1. A třída – Ma – úkoly od 30.3.

M 3 – str. 26 – 32 – dodělat M 3

Str. 26: O několik méně:

str. 26/1 u obdélníků a bonbónů o 3 méně: znázornění na 1. řádce oddělte 3 od zadu /zprava/

O O O O/O O O  na druhé řádce nakreslí dítě jen tolik, kolik je před čarou /vlevo/

O O O O

str. 26/2 u slovních úloh znázorňujte kroužky např.

Jan má 15:         O O O O O O O O O O O/O O O O

Než budete znázorňovat Mílu, oddělte u Jana ty 4, o které má Míla méně svislou čarou, pak znázorněte u Míly jen to, co je před čarou

Míla o 4 méně:  O O O O O O O O O O O/

Podobně i u dalších úloh na str. 27, kde je o několik méně.

Můžete si říct, že když má někdo méně, má míň tedy v příkladu bude mínus.

Když má někdo více, má plus tedy i v příkladu bude plus.

Zkuste si to názorně na věcech, které máte doma. Příklady může psát dítě na tabulku, papír.

Str. 28, 29 hmotnost – váha – vážení - kg

Ukažte dítěti jak vypadá 1 kg – mouky, cukru, těstovin – to teď doma všichni máme …

můžeme ukázat i více balení – několik kg.

Zkuste doma vážit různé věci i sebe. Alespoň uvidíte, jak si držíte váhu…

Porovnávejte, co je těžší, co je lehčí, vážením i odhadem, tím, že si dítě věc potěžká.

Děti by měly znát zkratky: m – metr a vědět, co měříme metrem – lino, dveře, provaz

l – litr, co odměřujeme – vodu, džus, naftu

kg – kilogram, co vážíme – lidi, ovoce, maso…

Sloupce by děti měly počítat samostatně. Po vypočítání jim označte chyby, aby si je mohly hned opravit.

U slovních úloh zkuste také samostatné čtení, některé děti si už úlohu možná dokážou přečíst.

Zkuste psát krátké odpovědi. Většinu písmen děti umí, budou si procvičovat psaní i v M.

Procvičujte počítání zpaměti, dávejte příklady +. – do 20 bez přechodu desítky ústně.

Je dost počítání v M 3, tentokrát nezadávám nic z Počítáme do 20, ale kdo by chtěl, může si něco, co umí, vybrat a počítat.

Možnost procvičování na PC – skolakov. eu – Matematika 1. tř. – procvičování hravě

Číselná řada do 20

Sčítání, odčítání do 20

www.matyskova-matematika.cz – videa s výkladem

/vztahuje se k jiným PS než máme my, ale můžete okouknout/

 

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 3 915

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 140

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 1

Unikátní IP 418

Posledních 30 minut 0

Dnes 5

Včera 99