1. A třída – Čj – úkoly od 13.4.

Český jazyk – od 13. 4.

 

Slabikář – str. 64 – 67

 

Při čtení používejte záložku, čtení je hodně, střídejte se, každý den 1 strana

 

strana 64:

 

říkanka: vybarvit písmenko ž, děti by si ji mohly s malou pomocí přečíst samy

 

pod obrázkem: spojování slabik do slov, barevně

 

brýle: vymýšlejte slova, která začínají na ž

 

cihličky: děti přepíší růžové slovo do cihliček – tvoří delší slova s předponami

 

Ježek: čtení s porozuměním, po přečtení každé věty dávejte hádanky, děti vyhledávají

odpověď a zakroužkují ve větě

 

psací text: děti obtáhnou perem, diktují si písmena, přečtou si otázku a doplní psace

odpověď

 

 

strana 65:

 

domek -  čtení slabik ke slabice zkusí vymyslet slovo, které slabikou začíná

nakonec říkejte dítěti slova, dítě označí v domku slabiku, kterou vaše slovo začíná

např. žába, život, Žaneta, žolík…

 

sloupec slov – ke každé barvě dejte hádanku, odpověď dítě zakroužkuje

např. jméno na Ž, co se dělá v posteli, co použiješ na střihání, má bodliny

 

Smajlík, tulipány – čtení s porozuměním, dávejte otázky, dítě označí odpověď ve větě

povídejte si o užitečnosti užovky, žáby i zmije – živí se hmyzem, který

nám škodí, i zmije je užitečná, i když je nebezpečná, proto je nezabíjíme!

Vysvětlete dětem, jak se mají zachovat, když uvidí zmiji v trávě.

 

modrý trojúhelník – vybrat správnou možnost do věty, zakroužkovat

 

rozpočítadlo – říkejte s obměnami písmene na konci

 

strana 66:

 

tulipán – čtení s porozuměním, otázky, odpovědi označit

 

puzzle – stejnou barvou slabiky, které spolu tvoří slovo

 

pusa – Velikonoce – můžete přečíst vy dítěti, dítě musí sledovat text v knize a pozorně

naslouchat, po přečtení věty se zeptejte na to, co jste četli

např. Koho vyšlehali kluci? Co jim mamka dala? Jaké vajíčko má táta?

pak si o přečteném i o Velikonocích povídejte

 

křížovka – vyplňte velkými tiskacími písmeny

 

tužka – tajenka, vybrat písmena z křížovky podle číslic 1 = M, 2 = A….

 

strana 67:

 

kuličky – přečíst, dokreslit správný počet správnou barvou do pytlíčků

 

papoušek – čte rodič, dítě opakuje

 

rozpočítadlo – zkuste se rozpočítávat, na koho to padne, splní nějaký úkol

 

sova – rébusy – spojujte s obrázky různými barvami

 

pusa – hry venku, poučit děti o bezpečnosti – helma na kolo, nehrát si na silnici…

 

míček – věty přečíst, psací obtáhnout, diktovat si písmenka, spojit věty, které k sobě patří

barevně

kontrola porozumění, otázky k větám, děti zakroužkují odpověď

 

pracovní sešit ke Slabikáři – str. 39 – 40

 

strana 39:

 

čtení s porozuměním

 

tabulka – můžete číst řádky nebo sloupce

vždy po přečtení řádky /sloupce/ dejte hádanku

poslední 2 sloupce jsou obtížnější, pokud to dítěti nepůjde, přečtěte ještě jednou

 

Růže – můžete se ve čtení střídat, opět kontrolujte porozumění otázkami

 

A/N, trojúhelník – splňte podle zadání – dole v pruhu

 

strana 40:

 

tulipán – čtení těžších slov – více souhlásek pohromadě

v tabulkách někdy čtěte řádky, někdy sloupce, ať si děti zvykají na různé způsoby

kontrolujte porozumění hádankami

 

míček – vyznačte v tabulce slovo k obrázku i s písmenkem, které je za ním

při hledání dítěti trochu poraďte např. hledej v růžovém sloupci, hledej na 4. řádce…

 

balónek – do tajenky doplňte písmena z tabulky v pořadí od 1. sloupce

můžete se ve čtení střídat, dávejte si hádanky

 

puzzle – vše co patří k jaru zeleně, létu červeně…

pozor, některé kartičky mohou mít více barev

 

písanka str. 30 – 34 /doporučení – každý den 1 strana/

Při psaní dohlédněte na správné sezení – hlava, záda rovně, předloktí opřená o stůl, nohy

opřené o podlahu

Pokud se dítě při psaní svíjí, různě plazí po židli nebo klečí, křiví si záda, nemůže dobře psát.

 

Děti si při psaní nejdříve přečtou, co budou psát. Pak si při psaní diktují písmena, aby věděly,

co píší. Po napsání slova i řádky, si kontrolují, opraví chyby.

 

Znaménka nad písmenka píšeme hned po napsání písmene, ne až po napsání celého slova nebo dokonce věty, řádky. Když je děti nenapíší hned, zapomenou je napsat.

_________________________________________________________________

cvičné písanky tentokrát ne, psaní je dost v písankách

_________________________________________________________________

 

Barevná čeština: str. 46 písmeno Ž

str. 50 – 56 zábavné procvičování, můžete si vybrat cokoliv

 

___________________________________________________________________________

Možnost procvičování PC: skolakov. eu– Český jazyk 1. tř. – čtení, skládání slov z písmen….

www. didakta.cz

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 4 129

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 147

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 1

Unikátní IP 436

Posledních 30 minut 14

Dnes 59

Včera 327