9. třída – Čj – úkoly od 8.6.

Úkoly pro týden od 8. 6. 2020

Středa 10. 6.

Mluvnice

Pracujeme s přílohou Čj9test

Řešte požadované úkoly na str. 58 – 59. Ke kontrole mi pošlete srozumitelné řešení, nejlépe celé strany.

Čtvrtek, pátek 11. - 12. 6.

Mluvnice

Proveďte rozbor následujícího souvětí:

Stěna z větví a kůží, která už v paleolitu uzavírala vchod některých jeskyní, se samozřejmě nedochovala nikde, ale archeologové dovedou vyčíst zprávu o její existenci z docela skrovných stop, jež nacházejí.

Pošlete ke kontrole.

Všechna cvičení vypracovat do konce týdne.

verastepankova@zszdikov.cz

Přílohy:

Čj9test

9. třída – Čj – úkoly od 1.6.

Úkoly pro týden od 1. 6. 2020

Pondělí 1. 6. :

Pracujeme s přílohou Čj9lit

Řešte požadované úkoly. Ke kontrole mi pošlete srozumitelné řešení, nejlépe celé strany.

Dále pracujeme s přílohou Čj9ukázky

Některé ukázky mohou být obtížné.

Pošlete ke kontrole.

Úterý 2. 6.

Mluvnice

Proveďte rozbor následujícího souvětí:

Přijdete-li do kteréhokoliv našeho hradu nebo zámku a shledáte-li ho hodným obdivu, nezapomeňte s vděčností vzpomenout na ty, kteří se o jeho krásu zasloužili tou nejvšednější a mnohdy velmi namáhavou prací, i když jejich jména se nikdy nezveřejňují.

Vyhledejte v tomto souvětí všechny několikanásobné větné členy, určete jejich druh a poměr mezi členy.

Pošlete ke kontrole.

Středa 3. 6.

Mluvnice

Proveďte rozbor následujících souvětí:

 1. Vy jste šťastný člověk, proto je všem s vámi tak veselo.
 2. Byl jsem u něho, ale nikdo nebyl doma.
 3. Vyvalily se vlny zdola, roztáhnuly se v širá kola.
 4. Rosava pohlédla s láskou na spícího syna, ale vtom se ozvaly spěšné kroky a volání.
 5. Standa si sundal čepici, neboť mu bylo teplo.

Pošlete ke kontrole.

Čtvrtek 4. 6.

Mluvníce

V učebnici na str. 109 vypracujte cv. 13 , za každým souvětím napište, o jaký druh věty vedlejší se jedná.

Pošlete ke kontrole.

Pátek 5. 6.

Mluvnice

V příloze Čj9test vypracujte str. 88 celou, ze str. 89 cv. 11 a 12. Pošlete ke kontrole náhled na celé strany (nikoli jen písmena !!).

Všechna cvičení vypracovat do konce týdne.

verastepankova@zszdikov.cz

Přílohy:

Čj9lit
Čj9test
Čj9ukázky

9. třída – Čj – úkoly od 25.5.

Úkoly pro týden od 25. 5.:

Pondělí 25. 5.

Pracujeme s přílohou Čj9všeob

Na str. 32 – 33 řešte požadované úkoly. Ke kontrole mi pošlete srozumitelné řešení, nejlépe celé strany.

Dále pracujeme s přílohou Čj9čárky

Doplňte čárky ve všech větách od č. 31 až k č.21 včetně – jsou to části dvou cvičení. U souvětí č. 3, 7, 12, 17 a 18 určete pořadí vět hlavních a vedlejších a druh vět vedlejších.

Pošlete ke kontrole.

Úterý 27. 5.

Mluvnice

Zpracujte přílohu Čj9T. Doplňte vhodná řešení na str. 84 počínaje úkolem č. 7 až na str.85 , kde jsou poslední úkoly z literatury (tedy 7. úkol na str. 84 až 8. úkol na str. 85).

Jako bonus zpracujte dole na str.85 souvětí – obvyklým způsobem.

Pošlete nejlépe celé strany k opravě.

Středa 28 5.

Mluvnice

Příloha Čj9prav- na str. 103 ve cv. 10 doplňte vynechané koncovky a pošlete ke kontrole.

V pracovním sešitě na str.56 vypracujte cv. 6 a pošlete ke kontrole.

Čtvrtek 29. 5.

