1. A třída – Čj – úkoly od 18.5.

Český jazyk od 18. 5.

 

Připomínka:

 

Pokud nastoupí vaše dítě 25. 5. do školy musí mít:

Čestné prohlášení – vyplněné, podepsané rodiči /formulář na webu školy/ - odevzdá před vstupem do školy

2 náhradní roušky uložené v malé krabičce, sáček se sportovním oblečením + tenisky na ven – TV sice nebude, ale budeme chodit často ven – hřiště, dopravní hřiště, dvůr školy

 

Pokud dítě do školy nenastoupí, odhlaste mu obědy.

Seznam dětí, které budou chodit na obědy, jsem v kanceláři odevzdala, ale někteří jste ještě s nástupem do školy váhali, pokud chcete mít obědy odhlášené, raději si do kanceláře zavolejte.

Omluvenku nemusíte řešit, škola je dobrovolná.

 

Slabikář – str. 82, 83

 

PS ke Slabikáři – str. 47 – 49

 

Písanka 4 – str. 15 – 19

 

Barevná ČJ – str. 21 – dobrovolné

 

 

  1. den

 

Slabikář str. 82 – písmeno G, g

 

Říkanka:

Děti barevně označí G, g

Rodič čte po verších říkanku, dítě opakuje.

Děti samy básničku přečtou.

 

Obrázek vedle říkanky:

Děti hledají věci, které začínají na g – gauč, glóbus, gymnastka

Mohou si obrázek vybarvit.

 

Brýle:

Děti pojmenují obrázky – slova na g

 

Slabiky pod obrázkem:

Děti barevně spojí 2 slabiky, tvoří smysluplná slova.

Po vytvoření slov si tato slova pro kontrolu přečtou.

Přesvědčte se, jestli rozumí slovům: glóbus, gáza, doga

 

Sloupce slov:

Po přečtení sloupce, dejte otázku pro kontrolu porozumění:

Jméno chlapce, jméno dívky, část vlaku, nábytek…děti možná neví, co je gong – vysvětlete si

 

Věty:

Dávejte otázky, děti označí odpovědi:

Čím si hází Agáta? Kdo gumuje? Co staví Igor z lega? Kdo má glóbus? Co hrají kluci? Kdo si hraje s vláčkem?

 

Tužka:

Děti obtáhnou perem otázku a nahlas si ji přečtou.

Pak obtáhnou nabídku jmen dole. Z nabídky vyberou jméno, které patří do odpovědi.

Doplní jméno na připravenou linku, obtáhnou zbytek odpovědi. Tečka za větou!

 

G, g ve žlutém rámečku:

Děti obtáhnou písmena perem, říkají si, co obtahují.

 

Písanka 4 – str. 15

Písmeno g – vypadá jako a s kličkou pod linkou.

Děti musí chápat význam slov, připomeňte si, co znamená gáza, jak vypadá gazela – obrázek nahoře

 

 

  1. den

 

Slabikář – str. 83

 

Domeček slabik:

Děti přečtou slabiky. Mohou zkusit vymyslet slova, která těmito slabikami začínají.

Zakroužkují, čím začíná: guláš, gazela, gorila, Gábina, Gusta

 

Sloupec slov:

Po přečtení barevné části, dejte hádanku: velká opice, zmenšená Země, míč v brance.

Děti zakroužkují odpovědi.

Ukažte si na obrázcích zvířata z 1. sloupce

Vysvětlete si význam slov: jóga, ragby, golf, liga…pokud tato slova běžně nepoužíváte, děti je neznají

 

Výstava:

Těžší čtení – dlouhé věty.

Po přečtení věty, kontrolujte porozumění:

Kde žijí tato zvířata? Které zvíře má nejdelší krk? Co má gorila?

Kde žije tygr? Které zvíře má černé kroužky? Které zvíře je nejrychlejší?

Děti zkusí zvířata na obrázcích pojmenovat.

Ukažte dětem, kde je na mapě světa Afrika, Asie, Evropa – náš světadíl…

 

Písanka 4 – str. 16 – písmeno G

Toto písmeno je jako C a j bez tečky.

