9. třída – Aj – úkoly od 25.5.

Pondělí

 • Vrať se do učebnice na 50-51: vypracuj si cv. 4a
 • 6b: tvým úkolem je poprosit o pomoc:

Máš 2 možnosti. Můžeš začít žádost pomocí: Could you……?, nebo Would you mind (pozor!!!! Po mind následuje sloveso v ingovém tvaru…….. ?

 • Stejným způsobem jako ve cv. 6b si vypracuj 3 v PS

 

Středa

 • Konverzace v restauraci: uč. str. 51 cv. 6, doplň chybějící slova v 6a z textu. Pak si otevři PS na str. 41 cv. 4. Doplň chybějící slova. Zašli na marketamach@post.cz . Můžeš vytvořit nahrávku, ať si protrénuješ mluvení.

Pátek

 

Možnosti/ tipy na procvičování

1)poslech: https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/elementary-a2-listening/going-cinema (objevuje se zde PRESENT PERFECT)

2) Procvičení Present Perfect: https://www.perfect-english-grammar.com/present-perfect-exercise-4.html (klad/zápor/otázka)

3) Present Perfect nebo Past simple: https://www.perfect-english-grammar.com/past-simple-present-perfect-1.html (zde hraje roli, zda vím, kdy se to stalo= Past simple, nebo nevím a jen říkám, že „dosud“ se to stalo-nestalo= Present Perect)

Budu ráda, když mi dáte vědět, jak jste byli úspěšní v těchto cvičení.

9. třída – Aj – úkoly od 11.5.

Co jsme dělali minulý týden:

 • Zopakovali jsme si should a shouln’t a might
 • Pomocí –ing jsme popisovali nějaká místa (I can hear some people shouting, I can see a man reapiring his car on the street)

Pondělí

 • Práce do sešitu: vypracuj si cv. 1 a 3 na str. 54 v učebnici (opakování)
 • Učebnice str. 48: podívej se na tabulku 1b. přípona –ed a –ing dokáže úplně měnit význam slova. Přepiš si tabulku do gramatiky a slova si přelož.- poté doplň a přepiš cv. 1c do sešitu
 • Udělej si malý osobnostní testJ 2

Středa

 • Vrať se k osobnostnímu testu. Představ si typického pesimistu, optimistu a realistu. Zkus si vybavit někoho ze třídy, kdo si myslíš, že je typický příklad pesimisty, optimisty a realisty. Zkus popsat jeho vlastnosti- můžou ti pomoci popisy ve cv. 3b.
 • Pracovní sešit str. 38 cv. 1 a 2 (obojí zaslat na marketamach@post.cz

Pátek

 • Věnuj se opakování

Relative clausus-vztažné věty: https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/intermediate-grammar/relative-clauses

Budoucí čas:

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/intermediate-grammar/future-forms

9. třída – Aj – úkoly od 4.5.

Co jsme dělali minulý týden?

 • Zopakovali jsme si slova, po kterých následuje buď infinitiv s „to“, nebo –ing.
 • Naučili jsme se vyjádřit there is someone/ I hear something …..sloveso +ing.
 • Zopakovali jsme si question tags.
 • Věnovali jsme se čtení -8 tips to stay safe online

 

Pondělí

 1. Vrátíme se k práci s textem :

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading/elementary-a2-reading/online-safety-poster

Přečti si ještě jednou pravidla bezpečných online aktivit. Tvým úkolem je nyní pomocí slovesa SHOULD/SHOULDN’T vyjádřit radu. Zašli ke kontrole na marketamach@post.cz

Např.: 1. Be nice to people online. Rada: You should be nice to people online.

Zdatnější žáci uvedou, co by se mohlo stát (vyjádří možnost – posibility- might), když by nevyslyšeli tvou radu. Např. If not / otherwise, the people might attack you in real life.

 

2. Učebnice str. 47 cv. 6: tvým úkolem je představit si různá místa, kde se něco odehrává. Zkus popsat daná místa pomocí sloves vnímání (see, her, smell, feel), co se ve tvých představách odehrává (-ing). Ke každému místu vymysli minimálně 2 věty.

Např.: I can hear the birds singing. I can see the children playing on the playground.

 

Středa

Minulý týden jsem zapomněla, že je státní svátek – shame on meJ. Proto ti dnes dám pouze 1 úkol:

PS str. 37 cv. 3 (doplň podle zadání vhodná slova, sloveso dej do správného tvaru)

Věrní dobrovolníci, kteří chtějí z vlastní vůle 🙂 , vypracují písemný úkol a zašlou na marketamach@post.cz :

Přečti si inzerát a mail zájemce o letní brigádu. Po vypracování on-line úkolů, mi zašli obdobný mail za sebe. Představ si, že žádáš o práci na základě stejného inzerátu. Jako vzor by ti měl sloužit mail toho uchazeče. Nezapomeň na oslovení a závěr.

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/writing/elementary-a2-writing/summer-jobs

 

Pátek – svátek

9. třída – Aj – úkoly od 20.4.