Mluvníce

Příloha Čj9VP – na str. 287 vypracujte cv. h, doplňte správně malá a velká písmena u zvýrazněného textu a pošlete ke kontrole.

Následující souvětí převeďte na přímou řeč, napište správně uvozovky, čárky atd. Přímá řeč se nechá vyjádřit podle postavení věty uvozovací třemi způsoby. Napište tedy všechny tři způsoby.

Malý Pavlík úpěnlivě volal na Tomáše, aby mu běžel na pomoc.

Pošlete ke kontrole.

Pátek 22. 5.

Mluvnice

Podle přílohy ČjVýslT31 si zkontrolujte řešení minulého testu a informujte o vaší úspěšnosti.

Dnes posílám přijímačkový test celý i s úvodní stránkou, záznamovým archem a řešením. Jedná se o přílohy Čj9přijzk, Čj9záznam, Čj9řešení.

Všechno si projděte, abyste při přijímačkách nebyli překvapeni. Zvlášť nahlédněte do záznamového archu. Je možné, že jsme tento test už řešili (aspoň někteří).

Všechna cvičení vypracovat do konce týdne.

verastepankova@zszdikov.cz

Přílohy:

Čj9příjzk
Čj9řešení
Čj9T
Čj9VP
Čj9výslT31
Čj9záznam
Čj9čárka
Čj9obec
Čj9prav

9. třída – Čj – úkoly od 18.5.

Úkoly pro týden od 18. 5.:

Pondělí 18. 5.

Sloh

Pracujeme s přílohou Čj9sloh.

Na str. 86 budeme řešit úkol 5, 6, 7 – nelze ho poznat z této ukázky, proto napište, která slova se obecně neurčují při větném rozboru. A zejména se zaměřte na úkol 9.

Příloha Čj9všeob – zpracujte.

Obojí pošlete ke kontrole.

Úterý 19. 5.

Mluvnice

Zpracujte přílohu Čj9čárky. Doplňte čárky na správná místa, rozlišujte věty hlavní, vedlejší, oslovení atd.

V pracovním sešitě na str. 57 ve cv. 3 upravte slovosled.

Obě cvičetí pošlete.

Středa 20. 5.

Mluvnice

Příloha Čj9cvičTA

Příloha Čj9cvičTB

Obě zpracujte a pošlete

Čtvrtek 21. 5.

Mluvníce

Příloha Čj9cvičTC

Podle přílohy Čj9T30Výsl. si zkontrolujte řešení minulého textu a informujte mě o výsledku.

Příloha Čj9T31 – další test, zodpovědně vypracujte.

Pátek 22. 5.

Mluvnice

Pošlete řešení - v následujících větách pojmenujte zvýrazněné části :

 1. Květin, těch mají doma plnou zahradu. 2. Do půdy se má přidávat mramorový prášek (ale kde jej vzít?). 3. Bylo to – zdá se mi – loni o Vánocích. 4.Neříkala Irenka, co bude dělat a jestli půjde do Prahy? Ne. No to asi jo, já myslím. 5. Komu to říkáš, ty zbabělče! 6. Zítra k vám zajdu. Odpoledne. Asi v pět hodin.

Zopakujte si psaní přímé řeči.

Všechna cvičení vypracovat do konce týdne.

Někteří žáci ještě neposlali úkoly, posílejte....

verastepankova@zszdikov.cz

Přílohy:

Čj9čárky
Čj9všeob
Čj9sloh
Čj9cvičTB
Čj9cvičTC
Čj9T31
Čj9výsl30
Čj9cvičTA

9. třída – Čj – úkoly od 11.5.

Úkoly pro týden od 11. 5.:

Pondělí 11. 5.

Sloh

Pracujeme s přílohou Čj9výk.

Text čtěte od str. 162 do str.164 včetně.

Jde o úryvek z knihy autora Jaroslava Pulkrábka Šumavská toulání

Vypracujte výklad celého úryvku. Bude s nadpisem a zpracován jednotným způsobem od prvního do posledního bodu. Na závěr uveďte zdroj.

Pošlete ke kontrole.

Úterý 12. 5.

Mluvnice

Zpracujte přílohu ČjTestA – str. 86-89. Zadávám tuto přílohu opakovaně, protože mi ji poslalo málo žáků. Kdo ji ještě neudělal, vypracuje a pošle celý text, kde zaškrtnete řešení. Je to příprava na přijímací zkoušky.

