8. třída – Nj – úkoly od 1.6.

Úkoly v týdnu od 1. 6. pro skupinu A:

Den 3. Juni – Mittwoch

Opakování předložek se 3. a 4. pádem

V příloze Nj83-4 doplňte správné tvary a pošlete celý náhled ke kontrole.

Opakování předložky für – přeložte nasledující spojení a pošlete ke kontrole (píšete do školních sešitů).

1 pro mého bratra 2. pro něho 3. pro našeho tatínka 4. pro dítě 5. pro ně (dítě) 6. pro naši babičku

7. pro ni 8. pro jeho sestru 9. pro ni 10. pro nás 11. pro tebe

Den 5. Juni – Freitag

Vypracujte přílohu Nj8opak a pošlete ke kontrole.

Všechny požadované úkoly pošlete do konce týdne.

verastepankova@zszdikov.cz

Přílohy:

Nj8opak
Nj83-4

8. třída – Nj – úkoly od 25.5.

Úkoly v týdnu od 25. 5. pro skupinu A:

Den 27. Mai – Mittwoch

Opakování předložek se 3. a 4. pádem

V učebnici na str. 25 u cvičení 11 jsou 2 obrázky.

Zaměřte se na obrázek vpravo dole a vytvořte k němu 6 vět tak, aby v každé byla nějaká předložka.

Pošlete ke kontrole.

V pracovním sešitě na str. 22 je cv. 8 s plánem domu. Napište do každé místnosti věci či nábytek, co tam patří.

Pošlete náhled ke kontrole.

 

Den 29. Mai – Freitag

Nové učivo:

Předložka für + 4. pád )následuje 4. pád podst. jména, zájmena...). Zápis do sešitu

Př.:

Das Heft ist für meine Schwester, für sie, für meinen Bruder, für ihn..

V učebnici na str. 25 nahoře ve žlutém rámečku je toto učivo přehledně vysvětleno. Přepište si do sešitu.

Cv. b pod rámečkem na str. 25 vypracujte a pošlete ke kontrole.

V pracovním sešitě na str. 23 ještě udělejte cv. 11 a pošlete.

Nová slovíčka z PS na str. 27, poslední slovo die Arbeit, pište podstatná jména i v mn.č.

Všechny požadované úkoly pošlete do konce týdne.

verastepankova@zszdikov,cz

.

8. třída – Nj – úkoly od 18.5.

Úkoly v týdnu od 18 5. pro skupinu A:

Den 20. Mai – Mittwoch

Opakování předložek se 3. a 4. pádem

V pracovním sešitě na str. 21 vypracujte cv.4, jsou zde osoby a místa. Utvořte věty tak, aby bylo jasné, že každé dítě něco někde dělá. Pošlete ke kontrole.

Též cv. 6 na stejné straně vypracujte a pošlete.

Další úkol se týká pracovního sešitu na str. 20, cv. 3. Prohlédněte si pozorně obrázek a vytvořte 5 vět, v nichž použijete předložky se 3. nebo 4. pádem. Můžete si vymýšlet, ale ve větě musí být aspoň něco z obrázku.

Den 22 . Mai – Freitag

Vypracujte přílohu Nj8Fehler. V těchto větách jsou nejrůznější chyby, ve slovosledu, v tvaru slovesa, v pádu podstatného jména atd..

Napište věty správně a pošlete ke kontrole.

Nová slovíčka z PS na str. 27, poslední slovo die Arbeit, pište podstatná jména i v mn.č.

Všechny požadované úkoly pošlete do konce týdne.

verastepankova@zszdikov.cz

Přílohy:

Nj8Fehler

8. třída – Nj – úkoly od 11.5.

Úkoly v týdnu od 11. 5. pro skupinu A:

Den 13. Mai – Mittwoch

Opakování předložek se 3. a 4. pádem

Zpracujte přílohu Nj8Jahr. - napište do školního sešitu a pošlete ke kontrole do konce týdne.

Otázky opište a podle textu na ně celou větou odpovídejte. Text obsahuje známá slova i známé informace. Pokud byste narazili na neznámá slova, vyhledejte si je a zapište do slovníčku.

Den 15. Mai – Freitag

V pracovním sešitě na str. 17 cv. 2, 3 – vypracujte a pošlete.

Podle přílohy Nj8.Feste doplňte požadované chybějící údaje a pošlete. Mezi touto přílohou a předchozí jsou souvislosti.

Všechny požadované úkoly pošlete do konce týdne.

verastepankova@zszdikov,cz

Přílohy:

NJ 8 Jahr
Nj8. Feste

8. třída – Nj – úkoly od 4.5.

Úkoly v týdnu od 4. 5. pro skupinu A:

Den 6. Mai – Mittwoch

Opakování předložek se 3. a 4. pádem

Zpracujte přílohu Nj8.3.4. - napište do školního sešitu a pošlete ke kontrole do konce týdne.