Všem žákům doporučuji s pravidelností procvičovat různé gramatické jevy (navrhuji odkaz níže):

https://www.perfect-english-grammar.com/grammar-exercises.html

 1. třída

Rozsah nových slovíček je do oddílu heroes – uč se je pravidelně (důležité je opakování, slova, která si nemůžeš zapamatovat si napiš na lísteček a někam nalep, nebo si problematické slovíčko zkus říct v nějaké větě o sobě, zkus hledat podobnost slovíčka a věcí ze tvého života: např. armour (vybaví se mi hned značka underarmour)

Soubory ke stažení:

Infinitiv nebo –ing

AJ DÚ 9. třída

9. třída – Aj – úkoly od 6.4.

Odpověz na otázky níže a zašli na mail marketamach@post.cz do 11. 4.

FOOD QUESTIONNAIRE

 

 1. HOW OFTEN DO YOU EAT JUNK FOOD?
 2. DO YOU SMOKE?
 3. HOW OFTEN DO YOU EAT FRUIT AND VEGETABLES?
 4. HOW MANY PORTIONS OF FOOD DO YOU EAT A DAY?
 5. DO YOU WEAR SHOES THAT FIT PROPERLY?
 6. DO YOU EAT SWEETS?
 7. HOW MUCH TIME DO YOU SPEND IN FRONT OF TV?
 8. WHAT SPORT IS YOUR FAVOURITE ONE? HOW OFTEN DO YOU DO THIS SPORT?
 9. DO YOU WEAR SUNSCREEN, SUNGLASSES AND A HAT IN SUMMER?
 10. HOW OFTEN DO YOU MOVE?
 11. HOW OFTEN DO YOU DRINK COKE?
 12. DO YOU PREFER JUNK FOOD THAT COINTAINS A LOT OF SUGAR,FAT AND SALT OR HEALTHY FOOD?
 13. How much time do you spent outdoors?
 14. Do you drink junk drinks?
 15. When do you usually go to bed?

 

UČEBNICE

Str. 44 práce s textem. Přečti si článek a odpověz do sešitu na otázky ve cv. 3. Nauč se k tomu odpovídající slovní zásobu, kterou budu vyžadovat (můžeš využít quizlet).

Práce s dokumentárním filmem (dobrovolná): https://forms.gle/hQkjmd8MxnBVuuMV7

 

PRACOVNÍ SEŠIT

Str. 28-29 komplet doplnit.

Po přečtení textu v učebnici vypracovat cv. 1 na str. 34.

9. třída – Aj – úkoly od 30.3.

Učebnice

Str. 41 práce s textem

 • Do „Čtení a gramatiky“ vypracuj 2 a 3 (žáci s průměrem 2 a lépe i cv. 5).
 • Odpověz na otázky níže a zašli mailem na marketamach@post.cz
 1. Why is junk food not good for me?
 2. Why do I have to eat fruits containing vitamin C every day?
 3. What is the iron in my blood good for?
 4. What do I get minerals from?
 5. I have problems with my eyes. What vitamin should I get?
 6. I feel very tired. I have no energy. What should I do?
 7. Why is good for you to be in the sun?

Str. 42 cv. 3 a- napiš do školního sešitu, co by se mohlo stát v daných situacích. (Při vyjádření možnosti používej „might“)

Pracovní sešit

Str. 32, cv. 1 a 4, CD-ROM modul 3 gramatika

Další procvičování

9. třída – Aj – úkoly od 23.3.

 • Průběžně opakovat slovní zásobu on-line přes aplikaci Quizlet.
 • Práce s textem str. 40. Odpověz do školního sešitu na otázky níže.

1.Where and when does FA Cup take place?

2.When was the first FA Cup final?

3.What teams race in The Boat Race?

4.When does The Boat Race start?

5.On what river does The Boat Race také place?

6.How long is The Boat Race?

7.How many runners have taken part in London Marathon?

8.How long is London Marathon?

9.What  is the oldest and most famous tennis tornament?

10.How many strawberries do people eat at Wimbledon?

11.What is the eldest football event in the world?

 

 • Odpověz na otázky níže. Okomentuj žlutě označená slova- o jaký čas se jedná, kdy ho používám atd. (zaslat na mail marketamach@post.cz do 27.3.)
 1. What is the worst food you have ever eaten?
 2. Have you ever tasted snails?
 3. What food contains lot sof protein?
 4. What kind of food should you avoid?
 5. What did you use to like eating when you were small?
 6. Did you use to watch Disney films? What were your favourite?
 7. When will you get married?
 8. How many kids will you have?
 9. How much money will you earn?

 

 • Úkol pro žáky s prospěchem 2 a lépe:

Vymysli dotazník, který zjišťuje stravovací návyky a životní styl tvých spolužáků (např. Jak často jí těstoviny, fast food, jídlo, které obsahuje hodně cukru, jak často pijí kolové nápoje, jak často se hýbou, jaký sport upřednostňují atp.). Dotazník by měl obsahovat 8 - 10 otázek. Jako pomoc při sestavování otázek ti může posloužit str. 32 a 36 v učebnici, která se věnuje tomuto tématu (zaslat na mail marketamach@post.cz do 27.3.)

 

 • Úkol pro žáky s prospěchem 3 a hůře:

Procvičit si na https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice Present Perfect.

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 3 114

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 111

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 74

Unikátní IP 813

Posledních 30 minut 1

Dnes 5

Včera 207