěšeno na něm
 • působíme silou směrem nahoru, síla břemene se rozloží na dvě poloviční síly mezi pevně zavěšený konec a ruce člověka

 

obr. b str.8 - nakresli

 

Kladkostroj

 

 • je sestaven z několika dvojic pevné a volné kladky
 • gravitační síla břemene je rozložena rovnoměrně na všechny kladky
 • při zvedání břemene pak vyvíjíme 4x menší sílu

 

obr. c str.8 - nakresli

 

 

Úkol :  napiš referát na téma       PARNÍ  STROJ

( nezapomeň se podívat na internet , jaké vynálezy páru k pohybu využívaly )

 

Pro zájemce : podívej se na YOUTUBE – výroba  vodní turbíny na 3D tiskárně

 

 

5. třída – Pří – úkoly od 4.5.

Přírodověda 5. třída

 

Ahoj žáčci páťáčci,

pani učitelka Pešlová mě informovala, že někteří

z Vás si nechali učebnici III. díl ve škole, a tak dnes Vám vypíšu poznámky, které si opíšete do sešitu a naučíte se je:

 

Kolo

 • jeden z největších vynálezů člověka
 • původně lidé používali na posouvání břemene kmeny stromů

( udělej si pokus : hromádku čtyř těžkých knih zkus posunout prstem. Pak pod knihy polož 3 kulaté pastelky a knihy po pastelkách posouvej, pastelky postupně přendávej zezadu dopředu, převez knihy po celé stole )

 • první vozy v Evropě - asi 3. tisíce let před naším

letopočtem

 • kola byla celodřevěná, plná, velmi těžká, pneumatiky neexistovaly
 • později kola paprsková ( kolo již není celé vyplněno, uprostřed paprsek )

 

Nakresli obrázek :

Celodřevěné kolo                           Paprskové kolo

 

 

Převody mezi koly

 • ozubená kola se používají ke změně rychlosti otáček

Menší hnané kolo má méně zubů než hnací kolo.

Tak získá hnané kolo větší rychlost otáčení než kolo hnací.

 • k převodu otáček využíváme řemen nebo řetěz

( pozoruj u svého jízdního kola s přehazovačkou

na rovině zvolíš…. a do kopce zvolíš….?

 • Ozubená kolečka najdeme : hodinky, vrtačka, bruska…

 

Lopatková kola

 • lidé se naučili využívat sílu větru a vody a sestrojili

lopatková kola, síla vody a větru je roztáčí.

( větrný mlýn, větrník, vodní mlýn, mlýnek na

potoce )

 • lopatky nahrazené nádržkami vynášely vodu nahoru, kde se vylévala do koryt – zavlažování půdy
 • vynález turbíny – vrtule ve válci je roztáčena tlakem vody nebo páry

 

Úkol : vyhledej na internetu

 • starověké římské vozy
 • středověký kočár
 • mechaniku orloje
 • vodní mlýn
 • větrné mlýny v Holandsku
 • větrné elektrárny
 • turbíny – napiš do sešitu, k čemu slouží

5. třída – Pří – úkoly od 27.4.

Přírodověda 5. třída

 

Dobrý den, žáčci páťáčci,

protože jsme ukončili učivo o vesmíru, čeká nás téma Člověk a technika, které je součástí 3. dílu učebnic přírodovědy.

Dozvíme se o prvních vynálezech člověka, které nám ulehčily práci.

Prostudujte a zapište si poznámky:

Nakloněná rovina - str. 4

 • pozoruj obrázky a, - nakresli obrázky z modrého rámečku do sešitu

- opiš růžový rámeček

b, - nakresli nakládání sudu a oba příklady vysvětli rodičům. Co je snazší?

c, d, - zapiš další příklady nakloněných rovin

 

Páka  - str. 5 a 6

-  přečti si

 • nakresli obrázky ze strany 5
 • jednoramenná páka a dvouramenná páka
 • POKUS str.6 – napiš výsledek pokusu podle rámečku na str. 7 do sešitu.

 

Kdo ještě nevyplnil TEST o vesmíru - pošle nejpozději do středy!! michaelavacikovav@zszdikov.cz

Zároveň mi zašlete vypracováné referáty na téma

PRVNÍ CESTY DO VESMÍRU

 

 

5. třída – Pří – úkoly od 20.4.

Přírodověda 5. třída

Soubor ke stažení:

Vesmír

Milé děti,

všechny Vás moc zdravím. Doufám, že se brzy uvidíme.

Protože se čas našeho odloučení stále prodlužuje, musím si Vaše znalosti prověřit mailem.

Zasílám Vám proto TEST, který vyplníte a pošlete mi ho na mou adresu michaelavacikova@zszdikov.cz

Zároveň mi zašlete vypracované referáty na téma

PRVNÍ CESTY DO VESMÍRU

(první člověk ve vesmíru, lajka, první člověk na Měsíci, první československý kosmonaut)

Zdraví Vás Michaela Vacíková

 

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 3 197

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 114

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 79

Unikátní IP 833

Posledních 30 minut 0

Dnes 0

Včera 158