7. třída – Nj – úkoly od 8.6.

Úkoly na týden od 8. 6. 2020:

Den wie vielten haben wir heute? Heute haben wir den 9. Juni, es ist Dienstag.

Kontrola minulého učiva:

Vypracujte přílohu Nj7opak, doplňte odpovídající výrazy a celou stranu pošlete ke kontrole.

V pracovním sešitě na str. 67 zapište poslední nová slovíčka .

Další úkol bude projekt na téma roční období.

Využijte slovního i obrazového materiálu v učebnici a v pracovním sešitě v 7. lekci. Vypracujte na velkou čtvrtku, pošlete ke kontrole a schovejte si ho. Přinesete ho v září do školy a založím . Budu posuzovat i výtvarnou stránku.

Všechny domácí úkoly mi pošlete nejpozději do konce týdne.

Doplňte všechny nedodané úkoly.

verastepankova@zszdikov.cz

Přílohy:

Nj7opak

7. třída – Nj – úkoly od 1.6.

Úkoly na týden od 1. 6. 2020:

Den wie vielten haben wir heute? Heute haben wir den 2. Juni, es ist Dienstag.

Kontrola minulého učiva:

Písemně odpovězte na otázky a pošlete ke kontrole:

1.Wie viel Jahreszeiten hat das Jahr? 2. Wie alt bist du? 3. Wie viel Kinder von der 7. Klasse lernen jetzt zu Hause? 4. Wie viel Monate hat das Jahr? 5. Wie viel Monate hat das Schuljahr? 6. Wann beginnt wieder die Schule? 7. Wann kommt der Muttertag? 8. Wann beginnen die Ferien? 9. Wie spät ist es jetzt? 10. Wie viel Mädchen und wie viel Jungen hat die 7. Klasse?

Vypracujte z přílohy Nj7Familie cv. 8 na str. 24 a pošlete ke kontrole.

Text Unsere große Familie si v této příloze několikrát přečtěte a písemně v celých větách odpovězte na otázky ve cv. 10 na str. 25 této přílohy. Pošlete ke kontrole.

pracovním sešitě na str. 67 zapište nová slovíčka – poslední je slovo das Geschenk.

V pracovním sešitě na str. 67 dopište nová slova.

Všechny domácí úkoly mi pošlete nejpozději do konce týdne. Někteří žáci se dosud neozvali .

Doplňte všechny nedodané úkoly.

verastepankova@zszdikov.cz

Přílohy:

Nj7Familie

7. třída – Nj – úkoly od 25.5.

Úkoly na týden od 25. 5. 2020:

Den wie vielten haben wir heute? Heute haben wir den 26. Mai , es ist Dienstag.

Kontrola minulého učiva:

V pracovním sešitě vypracujte cv. 16 na str. 63, doplňte podle nabídky pod cvičením a pošlete ke kontrole.

Na str. 63 vypracujte též cv. 17 a pošlete.

Den wie vielten haben wir heute? Heute haben wir den 29. Mai. Es ist Freitag.

V pracovním sešitě vypracujte cv. 18 a pošlete. Vytvořte 5 vět, v každé větě je časový údaj a místo děje.

V učebnici na str. 69 ve cv. 3 jsou číslovky, mnohé z nich jsou už opakováním. Všechny si zapište s českým překladem do slovníčku.

Vypracujte též cv. 4B na str. 69 v učebnici a pošlete ke kontrole.

Nová slovní zásoba:

V pracovním sešitě na str. 67 zapište nová slovíčka – poslední je slovo das Geschenk.

Všechny domácí úkoly mi pošlete nejpozději do konce týdne. Někteří žáci se dosud neozvali .

Doplňte všechny nedodané úkoly.

verastepankova@zszdikov.cz

7. třída – Nj – úkoly od 18.5.

Úkoly na týden od 18. 5. 2020:

Den wie vielten haben wir heute? Heute haben wir den 19. Mai , es ist Dienstag.

