Školská rada

Činnost Školské rady se řídí § 167 a 168 zákona 561/2004 Sb.(Školský zákon)

- vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a jejich uskutečňování
- schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
- schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
- schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základní škole
- podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
- projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok
- projednává inspekční zprávy České školní inspekce
- podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní
správu ve školství a dalším orgánům státní zprávy
- podává návrh na odvolání ředitele
- podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy

 

Školská rada - složení

Martina Karvanovápředsedkyně, zastupuje rodiče
Barbora Šebánkováčlen, zastupuje rodiče
Iva Loziášováčlen, zastupuje zřizovatele
Mgr. Roman Šebánekčlen, zastupuje zřizovatele
Mgr. Zdeňka Pešlováčlen, zastupuje pedagogické pracovníky
Mgr. Jana Rysováčlen, zastupuje pedagogické pracovníky