6. třída – Fy – úkoly od 8.6.

6.třída Měření teploty - úkol na středu

Prostuduj látku 1.34 a 1.35 z učebnice

Zapiš do sešitu:

Změna objemu kapalin a plynů při zahřívání

a při ochlazování

Objem kapalin a plynů se zahříváním zvětšuje a při ochlazování zmenšuje.

Různé kapaliny a plyny mění svůj objem při zahřívání a ochlazování různě.

(Překresli obr.1.110 a, b z učebnice do sešitu)

Roztažnost kapalin se v praxi využívá k výrobě teploměrů.

Druhy:

rtuťový laboratorní teploměr

pokojový

venkovní

lékařský a další

Kromě kapalinových teploměrů se používají i teploměry bimetalové

nebo digitální.

Teploměry jsou opatřeny stupnicí.

Nejpoužívanější stupnicí je Celsiova stupnice.

Význačnými body stupnice jsou 0 a 100.

Jednotkou teploty je Celsiův stupeň - st.C

--------------

Pokus se odpovědět na následující otázky:

1.) Jakým dějům odpovídá 0 st.C a 100 st.C ?

2.) K větrání skleníků se používá automatické zařízení,

které reaguje na teplotu uvnitř.

Na jakém principu pracuje?

3.) Jaká teplotní stupnice se používá na teploměrech v USA,

ale i jinde?

Odpovědi pošli.

Nebudeš něčemu rozumět? Napiš.

6. třída – Fy – úkoly od 1.6.

6.třída Měření teploty - úkol na středu

Prostuduj látku 1.33 z učebnice

Zapiš do sešitu:

Změna objemu pevných těles při zahřívání

a při ochlazování

Při zahřívání se délka kovových materiálů zvětšuje

při ochlazování zmenšuje.

Různé kovy mají různou tepelnou roztažnost.

Kovový pásek složený z oceli a mosazi se zahříváním ohýbá.

(Překresli obrázek z učebnice do sešitu)

Mosaz má větší tepelnou roztažnost než ocel.

Dvojkov (bimetal) se využívá v elektrických obvodech

k přerušování proudu.

Žehlička s termostatem, akvarijní topné těleso apod.

Důsledky délkové roztažnosti kovů v praxi:

Elektrické dráty na stožárech nesmí být úplně napnuty

Nosníky ocelových mostů jsou uloženy na pohyblivých válcích

Na teplovodných potrubích jsou pružné vyrovnávací části

Úkol:

Eiffelova věž v Paříži má ocelovou konstrukci.

Díky tepelné roztažnosti oceli je věž v létě vyšší než v zimě.

Pokus se odhadnout o kolik.

Odpověď napiš.

Nebudeš něčemu rozumět? Napiš.

6. třída – Fy – úkoly od 25.5.

6.třída Měření času - úkol na středu
Prostuduj látku 1.32 z učebnice Měření času
Zapiš do sešitu:
Měření času
Čas je fyzikální veličina, má značku t.
Historie měření času:
Sluneční, vodní a přesýpací hodiny
Pokrokem v měření času bylo sestrojení kyvadlových hodin.
Základem je pravidelně se opakující pohyb kyvadla.
Dnešní měření času:
Digitální (číslicové hodiny)
Některé digitální hodiny jsou na dálku automaticky řízeny
radiovým signálem.
Stopky - měří se s nimi doby trvání krátkých dějů.
Metronom - využívá se zejména v hudbě ke stanovení tempa.
Nejpřesnější hodiny současnosti jsou atomové hodiny,
podle kterých se řídí světový čas.
Pokus:
Sestav jednoduché kyvadlo
Budeš potřebovat nit a nějaké závaží (matice, šroub)
Zjisti, jak se změní doba kyvu kyvadla, když:
a) prodloužíš délku kyvadla
b) použiješ místo jednoho závaží dvě
Pošli odpovědi.
Nebudeš něčemu rozumět? Napiš.

6. třída – Fy – úkoly od 18.5.

6.třída Měření času - úkol na středu

Prostuduj látku 1.31 Jednotky času

Zapiš do sešitu:

Jednotky času

Kdysi se určoval čas podle pravidelně se střídajících přírodních dějů:

Doba, za kterou nastane další úplněk Měsíce

Doba, za kterou znovu vychází Slunce apod.

Za základ jednotky času je považován Pravý sluneční den.

Je to doba, za kterou se Země otočí kolem své osy.

Z tohoto časového úseku se odvozují všechny jednotky času.

1 h (hodina) 1 den má 24 h

1 min (minuta) 1 h = 60 min

1 s (sekunda)  1 min = 60 s

1 s se ještě dělí na kratší časové úseky - desetiny, setiny a tisíciny s

1 s je považována za základní jednotku času

Vypracuj do sešitu a také pošli

odpovědi na následující otázky a úkoly:

Vyjádři v sekundách:

30 min

6 min 14 s

Vyjádři v hodinách a minutách:

147 min

Vyjádři desetinným číslem v hodinách:

1 h 15 min

Vyjádři desetinným číslem v minutách:

75 s

Nebudeš něčemu rozumět? Napiš.