Příloha Čj9samvět.č. - vypracujte cv. 2 a 3 – pošlete

Středa 13. 5.

Mluvnice

Příloha Čj9test – ze str. 92- 95

Příloha Čjvsuvka – vypracujte a pošlete Test varianta A

Čtvrtek 14. 5.

Mluvníce

Učebnice str. 98 cv. 2 – vyřešte podle pokynů a pošlete

Podle přílohy Čj9T29Výsl. si zkontrolujte řešení minulého textu a informujte mě o výsledku.

Příloha Čj9T30 – další test, zodpovědně vypracujte.

Pátek 15. 5.

Mluvnice

Pošlete řešení následujících souvětí – obv. způsobem S=..:

 1. Mořské dno je skryto pod ohromnými spoustami vod, a tak dohlédneme nanejvýš do hloubky několika desítek metrů pod hladinu a o tom, co je hlouběji, se musíme přesvědčit různě složitými přístroji.
 2. Když jsem zazvonil u domovních dveří, otevřela mi Petrova maminka a řekla, že Petr před chvílí odešel na volejbal.
 3. Protože jsem byla nemocná, zavolala jsem Kláře a poprosila ji, aby mi nadiktovala cvičení, která v době mé nemoci ve škole probíral

Všechna cvičení vypracovat do konce týdne.

Někteří žáci ještě neposlali úkoly, posílejte....

verastepankova@zszdikov.cz

Přílohy:

Čj.9.VýslT29
Čj9Výk.
ČJ 9 Test A
Čl9.Sam.vět.č.
Čj9.Vsuvka
Čj9.test
Čj9.T30

9. třída – Čj – úkoly od 4.5.

Úkoly pro týden od 4. 5.:

Pondělí 4. 5.

Sloh

Pracujeme s přílohou Čj9.osn.

Text čtěte od odstavce Primární výchova až do konce str. 130.

Jde o úryvek z knihy autora A. Robka: Národopis.

Vypracujte osnovu celého úryvku. Bude s nadpisem a zpracována jednotným způsobem od prvního do posledního bodu.

Dále v tomto úryvku najděte:

- slova stylově zabarvená (po usnadnění práce posílám znovu přílohu Čj9.styl.přízn.) - vyhledejte jich deset tak, abyste je mohli zařadit do většího počtu rovin (nebudou např. všechna spisovná, zastaralá...).

 • najděte dvě slova složená
 • odpovězte na následující otázky: Kam byste zařadili tento text? Do jaké literatury? Čím byste svoje rozhodnutí doložili?
 • Všechno poslat ke kontrole.

Úterý 6. 5.

Kontrola správnosti řešení přílohy Čj9.cvič.: 4b, 5a, 6c, 7c, 8b, 9a, 10b, 11a, 12c, 13b, 14a, 15a, 16b, 17b, 18d,f, 19. A2 – B4 – C1 – D6 – E3 – F7 – G5 – H8, 20b, 21a, 22b, 23b, 24c, 25b,c,d, 26c, 27b, 28a, 29a, 30b, 31b.

Informujte mne prosím o vaší úspěšnosti.

Příloha Čj9.tř.čárka B – obsahuje některé možnosti psaní čárky (navazuje na přílohu o čárce z minulého týdne), prostudujte si a chybějící údaje zapište do školního sešitu.

Vypracujte z učebnice cv.1 na str.113 a pošlete ke kontrole.

Středa 7. 5.

Nové učivo: příloha Čj9. SAM

Samostatný větný člen

Oslovení

Vsuvka

Věta neúplná

Zapište si podstatné věci do školního sešitu.

(str.59-60 v příloze) projděte si, ve středu při on-line dovysvětlíme.

Nahlédněte v učeb. na str. 136 do cvič. 2 a 3.

Zpracujte do školního sešitu přílohu Čj9.TestA (str. 86 – 89).

Čtvrtek 8. 5.

Vypracujte rozbor následujícího souvětí a pošlete ke kontrole:

Jednou ji viděl, jak drží právě narozené miminko, a všiml si, jak se na ně dívá očima plnýma mateřského citu.

Každých pár kroků odbočovaly z hlavní jeskyně další vysoké chodbičky, neboť tato sluj byla v podstatě bludištěm chodeb, jež se vzájemně proplétaly a nikam nevedly.

