1. B třída – Čj – úkoly od 20.4.

Důležitá informace: v pondělí  4. 5. od 15:00 – 16:00 proběhne kontrola probraného učiva a případná konzultace

přineste s sebou:  písanku 3  + pracovní listy k novým písmenkům - k odevzdání

písanku 4, matematiku 4 + sloupce (59 – 62), písankový sešit s myší, Počítáme do 20 a Prvouku – k nahlédnutí

 Výměna sešitů proběhne v 1. B bez účasti dětí.

Musíme dodržet všechna bezpečnostní opatření – roušky, bezpečný odstup, netvořit skupiny

  1. S. Kdyby Vám termín nevyhovoval, domluvíme se jinak

 

Od tohoto týdne budeme posílat úkoly rozvržené do jednotlivých dnů.

Český jazyk

pondělí

- seznámení s písmenem Ř – pracovní list

Soubor ke stažení:

písmeno Ř

- Slabikář str. 68

- písanka str. 35

 

Slabikář

- básničku si společně přečtěte a označte všechna písmena Ř

- pod obrázkem přiřaďte k sobě slabiky, aby vznikla slova – nejlépe barevně

- barevně k sobě přiřaďte co kdo dělá, např. rybář přivede, lékař přinese

- U řeky Ohře – přečíst, prohlédnout obrázek, odpovědět na otázku – lze ji obtáhnout perem, napsat odpověď psace

sumec, lín, okoun, úhoř – podívat se na obrázky na internet nebo do encyklopedie

Písanka str. 35

- tato strana obsahuje opis i přepis, poslední řádek napsat písmena psace

 

 

úterý

- Slabikář str. 69

- písanka str. 36

- pracovní sešit ke Slabikáři str. 41

 

Slabikář

- do okýnek napsat červená slova a přečíst

- Táta vaří – přečíst, dávat otázky z textu, zda dítě ví, co čte, s textem si „pohrát“, např. najdi a zakroužkuj slovo, které řeknu, popovídat si, jak doma děti pomáhají…

vyluštit název pohádky a psace napsat, pohádku si vyprávět, popř. pustit na www.youtube.com

- sloupeček se slovy – přečíst a opět dávat hádanky na slova, např. Kdo léčí? Lékař.

- domeček – přečíst slabiky + např. zkoušet vymýšlet slova, která těmi slabikami začínají…

písanka str. 36

- opět opis a přepis tiskacích písmen na psací

 

pracovní sešit ke Slabikáři

- napsat první slabiky ke slovům

- přečíst slova ve sloupečcích + vyhledat obrázky – slova

- Na jaře – přečíst, popovídat si o jaru, typické znaky jara…možná, že všechny děti nebudou znát všechna zvířata o kterých čtou, ukázat si je na internetu nebo v knize

- A/N – zadat jako samostatnou práci

 

středa

- Slabikář str. 70

- písanka str. 37

- procvičování na www.skolakov.eu

- barevná čeština – písmeno Ř

 

Slabikář

- přečíst hádanku, podívat si o obrázku, kdo by chtěl být kuchařem, co všechno dělá…

- modrý trojúhelníček – barevně označit co kuchař potřebuje, nakreslit na papír

- v každém řádku složit název povolání a psace napsat na řádek, popovídat si o jednotlivých povoláních

- sloupec s písmeny – přečíst, lze obtáhnout písmena, která známe

- hádanka – přečíst a popovídat si o tomto povolání

 

Písanka str. 37

- doporučila bych tuto stránku nepsat najednou, rozdělit napůl a napsat psace

 

čtvrtek

- slabikář str. 71

- písanka str. 38

 

Slabikář

- Budka – přečíst a vyprávět si, jak to bylo dál…, obrázky pomohou…

- přečíst a najít chyby, neupozorňovat na ně, jestli na ně dítě přijde samo…, říct správně, je možné slova spojit s obrázky

- do cvičení doplnit háčky a čárky, vyzkoušet jako samostatnou práci, pak společná kontrola a nakreslit řešení hádanky

(zkusila bych nejdřív přečíst bez háčků a čárek, aby si dítě všimlo a uvědomilo, co se se slovy stane, když chybí háčky, čárky…)

 

pátek

- písanka str. 39, str. 40  - psát věty – co které zvíře dělá za zvuk (dala bych za DÚ na víkend)

- procvičování čtení některých článků ve Slabikáři, v pracovním sešitě, na www.skolakov.eu

- zábavné úkoly v barevné češtině

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 4 119

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 147

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 1

Unikátní IP 436

Posledních 30 minut 8

Dnes 49

Včera 327