Návštěva v 9.tř z IPS Prachatice

Návštěva v 9.tř z IPS Prachatice.

Žáci dostali informace k přijímacímu řízení na školy, pomoc v orientaci v katalogu škol, informace k volbě povolání a uplatnitelnosti na trhu práce.