1. B třída – Ma – úkoly od 23.3.

Matematika (do 27.3.)

-  do konce str. 25

Kdo má více? Kdo má méně? O kolik?

- zkuste si názorně ukázat na věcech, které máte doma /hračky, bonbóny, peníze…/

Dávejte dítěti příklady, které už dítě umí vyřešit, pouze ústně, aniž by dítě příklad

vidělo např. při procházce, cestě autem…dítě může naopak vymýšlet příklady pro vás

- pouze počítání do 20 bez přechodu desítky, tedy ne př. typu 8+6

 

Ukažte dítěti litrovou odměrku, nebo nádobu, která má objem 1 litr.

V učebnici je zkratka l, děti si ji často zaměňují s číslicí 1, upozorněte je na zkratku l = litr,

minulý týden měly zkratku m = metr, bylo by dobré, kdyby si zkratky zapamatovaly.

Vysvětlete, že na litry se měří vše, co teče, kape, tedy kapaliny, dítě zkusí jmenovat, jaké

kapaliny zná.

Zkuste změřit, kolik litrových odměrek se vejde do hrnce, kýble…pak můžete vodou vytřít nebo něco uvařit J

 

- každý den jeden sloupeček na přiloženém pracovním listě

- Počítáme do 20 - 2/17, str. 18, 20 – cvičení nejsou těžká, ale neobvyklá, děti jsou zvyklé počítat

ve sloupcích, jiná forma cvičení je vyvede z míry

u některých cv. bude třeba zpočátku počítat s nimi, aby si

osvojily správný postup

1/20  - je dobré, když si dítě napíše výsledky nad příklady, pak snadno porovnává

 

Dále pokračujte v procvičování na www.skolakov.eu

www.matyskova-matematika.cz – videa s výkladem /vztahuje se k jiným PS než máme my, ale můžete okouknout