9. třída – Fy – úkoly od 8.6.

9.třída opakování - úkol na pondělí a čtvrtek

Tranzistory

Zapiš do sešitu:

Elektronické součástky s dvěma přechody PN

Druhy: Tranzistor NPN a PNP s kontakty emitor, báze, kolektor

El.proud přivedený na bázi se mnohonásobně zesiluje v kolektorovém obvodu.

Využití : jsou nepostradatelné pro činnost veškerých elektronických zařízení,

hudebních a jiných zesilovačů, digitálních rozhlasových a televizních přijímačů apod.

Celkové využití polovodičů v elektronice:

čipy, mikročipy, integrované obvody, procesory

Jsou sestaveny ze stovek až tisíců polovodičových součástek

diod, fotorezistorů, termistorů, tranzistorů a dalších polovodičů

s maximálním uplatněním miniaturizace.

Nebudeš něčemu rozumět? Napiš.

9. třída – Fy – úkoly od 1.6.

9.třída opakování - úkol na pondělí a čtvrtek

Prostuduj látku 4.5 z učebnice

Zapiš do sešitu:

Další součástky s jedním přechodem PN

1)Led dioda - ledka (svítivka)

Schéma zapojení do el.obvodu - znázorni do sešitu

Využití: přístrojové panely v automobilech, letadlech, měřící technika,

signální přístrojové desky apod.

2)Fotodioda - při osvětlení se stává zdrojem stejnosměrného napětí

jedná se o přímou přeměnu energie světla na elektrickou energii

Schéma zapojení do el.obvodu - znázorni do sešitu

Spojením slunečních článků sériově vzniká sluneční (solární) baterie

Produkuje ekologicky čistou elektrickou energii.

Využití:  velké solární elektrárny značného výkonu

malé domácí elektrárny - zajišťují část spotřeby domácnosti

solární led svítidla (ve dne akumulují el.proud v noci svítí)

a mnoho dalších využití

Nevýhody: elektrický výkon solárních zdrojů je zcela závislý

na intenzitě slunečního svitu a v praxi se musí kombinovat

s klasickými zdroji el.energie

 

Úkol: Zpracuj do sešitu a pošli:

Využití solárních zdrojů v ČR - současnost a výhled do budoucnosti

 

 

Nebudeš něčemu rozumět? Napiš.

9. třída – Fy – úkoly od 25.5.

9.třída opakování - úkol na pondělí a čtvrtek
Prostuduj látku 4.4 z učebnice
Zapiš do sešitu:
Dioda jako usměrňovač střídavého napětí
1) Jednocestné usměrnění
Překresli do sešitu obr.4.12 a, b, včetně grafů
2) Dvojcestné usměrnění
Gratzovo zapojení čtyř polovodičových diod
Překresli do sešitu obr.4.13 a, b
Závěr:
Polovodičové diody se používají k usměrnění střídavého napětí.
Pracují jako jednosměrné nebo dvojsměrné usměrňovače všude tam,
kde pro činnost elektrických zařízení je potřeba stejnosměrný proud.
Využití:
Nabíječky autobaterií, mobilních telefonů, tabletů, autorádií apod.
Jsou také nezbynou součástí všech dalších moderních elektronických zařízení.
Nebudeš něčemu rozumět? Napiš.

9. třída – Fy – úkoly od 18.5.

9.třída opakování - úkol na pondělí a čtvrtek

Prostuduj látku 4.3 z učebnice

Zapiš do sešitu:

Polovodičová dioda

Je tvořena polovodičem typu P a N.

Rozhraní mezi polovodiči se nazývá přechod PN.

Vlastností přechodu je, že propouští proud pouze jedním směrem.

Schéma zapojení diody v propustném a závěrném směru (překresli do sešitu)

Voltampérová charakteristika polovodičové diody:

Znázorňuje závislost proudu procházejícího diodou na napětí na diodě.

Při zapojení diody v propustném směru musí být do obvodu zařazen sériově rezistor.

Nebudeš něčemu rozumět? Napiš.

9. třída – Fy – úkoly od 11.5.

9.třída nová látka - úkol na pondělí a čtvrtek

Vedení elektrického proudu v polovodičích

Prostuduj látku 4.1 a 4.2 z učebnice a zapiš do sešitu:

Polovodiče jsou materiály,

které se za určitých okolností stávají vodiči el.proudu.

Základem polovodičů jsou prvky 4.skupiny chemické tabulky

Křemík (Si) a Germanium (Ge), které mají 4 valenční elektrony

1)Přidáním prvku 5.skupiny-arsenu (As) do struktury čistého křemíku

vytvoří valenční elektrony obou prvků nasycenou elektronovou sféru 8 elektronů

4 el.od Si + 5.el.od As = 9 el.

