1. A třída – Ma – úkoly od 13.4.

Matematika – od 13. 4.

Matematika 4/A str. 5 – 9

Nové učivo – počítání s přechodem celé 10!

pro většinu dětí obtížné, zpočátku používejte k počítání počítadlo,

číselnou osu, prsty, rozklad pomocí tykadel, každému vyhovuje něco jiného

některé děti chápou učivo pomaleji, chce to trpělivost…

Doporučení: každý den vypočítejte 1 stranu

 

strana 5:

 

 1. doplňte v zadání chybějící údaje

do krabičky dejte /zakroužkujte/všechny košíčky a jednu trubičku, 3 trubky jsou mimo

výpočet: 9 + 4 = 9 + 1 + 3 = 13 napište si příklad s rozkladem, dopočítáte do 10, pak zbytek

jednoduchá odpověď: Jana má 13 kusů.

 

      2. znázorňujte a počítejte podle vzoru

 

 1. znázornění barevně, nebo 9 vybarvených puntíků a 5 kroužků – tak jsme to dělali

ve znázornění dejte celou desítku do jednoho rance, vedle zůstanou 4

odpověď – snažte se psát jednoduchou, nepoužívejte složitá slova: Teta má 14 růží.

 

 1. nácvik rozkladu čísel

 

 1. při počítání používejte názorné pomůcky, děti si mohou příklad vyhledat ve cv. 2 a

podívat se na jeho znázornění i počítání s rozkladem

nad 2. sčítance udělejte tykadla a malými čísly si nad sčítance napište rozklad např.:

 

1 + 4                   1 + 3                  1 + 8

+  V                    +  V                   +  V

9 + 5 = 14          9 + 4 = 13          9 + 9 = 18 …..

 

 

strana 6:

 

slovní úlohy 1., 2. – když má někdo více, má přidáno, tedy znaménko +

když má někdo méně, má míň, tedy znaménko –

děti by si měly úlohy číst samy a samy vymyslet výpočet, s psaním odpovědi budou potřebovat poradit, snažte se volit jednoduchá, spíš kratší slova

 

jednoduché odpovědi:Lucka má 18 vajec, Bára má 14 kuliček.

 

 1. počítejte s názornou pomůckou

 

      4. komutativní zákon – výměna sčítanců – výsledek je stejný – některým dětem to usnadní

počítání  - když se mi nelíbí příklad 1 + 7 , řeknu si 7 + 1

upozorněte děti, že toto nelze dělat v příkladech na odčítání!

 1. řešení př. si ukazujte na číselné ose, jako když jedete figurkou při člověče nezlob se
 2. znázornění: 9 červených a 7 modrých puntíků, 10 dejte do jednoho oválu /9+1/ 6 je mimo

výpočet: 9 + 1 + 6 = 16, 9 + 7 = 16

odpověď: Je tam 16 dětí.

 

 1. opakování – děti počítají samostatně

 

 

strana 7:

 

 1. doplnit zadání podle obrázku

do oválu 8 narcisů, 2 tulipány, 1 zůstane mimo

znázornění není třeba, děti kytky vidí

výpočet: 8 + 2 + 1 = 11, 8 + 3 = 11

odpověď: Mamka má 11 kytek.

 

 1. znázornění, počítání s rozkladem, vysvětlete dítěti, že 8 + 2 + 1 je stejné jako 8 + 3

rozkladem dopočítáme do 10 a tím si počítání usnadníme

 

    3. samostatné čtení úlohy

znázornění: 8 červených a 5 zelených puntíků, do oválu 10 /8 + 2/, mimo 3 zelené

výpočet: 8 + 2 + 3 = 8 + 5 = 13

odpověď: Lenka má 13 kusů.

 

 1. opakování

 

     5. nácvik rozkladu

 

 1. počítejte s názornými pomůckami, př. si může dítě vyhledat ve cv. 2

procvičujte rozklad: 8 + 9 říkejte si 8 + 2 do desítky + 7  nad 10 = 17

rozklad si zapisujte tykadly nad 2. sčítancem malými čísly, aby se to tam vešlo např.

 

2 + 4              2 + 6              2 + 3

+  V                + V                + V

8 + 6 = 14      8 + 8 = 16     8 + 5 = 13

 

 

strana 8:

 

 1. samostatné čtení

znázornění: 8 vybarvených puntíků a 7 nevybarvených kroužků, 10 zleva do oválu, 5 mimo

výpočet: 8 + 2 + 5 = 15, 8 + 7 = 15

odpověď: Je to 15 stromů.

 

 1. opakování, samostatně

 

 1. pro výpočet použijte číselnou osu, nebo jinou názornou pomůcku

 

 1. 5. opakování, samostatně

 

 1. nad tabulky si může dítě poznamenat: +4 /   -2   /    +3    /   -5 , aby vědělo, jak počítat

 

 

 

strana 9:

 

zkuste nejdříve nanečisto rýsovat čáry podle pravítka na čistý papír

 

dítě musí rukou, kterou nepíše, přimáčknout pravítko k papíru a nehýbat s ním, pak tužkou rýsuje čáru…pravítko bude lítat, tužka čmárat, bude obtahovat i prsty, které mu čouhají přes pravítko, nevadí, je to pro prvňáky těžké

můžete jim pravítko trochu přidržet, při rýsování pomáhat

 

až to trochu potrénujete, dítě zkusí obtáhnout čáry podle pravítka v sešitě, bude rýsovat geometrické tvary, nepřesnosti neřešte

 

čtverce vybarví modře, obdélníky červeně, trojúhelníky žlutě

 

dítě musí umět tyto 3 geometrické tvary správně pojmenovat

 

 

__________________________________________________________________________

 

 

Počítáme do 20 str. 22/1, 2 – opakování, dítěti pouze ukažte, jak začít, pak by mělo počítat

samostatně

str. 22/3 jsem nepochopila, pokud vy ano, můžete splnit

str. 23/1 do okének napíše dítě výsledky, pak vybarví podle návodu

 

___________________________________________________________________________

 

Sloupečky, které jste dostali 6. 4. /nemám sloupce u sebe, ale myslím sloupec 59/

procvičování sčítáni do 20 s přechodem 10,  můžete spočítat př. typu 9 + ……, 8 + …….

doporučuji psát rozklad např. 9 + 6 = 9 + 1 + 5 = 15

pokud je dítě schopné počítat bez rozkladu a nechybuje, nemusí se rozkladem zdržovat

 

___________________________________________________________________________

 

Možnost procvičování na PC – skolakov. eu – Matematika 1. tř. – procvičování hravě

Číselná řada do 20

Sčítání, odčítání do 20

www.matyskova-matematika.cz – videa s výkladem

/vztahuje se k jiným PS než máme my, ale můžete okouknout/

 

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 4 129

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 147

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 1

Unikátní IP 436

Posledních 30 minut 14

Dnes 59

Včera 327