8. třída – Vo – úkoly od 8.6.

Výchova k občanství 8 od 8.6.

 

Čtvrtek 11. 6. -

Téma: O lidech a občanech -  učebnice str. 112 - 116

Odpověz: Vysvětli, co je státní příslušnost a co to znamená pro občany daného státu.

                  Jaké právní postavení má cizinec v ČR?                  

                Piš do sešitu.

 

Všechny úkoly jsou povinné, máte-li možnost, zašlete ke kontrole mailem na mou adresu uvedenou na webových stránkách naší školy, v případě nutnosti pište, volejte na 606 75 77 44.

 

 

 

 

8. třída – Vo -úkoly od 1.6.

Výchova k občanství 8 od 1.6.

 

Čtvrtek 4. 6. -

Téma: Vzhůru do zaměstnání -  učebnice str. 105 - 108

Odpověz: Jaká práva má zaměstnanec?

                  Jaké jsou povinnosti zaměstnance?

                  Jaké povinnosti má zaměstnanec vůči zaměstnavateli?

                  K čemu má sloužit dovolená?

Piš do sešitu.

 

Všechny úkoly jsou povinné, máte-li možnost, zašlete ke kontrole mailem na mou adresu uvedenou na webových stránkách naší školy, v případě nutnosti pište, volejte na 606 75 77 44.

 

 

 

 

8. třída – Vo – úkoly od 25.5.

Výchova k občanství 8 od 25.5.

 

Čtvrtek 28. 5. -

Téma: Vzhůru do zaměstnání -  učebnice str. 102 - 104

Odpověz: Co musí obsahovat pracovní smlouva, aby vznikl pracovní poměr?

                  Jaká omezení platí pro mladistvé, kteří usilují o získání zaměstnání?

                

Piš do sešitu.

 

Všechny úkoly jsou povinné, máte-li možnost, zašlete ke kontrole mailem na mou adresu uvedenou na webových stránkách naší školy, v případě nutnosti pište, volejte na 606 75 77 44.

 

 

 

 

8. třída – Vo – úkoly od 18.5.

Výchova k občanství 8

Čtvrtek 21.5.

Téma: O vztahu k práci a profesionalitě člověka  

Učebnice str. 82 – 88

  1. Vysvětli, co je sebepoznání.
  2. Která povolání vyžaduji schopnost týmové spolupráce?

 

Všechny úkoly jsou povinné, máte-li možnost, zašlete ke kontrole mailem na mou adresu uvedenou na webových stránkách naší školy, v případě nutnosti pište, volejte na 606 75 77 44.

 

 

8. třída – Vo – úkoly od 11.5.

Výchova k občanství 8

Čtvrtek 14.5.

Téma: Bez práce nejsou koláče aneb člověk a pracovní život

Učebnice str. 75 – 78

Vzpomeň si na jména některých českých podnikatelů či firem, v jaké činnosti se proslavili ?

Jaké povolání bys rád /a/ vykonával/a/ a proč?

Všechny úkoly jsou povinné, máte-li možnost, zašlete ke kontrole mailem na mou adresu uvedenou na webových stránkách naší školy, v případě nutnosti pište, volejte na 606 75 77 44.

 

 

 

8. třída – Vo – úkoly od 20.4.

Výchova k občanství 8

ČT – pracujeme s textem

Učebnice str. 43 – 48

Za pomoci učebnice zpracuj do sešitu odpovědí na následující otázky:

  1. Jaké mezilidské vztahy upravuje zákon o rodině?
  2. Vyjmenujte podmínky, které musí snoubenci splňovat, aby spolu mohli uzavřít sňatek.
  3. Co představuje naopak překážky v uzavření manželství.
  4.  Jakými způsoby můžeme u nás uzavřít manželství.

Všechny úkoly jsou povinné, máte-li možnost zašlete ke kontrole mailem na mou adresu uvedenou na webových stránkách naší školy, v případě nutnosti pište , volejte na 606 75 77 44

 

 

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 3 111

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 111

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 74

Unikátní IP 810

Posledních 30 minut 0

Dnes 2

Včera 207