Zkontrolujte si výsledky testu č. 28 – příloha Čj9.T28 a informujte mne o výsledku.

Vypracujte si test č. 29 z přílohy Čj9. T29.

Všechna cvičení vypracovat do konce týdne.

Někteří žáci ještě neposlali úkoly, posílejte....

verastepankova@zszdikov.cz

Pozor!!!

Ve středu 7. 5. v 9. 30 proběhne on-line výuka pro český jazyk v programu Discort. Přihlašte se podle zveřejněného návodu.

Https://discord.gg/4g5Uma

Přílohy:

Čj 9 čárka B
Čj 9 SAM
ČJ 9 Test A
Čj.9.tř. styl .příznaková slova
ČJ_9.tř._osn.
ČJ 9 T28
Čj9.T29

9. třída – Čj – úkoly od 27.4.

Úkoly pro týden od 20. 4.:

Pondělí 27. 4.

Napište správně velká a malá písmena v následujících spojeních a pošlete mi ke kontrole:

mezinárodní den dětí, časopis téma, časopis mladý svět, štursova socha raněný, velkomoravská říše, pobřeží slonoviny, království dánské, dánské království, společenství nezávislých států, nerudovy povídky malostranské, pražský hrad, smetanova siň, žíd (příslušník národa), čech, lotyš, ruska, karlův most, nusle, ďáblice, davle.

Výsledky přílohy Čj9.tř. Vš: 1c, 2a, 3c, 4b, 5b, 6b, 7a, 8a, 9. 1999, 10b, 11b, 12c, 13b, 14b, 15c, 16c, 17a, 18c, 19c, 20c.

Pošlete mi prosím výsledky minulého cvičení – nepravidelnosti vět.stavby.

Úterý 28. 4.

Opakování: příloha Čj9.tř.styl.přízn.slova – zapište si pojmy, které ještě nemáme. Budete potřebovat pro přijímačky.

Čárka před a – v příloze Čj 9.tř.čárka – str. 60-61, poznamenat do sešitu i s příklady

Středa 29. 4., čtvrtek 30. 4.

Do školního sešitu zpracovat přílohu Čj9.tř. Cvič.

Zkontrolujte si výsledky testu č. 27 podle přílohy Čj9.tř.T27 výsledky – informujte mne o úspěšnosti.

Nový test přílohy Čj9.tř.T28

V testu je pojem postpozice přívlastku – to znamená, že stojí za... tady za podstatným jménem, např. konvalinka vonná, holubinka trávozelená, kyselina dusičná..

Žácí, kteří byli v pololetí klasifikování výborně a chvalitebně, mi pošlou úvahu z minulé lekce: Dva roky prázdnin.

Všechna cvičení vypracovat do konce týdne.

Někteří žáci ještě neposlali úkoly, posílejte....

verstepankova@zszdikov.cz

Pozor!!!

Ve středu 29. 4. v 9. 30 proběhne on-line výuka pro český jazyk v programu Discort. Přihlašte se podle zveřejněného návodu.

Přílohy:
Čj.9.tř. styl .příznaková slova
Čj_9._třída_-_cvičení_b
ČJ 9. tř. čárka
Čj 9. tř. výsledky T 27
Čj9.tř.test28

9. třída – Čj – úkoly od 20.4.

Úkoly pro týden od 20. 4.:

Pondělí 20. 4.

Napište správně velká a malá písmena v následujících spojeních a pošlete mi ke kontrole:

štědrý den, den horníků, vánoce, velikonoce, mezinárodní den žen, evropská unie, svátek práce, první máj, druhá světová válka, třicetiletá válka, náměstí krále jiřího z poděbrad, mistr jan hus, m. jan hus, spojené státy americké.

Rozbor souvětí – pošlete ke kontrole:

Ačkoli v sobotu lilo jako z konve, přilákal autokros, který byl uspořádán v našem okrese, mnoho diváků, neboť sliboval nejen zajímavou podívanou, ale i napětí, kdo zvítězí.

 1. určete druh souvětí, věty hlavní, vedlejší....
 2. vypište několikanásobný větný člen a určete jeho druh
 3. vypište všechny spojovací výrazy a určete jejich druh
 4. poslední hlavní větu změň na větu vedlejší a urči její druh, souvětí napiš

Žáci, kteří zkracují písemná cvičení, vypracují písemně pouze úkol na velká a malá písmena. U všech písemných cvičení se sami rozhodnou a úkol zpracují podle svých možností.

