Školní metodik prevence

Standardní činnosti školního metodika prevence jsou vymezeny právním předpisem - vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Kdo je školní metodik prevence

Školní metodik prevence na naší škole:

Mgr. Markéta Machová, telefon: :+420 384 971 144, zszdikov@seznam.cz

Úřední hodiny: kdykoliv po domluvě

 

Náplň práce školního metodika prevence

- tvorba a realizace minimálního preventivního programu – sledování rizik vzniku a projevů sociálně patologických jevů a jejich řešení

- realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity a dalších sociálně patologických jevů

- monitorování sociálně patologických jevů či jejich rizika

- poskytování přímé pomoci žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů

- koordinace spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a dalšími odborníky

- spolupráce při zajišťování besed a přednášek a aktivit pro třídní kolektivy

- koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků

- poskytování informačních a metodických materiálů

- aktivní spolupráce s rodinou v případě krizové intervence

leták šikana

 

na schránku důvěry se také dostaneš po kliknutí na obrázek níže

 

Důležité dokumenty:

Desatero_bezpecneho_internetu

Program proti šikaně

Zajímavé odkazy na weby a dokumenty vhodné k nahlédnutí:

KYBEŠIKANA
www.ovce.sk
www.kybersikana.eu
www.nebutobet.cz

ŠIKANA
www.minimalizacesikany.cz
www.sikana.org
www.sikana.cz

SEBEPOŠKOZOVÁNÍ:
psychologie.doktorka.cz/zpusoby-sebeposkozovani
www.spondea.cz
wikipedie.org (sebepoškozování)

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 4 011

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 143

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 9

Unikátní IP 506

Posledních 30 minut 0

Dnes 11

Včera 74