6. třída – Nj – úkoly od 8.6.

Úkoly na týden od 8. 6. 2020:

Den wie vielten haben wir heute? Heute haben wir den 8. Juni 2020 ( den achten Juni, heute ist Montag.)

Opakování učiva :

Die Jahreszeiten: učebnice str. 70 – cvičení Elkes Ecke – opište jednotlivé věty a napište, zda jsou pravdivé (richtig) nebo nepravdivé (falsch).

Na stejné straně 70 doplňte do cvičení Interviews chybějící slova (je to opět k ročním obdobím a k textu na str. 69).

V pracovním sešitě na str. 54 vypracujte cv. 21 a 22.

Všechna písemná cvičení vypracujte do konce týdne a pošlete ke kontrole.

verastepankova@zszdikov.cz

6. třída – Nj – úkoly od 1.6.

Úkoly na týden od 1. 6. 2020:

Den wie vielten haben wir heute? Heute haben wir den 1. Juni 2020 ( den ersten Juni, heute ist Montag.)

Opakování učiva :

Die Jahreszeiten und zwölf Monate (roční období a 12 měsíců)

Písemně odpovězte na otázky a pošlete ke kontrole:

 1. Wann beginnt der Frühling?
 2. Wann beginnt die Schule?
 3. Wann beginnt der Sommer?
 4. Wann haben wir frei?
 5. Wann endet die Schule?
 6. Wann blühen die Blumen?
 7. Wann hast du Geburtstag?
 8. Wann schneit es?

Slova, která mohou být neznámá: beginnen – začít, začínat, enden – končit, frei – volno, schneien – sněžit, blühen – kvést.

Vypracujte přílohu Nj6sein – pošlete ke kontrole

Nové učivo:

V učebnici na str. 71 ve žlutém rámečku (cv.12) jsou číslice . Napište si je všechny do slovníčku. Do dvaceti je už mnohé umíme, počinaje číslem 21 se čísla skládají a píší se dohromady. Napište si též pravý sloupec 10 zehn...-

Všechna písemná cvičení vypracujte do konce týdne.

Někteří žáci neposílají nebo téměř nic neposílají, napravte to co nejdříve.

verastepankova@zszdikov.cz

Přílohy:

Nj6sein

6. třída – Nj – úkoly od 25.5.

Úkoly na týden od 25. 5.. 2020:

Den wie vielten haben wir heute? Heute haben wir den 25. (fünfundzwanzigsten Mai 2020, heute ist Montag.)

Opakování učiva : 4. pád a názvy měsíců:

V pracovním sešitu vypracujte všechna cvičení na str. 60 a pošlete ke kontrole.

Nové učivo:

V učebnici na str. 69 ve žlutém rámečku nahoře jsou nová slovíčka, přečtěte si je několikrát, zapište do slovníčku a zkuste si je zapamatovat.

Na stejné straně je text o ročních obdobích. Přečtěte si ho několikrát a zkuste porozumět obsahu.

Na základě přečteného odpovězte písemně na následující otázky a pošlete ke kontrole:

 1. Wo wohnt Familie Sommer?
 2. Wo wohnt Familie Frühling?
 3. Wo wohnt Familie Herbst?
 4. Wo wohnt Familie Winter?
 5. Wie heißt die Mutter von Familie Winter?
 6. Wie heißen die Söhne (synové) von Familie Winter

Všechna písemná cvičení vypracujte do konce týdne.

Někteří žáci neposílají nebo téměř nic neposílají, napravte to co nejdříve.

verastepankova@zszdikov.cz

6. třída – Nj – úkoly od 18.5.

Úkoly na týden od 18. 5.. 2020:

Den wie vielten haben wir heute? Heute haben wir den 18. (achtzehnten Mai 2020, heute ist Montag.)

Opakování učiva :

Časování slovesa :

V příloze Nj6.opak. doplň příslušné tvary a celé mi pošli.

Opakování názvů měsíců:

Odpověz písemně na otázky a pošli:

 1. Was machst du im Juli gern? 2. Was macht dein Freund im April oft? 3. Was feiern wir im Dezember? 4. Wann gehen die Kinder wieder in die Schule? 5. Wann sind wir immer zu Hause? 6. Wann spielst du Tennis? 7. Wann spielen di Jungen Hockey? 8. Wann hat deine Mutter Geburstag? 9. Wann kommt der Muttertag? 10. Wann kommt der Nikolaustag? 11. |Wann blühen die Blumen?

Blühen -- kvést

Nové učivo:

Jsme v lekci -č.4 na str. 66. Z této strany si zapište všechna nová slova (žlutý rámeček) .

Na str. 66jsou názvy ročních období.

Na str. 66 vypracujte cv. 5 a pošlete.

V pracovním sešitě na str. 49 vypracujte cv. 8, 10, na str. 50 pokračování cv. 10 a 11 , všechno pošlete ke kontrole.

Všechna písemná cvičení vypracujte do konce týdne.

