1. A třída – Čj – úkoly od 23.3.

Úkoly na týden: 20. – 27. 3.

Doporučení: pokud je to možné, rozložte si učivo tak, aby se s ním dítě seznamovalo pomalu a postupně, nesnažte se vše udělat za 2 dny, pokud není dítě mimořádně nadané, učivo se mu v hlavě neuloží, bude mít v hlavě zmatek a brzy vše zapomene.

Slabikář – písmeno C – str. 53-57

PS ke Slabikáři – písmeno C – str. 29-32

Děti by měly číst každý den, pokud čte dítě s obtížemi, čtěte 2 krát denně

 

Při čtení kontrolujte porozumění textu, po přečtení věty /řady slov/ dávejte otázky, děti mohou odpověď v knize zakroužkovat.

Aby nebylo textu moc, můžete se s dítětem ve čtení střídat /i když nebude číst, sleduje v knize, co čtete vy/, nebo nemusí číst vše nahlas, může v řadě slov vyhledat slova, která mu řeknete….

Zkuste různé obměny, aby nebyla nuda J

 

Písanka 3 – str. 17-21

- procvičovat přepis tiskacího písma – slova z tabulek v PS ke Slabikáři

- psaní do cvičných písanek s pomocnými linkami

-  procvičovat diktát krátkých slov, pokud dítě píše tato slova bez problémů, zkuste i slova delší

- diktát krátkých jednoduchých vět např. Hynek hraje hokej.

 

Možnost procvičování PC: skolakov eu. – Český jazyk 1. tř. – čtení, skládání slov z písmen….

Pokud se vám podaří stáhnout a otevřít: http://www.didakta.cz/DidaktaCZ-Setup-1.0.0.zip

Login: crna347@didakta.cz, heslo: 4FCF

využít aplikaci didakta cz. projektor

nabídka zábavného procvičování čtení, matematiky i

angličtiny /když se vám to nepovede otevřít, nic se neděje/