8. třída – Dě – úkoly od 8.6.

Dějepis 8. třída

 

Ahoj  moji osmáci,

mám pro Vás radostnou zprávu, ve středu se konečně uvidíme !!!

Budeme rozděleni do dvou skupin.

Od 8,00 - děvčata

Od 10,00 – kluci

 

Naše třída je vyklizená, sejdeme se proto v  učebně HUDEBNÍ VÝCHOVY.

Do třídy půjdete v botách.

Nezapomeňte přinést prohlášení o Vašem zdravotním stavu.

Přineste si také učebnici a sešit dějepisu.

Úkol z dějepisu :

Učebnice str. 123 – 128

 • vypište, prosím, pečlivě poznámky
 • poslechněte si na YOUTUBE Vltavu od B. Smetany
 • napiš, jakou znáš knihu od A. Jiráska

 

Online výuka bude tento týden v pátek od 10,00.h.

 

Připomínám :

V polovině června bude stanoven termín pro kontrolu vašich sešitů ve škole.

K tomuto dni doručíte i  zadaný referát.

 

 

 

 

 

 

8. třída – Dě – úkoly od 1.6.

Dějepis 8. třída

 

Ahoj moje milé dětičky,

v následujících kapitolách se vrátíme na naše české území, které však bylo až do konce 1. světové války stále součástí habsburské monarchie.

Vaším úkolem bude v tomto týdnu nastudovat:

 

Učebnice str. 119 – 122

- vypište, prosím, pečlivě poznámky

- přijdete na to, proč říkáme   „ dát si bacha“ ?

Otázky pro žáky, kteří se neúčastní online výuky :

odpověz do sešitu na prvních 5 otázek ze str. 122 do sešitu.

 

Povinný referát -

 • referát vypracuješ klasicky na čtvrtku
 • doplníš obrázky
 • referát Tě bude reprezentovat…tak ať je výstavní….

Vybrat si můžeš následující osobnosti :

-      Korunní princ Rudolf

 • Císař František Josef I.
 • Císařovna Alžběta Bavorská

 

Online výuka bude tento týden v pátek od 10,00.h.

Připomínám :

V polovině června bude stanoven termín pro kontrolu vašich sešitů ve škole.

K tomuto dni doručíte i dnešním dnem zadaný referát.

 

 

 

 

 

 

8. třída – Dě – úkoly od 25.5.

Dějepis 8. třída

 

Ahoj mládežníci,

 

zdravím Vás v novém týdnu.

Online výuka bude tento týden v pátek od 10,00.h.

 

Všichni si projdou, zda odeslali všechny zadané úkoly, od některých z Vás mi nebyly doručeny!

 

Úkolem pro tento týden je :

 

Vyplnění a odeslání testu – povinné!

 

Uč. str 116 -118

 • přečti si a doplň poznámky
 • vysvětli, proč došlo k válce Severu proti Jihu a jaké byly její důsledky
 • odpověz, proč bylo důležité vybudovat Panamský průplav.

 

 

V polovině června bude stanoven termín pro kontrolu vašich sešitů ve škole.

Doufám, že zapisujete poznámky pečlivě a pravidelně.

Soubor ke stažení:

Mezi revolucí 1848 a 1

 

 

 

 

8. třída – Dě – úkoly od 18.5.

Dějepis 8. třída

 

Ahoj moji žáci osmáci,

 

do konce měsíce května musíme vypracovat Scio testy – čtenářskou a matematickou gramotnost.

Čtenářská gramotnost -  k tomuto testu se připojíte ve čtvrtek 21. 5. 2020 v 10,00h.

Matematická gramotnost - k tomuto testu se připojíte ve čtvrtek 28. 5. 2020 v 10,00h.

 

Přístupové kódy Vám nadiktuji telefonicky během tohoto týdne.

 

 

Tento týden budeme pokračovat v online výuce dějepisu ve stejných časech

- středa od 10,00 h

- pátek od 10,00 h.

 

Budeme probírat tato témata :

Středa – Velká Británie a její kolonie

Pátek  -  Francie, Rusko

 

Připravte si učebnice.

 

Velká Británie str . 111- 112

Francie, Rusko str. 112 - 115

přečti si a vypiš stručné poznámky.

Odpověz na otázky a zašli na mou adresu ( platí pouze pro žáky, kteří se nemohou účastnit online výuky)

 1. Co je to dominium?
 2. Jaké postavení měla kolonie Indie?
 3. Co víš o krymské válce?
 4. Kdo je nevolník a kdy bylo nevolnictví v Rusku zrušeno?

 

 

 

8. třída – úkoly od 11.5.