Někteří žáci neposílají nebo téměř nic neposílají, napravte to co nejdříve.

verastepankova@zszdikov.cz

Přílohy:

Nj6opak

6. třída – Nj – úkoly od 11.5.

Úkoly na týden od 11. 5.. 2020:

Den wie vielten haben wir heute? Heute haben wir den 11. (elften Mai 2020, heute ist Montag.)

Opakování učiva :

Časování slovesa sein: ) ich bin, du bist, er-sie-es ist, wir sind, ihr seid, sie sind).

V příloze Nj6.sloveso sein doplň příslušné tvary a celé mi pošli.

V příloze Nj 6.Obst spoj slova s obrázkem, nová slovíčka zapiš do slovníčku.

Nové učivo:

Jsme v lekci -č.4 na str. 64. Z této strany si zapište všechna nová slova (žlutý rámeček) .

Na str. 65 jsou názvy měsíců, měli bychom je už umět, ale přesto si je vypište do školních sešitů tak, jak za sebou následují. Ke každému měsíci vymyslete jednu větu. Např. Leden – der Januar, .

Im Januar spiele ich Hockey.

Im Januar – v lednu

im Februar – v únoru

im März – v březnu atd.

Zápis mi pošlete.

V pracovním sešitě na str. 48 vypracujte cv. 4, 5, 6 a pošlete mi ke kontrole.

Všechna písemná cvičení vypracujte do konce týdne.

Někteří žáci neposílají nebo téměř nic neposílají, napravte to co nejdříve.

verastepankova@zszdikov.cz

Blížíme se k závěru lekce č. 3.

Všechna cvičení mi odešlete nejpozději do konce tohoto týdne.

Někteří z vás mi ještě neposlali žádný vypracovaný úkol ke kontrole. Urychleně tak učiňte.

verastepankova@zszdikov

Přílohy:

Nj6Obst
Nj6Slovesa

6. třída – Nj – úkoly od 4.5.

Úkoly na týden od 4. 5.. 2020:

Den wie vielten haben wir heute? Heute haben wir den 4. (vierten Mai 2020, heute ist Montag.)

Opakování učiva :

Časování sloves a předmět ve 4. pádě:

Písemně a celou větou odpovězte na otázky a pošlete ke kontrole (pište do školních sešitů).

 1. Wie ist dein Papagei? 2. Sind dein Kater und deine Katze zu Hause? 3. Hast du zu Hause eine Maus? 4. Wo ist deine Schultasche jetzt? 5. Hat dein Freund ein Krokodil? 6. Wer fotografiert gern? 7. Was malen die Kinder oft? 8. Was spielt dein Bruder gern?

Cvič. 19 na str. 60 v učebnici vypracuj a pošli ke kontrole. Vytvořte věty se správným slovosledem.

V příloze Nj 6. spoj slova s obrázkem, nová slovíčka zapiš do slovníčku.

Nové učivo:

Začínáme novou lekci -č.4 na str. 63. Z této strany si zapište všechna nová slova, jde o roční období, rok, zvířata atd. Řadu výrazů už umíme, pak je nemusíte psát.

V pracovním sešitě na str. 45 vypracujte cv. 1, 2, 3 a pošlete mi ke kontrole.

Všechna písemná cvičení vypracujte do konce týdne.

verastepankova@zszdikov.cz

Blížíme se k závěru lekce č. 3.

Všechna cvičení mi odešlete nejpozději do konce tohoto týdne.

Někteří z vás mi ještě neposlali žádný vypracovaný úkol ke kontrole. Urychleně tak učiňte.

verastepankova@zszdikov

Příloha:

NJ 6

6. třída – Nj – úkoly od 27.4.

Úkoly na týden od 27. 4. 2020:

Den wie vielten haben wir heute? Heute haben wir den 27. (siebenundzwanzigsten) April 2020, heute ist Montag.

Opakování učiva :

sloveso haben a 4. pád: z přílohy Nj6.tř.Ak. opište, doplňte a ke kontrole pošlete věty.

Cv. 18 na str. 59 v učebnici vypracujte do škol. sešitu a pošlete ke kontrole.

Slovesa schreiben, sagen, haben a lernen časujte ve všech osobách (písemně ve škol. sešitě) a pošlete ke kontrole.

Nové učivo: Tiere – zvířata – v příloze Nj6.tř. Tiere - pojmenuj zvířata na obrázku, několik neznámých slov vyhledej v dostupných materiálech (slovník, učebnice, internet..). Slova, která neznáš, pak zapiš do slovníčku.

Stejně tak z přílohy Nj6. tř.slov. - si zapiš slova, která dosud neznáš.

Blížíme se k závěru lekce č. 3.

Všechna cvičení mi odešlete nejpozději do konce tohoto týdne.

Někteří z vás mi ještě neposlali žádný vypracovaný úkol ke kontrole. Urychleně tak učiňte.