Jeden elektron je navíc, je volný a obstará vodivost tohoto polovodiče

Tento typ polovodiče se nazývá polovodič typu N s elektronovou vodivostí

2)Přidáním prvku 3.skupiny-india (In) do struktury čistého křemíku

vytvoří valenční elektrony obou prvků elektronovou sféru ze 7 elektronů

4 el.od Si + 3 el. od In = 7 el.

Jeden elektron do nasycenosti sféry chybí, vznikne prázdné místo "Díra".

Tato "díra", kde chybí elektron se jeví kladně a obstarává vodivost polovodiče.

Tento typ polovodiče se nazývá polovodič typu P s "děrovou" vodivostí.

Závěr:

Polovodiče mají zcela vyjímečné el. vlastnosti:

-jejich odpor se s teplotou snižuje (termistory)

-jejich odpor se mění s intenzitou osvětlení (fotorezistor)

-vedou el.proud pouze jedním směrem (diody)

 

Odpověz na otázky:

1)Z jakých prvků a sloučenin se vyrábí termistory a fotorezistory

2)Jaké využití mají v praxi

Odpovědi zapiš do sešitu a také pošli E-mailem

9. třída – Fy – úkoly od 4.5.

9.třída nová látka - úkol na pondělí a čtvrtek

Vedení elektrického proudu v plynech

Prostuduj látku 3.2 z učebnice a zapiš do sešitu:

Vzduch je za běžných podmínek izolant.

Za určitých podmínek se může stát vodivým.

Podmínkou vodivosti vzduchu je jev, kterému říkáme ionizace.

Ionizace je rozpad molekuly plynu na kladný iont a volný elektron.

Volné elektrony a jejich usměrněný pohyb pak vytvoří vodivou cestu.

Podmínkou ionizace je silné elektrické pole.

To vzniká např. před bouřkou, vzduch se ionizuje, vzniká jiskrový výboj-blesk.

Využití elektrického proudu v plynech za normálního tlaku:

-obloukové svařování kovů,

-obloukové pece k tavení kovů

Využití el.proudu v plynech za sníženého tlaku:

-výbojové reklamní trubice, zářivky, výbojky, led-světla

 

Odpověz na otázku 2, vypočítej pr.4 z učebnice

Odpovědi zapiš do sešitu a také pošli E-mailem

9. třída – Fy – úkoly od 27.4.

9.třída nová látka - úkol na pondělí a čtvrtek

Vedení elektrického proudu v kapalinách

Prostuduj látku 3.0 a 3.1 z učebnice a zapiš následující poznámky do sešitu:

Na vedení el. proudu ve vodičích se podílí volné elektrony,

hovoříme o elektronové vodivosti

Na vedení proudu v kapalinách se podílí ionty,

jedné se tedy o iontovou vodivost.

Destilovaná voda je izolant, protože žádné ionty neobsahuje.

(Nakresli obrázek 3.1 do sešitu)

Kuchyňská sůl rozpuštěné ve vodě disociuje(rozpadá se na ionty).

NaCl = Na+ + Cl-

Tyto ionty zabezpečí vodivost roztoku-elektrolytu.

Elektrický proud v v elektrolytech je tvořen usměrněným pohybem iontů.

Využití:

1) Chemické zdroje napětí-nevratné a vratné články

(Voltův, salmiakový, akumulátory)-zopakuj z předcházející probrané látky

2) Pokovování-mědění, niklonání, stříbření, chromování atd.

Povrch kovu se opatří ušlechtilým kovem

Kladná elektroda - ušlechtilý kov (např.stříbro Ag)

Záporná elektroda - předmět, který chceme pokovovat

Elekrolyt - sůl kyseliny obsahující stříbro (např.dusičnan stříbrný AgNO3)

3) Výroba ušlechtilých kovů

 

Odpověz na otázku 1, 2 a 3 z učebnice

Odpovědi zapiš do sešitu a také pošli E-mailem

9. třída – Fy – úkoly od 20.4.

9.třída opakování - úkol na pondělí a čtvrtek
1)Pošlete na vaclavkyznar@zszdikov.cz ke kontrole výsledky následujících příkladů,
které jste měli vypracovat do sešitu v minulém období:
230, 235, 240, 244, 290, 293, 297
2)Pošlete výsledky jednoho příkladu (tři zadání) z Didakta-Fyzika1-elektrická energie
Pošlete výsledky třech příkladů (každý má tři dadání) z Didakta-Fyzika1-elektřina-Ohmův zákon
(z úkolů minulého období)
3)Odpovězte stručně E-mailem na následující otázky:
Kdo byl Faraday a čím zejména se proslavil
Složení transformátoru a jeho využití
Jak vzniká střídavé napětí
Co je grafem střídavého napětí a jaké základní valičiny obsahuje
Jaká je porioda střídavého napětí o frekvenci 50 Hz
Nebudeš něčemu rozumět? Napiš na uvedený E-mail.

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 3 187

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 114

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 80

Unikátní IP 835

Posledních 30 minut 2

Dnes 78

Včera 207