Změna způsobu výdeje obědu pro cizí

Oznámení

Cizím strávníkům se od nového školního roku (2.9.2019) nebudou pudinky, saláty, tvarohy, jogurty …. podávat do
školních skleniček, ale pouze do vlastních nádob (krabička, sklenička). K tomuto opatření bylo nutno přistoupit z neustálého nedostatku skleniček, ne každý strávník je vracel. Strávník dostává jídelní lístek, nebo je k nahlédnutí ve školní jídelně a na webových stránkách školy. Je obeznámen, kdy potřebuje krabičku (skleničku). Od září bude možnost zakoupit plastovou krabičku přímo ve školní jídelně. Pokud si budete kupovat krabičky sami v obchodě,
doporučuji o velikosti 0,25 l na jednoho strávníka.

Děkuji. Jiřina Kornoušková