Přílohy:

NJ 6.tř. slov

Nj6.tř. Tiere

Nj6.tř.Ak.

verastepankova@zszdikov

6. třída – Nj – úkoly od 20.4.

Úkoly na týden od 20. 4. 2020:

Den wie vielten haben wir heute? Heute haben wir den 20. (zwanzigsten) April 2020, heute ist Montag.

Kontrola minulého cvičení – vypisuji chybějící slova:

....meine Schule... Meine Mutter... Sie hat eine Katze. Mein Opa ... Er hat einen Hund... eine Maus.....und einen Papagei. Ich spiele gern Gitarre, fahre Rad ...

Nové učivo: slovíčka na str. 61 si zapiš do slovníčku, některá z nich jsme už měli.

Str. 56 – text si několikrát přečti. Spojení mit Tina, mit Rex = s Tinou, s Rexem – předložka mit znamená s, se – zapiš si do slovníčku.

Kontrolní otázky k přečtenému textu:

Odpověz na ně a odpovědi pošli na moji adresu:verastepankova@zszdikov.cz

 1. Was hat Tina? 2. Wie heißt Tinas Hund? 3. Was macht er gern? 4. Wie alt ist Rex? 5 . Was hat Rex nicht gern? 6. Was ruft Tina?

Další cvičení , které mi vypracované pošlete je na str. 57 Elkes Ecke. Složte slova do vět ve správném pořadí. Podívejte se vždy předem na jednotlivá slova, je-li někde otazník, je jasné, že je to poslední slovo ve větě tázací.

Někteří z vás mi ještě neposlali žádný vypracovaný úkol ke kontrole. Urychleně tak učiňte.

Domácí úkol z 20. 4. odešlete ke kontrole nejpozději v pátek 24. 4.

6. třída – Nj – úkoly od 13.4.

Úkoly na týden od 13. 4.:

Den wie vielten haben wir heute?

Den 13. April (den dreizehnten April)

Kontrola minulého cvičení:

Ve školním sešitě si zkontrolujte správnost řešení cvičení z minulého týdne. Pokud jste chybovali, napište do opravy celou větu správně,

např. : Die Verbesserung:

Správné řešení:

Hans hat einen Hund und eine Katze. Wir haben ein Auto und ein Haus. Meine Schwester hat eine Puppe. Mein Bruder hat einen Ball. Wir haben einen Bleistift und ein Lineal in der Tasche. Hast du einen Bruder und eine Schwester?

Nové učivo:

Z učebnice na str. 55 si zapište do slovníčku nová slovíčka.

Z učebnice na str.55 vypracujte do školního sešitu cv. 15.

Pozor! Následující věty doplňte členy ve správném pádu a pošlete na moji emailovou adresu.: verastepankova@zszdikov.cz:

1. Hast du (Papagei oder Hund) zu Hause? 2. Hat dein Freund (Bruder oder Schwester)? 3. Haben die Kinder ( Tasche und Heft) in der Schule jetzt? 4. Hat deine Freundin (Aufgabe)? 5. Hat Hans (Fahrrad)?

6. třída – Nj – úkoly od 6.4.

Úkoly na týden od 6. 4.:

Kontrola minulého cvičení:

Ve školním sešitě si zkontrolujte správnost řešení cvičení z minulého týdne. Pokud jste chybovali, napište do opravy celou větu správně,

např. : Die Verbesserung:....

Hans malt sehr schön. Helga und Paul haben ein Auto. Was hast du zu Hause? Das Kind kommt bald nach Hause. Ich habe keine Tasche jetzt. Habt ihr eine Banane? Was spielen dein Bruder und deine Schwester oft? Was haben dein Vater und deine Mutter? Peter hat eine Mütze. Hans hat ein Lineal. Petra hat einen Bruder. Wir haben einen Stuhl und einen Tisch.

Datum: den 6. April

Den wie vielten haben wir heute?

Nové učivo: němčina má pouze 4 pády, zaměříme se na 4. pád:

Do sešitu napište: 4. pád členu určitého a neurčitého - nadpis

________mužský rod                    ženský rod                    střední rod

1. pád der Hund, ein Hund die Tasche, eine Tasche das Kind, ein Kind

4. pád den Hund, einen Hund die Tasche, eine Tasche das Kind, ein Kind.

 

Je proto nutné znát přesně rod podstatného jména, abychom ve čtvrtém pádě dali správný tvar členu.

Pádová otázka je stejná jako v češtině. Koho, co ?

Podle vyloženého učiva doplňte správné tvary členu ve větách:

Hans hat (Hund, Katze). Wir haben (Auto, Haus). Meine Schwester hat (Puppe). Mein Bruder hat (Ball). Wir haben (Bleistift und Lineal) in der Tasche. Hast du (Bruder und Schwester)?

Z učebnice na str. 51 a 52 vypracujte písemně cv.10 a 11. Cvičení vždy označte číslem .

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 3 172

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 113

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 76

Unikátní IP 829

Posledních 30 minut 0

Dnes 207

Včera 90