1. B třída – Prv – úkoly od 25.5.

Prvouka od 25. 5.

 

Ája jde nakupovat – str. 66

 

Zadání na str. 66 dole si děti přečtou samy a splní zadané úkoly.

 

Ke každému obchodu zkusí vyjmenovat další věci, které se dají v daném obchodě zakoupit:

Např. Drogerie: jar na nádobí, toaletní papír, pasta a kartáček na zuby….

 

V matematice jsem doporučovala hru na obchod.

Zkuste si zahrát na obchod podobně jako minulé týdny v M.

Až bude možnost, nechte udělat děti menší nákup. Je důležité, aby si uměly něco koupit, zaplatit, spočítat, kolik nákup stojí, vybrat mince, kterými budou platit.

 

 

Zaměstnání dospělých – str. 67

 

Zadání na str. 67 dole se pokusí děti přečíst samy a splnit zadané úkoly:

Slova z nápovědy přepíší na připravené řádky pod obrázky psace.

Ke každému povolání nakreslí správný obrázek z rámečku uprostřed.

 

Povídejte si s dětmi: Jaké zaměstnání by chtěly vykonávat ony. Vyprávějte jim o svém zaměstnání.

Pokud je to možné, vezměte je na své pracoviště a ukažte jim, v čem vaše práce spočívá.

 

Hra na pantomimu: Předvádějte nějaké zaměstnání – dítě hádá, co předvádíte.

 

Hra ANO/NE:

Myslete si nějaké zaměstnání. Dítě pokládá otázky, na které odpovídáte pouze ano, ne.

Počítejte, kolik otázek musí položit, než povolání uhádne.

Pak si dítě myslí povolání, ptáte se vy. Opět počítáte, kolik otázek položíte, než uhádnete.

Vítězí ten, kdo položí méně otázek.

 

Zkuste, jestli dítě umí správně pojmenovat různá zaměstnání, ptejte se:

Kdo vyrábí nábytek ze dřeva? Kdo roznáší dopisy? Kdo opravuje auta? Kdo opraví vodovod?....