Školní akce

Domácí nauky v 6. třídě

Žáci 6. třídy vědí, že do péče o domácnost patří nejen uvařit dobré jídlo, ale i vytvoření pěkného prostředí. Proto si vyzkoušeli osadit květináč pokojovou rostlinou a naučili se jejich druhy.

Noc s Andersenem

Žáci 6.třídy prožili noc ve škole v rámci projektu Noc s Andersenem. Hovořili o svých oblíbených knihách, četli a také se setkali se spisovatelem Ondřejem Fibichem, s nímž se pokusili společně vytvořit pověst O zdíkovském vodníkovi.