Úterý 21. 4.

Rozhodněte o nepravidelnosti větné stavby, větu upravte – pište do školního sešitu:

 1. Zkusme se zamyslet nad druhou stránkou případu.
 2. Sledujte a řiďte se jeho pokyny.
 3. Mnozí se osobních chyb nevyhnou.
 4. Výletníci se v půli cestě občerstvili vodou z potoka.
 5. Chlapci ráno, když vyšli ze školy, tak jim bylo zima.

Všichni vypracují přílohu Čj 9.tř. VŠ .

Soubor ke stažení:

Čj_9._tř._Vš

Středa 22. 4.

Sloh

V dostupných materiálech vyhledejte následující příklady textů: vypravování, charakteristika, epigram, líčení, popis děje., odborný text.

Napište do slohového nebo mluvnického sešitu , ukázka nemusí být dlouhá, ale musí být jasno, oč se jedná. Uveďte, proč je to třeba vypravování atd.

Čtvrtek 23. 4.

Cv. 1 na str. 113 v učebnici, doplňte čárky, písemně nezdůvodňujte, napište do školního sešitu.

Sloveso kupovat napište ve všech osobách podmiňovacího způsobu přítomného i minulého, v rozkazovacím způsobu., též přechodník přítomný – pošlete ke kontrole.

Zopakujte si slovesné třídy a vzory – podle školního sešitu.

Pátek 24. 4.

Zkontrolujte si výsledky testu č. 26 a informujte mě o vaší úspěšnosti a obtížnosti cvičení.

Vypracujte test č. 27

Soubory ke stažení:

Čj9.tř.test 27

Test 26 -výsledky

Někteří mi ještě nedodali úkoly z minulého týdne, neprodleně to napravte.

Všechna požadovaná cvičení vypracujte nejpozději do konce týdne.

verastepankova@zszdikov.cz

9. třída – Čj – úkoly od 13.4.

Úkoly pro týden od 13. 4.:

Řešení minulého cvičení – příloha Čj9.tř.- cvičení a :

32 b, c, e, g

33 a, 34 c, 35 d, 36 d, 37 b, 38 c, 39 c, 40 c, 41 b,42 a, 43 c, 44 a, d, 45 b, 46 a, 47 b, c, 48 A3, B6, C2, D5, E1, F4, 49 A6 – B3 – C5 – D1 – E4 – F2 , 50 c.

Literatura: 1 c, f h, 2 A2 – B1 – C4 – D3, 3c.

V další příloze posílám státní svátky zejména z hlediska pravopisu. Udělejte si zápis do škol. Sešitu, s nadpisem, vypište jednotlivé svátky se správnými písmeny. Většinou se jedná o několikaslovný název ze jmen obecných...

V další příloze je jedno z posledních nových učiv 9. tř. Opět si zapište s nadpisem: Odchylky od pravidelné větné stavby, pak jednotlivé druhy s vysvětlením a příkladem (1. elipsa......6. Vsuvka). Za výkladem najdete cvičení i s kontrolou řešení. Tato webová stránka Škola po škole nabízí i další možnosti k procvičování, využívejte je.

V minulé lekci se nedopatřením neobjevil test č. 26, posílám nyní, vypracujte si ho.

Soubory ke stažení:

Čj 9.tř.svátky
Čj 9.tř.test26
Čj9.tř.Odchylky od větné stavby

9. třída – Čj – úkoly od 6.4.

Úkoly pro týden od 6. 4.:

Procvičování: str. 106 učebnice cv. 4 – vypracujte písemně podle pokynů a vzoru pod cvičením
str. 107 učebnice cv.9 – za každé souvětí uveďte: Sp = ....., obvyklým způsobem

Další úkol je pro všechny, kteří budou dělat přijímačky:
Vypracujte přílohu Čj 9.tř. - cvičení a, příště pošlu správné řešení

Zkontrolujte si řešení testu č. 25

Vypracujte test č. 26

Soubory ke stažení:

Čj 9.třída - výsledky z 30.3.
ČJ 9.třída - cvičení a

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 3 524

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 126

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 76

Unikátní IP 888

Posledních 30 minut 2

Dnes 145

Včera 175