6. třída – Dě – úkoly od 8.6.

Dějepis 6 od 8.6.

Pondělí 8. 6. –

Téma: Císařský Řím Augustova vláda – učebnice str. 117 – 118

Odpověz na následující otázky:

 1. Vysvětli pojem principát.
 2. Jaký vztah měl Augustus k válkám, jak řešil krizi rodiny a jaký vztah měl k umění?

Piš do sešitu.

Čtvrtek 11. 6.

Téma: Augustovi nástupci a hospodářství v římské říši – učebnice str. 118 - 120

Odpověz na následující otázky:

 1. Vyjmenuj Augustovi nástupce. Který byl podle tvého názoru nejhorší?
 2. Popiš římské hospodářství v 1.st. n. l..

Piš do sešitu.

 

Všechny úkoly jsou povinné, máte-li možnost, zašlete ke kontrole mailem na mou adresu uvedenou na webových stránkách naší školy, v případě nutnosti pište, volejte na 606 75 77 44.

 

6. třída – Dě – úkoly od 1.6.

Dějepis 6 od 1.6.

Pondělí 1.6. –

Téma: Caesarova samovláda – učebnice str. 114 – 115

Odpověz na následující otázky:

 1. Projekt: Gaius Iulius Caesar

Piš do sešitu.

Čtvrtek 4. 6.

Téma: První triumvirát – učebnice str. 112 - 113

Odpověz na následující otázky:

 1. Vyjmenuj členy druhého triumvirátu?
 2. Proč druhý triumvirát skončil?
 3. Čím skončilo období římské republiky?

Piš do sešitu.

 

Všechny úkoly jsou povinné, máte-li možnost, zašlete ke kontrole mailem na mou adresu uvedenou na webových stránkách naší školy, v případě nutnosti pište, volejte na 606 75 77 44.

 

6. třída – Dě – úkoly od 25.5.

Dějepis 6 od 25.5.

Pondělí 25.5. –

Téma: Pokusy o řešení krize – učebnice str. 111 – 112

Odpověz na následující otázky:

 1. Kdo se pokusil vyřešit krizi římské republiky?
 2. Jaké informace jsi získal o Sullovi?

Piš do sešitu.

Čtvrtek 28. 5. -

Téma: První triumvirát – učebnice str. 112 - 113

Odpověz na následující otázky:

 1. Co je triumvirát? Vyjmenuj členy prvního triumvirátu?
 2. Proč triumvirát skončil?
 3. Dokážeš vysvětlit pojem občanská válka?

Piš do sešitu.

 

Všechny úkoly jsou povinné, máte-li možnost, zašlete ke kontrole mailem na mou adresu uvedenou na webových stránkách naší školy, v případě nutnosti pište, volejte na 606 75 77 44.

 

6. třída – Dě – úkoly od 18.5.

Dějepis 6 od 18.5.

Pondělí 18.5.

Téma: Ovládnutí Makedonie a Řecka – učebnice str. 109

Odpověz na následující otázky, odpovědi piš do sešitu.

 1. Proč Římané ovládli Korint? Co to pro ně znamenalo?
 2. Vysvětli pojem „impérium“.

Čtvrtek 21.5.

Téma: Krize republiky - učebnice str110

Odpověz na následující otázku, odpověď piš do sešitu.

 1. Proč došlo ke krizi římské republiky?

 

Všechny úkoly jsou povinné, máte-li možnost, zašlete ke kontrole mailem na mou adresu uvedenou na webových stránkách naší školy, v případě nutnosti pište, volejte na 606 75 77 44.

 

 

6. třída – Dě – úkoly od 11.5.

Dějepis 6 od 11.5.

Pondělí 11.5.

Téma: Punské války – učebnice str. 107 – 108

 1. Které velmoci vedly mezi sebou punské války?
 2. Kdy probíhaly?
 3. Proč se jim říkalo punské?
 4. Kolik jich bylo?

Čtvrtek 14.5.

Téma: Punské války – učebnice str. 107 – 108

 1. Popiš druhou punskou válku.
 2. Proč došlo ke třetí punské válce a jak dopadla?
 3. Zjisti informace o Hannibalovi.
 4. Všechny úkoly jsou povinné, máte -li možnost zašlete ke kontrole mailem na mou adresu uvedenou na webových stránkách naší školy, v případě nutnosti pište , volejte na 606 75 77 44.

 

6. třída – Dě – úkoly od 4.5.

Dějepis 6 od 4.5.

Pondělí 4. 5. učebnice str. 105 - 106

Římská republika

 1. Jakým typem státu se stal Řím po roce 510 př. n. l.?
 2. Kdo stál v čele státu?
 3. Jaké dvě vrstvy obyvatelstva v Římě žily a jaké mezi nimi byly rozdíly?

 

Čtvrtek 7. 5. učebnice str. 106 – 107

 1. Kdy Římané ovládli celou Itálii?
 2. Popiš lodě Římanů.

Všechny úkoly jsou povinné, máte-li možnost zašlete ke kontrole mailem na mou adresu uvedenou na webových stránkách naší školy, v případě nutnosti pište,volejte na 606 75 77 44

 

6. třída – Dě – úkoly od 27.4.

Dějepis  6.tř. od 27. 4.

Pondělí  27. 4.

Učebnice str. 101

Dějiny Etrusků

Do sešitu odpověz na následující otázku:

Proč ztratili Etruskové svou moc?

Dále si přečti na str. 102 v barevném pruhu O Aeneovi a založení Říma.

Čtvrtek 30. 4.

Učebnice str. 102 – 103

Řím v době královské

Do sešitu odpověz na následující otázky:

Popiš vznik Říma.

Jak bylo rozděleno obyvatelstvo?

Kdy a jak skončila v Římě doba královská?

 

6. třída – Dě – úkoly od 20.4.

Dějepis 6

PO- učebnice str. 100 -  přečti si učivo a za pomoci učebnice odpověz na následující otázky, odpovědi piš do sešitu.

 1. Jaké jsou rozdíly v podnebí a přírodních podmínkách mezi severní Itálií a zbytkem poloostrova?
 2. Které národy obývaly starověkou Itálii?
 3. Jak se lišil způsob obživy v hornatých oblastech a v nížinách?
 4. Které plodiny se tu pěstovaly?
 5. Které suroviny se dovážely?
 6. Kterých surovin byl dostatek?

 

ČT- Etruskové a dějiny Etrusků – učebnice strana 101 – 102

Napiš do sešitu, co jsi se dověděl/a/ o etruském zemědělství, řemesle.

Co to jsou nekropole?

Všechny úkoly jsou povinné, máte-li možnost, zašlete ke kontrole mailem na mou adresu uvedenou na webových stránkách naší školy, v případě nutnosti pište, volejte na 606 75 77 44

 

6. třída – Dě – úkoly

podle učebnice vypracovat do sešitu poznámky na celé Řecko -  str. 81 - 98/ učivo zpracovávat 2x týdně po 1 hodině – úkol platí po celou dobu uzavření škol, poté bude provedena kontrola sešitů a doplnění znalostí a dovysvětlení znalostí/

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 3 435

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 123

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 70

Unikátní IP 861

Posledních 30 minut 4

Dnes 4

Včera 45