Kontrola minulého učiva:

Otázky si opiš do školního sešitu, odpověz na ně celou větou a pošli ke kontrole:

1.Wo wachsen Bananen? 2. Wann kaufst du Pflaumen im Geschäft? 3. Wann isst du Erdbeeren? 4. Wo kaufst du Apfelsinen? 5. Was isst du gern, lieber und am liebsten (Obst)? 6. Schmeckt Melone dir? 7. Wann kannst du Birnen und Äpfel im Garten essen? 8. Wann siehst du Glockenblume? 9. Wo kannst du ein Häschen sehen?

Wachsen - růst

Dále pracujeme podle přílohy Nj7opak – doplň správné řešení a pošli ke kontrole.

Jetzt kommt Freitag. Wir haben auch eine Deutschstunde freitags.

V pracovním sešitě str.62 zpracujte cv.12, 13, 14, 15 a pošlete ke kontrole. Celá strana je opakováním učiva 6. ročníku.

Dále si z pracovního sešitu na str. 67 zapište novou slovní zásobu. Poslední slovo bude das Theater.

Všechny domácí úkoly mi pošlete nejpozději do konce týdne. Někteří žáci se dosud neozvali .

Doplňte všechny nedodané úkoly.

verastepankova@zszdikov.cz

Přílohy:

Nj7opak

 

7. třída – Nj – úkoly od 11.5.

Úkoly na týden od 11. 5. 2020:

Den wie vielten haben wir heute? Heute haben wir den 12. Mai , es ist Dienstag.

Kontrola minulého učiva:

Otázky si opiš do školního sešitu, odpověz na ně celou větou a pošli ke kontrole:

  1. Wie ist die Glockenblume? 2. Welche Farbe hat das Gras im Garten? 3. Liebst du Mohn? 4. Wann blüht der Mohn? (blühen – kvést) 5. Liebt deine Freundin die Dotterblume? 6. Kannst du die Dotterblume im Februar sehen? 7. Wie heißt ein kleines Häschen von dem Text? 8. Was möchte es haben?

Dále pracujeme podle přílohy Nj7.tř.Obst . Slova, která označují ovoce, rozděl do dvou skupin:

  1. skupina Obst bei uns (ovoce rostoucí u nás)
  2. skupina Obst in der Welt (ve světě). Vypracuj do sešitu a pošli.

Podle přílohy Nj7.slovesa si zopakujeme časování sloves. Stránku mi pošlete ke kontrole celou doplněnou.

Jetzt kommt Freitag. Wir haben auch eine Deutschstunde freitags.

V pracovním sešitě str. 57 vypracujte cv.1, 2, 3 a pošlete ke kontrole.

Slovíčka 6. lekce už máme všechna, případně doplňte. Od příště začneme novou lekci.

Všechny domácí úkoly mi pošlete nejpozději do konce týdne. Někteří žáci se dosud neozvali .

Doplňte všechny nedodané úkoly.

verastepankova@zszdikov.

Přílohy:

Nj7.slovesa
NJ7.tř.Obst

7. třída – Nj – úkoly od 4.5.

Úkoly na týden od 4. 5. 2020:

Den wie vielten haben wir heute? Heute haben wir den 5. Mai , es ist Dienstag.

Kontrola minulého učiva:

Cv. 9 a 10 na str. 54 v pracovním sešitě vypracuj a pošli ke kontrole.

Podle přílohy Nj7.tř.Obst spoj slova s obrázky. Neznámá slova si zapiš do slovníčku.

Podle přílohy Nj7..tř.O zjisti názvy květin na obrázcích, zapiš si je a vypracuj cv.1 na str. 60 .

Ze stejné přílohy vypracuj cv. 3 na str. 62 do školního sešitu a pošli ke kontrole.

Jetzt kommt Freitag. Wir haben auch eine Deutschstunde freitags, aber diese Woche nicht. Am achten Mai haben wir frei.

Všechny domácí úkoly mi pošlete nejpozději do konce týdne. Někteří žáci se dosud neozvali .

Doplňte všechny nedodané úkoly.

verastepankova@zszdikov.

Přílohy:

NJ7.tř.Obst
Nj 7 O

7. třída – Nj – úkoly od 27.4.

Úkoly na týden od 27. 4. 2020:

Den wie vielten haben wir heute? Heute haben wir den 27. April, es ist Dienstag.

