Důležitá data

Vánoční prázdniny23.12.2022 – 2.1.2023
Letní prázdniny17.7.2023 – 20.8.2023
Zápis do MŠv termínu od 2.5.2023 – 16.5.2023
Zápis do 1. třídy ZŠve termínu od 1.4.2023 – 30.4.2023
v době veškerých školních prázdnin je provoz MŠ omezen jen na hlavní budovu, popřípadě jen na jednu třídu
Třídní schůzky – dle epidemiologické situace
Září
společné sezení + I. Klub předškoláků – pouze individuální formou
Prosinecspojeno s vánoční besídkou
LedenII. Klub předškoláků + přednáška PPP „O školní zralosti“
BřezenIII. Klub předškoláků
Květenspojeno s besídkou ke Dni matek
Červenjen děti nastupující do 1. třídy – spojeno se slavnostním rozloučením předškoláků

Třídní schůzky

záříspolečné sezení + I. Klub předškoláků
prosinecspojeno s vánoční besídkou
ledenII. Klub předškoláků + přednáška PPP ,,O školní zralosti”
březenIII. Klub předškoláků
květenspojeno s besídkou ke Dni matek
červenjen děti nastupující do 1. třídy – spojeno se slavnostním rozloučením předskoláků