O nás

O nás

Jsme vesnická trojtřídní mateřská škola. Hlavní budovu, kde se nachází II. a III. třída, máme dvoupatrovou, dobře vybavenou. Obklopuje ji prostorná školní zahrada. Budova se nachází v klidné části na konci obce. Velkou výhodou naší MŠ je úzké sepětí s přírodou. Prostorná zahrada a okolní krajina nabízí velké možnosti k pozorování přírody, k sezónním činnostem i k vycházkám. Budova nemá vlastní vývařovnu, obědy dovážíme ze základní školy. Prostory budovy jsou vytápěny z centrální kotelny obce. Provoz v MŠ probíhá dopoledne ve třech věkově diferencovaných třídách. V přízemí hlavní budovy je II. třída a v patře III. třída. V obou patrech jsou prostory stejné. Z bývalé lůžkové části je ložnice jako samostatná místnost. V patře (ve III. třídě) je v témž prostoru zřízena malá tělocvična. V přízemí je kuchyňka, využívaná jako přípravna a výdejna svačin a obědů pro děti. I. třída se nachází mimo hlavní budovu – v prostorách místního zdravotního střediska /vzdáleno cca 100metrů/. Je umístěna v přízemí a má zcela samostatný vchod. I.třída má svoji šatnu, sociály, jídelnu a dvě herny. Jedna se mění v malou ložnici, kde se denně rozkládají lehátka. Třída má i svoji samostatnou kuchyňku – přípravnu, kam se jídlo dováží ze ZŠ. I. třída takto mimo hlavní budovu funguje již pátý rok. V roce 2011 byla provedena rekonstrukce hlavní budovy. Měnila se okna, koberce, nábytek. Zčásti se zrekonstruovalo sociální zařízení, topení a malovala se celá budova. V roce 2012-13 byla zbourána poškozená zadní část budovy a nahrazena novým nouzovým schodištěm. V roce 2013-14 byla provedena výměna osvětlení ve třídách, zakoupila se nová lehátka a podařila se vybavit zahrada novými zahradními sestavami. V roce 2014-15 byla provedena rekonstrukce kanceláře a III. třídy a opravily se chodníky před budovou. Byla pořízena interaktivní tabule. V roce 2015-16 byly v hlavní budově nainstalovány bezpečnostní kamery a tím zajištěna bezpečnost dětí – kontrolovaný vstup do budovy. Kompletní rekonstrukcí prošla kuchyňka – přípravna a výdejna jídel.

V roce 2016-17 byly kompletně zrekonstruovány toalety a umývárny. Na školkové zahradě za pomoci p.Šebánka vznikla stezka „Na boso“, kterou v letním období děti velmi rády využívají.

Společně s obcí jsme podali žádost na dotaci na nové balanční prvky na zahradu a na polytechnické nářadí. Byli jsme úspěšní. V srpnu 2017 jsme vše zrealizovali.

Ve školním roce 2017-18 jsme byli úspěšní při podání projektové žádosti na Magic box s interaktivními programy a to vše ve spolupráci s Obcí. Na jaře jsme se dočkali výměny písku a rekonstrukce některých herních prvků na zahradě. Ani o letních prázdninách se ve školce nezahálelo. Školka se může pochlubit novou fasádou a kompletně nově jsou vybaveny i šatny v obou patrech hlavních budovy – máme nové lino, skříňky…

Školní rok 2018-2019 byl opět plný akcí a probíhali různé rekonstrukční či modernizační aktivity. V průběhu roku jsme ve spolupráci s obcí podali úspěšnou žádost na dvě nová pískoviště, dále se během prázdnin začalo pracovat na stavbě altánu, kde již je připravena základová deska. Novinkou na zahradě jsou zpevněné plochy pod stoly a lavice, které slouží k aktivitám i odpočinku dětí. V hlavní budově se v horní třídě vyměnila lina a koberce. Věříme, že se všem u nás bude líbit.    

Školní rok 2019-2020 byl zpočátku plný akcí, zábavy a aktivit, které jsou pro naši školku typické. Avšak vše se změnilo v březnu s nástupem epidemie, která najednou vše ze dne na den proměnila. MŠ byla uzavřena, nebyl zde slyšet ruch a smích. My jsme však nezaháleli. Ve II. třídě bylo položené nové lino a koberec, vše se řádně vydezinfikovalo a uklidilo. Byly nainstalovány zásobníky na jednorázové ručníky, všude rozmístěna dezinfekce a těšili jsme se, až se všichni znovu sejdeme. Od 18.5. byla MŠ otevřena avšak v omezeném režimu, kdy ne všechny děti mohly nastoupit. Bohužel Covid-19 ovlivnil i oblíbené akce, jako jsou spaní v MŠ bez rodičů, rozloučení, výlety… nic z toho nebylo možné uskutečnit. Na zahradě MŠ vyrostl konečně slibovaný altán. 

Školní rok 2020-2021 se opět nesl ve znamení proti covidových opatření a bohužel i uzavření mateřské školy a distanční výuky předškolních dětí. Tuto dobu jsme využili na rekonstrukce a obnovu obou budov. Ve středisku byla pořízena nová kuchyně, koberce, linolea, osvětlení, nově vymalováno a v letních měsících zrekonstruovány rozvody vody v jedné z dětských umýváren a dán nový obklad. Na hlavní budově bylo nově vymalováno schodiště, kuchyně a na zahradě MŠ pořízena nová průlezka a vahadlová houpačka. Do své téměř finální podoby se posunul i altán.

Ve školním roce 2021 – 2022 nás již naštěstí covid tolik neovlivňoval a nemuselo dojít k plošnému uzavření. Ač ještě některé aktivity byly zpočátku omezené, tak ve druhé polovině školního roku jsme se již konečně mohli těšit na besídky, výlety či společný úklid zahrady. I tento školní rok došlo k několika změnám, modernizacím. Ve středisku byla zrenovována druhá dětská umývárna, na hlavní budově byla nově vymalována horní třída a pořízen nový nábytek. Na zahradě vyrostla vrbová stavba, byl natřen plot a všechny kovové průlezky.

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 3 836

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 137

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 1

Unikátní IP 421

Posledních 30 minut 3

Dnes 23

Včera 72