1. B třída – Ma – úkoly od 27.4.

Matematika od 27.4.

Tento týden posílám jen 3 strany, ve středu matematiku nemáme a v pátek bychom o ni přišli, také je to další náročné učivo…

Pondělí

- matematika str. 16

cv. 1 – vyznačte 10 hrnečků, 3, které maminka koupi, škrtněte, znázorníme pod obrázek tak, že uděláme 11 např. koleček, vyznačíme 10 ( do rámečku)

Vypočítej: 11 – 1 – 2 = 8 a a píšeme krátkou odpověď, např. zbylo tam 8 hrnků

cv. 2 – do řádků stále píšeme 11 – 1 (aby po odečtu vycházela desítka), další číslo napíšeme vždy o 1 větší, např.

11 – 1 – 2 = 8  11 – 3 = 8

11 – 1 -  3 = 7 11 – 4 = 7

11 – 1 – 4 = 6  11 – 5 = 6        atd.

Nezapomeňte škrtat modrá kolečka, všechna, která odečítáte!

cv. 3 slouží jako opakování sčítání a opakování v druhé desítce, můžete použít počitadlo, kolečka, nějaké předměty…

cv. 4 znázorníme tak, že opět nakreslíme 11 např. koleček, desítku dáme do rámečku a zároveň škrtneme 4, které zvadly.

U výpočtu napíšeme obě možnosti, jak 11 – 1 – 3 = 7, tak 11 – 4 = 7.

Napíšeme krátkou odpověď, např. Zbylo tam 7 růží.

cv. 5 oranžové příklady: 8 – 1 a kolik uberu, abych neměla nic? V případě potřeby dětem pomohou prsty nebo číselná osa.

žluté příklady: opět využijte číselnou osu, počitadlo, kolečka…

- poslední sloupeček – 11 a kolik uberu, abych měla 6? atd.

 

str. 17

cv. 1 – dopočítávání, 2 a kolik přidám, abych měla 11? Nebo 2 a kolik je 11?, použijte číselnou osu

cv. 2 – opět znázorníme tak, že nakreslíme 11 např. koleček, dáme desítku do rámečku a škrtneme 3, protože 3 lidé vystoupili.

Výpočet opět napíšeme dvěma způsoby: 11 – 1 – 2 = 8  a  11 – 3 = 8, opět napsat krátkou odpověď.

cv. 3 Na řádek „Míšovi je“ nakreslíme 6 koleček jako je nad tím, protože Míša je o 5 let mladší ( to napíšeme i do „růžového řádku“)

U výpočtu napíšeme opět 2 možnosti, 11 – 1 – 4 = 6 a 11 – 5 = 6 a napíšeme krátkou odpověď.

cv. 4 Znázorníme tak, že na řádek Jana nakreslíme jednou barvou 8 koleček, na řádek Dáša nakreslíme jednou barvou 8 koleček a jinou barvou 6 koleček, do rámečku dáme desítku a napíšeme příklady: 8 + 2 + 4 = 14 a 8 + 6 = 14 a napíšeme krátkou odpověď, zároveň do „růžového řádku“ napíšeme, že Dáša má o 6 více.

cv. 5 Upozorníme děti, že při odčítání nesmíme měnit pořadí čísel!

Na všechny příklady použijeme buď počitadlo, kolečka, nějaké předměty, aby děti měly před sebou názorný příklad.

K těmto dvěma stranám uděláme zároveň sloupeček č. 61, ale jen příklady 11 -….., jen 7 příkladů.

 

str. 18

cv. 1 – označíme 10 stromů – obrázků

Znázorníme tak, že nakreslíme 12 např. koleček, do rámečku dáme desítku a zároveň 4 kolečka škrtneme.

U výpočtu napíšeme opět dvě možnosti – 12 – 2 – 2 = 8  a  12 – 4 = 8 a napíšeme krátkou odpověď.

cv. 2 – děláme stejně jako cvičení 2 na str. 16 – škrtáme modrá kolečka a píšeme dvě možnosti příkladů např.

12 – 2 – 2 = 8             12 – 4 = 8

12 – 2 – 3 = 7             12 – 5 = 7

12 – 2 – 4 = 6             12 – 6 = 6        atd.

U prvních dvou čísel musí vždy u výpočtu vycházet 10.

 

cv. 3 slouží jako opakování – děti by měly zvládnout samy

 

cv. 4 znázornění – nakreslíme 12 koleček, do rámečku dáme desítku a zároveň škrtneme 3, které Jirka vzal ze záhonu.

Napíšeme příklad 12 – 2 – 1 = 9        a         12 – 3 = 9 a napíšeme krátkou odpověď.

 

cv. 5 – oranžové příklady děti hravě zvládnou 🙂

a na modré příklady opět použijte počitadlo, kolečka, nějaké drobné předměty, ať to děti vidí před sebou…

cv. 6 u tohoto cvičení stačí napsat výpočet a kolik je broskví na druhém stromku, je tam málo místa, ale pro názornost se tam někam kolečka vejdou 🙂

 

K této straně vypočítejte příklady ze sloupečku 61 – jen příklady 12 -….

 

Počítáme do dvaceti str. 26

cv. 1 použijte opět počitadlo nebo kolečka, drobné předměty…pro názornost…

cv. 2 první dva sloupečky – dopočítávání – 8 a kolik je 13, 7 a kolik je 15 atd.

poslední sloupeček „ něco“ + 5 je 15, něco + 9 = je 12….

na celé cvičení použijte počitadlo, kolečka, drobné předměty…

 

 

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 3 845

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 137

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 1

Unikátní IP 422

Posledních 30 minut 2

Dnes 32

Včera 72