1. B třída – Čj – úkoly od 27.4.

Připomínám schůzku 4. 5. mezi 15 a 16. h.

přineste s sebou:  písanku 3  + pracovní listy k novým písmenkům - k odevzdání

písanku 4, matematiku 4 + sloupce (59 – 62), písankový sešit s myší, Počítáme do 20 a Prvouku – k nahlédnutí

Schůzka proběhne v 1. B bez účasti dětí.

Musíme dodržet všechna bezpečnostní opatření – roušky, bezpečný odstup, netvořit skupiny

  1. S. Kdyby Vám termín nevyhovoval, domluvíme se jinak 🙂

 

Český jazyk od 27. 4.

pondělí – čtvrtek – rozdělte si jak budete potřebovat

- seznámení s písmenem Ch – pracovní list

Soubor ke stažení:

ch jako chachá

- Slabikář str. 72 - 74

- písanka str. 1 - 5

 

  Slabikář str. 72

- básničku si společně přečtěte a označte všechna písmena Ch, ch

- pod obrázkem přiřaďte k sobě slabiky, aby vznikla slova – nejlépe barevně

- kouzelné brýle – co všechno začíná nebo obsahuje písmeno ch

- slova vedle brýlí přečíst, zase dávat hádanky, např. Kde žijeme? Co bzučí?...

- úkol s tužkou: najít slova, která k větám patří a rámečky (před větami i rámečky se slovy) vybarvit stejnou barvou

- přečíst otázku a doplnit odpověď z textu – oboje lze obtáhnout perem

- popovídat si o slovech napsaných psace, co mají děti rády, kde a jak pěstujeme, ukázat obrázky na internetu nebo v encyklopedii

 

 

 

Slabikář str. 73

- cvičení se smajlíkem: přečíst, úkoly ke cvičení – barevně označit zvířátka, která obsahují písmeno ch, jinou pastelkou označit jména dětí, které obsahují písmeno ch

- cvičení s modrým trojúhelníčkem: přečíst a vybrat správnou odpověď, popovídat si o zvířátkách, ukázat si obrázky

- článek Naše chata – společně přečíst, dle pokynů v článku vybarvit – zelená barva střechy, za chatou ořešák, za chatou vrcholy Orlických hor… – ukázat si obrázky na internetu

- rozlišování h nebo ch, klidně všude dávat ústně h i ch, ať dítě slyší rozdíly v písmenech a uvědomí si co je správně

- sloupeček – přečíst, opět dávat některá slova jako hádanky – kontrola porozumění textu

- domeček – přečíst slabiky, zkoušet vymyslet slova začínající na dané slabiky…

 

Slabikář str. 74

- cvičení s papoušky – jednu z básniček se společně zkuste naučit nazpaměť

- článek Maminka – společně přečíst, dávat otázku z textu, vyhledávat odpovědi a označovat je v článku

- přečíst a popovídat si o mamince, jak vypadá, co dělá, co by o ní řekli…psace napsat jméno a nakreslit obrázek

 

Pracovní sešit ke Slabikáři str. 42 

- k obrázkům napsat první slabiku

- barevné sloupečky – můžete se střídat ve čtení slov, možná to bude dítě víc bavit J,

obrázky pod tabulkou najít v tabulce, z písmenek vyjde tajenka, která se doplní do článku „Buchty“

- článek Buchty – přečíst, klidně se střídejte ve čtení vět, dávat otázky z textu na ověření porozumění

 

 

 

Pracovní sešit ke Slabikáři str. 43

- je tam hodně textu, opět se střídejte ve čtení, do políček napsat barevně označená písmena, vyprávět pohádku správně a nakreslit obrázek

Písanky str. 1 – 5

- doporučuji stránky rozdělit na polovinu, aby toho psaní nebylo najednou moc

 

Pokračujte v přepisu a v diktátě slov nebo krátkých vět do procvičovacího sešitu, stále lze využívat sloupečky v pracovním sešitě ke Slabikáři

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 4 048

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 145

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 9

Unikátní IP 506

Posledních 30 minut 0

Dnes 208

Včera 156