Kontrola minulého učiva: přílohy : Nj7.tř.T a Nj7.tř.TestB vypracujte do škol. sešitu a odešlete ke kontrole .

Cv. 10 na str. 63 v učebnici zpracujte odlišným způsobem, než je požadováno. Př. Ben – der Hund – vytvořte nějakou větu s použitím žádný pes- Nemáme žádného psa. Nemám žádného králíka atd. Pošlete mi celé cvičení.

Nové učivo. Zbývající slovní zásoba 6. lekce – kdo ještě nemá.

Jetzt kommt Freitag. Wir haben auch eine Deutschstunde freitags, aber diese Woche nicht. Am ersten Mai haben wir frei.

Všechny domácí úkoly mi pošlete nejpozději do konce týdne. Někteří žáci se dosud neozvali .

Doplňte všechny nedodané úkoly.

Přílohy:

Nj_7.tř._T

Nj_7.tř_Test_B

verastepankova@zszdikov.

7. třída – Nj – úkoly od 20.4.

Úkoly na týden od 20. 4. 2020:

Den wie vielten haben wir heute? Heute haben wir den 21. April, es ist Dienstag.

Kontrola minulého cvičení: Ich kaufe eine Schere. . . ein Lineal. Einen Bleistift... einen Radiergummi, einen Hund. Wir haben einen Zirkel. Ihr kauft eine CD. ...eine Blume (Rose – růži). ...einen Computer. ...ein Buch...eine Katze.

Procvičování slovesa haben: cv. 7 na str. 62 – napiš do školního sešitu a pošli na verastepankova@zszdikov.cz

Sloveso se časuje a jeho tvar se řídí podmětem.

Do školního sešitu vypracuj cv. 9 na str. 62

Heute haben wir den 24. April. Es ist Freitag:

Opakování slovesa haben a záporného zájmena kein. Kein, keine, kein – žádný, žádná, žádné. Nezapomeńte, že v německé větě může být pouze jeden zápor. Je-li zde kein, keine.. nesmí tu stát žádné nicht.

cv. 12 na str. 64 – vypracujte do školního sešitu. Přeškrtnuté obrázky znamenají zápor. Celé cvičení mi pošlete ke kontrole.

cv. 13 na str. 64 si přečti, vztahují se k němu otázky na str. 65 a slovíčka vlevo pod Max radí: die Hobbys atd. Zapiš si je.

Všechny domácí úkoly mi pošlete nejpozději 25. 4.

7. třída – Nj – úkoly od 13.4.

Úkoly na týden od 13. 4.:

Nové učivo: začínáme lekci č. 6, zapište si do slovníčku první část slovíček – prvních 15 v levém sloupci.

Další spíše staronové učivo je časování slovesa haben, v učebnici na str. 60 ve žlutém rámečku je toto sloveso vyčasované, opište si je i s nadpisem do školního sešitu. Podtrhněte 2. a 3. osobu jednotného čísla – zde je nepravidelnost.

Po slovesu haben ( a dalších slovesech, které mají u sebe předmět ...fotografieren, kaufen, malen ...), následuje tento předmět ve 4. pádě. : den , einen Ball, die, eine Tasche, das, ein Haus. I toto učivo by pro nás mělo být opakováním.

Napište z učebnice do školního sešitu cv. 3 na str. 61.

7. třída – Nj – úkoly od 6.4.

Úkoly na týden od 6. 4.:

Pokud ještě někdo nemá všechna slovíčka 5. lekce, tak je dopište do slovníčku.

Do školního sešitu vypracujte cv. 19 na str. 58. U každého dítěte je napsáno, co dělá rádo, raději, nejraději. Plavání, čtení a fotografování = v první řadě se týká vás.
Napište v celých větách např. : Plavu rád, raději čtu a nejraději fotografuji.

Podle stejného cvičení zpracuj koláž-projekt na téma Mein Hobby. Může to být na dvojstránku v sešitě nebo na velký papír. Případně domalujte, co nelze jinak vyjádřit. Nezapomeňte udělat popisky v němčině-tj. pod obrázek knih napsat ich lese, pod plavání ich schwimme atd.

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 3 197

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 114

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 79

Unikátní IP 833

Posledních 30 minut 0

Dnes 0

Včera 158