6. třída – Fy – úkoly od 11.5.

6.třída nová látka - úkol na středu

Fyzikální veličivy

Měření hmotnosti tělesa

Prostuduj z učebnice látku 1.26 a 1.27 Jednotky hmotnosti

a měření hmotnosti

Zapiš do sešitu tento text:

Jednotky hmotnosti

Hmotnost má značku m

Základní jednotkou hmotnosti je kilogram - kg

1 kg je hmotnost mezimárodního prototypu kilogramu.

(platino-iridiový váleček)

Kromě základní jednotky kg se používají v praxi také díly a násobky

základní jednotky.

Díly:

1 gram - 1g  1kg=1000g     1g=0,001kg

1 miligram - 1mg    1g=1000mg    1mg=0,001g

Násobky:

1 tuna - 1t  1t=1000kg

K měření hmotnosti pevných těles a kapalin používáme váhy

Laboratorní, kuchyňské, mechanické, automatické, digitální a další.

 

Vypracuj do sešitu a pošli

výsledky př.1 a 2 z učebnice, které se týkají látky 1.26

35g= ....... atd.

6mg= ....... atd.

Nebudeš něčemu rozumět? Napiš.

6. třída – Fy – úkoly od 4.5.

6.třída nová látka - úkol na středu

Fyzikální veličivy

Měření objemu

Prostuduj z učebnice látku 1.24. Jednotky objemu, měření objemu

Zapiš do sešitu tento text:

Jednotky objemu

Objem má značku V

Hlavní jednotkou objemu je m3 (metr krychlový).

Představuje objem krychle s délkou hrany 1m.

Menší jednotky objemu jsou díly hlavní jednotky.

Patří k nim: dm3, cm3, mm3

Převodní vztah mezi sousedními jenotkami je 1000.

Např. 1m3=1000dm3, 1dm3=1000cm3, 1m3=1000000cm3 atd.

Pro měření objemu kapalin případně sypkých látek používáme

duté míry:

1l (1 litr), 1ml (1 mililitr)

1l=1dm3, 1ml=1cm3

Odměrné nádoby: odměrné válce, sudy, kuchyňské odměrky, skleničky, šálky

 

Vypracuj do sešitu a pošli

výsledky prvního řádku př.3 z učebnice (12cm3= ....ml)

a výsledky prvního řádku př.4 (5ml= ....cm3)

Nebudeš něčemu rozumět? Napiš.

6. třída – Fy – úkoly od 27.4.

6.třída nová látka - úkol na středu

Fyzikální veličivy

Měření délky

Prostuduj z učebnice látku 1.21. Jednotky délky, délková měřidla

Zapiš do sešitu tento text:

Jednotky délky

Dříve se používaly k měření délky odvozené z částí lidského těla.

Například : palec, píď, pěst, loket, stopa, atd.

Později byla stanovena jednotná míra 1 m (metr).

Tato míra byla přenesena na kovovou tyč z platiny a iridia (vzácné kovy)

Říkáme jí mezinárodní metr (je ulořen ve Francii v Sévres u Paříže)

Každý stát má svůj národní metr, který je věrnou kopií mezinárodního metru.

1 m je základní jednotkou délky

K měření větších rozměrů používáme km (kilometr)

1 km = 1000 m

K měření menších rozměrů pak dm (decimetr), cm (centimetr), mm (milimetr).

Délková měřidla: Pravítko, skládací metr, svinovací metr, pásmo, krejčovský metr, posuvné měřítko, digitální meřidla

 

Vypracuj do sešitu a pošli E-mailem výsledky př.2 z učebnice

2 km = m, dm ..... atd.

Nebudeš něčemu rozumět? Napiš.

6. třída – Fy – úkoly od 20.4.

6.třída opakování - úkol na středu
Která hornina je přírodní magnet?
Z jakého materiálu se vyrábí umělé magnety.
Popiš části tyčového magnetu.
Jak se k sobě chovají souhlasné a nesouhlasné póly magnetu.
Kde se nachází magnetické póly Země?
Stručné odpovědi na tyto otázky pošli na vaclavkyznar@zszdikov.cz
Nová látka -fyzikální veličiny
Do sešitu zapiš:
Fyzikální veličiny popisují jevy, které se nechají měřit.
Patří k nim: délka, hmotnost, objem, čas, teplota, hustota
(a právě těmi se budeme zabývat příště)
Nebudeš něčemu rozumět? Napiš.

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 3 308

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 118

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 76

Unikátní IP 850

Posledních 30 minut 0

Dnes 1

Včera 206