Školská rada

Činnost Školské rady se řídí § 167 a 168 zákona 561/2004 Sb.(Školský zákon)

- vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a jejich uskutečňování
- schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
- schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
- schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základní škole
- podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
- projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok
- projednává inspekční zprávy České školní inspekce
- podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní
správu ve školství a dalším orgánům státní zprávy
- podává návrh na odvolání ředitele
- podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy

 

Školská rada - složení

Martina Karvanová předsedkyně, zastupuje rodiče
Mgr. Vendula Roučová člen, zastupuje rodiče
Iva Loziášová člen, zastupuje zřizovatele
Silvestr Schwarz člen, zastupuje zřizovatele
Mgr. Zdeňka Pešlová člen, zastupuje pedagogické pracovníky
Mgr. Jana Rysová člen, zastupuje pedagogické pracovníky

Zprávy o činnosti školské rady:

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 4 121

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 147

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 1

Unikátní IP 436

Posledních 30 minut 6

Dnes 51

Včera 327