Dějepis 8. třída

 

Ahoj,  moje velké dětičky,

 

chválím Vás všechny, kteří jste se v pátek zúčastnili našeho společného online vyučování. Bylo to moc fajn a já osobně jsem měla velikou radost, že jsme spolu po tak dlouhé době zase v kontaktu.

 

Tento týden bychom zkusili dva časy  - středa od 10,00 h

- pátek od 10, 00h.

 

Budeme probírat tato témata :

 

Středa - opakování a diskuse na téma TECHNICKÝ POKROK

 

Pátek  -  výklad nové látky – Sjednocení Německa a Itálie

 

 

Sjednocení Německa a Itálie str . 108 – 110

 

 • přečti si a vypiš stručné poznámky.
 • Odpověz na otázky a zašli na mou adresu ( platí pouze pro žáky, kteří se nemohou účastnit online výuky)
 • Za jakých okolností bylo Německo sjednoceno?
 • Jaké byly důsledky sjednocení?
 • Kdo byl Bismarck a proč potřeboval vést obrannou válku?
 • Jak bylo italské území postupně sjednocováno?

 

 

 

8. třída – Dě – úkoly od 4.5.

Ahoj moji osmáčci,

protože jsme se už dlouho neviděli a mně se stýská, ráda bych zkusila on-line vysílání…

odkaz na server:

https://discord.gg/8qh992N

Navrhuji pátek 8.5. od 10 hodin. Nepovinně

 

Učebnice str. 96 - 97

Vrátíme se o několik let zpátky, abychom si uvědomili, jaká byla v naší zemi tehdy politická situace. Češi se ve druhé polovině 19. století podíleli velikou měrou na technickém pokroku, ale stále jsme byli součástí habsburské monarchie, po revoluci v roce 1848 se nic nezměnilo. Kdo byl české národnosti, měl menší šance. O to víc se musel snažit, aby se prosadil.

II. Revoluce v českých zemích

 • přečti si a vypiš poznámky
 • pročti si Návrh petice císaři z března 1848 – kde asi byly tehdy centrální úřady? Byla rovnoprávnost mezi českou a německou národností? Kdo byl většinou zaměstnán v úřadech?

ÚKOL : str. promysli si odpovědi na otázky na str. 97, v pátek si je řekneme.

 

 

8. třída – Dě – úkoly od 27.4.

Dějepis 8. třída

 

Technický pokrok    - str. 102 - 106

 1. polovina 19. století –DOBA PŘEVRATNÝCH vynálezů

- přečti si a vypiš poznámky

 • ÚKOL : odpovědi zašli mailem
 1. Proč byl spalovací motor lepší než parní stroj?
 2. Jaké objevy a vynálezy v této době vznikly? (jmenuj alespoň 10)
 3. Vyjmenuj 5 vynálezců a jejich objevy.
 4. Co Tě v této kapitole nejvíc zaujalo a proč?

 

!Ti z Vás, kteří ještě neposlali vyplněný test, učiní tak nejpozději do středy!

 

8. třída – Dě – úkoly od 20.4.

Dějepis 8. třída

 

Emancipace - str. 99 - 102

 • Emancipace – znamená ZROVNOPRÁVNĚNÍ

- přečti si a vypiš poznámky

 • přečti si postup vymetání kamen na str. 99- žlutý pruh
 • co myslíš, bylo možné, aby se ženy v této době mohly věnovat něčemu jinému než domácnosti?
 • ÚKOL : odpovědi zašli mailem na michaelavacikova@zszdikov.cz
 1. Jak vypadal tradiční model rodiny a proč?
 2. Jak ovlivnily emancipaci války?
 3. Proč ženy v USA měly svobodnější postavení?
 4. Kdy byly u nás ženy zrovnoprávněny s muži před zákonem?

Ti z Vás, kteří ještě neposlali vyplněný test, učiní tak nejpozději do středy!

 

8. třída – Dě – úkoly od 13.4.

Revoluce 1848    - str. 91 - 95

 • přečti si pečlivě a vypiš stručně poznámky
 • Maršálek Radecký - zjisti, proč byl ve své době legendou a doplň informaci krátce do sešitu

Posílám Ti pozdrav, už se mi stýská……

Věřím, že úkoly vypracováváš pravidelně a pečlivě. Z dějepisu  se soustřeď na dobře zpracované poznámky do sešitu.

Hezké dny Ti přeje

a myslí na Tebe

Tvá třídní učitelka

Michaela Vacíková.

 

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 3 116

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 111

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 74

Unikátní IP 813

Posledních 30 minut 2

Dnes 7

Včera 207