Pozor špička j směřuje ke šnečkovi, děti nesmí misku u C moc roztáhnout.

Psaní jmen – velké písmeno na začátku

 

 

 

  1. den

 

PS ke Slabikáři – str. 47

 

Obrázky:

Děti doplní slabiky, kterými začíná slovo – velkými tiskacími písmeny

Tabulka slov:

Děti čtou slova ve sloupci. Ke každému sloupci hádanka:

Stavebnice, žrádlo pro psy, opice, sranda, jméno chlapce.

Na této straně je málo čtení. Po přečtení sloupců čtou děti slova v řádcích – lépe si vše procvičí

Vysvětlete si význam některých slov: gong, ragby, elegán…

 

Míček:

Děti hledají slova k obrázkům, označují, spojují barevně.

Trochu jim poraďte, např. hledej v růžovém sloupci, obrázek zakroužkují červeně, slovo také a spojí.

Použijí různé barvy.

 

Modrý trojúhelník:

Vyberou a označí správnou možnost do věty.

Vysvětlete si slovo karafa  - nádoba na vodu.

 

A/N

Děti odpoví na otázky, odpovědi píší zkratkou do zelených rámečků.

Můžete dětem ukázat fíkus, dogu - internet

 

Tužka:

Děti oddělí jména svislou čarou.

Jména chlapců zakroužkují modře, jména dívek červeně.

 

 

Písanka 4 – str. 17

Vysvětlete si slovo finále – závěrečná část soutěže, závodu, tam se rozhodne o vítězi.

Tiskací věty přepíší děti psace.

 

 

  1. den

 

PS ke Slabikáři – str. 48

 

Dlouhý text – můžete se při čtení střídat

Dávejte si otázky, kontrolujte porozumění.

Zeleně označená rčení si s dětmi vysvětlete.

Po přečtení si o přečtenémpopovídejte.

Proč je důležité nebýt líný, snažit se překonat překážky, hned se nevzdávat…každá snaha a píle vede časem k úspěchu.

 

Písanka 4 – str. 18

Přepis tiskacího na psací.

Přesvědčte se, jestli dětem rozumí významu všech slov. Vysvětlete si slovo mandl.

 

 

  1. den

 

PS ke Slabikáři – str. 49

 

Tabulka:

Děti čtou slova v tabulce ve sloupcích. Kontrola porozumění po každém sloupci.

Co dáme psovi? Kdo žije v pekle? Co vidíme při bouřce? Co máme, když se naštveme?

Opět jsou zde některá neobvyklá slova, vysvětlete si jejich význam: lest, část, šerm, žert, pult…

 

Míček:

Děti hledají slova k obrázkům. Barevně označí obrázek, slovo k němu a spojí čarou.

Můžete trochu poradit: Hledej na 3. řádce nebo v růžovém sloupci.

Děti musí také vybarvit písmenko u označeného slova.

Tato písmena použijí k vyluštění tajenky ve větě pod obrázky – MANGO

 

Tužka:

Děti spojí barevně slovo se správným ovocem.

Povídejte si o zdravé výživě a významu vitamínů pro zdraví – prevence proti nemocem.

 

Puzzle:

Děti přečtou větu. Vpravo od vět vyberou vhodný obrázek k větě a doplní do kroužku číslo věty.

Např. Máma koupila chřest. Najdou chřest a do kroužku napíší 1.

Můžete si dávat otázky k větám:

Kdo koupil chřest? Jaký strom je jilm? Kde máme kšilt? Co se objeví při bouřce? Jaký sport je známý? Z čeho se vyrábí mošt?

 

Písanka 4 – str. 19

Názvy zvířat: opsat, přepsat na psací

Na posledním řádku napíší názvy zvířat, která jste viděly v ZOO /jiná zvířata, než ta, která už napsaly/

 

Cvičná písanka – diktát:

Gusta hraje fotbal. Ferda nese vysavač. Gábina maluje zebru. Máme novou sušičku.