Přeložte následující věty do školních sešitů a pošlete mi ke kontrole:

  1. Kde leží tvůj pes nejradějí? 2. Nejraději je pod stolem v kuchyni. 3.Kdy se díváš na televizi? 4. O víkendu se díváme často na televizi. 5. Proč nechodíme nyní do školy? 6. Kdo běhá rychle? 7. Naši psi běží rychle k lesu. 8. Moje malá sestra sedí u stolu a maluje.

Pracujte dále s přílohou Nj8.AV:

Walpurginasnacht

  • novou slovní zásobu z rámečku zapsat do slovníčku a naučit
  • do školního sešitu opsat název textu a dále pokračovat (pod rámečkem se cv.1) v zapisování: první slovo je Ort....poslední Besen.
  • Text si několikrát přečtěte, vpravo za svislou čárou najdete obtížné výrazy, zkuste porozumět.
  • Podle uvedeného textu odpovězte na následující otázky, které mi pošlete ke kontrole. Opište si otázky také do sešitu. 1. Wann kommt die Walpurginasnacht? 2. Wer fliegt in der Walpurginasnacht? 3. Was haben diese Frauen als "Auto"? 4. Kannst du solche Hexen sehen?

Všechna cvičení vypracujte a pošlete do konce týdne.

verastepankova@zszdikov,cz

Přílohy:

NJ 8 AV
Nj8.A 3.4.

.

8. třída – Nj – úkoly od 27.4.

Úkoly v týdnu od 27. 4. pro skupinu A:

Den 29. April – Mittwoch

Opakování předložek se 3. a 4. pádem

Zpracujte přílohu Nj8.tř.Předl. - napište do školního sešitu a pošlete ke kontrole do konce týdne.

Zpracujte přílohu Nj8.tř.Obst – pojmenujte správně jednotlivé druhy ovoce. Pokud slovíčka neumíme, napište si je do slovníčku, budeme je dále používat.

Nové učivo: časování slovesa fernsehen – dívat se na televizi:

Odpovězte písemně na otázky:

1.Warum siehst du so oft fern? 2. Wie lange sieht deine Schwester gewöhnlich fern? 3. Was siehst du am liebsten fern? Krimi, Märchen oder Serien? 4. Wo liegt deine Schultasche jetzt? 5. Wer läuft jetzt auf der Straße vor deinem Haus? 6. Wohin laufen kleine Kinder gewöhnlich?

Zpracujte přílohu Nj 8.tř.AHaus, náhled mi pošlete ke kontrole do konce týdne.

Přílohy:

Nj8.tř.A Haus

Nj8.tř.A předložky

Nj 8.tř.A Obst

verastepankova@zszdikov.cz

.

8. třída – Nj – úkoly od 20.4.

Úkoly v týdnu od 20. 4. pro skupinu A:

Den 22. April – Mittwoch

Opakování předložek se 3. a 4. pádem – cv. 17 a cv. 19 na str.15 v pracovním sešitě

Nové učivo: časování slovesa fernsehen – dívat se na televizi

Celé časování je uvedeno v učebnici na str. 16 v levém sloupci – zapište si je.

Sloveso fernsehen má tzv. odlučitelnou předponu – fern, v infinitivu je předpona se slovesem, jinak stojí fern až na konci věty. Např.:

Ich sehe zwei Stunden fern. - Dívám se dvě hodiny na televizi.

Siehst du am Wochenende oft fern? - Díváš se o víkendu často na televizi?

Mein Opa sieht nicht fern. - Můj děda senedívá na televizi,

Wir alle sehen gern fern – Všichni se rádi díváme na televizi.

Ale pozor! Ich möchte heute fernsehen. - Chtěl bych se zítra dívat na televizi. - Zde je sloveso fernsehen v infinitivu, ten stojí na konci věty dohromady i s předponou

Odlučitelných předpon je celá řada, zatím pracujeme pouze s tímto slovesem.

Na procvičení vypracujte z učebnice cv. 7 b na str. 16 a v pracovním sešitě cv. 15 na str.14 – obojí pošlete do 25. 4. na verastepankova@zszdikov.cz

Den 24. April – Freitag

Opakování sloves – vypracujte v pracovním sešitě cv. 16 na str. 14 – pozor - slovesa lesen, fahren, laufen, fernsehen mají v jednotném čísle nepravidelnosti.

Budeme pracovat s přílohou Nj 8. tř. Überraschung:

Soubor ke stažení:

Nj8.tř. Überraschung

Jedná se o text, který několikrát přečtěte, abyste mu porozuměli. Většinu slovní zásoby máme znát – nově tam objevíte předložku für – pro se 4. pádem a sloveso aufräumen – uklízet, má odlučitelnou předponu auf. Některá slova nemusí být oddělena mezerou, oddělte si je.

Za textem jsou otázky, na 8 z nich písemně odpovězte a pošlete nejpozději do konce měsíce.

Nová slovíčka – 2. lekce strana 27 v PS, poslední slovo die Arbeit.

.

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 5 427

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 194

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 262

Unikátní IP 675

Posledních 30 minut 7

Dnes 65

Včera 101